BDP & ODP:


Op deze pagina worden de volgende onderdelen beschreven:
-BDP & ODP betekenis
-Inlaatslag
-Compressieslag
-Arbeidsslag
-Uitlaatslag
BDP & ODP:
BDP en ODP betekenen: Bovenste Dode Punt, en Onderste Dode Punt. Dit is maximale weg dat de zuiger in de cilinder aflegt.
Als de zuiger bovenin staat, staat de drijfstang loodrecht op de krukas. Er is dus geen mogelijkheid om nog verder omhoog te gaan. De krukas draait verder en de zuiger gaat weer naar beneden. Het hoogste punt dat de zuiger in de cilinder bereikt heeft, is het BDP.
Aan de onderzijde natuurlijk precies het zelfde. Het laagste punt waar de zuiger zich in de cilinder bevind, is het ODP. Dit begip is bij benzinemotoren en dieselmotoren hetzelfde. Hieronder wordt meer uitleg gegeven over de verschillen van beide soorten motoren.
 

Inlaatslag:
De inlaatklep gaat open en de zuiger gaat van het bovenste gedeelte van de cilinder (het BDP; Bovenste Dode Punt) naar het onderste gedeelte (het ODP; Onderste Dode Punt).
Benzinemotor zonder turbo: De zuigerbeweging veroorzaakt een onderdruk in de cilinder zodat er lucht en brandstof wordt aangezogen. Bij direct ingespoten benzinemotor waarbij de benzine in de verbrandingskamer wordt gespoten, wordt alleen lucht aangezogen.
Dieselmotor met turbo: De zuiger gaat omlaag en er komt lucht met een overdruk de cilinder in (door te turbo onder druk gezet).
Beide motoren: Als de zuiger het ODP heeft bereikt, sluit de inlaatklep. De krukas is nu 180 gedraaid.

 

Compressieslag:
De inlaat- en uitlaatklep(pen) zijn gesloten en de zuiger beweegt van het ODP naar het BDP. Hierdoor wordt het mengsel dat is aangezogen bij de inlaatslag samengeperst (gecomprimeerd).
Benzinemotor: D
e temperatuur stijgt tot een 300 400 C. Bij deze temperatuur ontsteekt het mengsel nog niet uit zichzelf, want dan zou er sprake zijn van detonatie/pingelen.
Dieselmotor: De temperatuur stijgt tot ongeveer 500 600
C.
Beide motoren: De krukas verdraaid tijdens deze slag ook weer 180.

 

Arbeidsslag:
De inlaat- en uitlaatkleppen zijn nog steeds gesloten.
Benzinemotor: Aan het eind van de compressieslag wordt het mengsel d.m.v. een bougievonk ontbrandt. Hierdoor neemt de druk in de verbrandingskamer toe en wordt de zuiger naar beneden gedrukt.
Dieselmotor: Wanneer de zuiger de lucht gecomprimeerd heeft, is de temperatuur van deze lucht sterk toegenomen. Doordat de verstuiver nu dieselbrandstof onder hoge druk inspuit, ontbrandt deze dieselbrandstof uit zichzelf door de hoge luchttemperatuur.
Tijdens deze slag verdraaid de krukas weer 180.

 

Uitlaatslag:
De uitlaatklep opent en de zuiger beweegt van het ODP naar het BDP. De verbrandde gassen worden zo uit de cilinder gedreven. Zodra de zuiger in het BDP is aangekomen sluit de uitlaatklep. De inlaatklep opent direct erna weer. De inlaatslag begint weer en de verbrandingscyclus herhaalt zich.

Meer informatie over de verschillende motoren zijn te vinden op de pagina's Benzinemotor en Dieselmotor.