You dont have javascript enabled! Please enable it!

Elektrische aandrijving

De laatste jaren neemt als gevolg van de energietransitie het aandeel elektrisch aangedreven auto’s, waaronder de volledig geëlektrificeerde, of auto’s met hybride-aandrijvingen, waar de benzine- of dieselmotor in combinatie met een HV-elektromotor en HV-batterij de aandrijving verzorgen, steeds verder toe. HV staat voor “Hoog Voltage”. Het overzicht op deze pagina bevat de systemen die we in (deels) geëlektrificeerde aandrijflijnen van de huidige en toekomstige personenauto’s,  bedrijfsauto’s en mobiele werktuigen tegenkomen.