Disclaimer

De auteur van de website MVWautotechniek.nl aarvaard geen enkele aansprakelijkheid ten gevolge van de informatie door op de website is verstrekt. Het uitvoeren van diagnoses en reparaties aan motorvoertuigen na het doorlezen van de technische werking en meettechnieken is geheel op eigen risico.