En -/ Tweetrapsverstuiver:


Op deze pagina worden de volgende onderdelen beschreven:
-En en TweetrapsverstuiverEn- en tweetrapsverstuivers:
Dieselmotoren met directe brandstofinspuiting hebben een relatief harde dieselklop. Dat heeft te maken met de grote drukstijging in de cilinder door de grote hoeveelheid brandstof die in n keer ingespoten wordt. Door gebruik te maken van de zogenaamde voorinspuiting wordt de verbranding voorzichtig ingezet. De dieselklop is daardoor een stuk minder.
Er zijn fabrikanten die deze zogenaamde n en tweetrapsverstuivers monteren. Het zijn gatverstuivers, maar dan met 2 veren; een sterke veer en een zwakkere veer. Door de zwakkere veer zal de naald bij een lagere druk al een beetje kunnen lichten. Hierdoor wordt een kleine hoeveelheid brandstof met een lage druk in de cilinder gespoten; de voorinspuiting. De verbranding wordt hierdoor ingeleid. De naald van de verstuiver loopt tegen een aanslag die opgesloten zit met de sterke veer. De druk zal verder oplopen tot de normale openingsdruk. De naald zal op dat moment maximaal openen: de hoofdinspuiting.


(Afb. van een tweetrapsverstuiver)

Voor meer uitleg over de verstuiver, zie het hoofdstuk Verstuiver van de dieselmotor, en de speciale Pompverstuiver van Volkswagen