Choke:


Op deze pagina worden de volgende onderdelen beschreven:
-ChokeChoke:
Een koude motor zal met het lucht/benzinemengsel dat normaal in de carburateur wordt gevormd, moeilijk of niet op gang zijn te krijgen. Een gedeelte van de benzine zal condenseren op de koude inlaatleidingen en de cilinderwanden. De benzine die wel in de cilinders terecht komt, zal slechts gedeeltelijk verbranden door te te lage hoeveelheid. Om toch voldoende benzine te kunnen verbranden en daardoor de motor op gang te krijgen, moet er meer benzine worden toegevoerd dan normaal. De carburateur moet dan een rijker mengsel geven. Een rijker mengsel wordt in de meeste gevallen verkregen door het openen van een chokeklep.
De chokeklep werd vroeger in de meeste gevallen handmatig bediend en kon half of geheel geopend of gesloten worden. Naarmate de motortemperatuur stijgt, kan de verrijking minder zijn. Dus als de motor voldoende opgewarmd wordt, kan de choke volledig gesloten worden. Bij onkunde of bij het vergeten uit te schakelen van de choke zal het brandstofverbruik erg hoog zijn; de motor draait continu op een te rijk mengsel.

Zie hier meer informatie over de Carburateur.