Cetaangetal:


Op deze pagina worden de volgende onderdelen beschreven:
-CetaangetalCetaangetal:
Dieselbrandstof moet gemakkelijk tot zelfontbranding kunnen komen. De tijd die verloopt tussen het inspuiten van de brandstof en het begin van de verbranding moet zo klein mogelijk zijn. De bereidheid tot zelfontbranding van de brandstof wordt uitgedrukt met het cetaangetal. Hoe hoger het cetaangetal is, des te gemakkelijker de brandstof ontbrandt. Als de dieselmotor hoge toeren moet draaien, moet de brandstof een hoger cetaangetal hebben (indirect ingespoten motoren 56, voor direct ingespoten motoren 70). De tijd dat de brandstof tot ontbranding kan komen is met hoge toerentallen klein.

Voor meer uitleg over brandstoffen, zie de hoofdstuk Dieselbrandstof  en Benzinebrandstof.