Verstuivers:


Op deze pagina worden de volgende onderdelen beschreven:
-Algemeen
-Tapverstuiver
-Gatverstuiver
-Eén- & tweetrapsverstuiver
-Pompverstuiver
Algemeen:
Verstuivers spuiten de dieselbrandstof in de dieselmotor; dat kan zijn in de wervelkamer bij indirect ingespoten motoren, of direct in de cilinder bij direct ingespoten motoren. De verstuiver zit gemonteerd in de cilinderkop. Er zijn verschillende soorten verstuivers, namelijk de tapverstuiver, de gatverstuiver en de één- & tweetrapsverstuiver.Tapverstuiver:
Tapverstuivers worden toegepast in dieselmotoren met indirecte brandstofinspuiting. De brandstof wordt in een aparte ruimte gespoten; namelijk de voor- of wervelkamer. In deze ruimte wordt de brandstof gemengd met de lucht waardoor een brandbaar mengsel verkregen wordt. De tapverstuiver heeft 1 inspuitopening. De verstuivernaald wordt bij een bepaalde brandstofdruk gelicht, waardoor een brandstofverneveling uit de inspuitopening ontstaat. De openingsdruk van tapverstuivers ligt tussen de 100 en 135 bar.


(Afb. van een tapverstuiver)
 


Gatverstuivers:
Gatverstuivers worden toegepast in dieselmotoren met directe brandstofinspuiting. De verstuiver heeft meerdere inspuitopeningen die de brandstof rechtstreeks in de cilinder spuiten. De verbrandingsruimte van deze motoren bevindt zich in de zuigerbodem. De plaatsing van de inspuitopeningen is exact op de vorm van de verbrandingskamer afgestemd. Door deze constructie kan de verstuiver maar op één manier in de cilinderkop gemonteerd worden. De openingsdruk van deze verstuiver ligt tussen de 180 en 250 bar.


(Afb. van een gatverstuiver)Eén- en tweetrapsverstuivers:
Dieselmotoren met directe brandstofinspuiting hebben een relatief harde dieselklop. Dat heeft te maken met de grote drukstijging in de cilinder door de grote hoeveelheid brandstof die in één keer ingespoten wordt.
Door gebruik te maken van de zogenaamde voorinspuiting wordt de verbranding voorzichtig ingezet. De dieselklop is daardoor een stuk minder.
Er zijn fabrikanten die deze zogenaamde één en tweetrapsverstuivers monteren. Het zijn gatverstuivers, maar dan met twee veren; namelijk een sterke veer en een zwakkere veer. Door de zwakkere veer zal de naald bij een lagere druk al een beetje kunnen lichten. Hierdoor wordt een kleine hoeveelheid brandstof met een lage druk in de cilinder gespoten; de voorinspuiting. De verbranding wordt hierdoor ingeleid. De naald van de verstuiver loopt tegen een aanslag die opgesloten zit met de sterke veer. De druk zal verder oplopen tot de normale openingsdruk. De naald zal op dat moment maximaal openen: de hoofdinspuiting.


(Afb. van een tweetrapsverstuiver)


Pompverstuiver:
Volkswagen heeft een tijd lang pompverstuivers toegepast. De werking is complex en wordt daarom op een aparte pagina beschreven. Klik hier om naar de pagina over de pompverstuiver te gaan.