Project MegaSquirt – Land Rover series 2a motor

Het MegaSquirt Land Rover project:
Tussen oktober 2016 en mei 2017 heeft de ondergetekende een project uitgevoerd, waarbij een klassieke motor is voorzien van sensoren en actuatoren, zodat deze volledig functioneel is gemaakt middels een computergestuurd motormanagementsysteem. Hiervoor is een zogenaamde “MegaSquirt II ECU” gebruikt. De motor is op een verrijdbaar frame gemonteerd en wordt gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Met een laptop kunnen de gegevens in het vrij-programmeerbare motormanage-mentsysteem worden aangepast en met een oscilloscoop kunnen de signalen worden gemeten.

Niet alleen de motor, maar ook het onderzoek en de werkzaamheden die zijn verricht, worden beschikbaar gesteld voor het onderwijs. Daarom is besloten om de verslaglegging op deze manier op mijn website te plaatsen. Geïnteresseerden die meer inzicht willen krijgen in de werking van het motormanagementsysteem, of diegene die ook een dergelijk project wilt uitvoeren, kunnen deze verslaglegging bestuderen. Vanwege het grote formaat is de verslaglegging verdeeld over zes pagina’s.

Motor

error: Alert: Content is protected !!