You dont have javascript enabled! Please enable it!

Project MSII LR ECU

Onderwerpen:

 • Assembleren van de MegaSquirt II ECU
 • JimStim simulator
 • TunerStudio
 • Instellingen

Assembleren van de MegaSquirt II ECU:
De MegaSquirt wordt als bouwpakket geleverd. De samenstelling van de MegaSquirt is afhankelijk van de motorconfiguratie en de toegepaste sensoren en actuatoren. Niet in alle gevallen zijn de componenten bestand tegen grote stroomsterktes. Ook bij het kiezen van de ontstekingsdriver moet er rekening gehouden worden met welk type bobine er toegepast wordt. Hierbij moet al een keuze worden gemaakt tussen drie verschillende mogelijkheden met assembleren van de MegaSquirt. In veel gevallen kunnen meerdere circuits worden gemonteerd, maar wordt door middel van jumpers het juiste circuit geactiveerd.

In de afbeelding is een overzicht te zien van de geleverde onderdelen. Linksboven is de simulator te zien, waarmee na het assemblageproces de in- en uitgaande signalen van de MegaSquirt gecreëerd en gemeten kunnen worden. Onderin het midden zijn links de MegaSquirt printplaat en rechts een zakje met grote aansluitcomponenten te zien. Het dochterbord, wat het tevens een MegaSquirt 2 versie maakt, is bovenin in het midden te zien. Dit dochterbord wordt naderhand in de gemonteerde processorvoet geschoven. Tussen de duidelijk zichtbare delen liggen vijftig zakjes met losse componenten. In elk zakje bevinden zich verschillende elektrische componenten, zoals weerstanden, transistoren, dioden, opamps, spanningsstabilisatoren, LED’s, een opto-coupler en een aantal andere IC’s.

Tijdens het assemblageproces
Soldeerwerk is gereed

JimStim simulator:
De toegepaste simulator is geschikt om de MegaSquirt in te stellen voordat deze op een motor wordt gemonteerd. De simulator beschikt over een aantal hardwarematige circuits waarmee sensorsignalen gecreëerd kunnen worden. Het verdraaien van de potentiometers resulteert in veranderende sensorwaarden. Op het beeldscherm van de computer zullen de meters in het programma TunerStudio de waarden weergeven (Bijlage 29). De sensoren die gesimuleerd kunnen worden zijn als volgt:

 • Inlaatluchttemperatuur;
 • Koelvloeistoftemperatuur;
 • Gaskleppositie;
 • Lambdawaarde;
 • (Reserve);
 • Krukastoerental;
 • Krukastoerental (fijne afstelling).

Behalve de sensorwaarden kunnen ook de aanpassingen van het motormanagement gecontroleerd worden. Het verstellen van één sensorwaarde kan namelijk gevolgen hebben voor de aansturing van één of meerdere actuatoren. Op de aansluitingen, die dienen als breakout-box, is het mogelijk om de signalen met behulp van een multimeter of oscilloscoop te meten.

De afbeelding toont de geassembleerde simulator van JimStim zien waar nog geen controllers en jumpers op zijn aangebracht. Aan de linker kant is de stekkeraansluiting te zien waar een flat-cable de verbinding tussen de MegaSquirt en de simulator mogelijk maakt. Nadat het assemblageproces voltooid is, wordt de simulator vervangen door de stekker op de motor waarmee alle sensoren en actuatoren verbonden zijn.


Op de simulator zijn een aantal dipswitches aanwezig. Hiermee wordt het krukassignaal op de juiste wijze ingesteld. In Bijlage 17 wordt een schematisch overzicht weergeven. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te kiezen tussen een 36-1 of een 60-2 krukasreferentiewiel, tussen een 5 volt of 12 volt signaal en of de krukaspositiesensor een wissel- of gelijkspanningssignaal levert. Uiteraard worden de instellingen gekozen die overeenkomen met de onderdelen zoals die op de motor aangebracht zullen worden. De simulator is voorzien van een aantal LED’s. Deze LED’s branden of knipperen bij het aansturen van de volgende elektrische componenten:

 • Brandstofpomp;
 • Injectoraansturing 1;
 • Injectoraansturing 2;
 • Ontstekingsaansturing 1;
 • Ontstekingsaansturing 2;
 • PWM-signaal van de stationair-regelklep (indien aanwezig);
 • Aansturing stappenmotor (indien aanwezig).

De JimStim simulator wordt op een paneel met doorzichtig plexiglas aangebracht. In het plexiglas zijn meetaansluitingen aangebracht. De verbinding tussen de simulator en de meetaansluitingen dient aangebracht te worden door middel van het solderen van draden.

TunerStudio:
De MegaSquirt II ECU wordt door middel van het softwareprogramma “TunerStudio” met een desktop pc of laptop verbonden. Via dit programma kunnen instellingen in de MegaSquirt worden geladen. De onderstaande afbeelding toont het scherm waarbij de MegaSquirt via een COM-poort met de pc wordt verbonden.

De onderstaande afbeelding toont de meters van TunerStudio. Tijdens het bedienen van de potmeters op de simulator, of tijdens het draaien van de motor, geven de meters in dit scherm de sensorwaarden en actuatoraansturingen aan.

 • Engine speed: Krukastoerental
 • Throttle Position: Gaskleppositie, openingshoek
 • Pulse Width 1: Openingstijd injector
 • Air:Fuel Ratio 1: Actuele lucht- / brandstofverhouding
 • Coolant Temp: Koelvloeistoftemperatuur
 • Manifold Air Temp: Inlaatluchttemperatuur
 • Engine MAP: Onderdruk in het inlaatspruitstuk
 • Idle Stepper Position: Stappenmotorpositie, aantal stappen

Motorinstellingen in TunerStudio:
De motoreigenschappen zijn ingevuld in het programma TunerStudio. De onderstaande afbeeldingen tonen de schermen waarmee de instellingen zijn verricht.

Volgende: Instellingen