Motor- en thermodynamica

In de techniek hebben we vaak te maken met natuurkundige processen (denk bijvoorbeeld aan de verbranding van brandstof) en vrijkomende krachten. Aan de hand van berekeningen kan men bepalen hoe een verbrandingsproces verloopt.

error: Alert: Content is protected !!