Zuigersnelheid berekenen

Onderwerpen:

  • Zuigersnelheid berekenen

Zuigersnelheid berekenen:
De snelheid waarmee de zuiger zich in de cilinder verplaatst wordt de zuigersnelheid genoemd. De zuiger beweegt van boven naar beneden (het bovenste dode punt BDP) naar onderen (onderste dode punt ODP) en weer naar boven. Telkens als de zuiger het BDP of het ODP bereikt, staat deze stil omdat de bewegingsrichting verandert. Dit wordt in de onderstaande afbeelding verduidelijkt:

De zuigersnelheid is het hoogst wanneer deze zich halverwege de cilinder bevindt. Dit heeft ook te maken met de secundaire zuigerbeweging. Vanaf het midden zal de beweging weer vertragen totdat het BDP bereikt is. Wanneer de krukas één keer volledig ronddraait, dan beweegt de zuiger een keer naar beneden en naar boven. De afstand tussen het BDP en het ODP wordt het slagvolume genoemd. Als ook het actuele krukastoerental bekend is, dan kan de gemiddelde zuigerbeweging worden berekend.

V = 2 x s x n

V = gemiddelde zuigersnelheid [meter per seconde]
2 = tweemaal de zuigerbeweging
s = slag; de afstand die de zuiger aflegt [meter]
n = krukastoerental [Hertz]

Voorbeeld:
Een motor heeft een slag van 90 mm. Het slagvolume is te vinden in de fabrieksgegevens van de motor. Het motortoerental is 3000 omwentelingen per minuut (afgelezen van de toerenteller). Met deze gegevens kan de gemiddelde zuigersnelheid berekend worden.
Om te beginnen moet de slag die gegeven is in millimeters, omgerekend worden naar meters (delen door 1000). Dat is dus 0,09 meter. Ook moet het krukastoerental in omwentelingen per minuut omgerekend worden naar omwentelingen per seconden (delen door 60). Dat is 50 Hertz.
De berekende gegevens kunnen in de formule worden ingevuld:

V = 2 x 0,09 x 50 = 9 m/s

error: Alert: Content is protected !!