You dont have javascript enabled! Please enable it!

Accumulator

Onderwerpen:

  • Algemeen
  • Werking

Algemeen:
Een accumulator heeft in het airconditioningsysteem de taken om de laatste vloeistofdruppels van het koudemiddel om te zetten in gasvorm, het verwijderen van vocht uit het koudemiddel en het toevoegen van olie. De accumulator zit gemonteerd aan de lage druk zijde in het systeem, tussen de verdamper en de compressor. De accumulator zit alleen gemonteerd in airconditioningsystemen met een capillair. (De andere versie is met een TEV ventiel, maar daar zit er geen accumulator, maar een filter / droger gemonteerd). Het capillair heeft als taak om de druk van het systeem te verlagen, waardoor het koudemiddel verdampt. Helaas is het capillair niet altijd in staat om alle koudemiddel om te zetten van vloeistof naar damp. Er blijven altijd nog vloeistofdruppels achter, die dan vervolgens via het lage druk gedeelte van het systeem in de accumulator terecht komen. In de accumulator worden deze druppels verdampt. Het is zeer belangrijk dat alle vloeistofdruppels verdampt zijn voordat het koudemiddel de compressor bereikt. Door een te grote hoeveelheid vloeistof maakt de compressor een zogenaamde ‘vloeistofslag’ en kan deze daardoor kapot gaan. Vloeistof is immers niet te comprimeren (samendrukbaar). De accumulator zit vaak ook bij warme motoronderdelen gemonteerd. Daardoor wordt de accumulator inwendig opgewarmd, zodat het verdampen van de vloeistofdruppels ook sneller gaat.

Werking:
Het koudemiddel komt vanaf de verdamper aan de bovenkant van de accumulator binnen. De aanwezige druppels en de olie vallen naar onderen en komen terecht in het vloeistofreservoir. De damp blijft bovenin hangen en wordt vervolgens door de centrale buis door de compressor aangezogen (door onderdruk). Onderin de accumulator bevindt zich een droogmiddel, die de zelfde werking heeft als die van een filter / droger bij een TEV-systeem. Het aanwezige vocht wordt in het droogmiddel opgenomen. De aanwezige olie (de smeerolie voor de compressor) zakt geleidelijk door het droogmiddel heen en verzamelt zich bij de opening, onderaan bij de buis. De olie wordt geleidelijk aangezogen door de venturi werking, doordat de gassen in de buis naar buiten bewegen (en daardoor onderdruk in de opening creëert). Op deze manier word er geleidelijk olie aan het koudemiddel toegevoerd, want ook een teveel aan olie kan schade aan de compressor opleveren.

Klik hier om naar de pagina over airconditioning te gaan.