You dont have javascript enabled! Please enable it!

Filter-droger

Onderwerpen:

  • Inleiding
  • Werking
  • Onderhoud

Inleiding:
Het droger-/filterelement (2 functies in 1 component) wordt gemonteerd in airconditioningsystemen met een TEV-ventiel (Thermisch Expansie Ventiel). Het droger-/filterelement (hierna eenvoudigweg “de droger” genoemd) wordt geplaatst tussen de condensor en het TEV-ventiel. Vaak is de droger aan de condensor bevestigd en soms vormen ze zelfs één geheel.

Het koudemiddel wordt vanuit de condensor in vloeibare toestand door de droger geleid. De compressor zorgt voor de druk en circulatie van het koudemiddel in het systeem. De condensor heeft het koudemiddel eerder al omgezet van gasvormig naar vloeibare toestand, waardoor het nu beter kan worden gefilterd.

Werking:
De droger heeft onder andere de taak om vuil en vocht uit het koudemiddel te verwijderen. Het is van cruciaal belang om het airsysteem vochtvrij te houden. Wanneer er namelijk vocht in het systeem aanwezig is, bijvoorbeeld door een verzadigd droogelement, bestaat het risico dat het op een bepaald punt in het systeem bevriest, zoals bij de verdamper, omdat dit het koudste punt is. Dit kan leiden tot verstoppingen en een verminderde koelcapaciteit van de airco. Als gevolg daarvan zal het interieur van de auto opwarmen. Nadat de airco gedurende ongeveer een kwartier is uitgeschakeld, heeft de verdamper de tijd gehad om te ontdooien, en zal de airco weer enkele minuten normaal functioneren.

Het drogelement is gevuld met silicagel- of silicaatkorrels waarin vochtabsorberende kristallen van silicaat aanwezig zijn. Deze korrels absorberen vocht zo efficiënt mogelijk uit het koudemiddel. De andere interne filterelementen zorgen ervoor dat slijtage- en vuildeeltjes worden vastgehouden. Het schone en droge koudemiddel verlaat vervolgens de droger via de stijgbuis (zie afbeelding) en wordt vervolgens naar het TEV (Thermisch Expansie Ventiel) geleid, dat aan de verdamper is bevestigd, waar het koudemiddel verder stroomt.

Een andere functie van de droger is het opslaan van koudemiddel. Dit opslaan maakt het mogelijk dat eventuele gasbellen ontsnappen, waardoor het expansieventiel een constante stroom van koudemiddel (in vloeibare vorm) ontvangt. Hierdoor worden drukgolven afgevlakt. Dit kan worden vergeleken met de werking van een accumulator.

Onderhoud:
Het droger-/filterelement kan verzadigd raken wanneer het drogelement (de silicagel- of silicaatkorrels) zoveel vocht heeft opgenomen dat het niet langer absorberend is. Het vocht wordt eenmalig geabsorbeerd en wordt daarna nooit meer vrijgegeven. Wanneer het droger-/filterelement niet meer effectief kan functioneren vanwege de grote hoeveelheid vocht, spreken we van “verzadiging”.

Na verloop van tijd (vaak jaren) bestaat het risico op verzadiging, vooral als het airco-systeem meerdere keren is geleegd en bijgevuld bij een aircostation. Elke keer dat het station wordt aangesloten, of wanneer er werkzaamheden aan het systeem plaatsvinden waarbij leidingen worden losgekoppeld, kan er een kleine of grote hoeveelheid buitenlucht het systeem binnendringen. Het droger-/filterelement absorbeert direct al het vocht dat in de buitenlucht aanwezig is in het aircosysteem. Daarom is het raadzaam om na werkzaamheden aan het aircosysteem het filter-/drogerelement te vervangen.

Een andere oorzaak van verzadiging kan een verkeerde montage van het filter-/drogerelement zijn. Wanneer een nieuw element wordt geplaatst, zijn er afdekdoppen aanwezig. Deze doppen moeten pas worden verwijderd wanneer de betreffende leidingen van het systeem worden gemonteerd. Als deze afdekdoppen te vroeg worden verwijderd en de leidingen pas enkele minuten later op de droger worden gemonteerd, wordt het drogelement te lang aan de buitenlucht blootgesteld. Hierdoor kan al een bepaalde hoeveelheid vocht binnendringen. Daarom is het verstandig om bij elke keer dat het systeem wordt geleegd en bijgevuld het complete filter-/drogerelement te vervangen.

Dit kan worden vergeleken met het vervangen van een oliefilter in een auto bij het verversen van de motorolie.

Gerelateerde pagina: