You dont have javascript enabled! Please enable it!

Veiligheidssystemen

De veiligheidssystemen in een voertuig kunnen zijn ingedeeld onder de “actieve veiligheidssystemen” die ongevallen zoveel mogelijk proberen te voorkomen en in “passieve veiligheidssystemen” die letsel tijdens een ongeval zoveel mogelijk beperken. Sommige systemen kunnen ook onder het comfortsysteem worden ingedeeld; denk aan een radar / lidar. De bestuurder rijdt m.b.v. dit systeem ontspannen met de actieve cruise control over de weg. Bij een mogelijk gevaar gaat het systeem over in een remingreep. De radar / lidar (rijassistentie) valt daarom naast het comfortsysteem ook onder de actieve veiligheidsvoorzieningen.