Zekeringen

Onderwerpen:

  • Algemeen
  • Aanspreekstroom

Algemeen:
Er loopt een wirwar van draden door de auto. Deze draden lopen op veel plaatsen dicht langs metaal. Het kan gebeuren dat er een draad beschadigd en doorschuurt, waardoor het geleidende materiaal in contact komt met het metaal van de carrosserie. Er kan dan kortsluiting ontstaan. Er kunnen ook talloze andere redenen zijn waardoor er kortsluiting kan ontstaan, bijv. door het verkeerd aansluiten van bepaalde draden, componenten en het indringen van vocht, enz. Daarom zijn alle stroomcircuits beveiligd door zekeringen.
Zekeringen kunnen op verschillende plaatsen zitten. Meestal zitten ze allemaal op een centrale plek in het dashboard, maar soms zitten er ook zekeringen in een kunststof houder op de accu.

Aanspreekstroom:
Zekeringen hebben allemaal een maximale stroomsterkte; deze staat aangegeven middels de aanspreekstroom op de bovenkant van de zekering, (bijv. 10 Ampère). Dat betekent dat er een stroom doorheen kan lopen tot 10A. Wanneer er een hogere stroom dan 10A doorheen loopt door overbelasting, een elektrisch defect of kortsluiting, wordt de geleidende draad in de zekering zodanig verhit, zodat deze uiteindelijk smelt. De stroomkring is nu onderbroken.
Er kan zo geen stroom meer door dat circuit lopen, waardoor beschadiging van draden en onderdelen door de kortsluiting voorkomen wordt. De zekering moet nu vervangen worden.

Wanneer de zekering defect blijft gaan nadat deze gemonteerd is, kan er sprake zijn van kortsluiting. Met een proeflamp kan gezocht worden naar de locatie van de kortsluiting. Op de pagina kortsluiting zoeken met de proeflamp wordt beschreven hoe dit werkt.