You dont have javascript enabled! Please enable it!

Hydrauliek

Hydraulische systemen zijn ontworpen om krachten gecontroleerd over te brengen door middel van vloeistoffen. Ze worden niet alleen in de motorvoertuigen-techniek, maar ook in de aandrijf-, besturings- en regeltechniek van werktuigbouwkunde, vliegtuig- en ruimtevaart, scheepsbouw, grondverzet- en wegenbouw en landbouw gebruikt. In het volgende overzicht worden niet alleen de basisprincipes van hydraulische systemen beschreven, maar ook de functies en werking van onderdelen en hulpsystemen. Door gebruik te maken van hydraulische schema’s met de meest gebruikte componenten en berekeningen, wordt de regeltechniek op een begrijpelijke manier toegelicht.