You dont have javascript enabled! Please enable it!

Stuurschuif

Onderwerpen:

  • Hydraulische stuurschuif

Hydraulische stuurschuif:
De hydraulische stuurschuif, ook wel een stuurklep genoemd, heeft als taak om de stromingsrichting van hydrauliekolie te regelen. De stuurschuif kan handmatig of elektrisch worden bediend.

De volgende drie afbeeldingen tonen het symbool van de stuurschuif in drie verschillende posities:

  • A: de stuurschuif staat in de middenstand. De hydraulische vloeistof vanuit de pomp wordt direct naar de retour gevoerd;
  • B en C: de hydraulische vloeistof wordt naar de cilinder gevoerd. Het verschil tussen B en C is dat ze kruislinks ten opzichte van elkaar zijn. Hiermee is het mogelijk om de bewegingsrichting van de cilinder om te keren. Later meer hierover.

De afgebeelde stuurschuif betreft een 4/3-schuif, wat inhoudt dat hij vier aansluitingen heeft (A, B, P en T) en drie standen (midden, links en rechts).

De stuurschuif heeft vaak een middenstand, wat in dat geval te zien is aan veren aan weerskanten. De veren drukken de stuurschuif weer in de middenstand zodra hij niet meer wordt bediend.

De onderstaande drie afbeeldingen tonen een handbediende stuurschuif (links) en een opengewerkte stuurschuif (midden) en een animatie van de bediening (rechts). Uitleg over de bediening volgt in de paragraaf onder de afbeeldingen.

Handbediende stuurschuif
Opengewerkte stuurschuif
Animatie bediening stuurschuif

Zoals eerder vermeld, kan de 4/3-stuurschuif in drie posities worden gezet. In de onderstaande twee afbeeldingen is de stuurschuif in de middenstand te zien. De zuiger wordt niet bediend. Links is het gestandaardiseerde symbool van de stuurschuif in het schema te zien, rechts het werkelijke vloeistofcircuit dat in deze stand is ontstaan. De openingen tussen B, A, P en T zijn door de plunjers afgesloten.

Stuurschuif in middenstand (gestandaardiseerd symbool)
Stuurschuif in middenstand (werkelijk vloeistofcircuit)

Bij het bedienen van de stuurschuif veranderen de vloeistofopeningen. In dit geval wordt de pompdruk toegelaten aan de linkerzijde van de zuiger (A). De olie aan de rechterzijde stroomt via aansluitingen B en T, via het filter, terug naar het reservoir. In de afbeelding met het werkelijke vloeistofcircuit is duidelijk te zien dat de stuurschuif naar links is ingedrukt, waarmee de opening tussen A en P (rood) en B en T (blauw) het mogelijk maken om de hydraulische vloeistof door te laten stromen.

  • De hydraulische vloeistof komt via aansluiting P binnen en verlaat de stuurschuif via aansluiting A om zijn weg naar de cilinder te volgen;
  • Het retourkanaal is ook vrijgegeven: de vloeistof kan via de aansluitingen B en T naar het reservoir stromen.
Stuurschuif naar links ingedrukt (gestandaardiseerd symbool)
Stuurschuif naar links ingedrukt (werkelijk vloeistofcircuit)

Gerelateerde pagina: