You dont have javascript enabled! Please enable it!

Zuigerveren meten

Onderwerpen:

  • Zuigerveerspeling meten
  • Slotspeling meten
  • Zuigerveren monteren

Zuigerveerspeling meten:
Zuigers zijn vaak uitgevoerd met twee compressieveren en één olieschraapveer. Wanneer we zuigerveren gaan vervangen, moet de speling in de zuigerveergroef en de slotspeling worden gecontroleerd.

De volgende afbeelding toont de meting waarin de speling in de zuigerveergroef van de zuiger wordt gecontroleerd. Een voelermaatje en een nieuwe compressieveer worden tegelijk in een zuigerveergroef geschoven. De speling mag in de meeste gevallen slechts tussen de 0,025  en 0,050 mm bedragen. 

Slotspeling meten:
De slotspeling is de ruimte tussen beide uiteinden van een zuigerveer in gemonteerde toestand. Om de slotspeling te meten, brengen we de zuigerveer in de desbetreffende cilinder aan. We houden de zuigerveer relatief hoog in de cilinder; eventuele slijtage van de cilinderwand (vaak rond het midden) heeft geen invloed op de meting.

Met een voelermaatje controleren we hoeveel ruimte (lees: slotspeling) er tussen de uiteinden aanwezig is.

  • een te grote slotspeling heeft veel lekgassen en dus compressieverlies tot gevolg;
  • door te kleine slotspeling, of géén slotspeling kan er wrijving, en daarmee slijtage, of zelfs een vastloper worden veroorzaakt.

Als vuistregel geldt een speling van 0,05 mm per centimeter zuigerdiameter.

Zuigerveren monteren:
Bij montagewerkzaamheden moet men goed letten op de juiste montagepositie. In de meeste gevallen staat op de zuigerveren de aanduiding: “Top” of “Oben”. Deze aanduiding moet dan naar de zuigerbodem (bovenkant) wijzen.

Ook dienen de zuigerveren dusdanig te worden gepositioneerd. In het voorbeeld zijn de zuigeveersloten 120 graden van elkaar verdraaid. Voorkom te allen tijde dat de zuigerveersloten zich precies onder elkaar bevinden.