You dont have javascript enabled! Please enable it!

Rookgastest

Onderwerp:

  • Rookgastest

Rookgastest:
Een rookgastest voeren we uit wanneer er sprake is van koelvloeistofverlies zonder uitwendige lekkage. Met de rookgastester wordt de aanwezigheid van uitlaatgassen in de koelvloeistof gemeten. Wanneer dit het geval is, kan het zijn dat de koppakking lekt. De koelvloeistof kan in de verbrandingsruimte terecht komen (waardoor het niveau in het reservoir daalt), maar daardoor kunnen de uitlaatgassen ook in het koelsysteem terecht komen.

In de afbeelding is de rookgastester te zien. Bij draaiende, warme motor wordt de rookgastester boven de koelvloeistof gehouden. De dop van het expansiereservoir of de radiateurdop moet daar natuurlijk bij verwijderd zijn.
In de tester bevindt zich blauwe testvloeistof. Door telkens in de luchtbalg aan de bovenkant van de tester te knijpen en los te laten, wordt er lucht naar binnen gezogen. De vloeistof die in de tester aanwezig is, kleurt bij het detecteren van CO (koolstofmonoxide) van blauw naar groen. Wanneer de vloeistof groen van kleur wordt, kan men er zeker van zijn dat er koolmonoxide in de koelvloeistof aanwezig is en dat er zeer waarschijnlijk een defect aan de koppakking aanwezig is.

De werking van de rookgastester kan ook worden gecontroleerd door tegen de onderkant uit te ademen en in de luchtbalg te knijpen. De in de uitgeademde lucht aanwezige CO zal de vloeistof ook doen verkleuren.

Om de vloeistof weer blauw te krijgen, dient er een aantal keren in de luchtbalg geknepen te worden om de buitenlucht langs de vloeistof te laten stromen. De vloeistof zal langzaam weer zijn oorspronkelijke kleur aannemen.

Gerelateerde pagina’s: