Koudemiddel

Onderwerpen:

  • Koudemiddel
  • Systeem leeghalen en vullen

Koudemiddel:
In elke auto met airco zit een hoeveelheid van tussen de 350 en de 800 gram koudemiddel. Het koudemiddel wordt door de compressor (1) in gasvorm naar de condensor (3) gepompt. Hierdoor krijgt het gas een hoge druk (10 – 25 bar).
In de condensor wordt het gas, wat onder hoge druk staat, afgekoeld door de ventilator (4). Daardoor is het gas vloeibaar geworden (gecondenseerd). Vervolgens vloeit het door het droger- / filterelement (5). Deze droger- / filter heeft als doel de onreinheden die in het systeem kunnen komen evenals waterdeeltjes uit het vloeibare gas te filteren. Het gas vloeit verder naar het expansieventiel (8). Hier wordt het gas verneveld in de verdamper (6) waardoor het vloeibare gedeelte terug in gasvorm overgaat.

Vroeger werden de eerste airconditioning systemen met het type koudemiddel R12 gevuld. Naderhand is gebleken dat dit zeer slecht voor het milieu was als dit vrij kwam door lekkage, daarom wordt er tegenwoordig altijd koudemiddel van het type R134a gebruikt, dat minder belastend voor het milieu is. Oude R12 systemen mogen niet meer gevuld worden en moeten daarom bij reparatie omgebouwd worden naar een R134a systeem. Hier moeten andere slangen en koppelingen gemonteerd worden, zodat het het systeem met het nieuwere type koudemiddel gevuld kan worden).

Bij de nieuwste airconditioningsystemen wordt het koudemiddeltype R1234YF gebruikt. Dit systeem zal in de toekomst R134a gaan vervangen. Er worden voorlopig nog wel nieuwe auto’s met dit (oudere) koudemiddel geproduceerd.

Systeem leeghalen en vullen:
Voor het leeghalen en het vullen is een aircoapparaat (servicestation) benodigd. Dit apparaat controleert ook of het systeem vrij is van lekkages. Na het leeghalen van het systeem worden het koudemiddel en de compressorolie hoeveelheden gewogen. Hieraan is te zien hoe veel het systeem de laatste maanden of jaren is leeggelopen. Een goed functionerend systeem mag elk jaar maximaal 10% leeglopen.
Bij lekkages kan dit natuurlijk veel sneller gaan. Als het airco systeem nooit onderhoud krijgt (daar mee bedoelen we het systeem leeghalen en vullen) kan het zijn dat na een aantal jaar (bijv. tot 8 jaar) de airco niet meer werkt. Het systeem is dan zo leeg, dat het niet meer goed kan functioneren. De aircocompressor kan daar door beschadigen. Met een beetje geluk is het vullen van het systeem voldoende om het weer te laten werken. Het is daarom aan te bevelen om elke 2 √° 4 jaar het systeem te laten onderhouden. Een aircocontrole is daarom niet hetzelfde als onderhoud; soms wordt bij een controle alleen de luchttemperatuur gemeten en wordt de conclusie getrokken of het systeem wel of niet goed werkt. Vraag bij onderhoud daarom duidelijk of het systeem wordt leeggehaald en gevuld.

Voor meer uitleg over de airconditioning, zie het hoofdstuk airconditioning.

error: Alert: Content is protected !!