You dont have javascript enabled! Please enable it!

Klepgeleiderspeling meten

Onderwerpen:

  • Klepgeleiderspeling meten
  • Klepgeleiders vervangen

Klepgeleiderspeling meten:
Versleten klepgeleiders kunnen de volgende klachten en defecten tot gevolg hebben:

  • verbrande klepschotels;
  • gebroken klep;
  • slijtage van de kleptuimelaar;
  • verhoogd olieverbruik.

Bij een gedemonteerde cilinderkop willen we bij de bovenstaande klachten de speling tussen de klepsteel en de klepgeleiders meten. Niet alle fabrikanten beschrijven de maximaal toelaatbare speling in de servicedocumenten. In dat geval kunnen we uitgaan van de richtwaarden in de onderstaande tabel:

Richtwaarden_maximale_speling_klepzittingen

De volgende afbeelding toont de meting waarbij de klepgeleiderspeling van de uitlaatklep wordt gemeten. De meetklok is op een statief geplaatst en heeft daarmee een vaste positie gekregen. De naald van de meetklok plaatsen we met een voorspanning van mimimaal 2 mm tegen de klepschotel van de klep welke ongeveer 10 mm uit de cilinderkop is geschoven.

Met gematigde kracht proberen we de klep in de richting van de meetklok heen en weer te bewegen. De wijzer van de meetklok zal tijdens het bewegen over een bepaald gebied van de wijzerplaat heen en weer bewegen. De slag die de wijzer maakt geeft de speling aan.

Klepgeleiders vervangen:
Wanneer we een te grote speling tussen de klepgeleider en de klepsteel meten, raadplegen we de technische gegevens van de desbetreffende motor om op te zoeken of de klepgeleiders kunnen en mogen worden vervangen. Wanneer dit volgens de fabrieksvoorschriften niet mogelijk is, weet een gerenommeerd revisiebedrijf hier vaak wel raad mee. Anders zou het betekenen dat de complete cilinderkop vervangen zou moeten worden.

Als het mogelijk is om de klepgeleiders te vervangen, is men aangewezen op apparatuur om de klepgeleiders te verwijderen, het gat te ruimen en nieuwe klepgeleiders aan te brengen. In de meeste gevallen moet de cilinderkop tot ruim boven de 100 graden Celsius worden verhit en dient men de klepgeleiders in de gaten te persen. 

De onderstaande twee afbeeldingen tonen de positie van de klepgeleider in de cilinderkop (links) en drie verschillende klepgeleiders (rechts).

Tekening met klepgeleider
Klepgeleiders