You dont have javascript enabled! Please enable it!

Elektrische schakelingen

Iedere sensor, actuator en regelapparaat is uitgerust met talloze componenten die onderling verbonden zijn. Deze vormen elektrische schakelingen. Veel schakelingen bestaan uit weerstanden, spoelen, condensatoren en transistoren of FET’s. De afzonderlijke componenten zijn te vinden op een andere overzichtspagina. Dit overzicht toont de schakelingen waarmee specifieke functies worden gerealiseerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Brug van Wheatstone, waarbij de verandering in weerstand (Rx) leidt tot een wijziging in de signaalspanning, en de H-brug, waarin een schakeling van FET’s verantwoordelijk is voor de aansturing van de elektromotor.

Brug van Wheatstone