You dont have javascript enabled! Please enable it!

EBS

Onderwerpen:

 • EBS motorwagen
 • Voetremventiel met remwaardegever
 • Voorasmodulator
 • Achterasmodulator
 • Redundantieventiel
 • ABS/EBS-ECU
 • ABS/EBS-stekkeraansluiting
 • EBS volgwagen

EBS motorwagen:
EBS is een afkorting voor “Electronically Controlled Brake System” en vinden we in vrachtwagencombinaties van motorwagen en volgwagen met een luchtdrukremsysteem. Met het conventionele luchtdrukremsysteem bedient de chauffeur de pneumatische bedrijfsrem direct met het voetremventiel. Met EBS is er – in een storingsvrije situatie – geen directe pneumatische aansturing.

De onderstaande afbeelding toont een overzicht van het luchtdrukremsysteem met EBS. De meeste componenten herkennen we van het luchtdrukremsysteem welke op andere pagina’s op deze website uitvoerig wordt behandeld. In de unit onder het rempedaal bevindt zich een zogenaamde remwaardegever (7), die met sensoren de pedaalslag registreert. Dit kan door middel van de afstand te meten die het rempedaal aflegt m.b.v. afstandsensoren (Knorr) of door middel van potentiometers (Wabco). De pedaalslag wordt door middel van sensoren naar de EBS-computer (20) gestuurd. De EBS-computer stuurt via CAN-bus de voorasmodulator (8) en achterasmodulator (12) aan om de gewenste remdruk door te laten naar de remboosters. Op de vooras vinden we aparte ABS-magneetventielen (9), welke in de achterasmodulator zijn ingebouwd. De EBS-computer zendt het remsignaal via de stekkeraansluiting (20) naar de trailer of aanhanger.

Legenda:

 1. Compressor
 2. Droger
 3. Vierkringsbeveiligingsventiel
 4. Luchtketel kring 3
 5. Luchtketel kring 1
 6. Luchtketel kring 2
 7. Voetremventiel / remwaardegever
 8. Voorasmodulator
 9. ABS-ventielen
 10. Membraancilinders (voor)
 11. Redudantieventiel
 12. Achterasmodulator
 13. Membraancilinders (achter)
 14. Veerremcilinders
 15. Relaisventiel
 16. Terugslagklep
 17. Parkeerremventiel
 18. Aanhangwagenstuurventiel (ECE-ventiel)
 19. Koppelingskoppen (rood = voorraad, geel = commando)
 20. Stekker aanhanger / trailer
 21. EBS-computer

De remdruk naar de membraancilinders is afhankelijk van:

 • De pedaalslag en daarmee de vertragingswens: De EBS-computer berekent aan de hand van de pedaalslag de gewenste vertraging, stuurt met de berekende remdruk de modulatoren van de vooras, achteras en de trailer aan. Hiermee wordt met een zeer snelle reactietijd de juiste luchtdruk naar de remboosters wordt gestuurd. In de modulatoren kan de pneumatische remdruk worden vastgehouden, verhoogd en verlaagd. Vrachtwagens met een EBS-systeem kunnen met weinig pedaalkracht hard remmen;
 • De harmonisatie cq. rembalans: De elektrische regeling van de EBS-ECU en de voor- en achterasmodulatoren zorgen voor een goede harmonisatie tussen motorwagen en trailer. De uitgestuurde remdruk kan per leiding afzonderlijk worden geregeld;
 • De belading: Doordat de modulatoren de pneumatische remdruk regelen, is een ALR op de motorwagen overbodig. De balgdruk wordt door druksensoren in de modulator gemeten. 
 • De remvoeringslijtage: Op het moment dat remblokken nauwelijks slijten, kan er door ouderdom verglazing optreden. Om de remmen geleidelijk te laten slijten, kunnen de remmen per as meer of minder worden aangestuurd.

Moderne voertuigen kunnen zijn uitgerust met een automatisch remsysteem, bijvoorbeeld in de actieve cruise control, of botsherkenning om een aanrijding te voorkomen. Doordat de modulatoren de pneumatische remmen elektrisch aansturen, kunnen remingrepen buiten de chauffeur om plaatsvinden.

Voetremventiel met remwaardegever:
Het voetremventiel bestaat uit een elektrisch en een pneumatisch gedeelte.

 • Elektrisch: sensoren meten de pedaalslag en daarmee de gewenste remvertraging van de chauffeur. Wabco past schakelaars en afstandsensoren toe, waarbij de schakelaars het indrukken van het pedaal registreren, en de afstandsensoren de zuigerslag meten die ontstaat doordat het rempedaal wordt ingedrukt. Door Knorr worden potentiometers gebruikt om de positie te bepalen. Net als bij het gaspedaal worden van twee potentiometers de signalen vergeleken om de exacte positie te meten;
 • Pneumatisch: op het moment dat er een storing wordt gedetecteerd en het elektrische remsysteem uitvalt, of door de EBS-ECU als onbetrouwbaar wordt gemarkeerd, wordt het pneumatische systeem als backup ingezet. In dit geval moet de chauffeur het rempedaal met meer kracht bedienen. De werking van het pneumatische gedeelte wordt op de pagina: bedrijfsrem beschreven.

Voorasmodulator:
De voorasmodulator ontvangt het elektrische remsignaal van de EBS-computer en zet dit signaal om in de gewenste remdruk. De opening tussen de luchtdruk in de ketel wordt doorgelaten naar het ABS-ventiel, en daarmee naar de membraancilinder. Het elektrische signaal vanuit de ECU bepaalt de mate waarin de modulator de remdruk doorstuurt. Dit maakt de voorasmodulator een elektrisch gestuurd relaisventiel.

Het ABS-ventiel is in de afbeelding als los component afgebeeld. Dit wordt o.a. bij Wabco toegepast. Bij Knorr zien we twee voorasmodulatoren met ingebouwde ABS-ventielen.

Achterasmodulator:
Net als bij de voorasmodulator, wordt de gewenste remvertraging door de EBS-computer naar de achterasmodulator gestuurd om de gewenste remdruk naar de membraancilinders te sturen. In de achterasmodulator zitten de ABS-ventielen geïntegreerd. 

Het ALR (lastafhankelijk remventiel) dat we in conventionele pneumatische remsystemen tegenkomen, zijn in het EBS-systeem niet meer aanwezig. In plaats van het ALR wordt de balgdruk door druksensoren in de achterasmodulator gemeten. Om dit mogelijk te maken, bevinden zich luchtleidingen tussen de luchtbalgen en de achterasmodulator.

Redundantieventiel:
Het redundantieventiel werkt als een relaisventiel en wordt door Wabco gebruikt als back-up om het voertuig onder alle omstandigheden veilig te kunnen laten remmen. Onder normale omstandigheden stuurt de EBS-computer het redundantieventiel aan, waardoor de verbinding tussen het voetremventiel en de achterasmodulator wordt onderbroken.

Bij een elektrische storing zorgt het redundantieventiel ervoor dat de remdruk naar de remcilinders wordt begrensd, zodat het voertuig veilig kan blijven remmen. Dit gebeurt door het ventiel automatisch te schakelen naar een noodmodus waarin het de luchtdruk direct van het voetremventiel naar de remcilinders van de achteras leidt.

ABS/EBS-ECU:
De ABS/EBS-ECU verwerkt de sensorsignalen van o.a. de remwaardegever, wieltoerentalsensoren en de toestand van alle aangesloten actuatoren. Met deze informatie wordt o.a. de gewenste remdruk berekend en naar de modulatoren van de vooras, achteras en aanhanger gestuurd om de remdruk naar de remcilinders te sturen. Bij doorslippende of blokkerende wielen, worden de ABS-ventielen aangestuurd om de remdruk te verlagen, vast te houden of te verhogen.

ABS/EBS-stekkeraansluiting:
Op de motorwagen bevindt zich een ABS/EBS-stekkeraansluiting, waar de kabel van de volgwagen mee kan worden verbonden. Eenmaal verbonden, kan de EBS-computer in de motorwagen de volgwagenmodulator aansturen om elektrisch te remmen. Op het moment dat er een storing aanwezig is, krijgt de volgwagen remdruk via de commandoleiding (gele koppelingskop) om deze volgens de conventionele wijze te remmen.

EBS volgwagen:
De volgwagenmodulator (8) heeft een geïntegreerde ECU en krijgt door middel van CAN-buscommuniatie gegevens van de motorwagen via stekkeraansluiting (1). De voorraad- (2) en commandokoppelingen (3) zijn identiek aan het conventionele luchtdrukremsysteem. Op het moment dat de stekker niet wordt aangesloten of wanneer er een storing optreedt, zal het remsysteem werken volgens de conventionele aansturing, welke is beschreven op de pagina: remsysteem volgwagen. Het ABS-systeem zal in dat geval wel werken.

De volgwagenmodulator meet, net als de achterasmodulator van de motorwagen, de balgdruk om de last te bepalen. Hiermee wordt de remdruk naar de membraancilinders aangepast aan de belading.

De onderstaande afbeelding toont het overzicht met de componenten van het EBS-systeem van de volgwagen.

Legenda:

 1. Stekkeraansluiting ABS/EBS
 2. Voorraadkoppelingskop
 3. Commandokoppelingskop
 4. PREV (Park Release Emergency Valve)
 5. Luchtketel
 6. Volgwagenmodulator
 7. Membraancilinders
 8. Gecombineerde membraan- en veerremcilinders

Gerelateerde pagina: