You dont have javascript enabled! Please enable it!

Cilinderkop vlakheid meten

Onderwerpen:

  • Vlakheid cilinderkop en motorblok meten

Vlakheid cilinderkop en motorblok meten:
Na de demontage van een cilinderkop dient de vlakheid te worden bepaald. Er bestaat een kans dat de cilinderkop krom is nadat de motor een keer oververhit is geweest. Wanneer men de kromme cilinderkop weer monteert, kunnen er klachten m.b.t. lekkage van de koppakking optreden. Naast de cilinderkop dient ook het draaiende gedeelte van de motor op dezelfde manier te worden gecontroleerd. In het geval we een te grote afwijking constateren, zijn er in de meeste gevallen machinale bewerkingen mogelijk om de cilinderkop weer probleemloos te monteren. De benodigdheden voor het meten van de vlakheid zijn:

  • schoon meetoppervlak van zowel de cilinderkop als het motorblok;
  • stalen rei;
  • voelermaatjes.

De volgende afbeelding toont een meting op het oppervlak tussen de cilinders 2 en 3.

Om de vlakheid te bepalen, moeten we in totaal zes metingen uitvoeren op het motorblok en op de cilinderkop. De onderstaande twee afbeeldingen tonen de posities waarin de stalen rei moet worden gehouden. Wanneer we de stalen rei op een positie hebben geplaatst, moeten we het voelermaatje op ongeveer de helft van de lengte aanbrengen tussen de motor / kop en de stalen rei. 

Onderblok
Cilinderkop

De maximaal toelaatbare ruimte tussen de motor / kop en de stalen rei mag maximaal 0,05 mm bedragen (indien de fabrikant een andere maat voorschrijft). Wanneer er een voelermaatje van 0,1 mm tussen de motor of kop en de stalen rei kan worden geschoven, kunnen we veronderstellen dat we te maken hebben met deformatie (een krom object).

Als de afwijking zeer gering is, maar nét buiten de toleranties valt, kan de cilinderkop bij een revisiebedrijf worden gevlakt. Tijdens dit proces verwijdert de machine net zo lang materiaal van de kop totdat hij recht is. Bij grote afwijkingen en dus grove bewerkingen resulteert dat in een kleinere compressieruimte. Een dikkere koppakking vangt dit verschil op.