Carterventilatie

Onderwerpen:

 • Carterventilatie
 • Problemen met carterventilatie

Carterventilatie:
Carterventilatie betekent dat de carterdampen worden afgezogen door de motor. 
Onder de zuigers (en boven de motorolie) zit lucht. Deze lucht is vermengd met oliedampen en een minimale hoeveelheid verbrandingsgassen. Er ontsnapt altijd een minimale hoeveelheid langs de zuigerveren naar het carter. Deze damp mag niet in de buitenlucht terecht komen. Als dat bewust wel zo gedaan is, zoals vroeger bij oude motoren, noemen we dat Negatieve Carter Ventilatie.

Tegenwoordig worden de dampen via slangen en buizen naar het inlaattraject van de motor gevoerd (zichtbaar in de afbeelding hiernaast). De carterdampen worden zo door de motor aangezogen en nemen vervolgens mee aan het verbrandingsproces. Nadat ze zijn verbrand, zijn ze niet meer schadelijk.

Problemen met Carterventilatie:

 • Verstopte carterventilatie:
  Er wordt nu een hoge druk opgebouwd in het carter en belemmerd de werking van de motor. Door de moderne motoren wordt dit herkend en gaat er een motorlampje branden.
  Bij motoren met heel erg veel white sludge (olieresten met vocht, afkomstig door altijd korte stukjes rijden waarbij de motor nooit op temperatuur komt, of door een defecte thermostaat) kan de carterontluchting volledig verstopt raken. De slangen zitten dan vol met sludge, en kunnen in de winter bevriezen (omdat white sludge veelal uit vocht bestaat). Als dit gebeurt, kunnen de slangen spontaan uit elkaar klappen.
 • Gescheurde slangen: Olie tast rubber aan. In carterdampen zitten olieresten en de slangen naar de inlaat zijn vaak van rubber. Als deze slangen ouder worden scheuren ze vaak. Deze slangen voelen van te voren vaak al aan als kauwgom en kunnen voortijdig al vervangen worden.
 • Een gescheurde carterventilatieslang kan een onaangename olielucht in de motorruimte veroorzaken (dat in het interieur waargenomen kan worden als olielekkage). Ook zal de motor valse lucht aanzuigen, omdat de hoeveelheid lucht via de aanzuigbuis al door de luchtmassameter gemeten is. Door het teveel aan lucht kan de motor onregelmatig gaan draaien, meer brandstof verbruiken en het motorlampje kan gaan branden.
 • Vervuiling van de motor: Doordat er carterdampen, dus ook olieresten in het inlaattraject van de motor terecht komen, kunnen motoronderdelen zoals het gasklephuis en de inlaatkleppen, vervuild raken. Vaak met rustig rijden (met lage belasting en een laag toerental) is de motor niet in staat de vervuiling tegen te gaan, waardoor het aankoekt. Dit kan storingen veroorzaken, zoals een verstopt inlaattraject, een vervuilde gasklep of vervuilde kleppen. In het slechtste geval kan het gebeuren dat er een inlaatklep zo vervuild is, dat deze niet meer sluit op de klepzitting. Het vuil zit er immers tussen. De klep kan zo zijn warmte niet meer kwijt en kan verbranden. Dit zijn vervelende dingen en zal bij een motor die onder normale omstandigheden draait (lange ritten, vaak warm, af en toe wat hogere toerentallen), niet snel gebeuren. Bij vervuiling zijn er wel speciale reinigingsmiddelen die het vuil losweken van de desbetreffende onderdelen. Deze zijn bij automaterialenzaken verkrijgbaar.
 • Verhoogde carterdruk: Dit is geen probleem met de carterventilatie zelf, maar dit is wel via de ontluchting te merken. Wanneer er erg veel lucht door de carterventilatie heen geblazen wordt, kan het zijn dat één of meerdere (compressie)zuigerveren niet meer in orde zijn. Het mengsel wordt gecomprimeerd en in plaats van druk op te bouwen, lekt een groot deel lucht langs de zuigerveren het carter in. Om zeker te weten of dat de oorzaak bij de zuigerveren te vinden is moet er een compressietest of een cilinderlektest gedaan worden. Elke garage heeft wel een compressiemeter.
error: