You dont have javascript enabled! Please enable it!

Basis elektronica overzicht

In dit overzicht worden de pagina’s met de basisbegrippen in de elektrotechniek getoond. Dit houdt in: de pagina basis elektronica waarop de grondbeginselen van de elektriciteit en de begrippen: spanning stroom en weerstand worden uitgelegd. Met de Wet van Ohm kunnen de verhoudingen tussen deze drie grootheden worden bepaald en verklaard. De andere pagina’s hebben ook betrekking op de basis elektronica, maar dan meer met een toepassing, zoals serie- parallel- en gecombineerd geschakelde weerstanden, waarvan de vervangingsweerstand, deelstromen en spanningsval wordt beschreven. De pagina’s in dit overzicht geven de lezer / technicus de basiskennis mee om vervolgens met de elektronica componenten en diagnose aan de slag te gaan.