You dont have javascript enabled! Please enable it!

Vlampunt

Onderwerpen:

  • Vlampunt

Vlampunt:
Een vlampunt van een chemische stof is de laagste temperatuur waarbij de stof nog genoeg damp afgeeft om tot ontbranding te kunnen komen, wanneer deze in contact komt met een ontstekingsbron (denk aan een vonk van een bougie, of andere gloeiende voorwerpen). Het vlampunt moet niet worden verward met de zelfontbrandingstemperatuur. Dit is de temperatuur waarbij een damp/luchtmengsel spontaan tot ontbranding komt zonder hulp van een ontstekingsbron (wat bijv. gebeurt met pingelen van de motor).
Benzinebrandstof op zichzelf ontbrandt niet. Echter, wanneer de benzine overgegaan is in dampvorm wel. Deze benzinedamp heeft een vlampunt van tussen de -21 en de 21 graden Celsius.
Diesel geeft minder gevaar, omdat het vlampunt boven de 75 graden Celsius ligt.