You dont have javascript enabled! Please enable it!

Uitwerking van gecombineerde schakeling

Op deze pagina wordt de uitwerking getoond van het vraagstuk op de pagina: serie en parallel.

Omdat ik er vanuit ga dat men de theorie begrijpt en zelf heeft geoefend, geef ik op deze pagina slechts een beknopte uitleg en antwoorden over de volgende stroomkring:

1. RV van de parallelschakeling bepalen:
In de parallelschakeling bevindt zich een serieschakeling, dus R4 en R5 tellen we gemakshalve bij elkaar op. Eigenlijk zouden we deze als derde Rv in de schakeling kunnen beschouwen. Omdat het dan verwarrend wordt met de accenten, laten we dit achterwege.

2. Rv van de serieschakeling bepalen:
De totale vervangingsweerstand van de gecombineerde serie- en parallelschakeling noemen we Rv’

3. Itotaal berekenen:

4. Deelspanningen berekenen:

5. Stromen berekenen:

6. Deelspanningen UR4 en UR5 berekenen + het totaaloverzicht.

Een optelling van deze deelspanningen moet gelijk zijn aan de spanning over R3.

De afbeelding toont het complete overzicht met stromen en spanningen. Om dit zelf te oefenen kun je één weerstandswaarde veranderen en alle stappen opnieuw doorlopen.