Spiegelverstelling

Onderwerpen:

  • Elektronische spiegelverstelling
  • Verticaal verstellen
  • Horizontaal verstellen
  • Spiegelverstelling met geheugenfunctie

Elektronische spiegelverstelling:
In het spiegelhuis van een auto met elektrisch bedienbare buitenspiegels zitten twee elektromotoren gemonteerd. Eén elektromotor is om het spiegelglas naar boven of beneden te bewegen. Dit is de verticale beweging. De andere elektromotor is voor de horizontale beweging; links en rechts.

Om de buitenspiegels te kunnen bedienen, zit er een knop in het interieur van de auto verwerkt. Dit kan bijvoorbeeld in het dashboard, het middenconsole of de deur zijn.

De signalen van de schakelaar komen bij de regeleenheid (de ECU) aan. Meestal is dit het comfortregelapparaat of het portierregelapparaat. Deze regelapparaten zitten vaak op de CAN-bus aangesloten. Wanneer het regelapparaat een signaal van de schakelaar ontvangt, zal deze schakelaar de elektromotoren aansturen om het spiegelglas te laten bewegen.

In het watervalschema is te zien dat de voeding en de massa op pin 7 en pin 11 aangesloten zitten. De CAN-high en CAN-low zijn op pin 8 en 9 met de ECU verbonden.
De schakelaars van de verticale bewegingen zitten op pin 1 en 2 aangesloten. Pin 3 is de voeding voor deze twee schakelaars. Ditzelfde geldt voor pin 6, welke de voeding is voor de schakelaars voor de horizontale bewegingen op pin 4 en 5 van de ECU.
Op de pinnen 8 en 10 zitten de elektromotoren aangesloten. De linker elektromotor (pin 8) is voor de verticale bewegingen. De rechter (pin 10) is voor de horizontale bewegingen. Op pin 9 zit een draad die op beide elektromotoren aangesloten zit. Hier kan de ECU, afhankelijk van de situatie, zowel een plus als een massa op schakelen. Hoe dit werkt wordt in de volgende paragrafen beschreven.

Verticaal verstellen:
Deze uitleg gaat over de twee onderstaande afbeeldingen.
Bij het naar boven verstellen van het spiegelglas, wordt de linker elektromotor door schakelaar B op pin 1 aangestuurd. Het regelapparaat schakelt dan een voedingsspanning op pin 8, die met een draad met de elektromotor verbonden is. Op pin 9 wordt massa geschakeld. De linker elektromotor zal gaan draaien tot dat schakelaar B weer onderbroken wordt.

Bij het naar onderen verstellen zal schakelaar O sluiten. Op pin 9 van het regelapparaat wordt nu de voedingsspanning gezet en pin 8 wordt massa. Omdat op de elektromotor de plus en de massa zijn omgedraaid, zal de elektromotor een tegenovergestelde richting draaien (dus naar onderen in plaats van naar boven). Dit is in de onderstaande afbeeldingen te zien.

Wanneer de elektromotor voor de verticale verstelling draait, dient de elektromotor voor de horizontale verstelling stil te staan. Beide aansluitingen van de elektromotor die stil moet blijven staan, worden door pin 9 kortgesloten met massa of met plus. Op de pinnen 8, 9 en 10 kunnen afzonderlijk van elkaar een voedingsspanning of massa worden geschakeld.

Horizontaal verstellen:
Deze uitleg gaat over de twee onderstaande afbeeldingen.
Bij het naar links verstellen zal schakelaar L sluiten. De rechter elektromotor krijgt via pin 10 op het regelapparaat een voedingsspanning. De massa gaat via pin 9.
Omdat de linker elektromotor (voor de verticale verstelling) nu niet mag draaien, wordt deze op pin 8 ook aan massa gelegd. De linker elektromotor is dus kortgesloten met massa. De rechter elektromotor draait een constante snelheid, tot dat schakelaar L niet meer bediend wordt.

Bij het naar rechts verstellen worden de voedingsspanning en de massa op de rechter elektromotor weer omgedraaid. De elektromotor zal nu de andere kant opdraaien.
Nu wordt op pin 8 van de linker elektromotor geen massa, maar de voedingsspanning gezet. Anders zou deze ook gaan draaien. Nu beide kanten aan plus geschakeld zijn, staat de elektromotor stil.

Spiegelverstelling met geheugenfunctie:
Moderne voertuigen hebben een spiegelverstelling met geheugenfunctie. De ECU stuurt stelmotoren aan tot ze de gewenste positie hebben bereikt. De positieherkenning geschiedt door middel van potentiometers. Meer informatie hierover is te lezen op de pagina over de potentiometer.

Gerelateerde pagina:

NederlandsEnglish
error: Alert: Content is protected !!