You dont have javascript enabled! Please enable it!

Resonantie

Onderwerpen:

  • Resonantie

Resonantie:
Resonantie is een geluid dat ontstaat door trillingen. Een trillend voorwerp zal bij een ander voorwerp een resonantie veroorzaken. Een voorbeeld is een resonantie in de motorruimte. Door de trillingen van de motor kan bijv. een schroefverbinding of een steuntje van het luchtfilterhuis mee gaan trillen. Daardoor ontstaat een resonerend geluid dat bij bepaalde toerentallen van de motor te horen is. De trillingsfrequentie is namelijk afhankelijk van het motortoerental.

Om er achter te komen welk voorwerp een resonantie veroorzaakt, kan 1 persoon de motor op een bepaald toerental houden en luisteren, terwijl een ander persoon onderdelen in de motorruimte vast pakt. Door het luchtfilterhuis vast te pakken (zoals het voorbeeld hier boven) wordt er druk op de schroefverbinding en / of de steun daar van uitgeoefend. De trilling wordt hiermee gedempt en het geluid verdwijnt.
Vervolgens kan er een oplossing gevonden worden om de trilling tegen te gaan, bijv. door het monteren van extra plaatringen, het verbuigen van een steun, of door isolatiemateriaal aan te brengen.