You dont have javascript enabled! Please enable it!

Radar

Onderwerp:

  • Radar

Radar:
Deze pagina heeft betrekking tot de radar van het alarmsysteem. Een andere toepassing is het gebruik bij rijassistentie. Zie daarvoor de pagina rijassistentie.

De radar zit zo centraal mogelijk in het interieur weggewerkt (zie onderstaande afbeelding). De radar zend radarsignalen uit die niet afhankelijk zijn voor geluidsgolven, trillingen en bewegingen van snelle, kleine voorwerpen. Daarom is een radar geschikt voor een cabriolet, en een systeem met ultrasoonsensoren niet.
De radar is erg in vergelijking met de ultrasoonsensor erg traag en zal pas na enkele seconden nadat een persoon in de auto is gaan zitten het alarm af laten gaan. Ook dit systeem zal zich moeten kalibreren na het inschakelen van het alarm. Ook zal de radar zich niet beperken tot alleen het interieur van de auto. De signalen van de radar gaan dwars door het metaal en plastic van de auto heen (en zwakken daar door wel af) maar zullen zelfs bewegingen die zich direct naast de auto voordoen, registreren. Zo is het mogelijk om de radar zo af te stellen, dat wanneer iemand te dicht langs de auto loopt (of aanraakt) het alarm geactiveerd kan worden.

Zie de pagina Alarmsysteem voor meer informatie over de werking van het alarm en alle sensoren.