You dont have javascript enabled! Please enable it!

OBD foutcodes

Onderwerpen:

  • OBD
  • OBD Foutcodelijst

OBD:
De theorie van de OBD wordt op de pagina OBD, OBD II, EOBD beschreven. Iedere foutcode die met uitleessoftware wordt uitgelezen uit o.a. het motormanagementsysteem en op het display weergeven wordt, heeft zijn eigen specifieke betekenis. Bij de foutcode P0102 (luchtmassameter signaal te zwak) moet de storing in de richting van de luchtmassameter gezocht worden (defecte lmm, defect aan de stekker of bedrading) en bij de foutcode P02A9 wordt er aangegeven dat de injector van cilinder 4 lekt.

Met de foutcodes wordt er een richting opgegeven om de storing te kunnen onderzoeken. Er moet niet direct van een foutcode uit worden gegaan dat dit de oorzaak van de storing is. Het kan voorkomen dat er een storing m.b.t. de lambdasonde wordt opgeslagen (P0130, Zuurstof Lambda Sensor bank 1, sensor 1) terwijl de oorzaak in de vacuümlekkage zit in de inlaat van de motor (bijv. een gescheurde carterventilatiebuis). Er wordt te veel zuurstof in de uitlaag gemeten na de verbranding, waardoor de lambdasensor in storing gaat.
Dit geeft aan dat de storing wel een richting aangeeft om te zoeken, maar dat de deskundigheid van de technicus des te belangrijker is. Het vervangen van de carterventilatiebuis zal de oplossing zijn. Het vervangen van de lambdasonde zal de oorzaak van de storing niet verhelpen, dus de storing zal weer terugkeren.

Er is een lijst met zeer veel verschillende foutcodes beschikbaar die betrekking heeft tot alle auto’s. Ook gebruikt elk merk zijn eigen specifieke codes (P1xxx). De algemene lijst staat op deze pagina weergeven. Zeker voor de motorstoringen (waar ook het MIL, de Malfunction Indicator Light) is de kans groot dat de code met de verklaring in deze lijst vermeld wordt.

TIP! Veel mogelijke oorzaken en oplossingen van foutcodes zijn te vinden op de site GerritSpeek.nl. Tevens zijn hier vele tips en trucs te vinden die met de diagnosesoftware kunnen worden uitgevoerd. Dhr. Speek is gespecialiseerd in de diagnosesoftware VCDS (VAG-com) en heeft in de loop der jaren ontzettend veel informatie op zijn site verzameld.

OBD Foutcodelijst:

  • P = Powertrain codes
  • B = Bodytrain codes
  • C = Chassis codes
  • U = Network codes
 P0000   Gereserveerd door de SAE, gebruik niet toegestaan SAE Reserved – Use Not Allowed
 P0001   Regeling Brandstofhoeveelheid, circuit onderbroken Fuel Volume Regulator Control, Circuit Open
 P0002   Regeling Brandstofhoeveelheid, onwaarschijnlijk signaal Fuel Volume Regulator Control, Circuit Implausible Signal
 P0003   Regeling Brandstofhoeveelheid, signaal te zwak Fuel Volume Regulator Control, Signal too Low
 P0004   Regeling Brandstofhoeveelheid, signaal te sterk Fuel Volume Regulator Control, Signal too High
 P0005   Brandstof-afsluit-klep, circuit onderbroken Fuel Shutoff Valve A, Circuit Open
 P0006   Brandstof-afsluit-klep, signaal te zwak Fuel Shutoff Valve A, Signal too Low
 P0007   Brandstof-afsluit-klep, signaal te sterk Fuel Shutoff Valve A, Signal too High
 P0008   Motor positiesysteem, cilinderrij 1, motorvermogen Engine Position System Performance (Bank-1)
 P0009   Motor positiesysteem, cilinderrij 2, motorvermogen Engine Position System Performance (Bank-2)
 P000A   Nokkenas A (bank 1 inlaat), trage respons nokkenasverstelling Intake (A) Camshaft Position, Slow Response (bank 1)
 P000B   Nokkenas B (bank 1 uitlaat), trage respons nokkenasverstelling Exhaust (B) Camshaft Position, Slow Response (bank 1)
 P000C   Nokkenas A (bank 2 inlaat), trage respons nokkenasverstelling Intake (A) Camshaft Position, Slow Response (bank 2)
 P000D   Nokkenas B (bank 2 uitlaat), trage respons nokkenasverstelling Exhaust (B) Camshaft Position, Slow Response (bank 2)
 P000E   Regeling Brandstofhoeveelheid, limiet overschreden tijdens aanleren Fuel Volume Regulator Control, Exceeded Learning Limit
 P000F   Brandstof Systeem, klep voor overdruk geactiveerd Fuel System, Over Pressure Relief Valve Activated
 P0010   Nokkenaspositie-bediening A cilinderrij 1, storing in circuit Camshaft Position Actuator A Bank 1, Circuit Malfunction
 P0011   Nokkenaspositie-bediening A cilinderrij 1, timing te veel vervroegd Camshaft Position Actuator A Bank 1, Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
 P0012   Nokkenaspositie-bediening A cilinderrij 1, timing teveel verlaat Camshaft Position Actuator A Bank 1, Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
 P0013   Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 1, storing in circuit Camshaft Position Actuator B Bank 1, Circuit Malfunction
 P0014   Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 1, timing te veel vervroegd Bank 1: Camshaft B (Exhaust), Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
 P0015   Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 1, timing te veel verlaat Camshaft Position Actuator B Bank 1 (Intake), Timing Over-Retard
 P0016   Nokkenaspositiesensor (G40) Bank-1 / Krukaspositiesensor (G28), onjuiste verhouding Crankshaft Positionsensor (CMP) Bank-1 (G40) / Camshaft Position Sensor Bank-1 (G28), incorrect correlation
 P0017   Nokkenaspositiesensor (G300) Bank-1 / Krukaspositiesensor (G28), onjuiste verhouding Crankshaft Positionsensor (CMP) Bank-1 (G300) / Camshaft Position Sensor Bank-1 (G28), incorrect correlation
 P0018   Nokkenaspositiesensor (G163) Bank-2 / Krukaspositiesensor (G28), onjuiste verhouding Crankshaft Positionsensor (CMP) Bank-2 (G163) / Camshaft Position Sensor Bank-2 (G28), incorrect correlation
 P0019   Nokkenaspositiesensor (G301) Bank-2 / Krukaspositiesensor (G28), onjuiste verhouding Crankshaft Positionsensor (CMP) Bank-2 (G301) / Camshaft Position Sensor bank-2 (G28), incorrect correlation
 P001A   Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 1, open circuit Intake (A) Cam Profile bank 1, Circuit Open
 P001B   Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 1, signaal te zwak Intake (A) Cam Profile bank 1, Circuit too Low
 P001C   Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 1, signaal te sterk Intake (A) Cam Profile bank 1, Circuit too High
 P001D   Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 2, open circuit Intake (A) Cam Profile bank 2, Circuit Open
 P001E   Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 2, signaal te zwak Intake (A) Cam Profile bank 2, Circuit too Low
 P001F   Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 2, signaal te sterk Intake (A) Cam Profile bank 2, Circuit too High
 P0020   Nokkenaspositie-bediening A cilinderrij 2, storing in circuit Camshaft Position Actuator A Bank 2, Circuit Malfunction
 P0021   Nokkenaspositie-bediening A cilinderrij 2, timing te veel vervroegd Camshaft Position Actuator A Bank 2, Timing Over-Advanced
 P0022   Nokkenaspositie-bediening A cilinderrij 2, timing teveel verlaat Camshaft Position Actuator A Bank 2, Timing Over-Retard
 P0023   Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 2, storing in circuit Bank 2: Camshaft B (Exhaust), Position Actuator Malfunction
 P0024   Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 2, timing te veel vervroegd Bank 2: Camshaft B (Exhaust): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
 P0025   Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 2, timing te veel verlaat Bank 2: Camshaft B (Exhaust): Retard Setpoint not Reached (Over-Retard)
 P0026   Circuit regelsensor inlaatklep, cilinderrij 1, onaannemelijk signaal Intake Valve-Bank-1 Control Solenoid, Circuit Implausible Signal
 P0027   Circuit regelsensor uitlaatklep, cilinderrij 1, onaannemelijk signaal Exhaust Valve-Bank-1 Control Solenoid, Circuit Implausible Signal
 P0028   Circuit regelsensor inlaatklep, cilinderrij 2, onaannemelijk signaal Intake Valve-Bank-2 Control Solenoid, Circuit Implausible Signal
 P0029   Circuit regelsensor uitlaatklep, cilinderrij 2, onaannemelijk signaal Exhaust Valve-Bank-2 Control Solenoid, Circuit Implausible Signal
 P002A   Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 1, open circuit Exhaust (B) Cam Profile Control bank 1, Circuit Open
 P002B   Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 1, signaal te zwak Exhaust (B) Cam Profile Control bank 1, Signal too Low
 P002C   Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 1, signaal te sterk Exhaust (B) Cam Profile Control bank 1, Signal too High
 P002D   Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 2, open circuit Exhaust (B) Cam Profile Control bank 2, Circuit Open
 P002E   Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 2, signaal te zwak Exhaust (B) Cam Profile Control bank 2, Signal too Low
 P002F   Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 2, signaal te sterk Exhaust (B) Cam Profile Control bank 2, Signal too High
 P0030   Verwarming lambda-sensor 1 cilinderrij 1, onderbreking / storing in circuit Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit, Malfunction / Open Circuit
 P0031   Verwarming lambda-sensor 1 cilinderrij 1, kortsluiting naar massa Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit, Signal too Low
 P0032   Verwarming lambda-sensor 1 cilinderrij 1, kortsluiting naar plus Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit, Signal too High
 P0033   Laaddruk regelklep turbo (N249), storing in circuit Turbo Charger Bypass Valve (N249), Control Circuit
 P0034   Laaddruk regelklep turbo (N249), signaal te zwak Turbo Charger Bypass Valve (N249), Signal too Low
 P0035   Laaddruk regelklep turbo (N249), signaal te sterk Turbo Charger Bypass Valve (N249), Signal too High
 P0036   Verwarming lambda-sensor 2 cilinderrij 1, storing in circuit Heater Oxygen Sensor-2 Bank-1, Circuit Malfunction
 P0037   Verwarming lambda-sensor 2 cilinderrij 1, signaal te zwak Heater Oxygen Sensor-2 Bank-1, Signal too Low
 P0038   Verwarming lambda-sensor 2 cilinderrij 1, signaal te sterk Heater Oxygen Sensor-2 Bank-1, Signal too High
 P0039   Laaddruk regelklep turbo (N249), onwaarschijnlijk signaal Turbo/Super Charger Bypass Valve (N249), Circuit Performance
 P003A   Turbocharger / Supercharger Drukcontrole ‘A’, inleergrens overschreden Turbocharger / Supercharger Boost Control ‘A’ Position Exceeded Learning Limit
 P003B   Turbocharger / Supercharger Drukcontrole ‘B’, inleergrens overschreden Turbocharger / Supercharger Boost Control ‘B’ Position Exceeded Learning Limit
 P003C   Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 1, werking of zit los Intake (A) Camshaft Profile Control bank 1, Performance or Stuck Off
 P003D   Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 1, werking of zit vast Intake (A) Camshaft Profile Control bank 1, Stuck On
 P003E   Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 2, werking of zit los Intake (A) Camshaft Profile Control bank 2, Performance or Stuck Off
 P003F   Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 2, werking of zit vast Intake (A) Camshaft Profile Control bank 2, Stuck On
 P0040   Lambda-sensor 1 Bank-1 / Lambdasonde 1 Bank-2, verwisseld O2 Bank-1 Sensor-1 Signals Swapped w/ O2 Bank-2 Sensor-1
 P0041   Lambda-sensor 2 Bank-1 / Lambdasonde 2 Bank-2, verwisseld O2 Bank-1 Sensor-2 Signals Swapped w/ O2 Bank-2 Sensor-2
 P0042   Verwarming lambda-sensor 3 cilinderrij 1, storing in circuit Heater Oxygen Sensor-3 Bank-1, Control Circuit
 P0043   Verwarming lambda-sensor 3 cilinderrij 1, signaal te zwak Heater Oxygen Sensor-3 Bank-1, Signal too Low
 P0044   Verwarming lambda-sensor 3 cilinderrij 1, signaal te sterk Heater Oxygen Sensor-3 Bank-1, Signal too High
 P0045   Regelsensor laaddruk turbo, onderbreking Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid A, Circuit Open
 P0046   Regelsensor laaddruk turbo, onaannemelijk signaal Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid A, Circuit Implausible Signal
 P0047   Regelsensor laaddruk turbo, signaal te zwak Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid A, Signal too Low
 P0048   Regelsensor laaddruk turbo, signaal te sterk Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid A, Signal too High
 P0049   Turbine turbo, te hoog toerental Turbo/Super Charger Boost Input/Turbine Speed Overspeed
 P004A   Turbocharger / Supercharger Drukcontrole ‘B’, onderbreking in circuit Turbocharger / Supercharger Boost Control ‘B’, Circuit Open
 P004B   Turbocharger / Supercharger Drukcontrole ‘B’, onwaarschijnlijk signaal Turbocharger / Supercharger Boost Control ‘B’, Circuit Implausible Signal
 P004C   Turbocharger / Supercharger Drukcontrole ‘B’, signaal te zwak Turbocharger / Supercharger Boost Control ‘B’, Signal too Low
 P004D   Turbocharger / Supercharger Drukcontrole ‘B’, signaal te sterk Turbocharger / Supercharger Boost Control ‘B’, Signal too High
 P004E   Turbocharger / Supercharger Drukcontrole ‘A’, signaal onderbroken of foutief Turbocharger / Supercharger Boost Control ‘A’, Circuit Intermittent / Erratic
 P004F   Turbocharger / Supercharger Drukcontrole ‘B’, signaal onderbroken of foutief Turbocharger / Supercharger Boost Control ‘B’, Circuit Intermittent / Erratic
 P0050   Verwarming lambda-sensor 1 cilinderrij 2, storing in circuit Heater Oxygen Sensor-1 Bank 2, Control Circuit
 P0051   Verwarming lambda-sensor 1 cilinderrij 2, kortsluiting naar massa Heater Oxygen Sensor-1 Bank 2, Signal too Low
 P0052   Verwarming lambda-sensor 1 cilinderrij 2, kortsluiting naar plus Heater Oxygen Sensor-1 Bank 2, Signal too High
 P0053   Verwarming lambda-sensor 1 cilinderrij 1 HO2S Heater, Resistance Bank 1 Sensor 1 (PCM)
 P0054   Verwarming lambda-sensor 2 cilinderrij 1 HO2S Heater, Resistance Bank 1 Sensor 2 (PCM)
 P0055   Verwarming lambda-sensor 3 cilinderrij 1 HO2S Heater, Resistance Bank 1 Sensor 3 (PCM)
 P0056   Verwarming lambda-sensor 2 cilinderrij 2, storing in circuit Heater Oxygen Sensor-2 Bank 2, Control Circuit
 P0057   Verwarming lambda-sensor 2 cilinderrij 2, kortsluiting naar massa Heater Oxygen Sensor-2 Bank 2, Short to Ground
 P0058   Verwarming lambda-sensor 2 cilinderrij 2, kortsluiting naar plus Heater Oxygen Sensor-2 Bank 2, Signal too High
 P0059   Verwarming lambda-sensor 1 cilinderrij 1 HO2S Bank-2 Sensor-1 Heater Resistance
 P005A   Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 1, werking of zit los Exhaust (B) Camshaft Profile Control bank 1, Performance or Stuck Off
 P005B   Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 1, werking of zit vast Exhaust (B) Camshaft Profile Control bank 1, Stuck On
 P005C   Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 2, werking of zit los Exhaust (B) Camshaft Profile Control bank 2, Performance or Stuck Off
 P005D   Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 2, werking of zit vast Exhaust (B) Camshaft Profile Control bank 2, Stuck On
 P005E   Turbocharger / Supercharger Druk-Controle ‘B’, Voedingsspanning, signaal te zwak Turbocharger / Supercharger Boost Control ‘B’ Supply Voltage, Signal too Low
 P005F   Turbocharger / Supercharger Druk-Controle ‘B’, Voedingsspanning, signaal te sterk Turbocharger / Supercharger Boost Control ‘B’ Supply Voltage, Signal too High
 P0060   Verwarming lambda-sensor 2 cilinderrij 2 HO2S Bank-2 Sensor-2 Heater Resistance
 P0061   Verwarming lambda-sensor 3 cilinderrij 3 HO2S Bank-2 Sensor-3 Heater Resistance
 P0062   Verwarming lambda-sensor 3 cilinderrij 2, storing in circuit Heater Oxygen Sensor-3 Bank 2, Control Circuit
 P0063   Verwarming lambda-sensor 3 cilinderrij 2, signaal te zwak Heater Oxygen Sensor-3 Bank 2, Signal too Low
 P0064   Verwarming lambda-sensor 3 cilinderrij 2, signaal te sterk Heater Oxygen Sensor-3 Bank 2, Signal too High
 P0065   Luchtgestuurd Injectieventiel (N212), onwaarschijnlijk signaal Air Assisted Injector Control (N212), Implausible Signal
 P0066   Luchtgestuurd Injectieventiel (N212), kortsluiting naar massa Air Assisted Injector Control (N212), Short to Ground
 P0067   Luchtgestuurd Injectieventiel (N212), kortsluiting naar plus Air Assisted Injector Control (N212), Short to Plus
 P0068   Luchtdruk inlaat – Luchtmassa-hoeveelheid – afwijking stand gaspedaal MAP/MAF <-> Throttle Position, Correlation
 P0069   Luchtdruk Inlaat – Lucht buitenlucht, verkeerde verhouding Manifold Absolute Pressure – Barometric Pressure, Correlation
 P006A   MAP <-> Barometrische Druk, verhouding MAP – Barometric Pressure Correlation
 P006B   MAP <-> Massa of Volume Lucht, verhouding (bank 1) MAP – Mass or Volume Air Flow Correlation (bank 1)
 P006C   MAP – Turbocharger / Supercharger, verhouding inlaatdruk MAP – Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Correlation
 P006D   Barometrische Druk – Turbocharger / Supercharger, verhouding inlaatdruk Barometric Pressure – Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Correlation
 P006E   Turbocharger / Supercharger Druk-Controle ‘A’, Voedingsspanning, signaal te zwak Turbocharger / Supercharger Boost Control ‘A’ Supply Voltage, Signal too Low
 P006F   Turbocharger / Supercharger Druk-Controle ‘A’, Voedingsspanning, signaal te sterk Turbocharger / Supercharger Boost Control ‘A’ Supply Voltage, Signal too High
 P0070   Sensor buitentemperatuur (G17), fout in circuit Ambient Air Temperature Sensor (G17), Circuit
 P0071   Sensor buitentemperatuur (G17), onwaarschijnlijk signaal Ambient Air Temperature Sensor (G17), Implausible Signal
 P0072   Sensor buitentemperatuur (G17), signaal te zwak Ambient Air Temperature Sensor (G17), Signal too Low
 P0073   Sensor buitentemperatuur (G17), signaal te sterk Ambient Air Temperature Sensor (G17), Signal too High
 P0074   Sensor buitentemperatuur (G17), signaal intermittent Ambient Air Temperature Sensor (G17), Circuit Intermittent
 P0075   Regelsolenoïde inlaatklep cilinderrij 1, storing in circuit Intake Valve Control Solenoid, Circuit (Bank-1)
 P0076   Regelsolenoïde inlaatklep cilinderrij 1, signaal te zwak Intake Valve Control Solenoid, Signal too Low (Bank-1)
 P0077   Regelsolenoïde inlaatklep cilinderrij 1, signaal te sterk Intake Valve Control Solenoid, Signal too High (Bank-1)
 P0078   Regelsolenoïde uitlaatklep cilinderrij 1, storing in circuit Exhaust Valve Control Solenoid, Circuit (Bank-1)
 P0079   Regelsolenoïde uitlaatklep cilinderrij 1, signaal te zwak Exhaust Valve Control Solenoid, Signal too Low (Bank-1)
 P007A   Interkoeler, temperatuursensor bank 1, fout in circuit Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 1, Circuit Malfunction
 P007B   Interkoeler, temperatuursensor bank 1, onaannemelijk signaal Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 1, Circuit Implausible Signal
 P007C   Interkoeler, temperatuursensor bank 1, signaal te zwak Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 1, Signal too Low
 P007D   Interkoeler, temperatuursensor bank 1, signaal te sterk Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 1, Signal too High
 P007E   Interkoeler, temperatuursensor bank 1, onderbreking / foutief signaal Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 1, Circuit Intermittent / Erratic
 P007F   Interkoeler, temperatuursensor bank 1/2, verhouding Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 1/2, Correlation
 P0080   Regelsolenoïde uitlaatklep cilinderrij 1, signaal te sterk Exhaust Valve Control Solenoid, Signal too High (Bank-1)
 P0081   Regelsolenoïde inlaatklep cilinderrij 2, storing in circuit Intake Valve Control Solenoid, Circuit (Bank-2)
 P0082   Regelsolenoïde inlaatklep cilinderrij 2, signaal te zwak Intake Valve Control Solenoid, Signal too Low (Bank-2)
 P0083   Regelsolenoïde inlaatklep cilinderrij 2, signaal te sterk Intake Valve Control Solenoid, Signal too High (Bank-2)
 P0084   Regelsolenoïde uitlaatklep cilinderrij 2, storing in circuit Exhaust Valve Control Solenoid, Circuit (Bank-2)
 P0085   Regelsolenoïde uitlaatklep cilinderrij 2, signaal te zwak Exhaust Valve Control Solenoid, Signal too Low (Bank-2)
 P0086   Regelsolenoïde uitlaatklep cilinderrij 2, signaal te sterk Exhaust Valve Control Solenoid, Signal too High (Bank-2)
 P0087   Brandstof Rij/Systeem Druk, te laag Fuel Rail/System Pressure, Too Low
 P0088   Brandstof Rij/Systeem Druk, te hoog Fuel Rail/System Pressure, Too High
 P0089   Sensor voor dosering brandstof (N290), onwaarschijnlijk signaal Valve for Fuel Metering (N290), Implausible Signal
 P008A   Brandstof Lage-druk Systeem, druk te laag Low Pressure Fuel System, Pressure too Low
 P008B   Brandstof Lage-druk Systeem, druk te hoog Low Pressure Fuel System, Pressure too High
 P008C   Regeling Pomp Koeling Brandstof, onderbreking / fout in circuit Fuel Cooler Pump Control, Circuit / Open
 P008D   Regeling Pomp Koeling Brandstof, signaal te zwak Fuel Cooler Pump Control, Signal too Low
 P008E   Regeling Pomp Koeling Brandstof, signaal te sterk Fuel Cooler Pump Control, Signal too High
 P008F   Koelvloeistoftemperatuur / Brandstoftemperatuur, verhouding Engine Coolant Temperature / Fuel Temperature, Correlation
 P0090   Sensor voor dosering brandstof (N290), elektrische fout Valve for Fuel Metering (N290), Malfunction
 P0091   Sensor voor dosering brandstof (N290), kortsluiting naar min Valve for Fuel Metering (N290), Short to Ground
 P0092   Sensor voor dosering brandstof (N290), kortsluiting naar plus Valve for Fuel Metering (N290), Short to Plus
 P0093   Lek in brandstofsysteem, groot Fuel System Leak (Large)
 P0094   Lek in brandstofsysteem, klein Fuel System Leak (Small)
 P0095   Temperatuur aangezogen lucht, sensor 2 (G299), fout in circuit Intake Air Temperature (IAT) Sensor-2 (G299), Circuit
 P0096   Temperatuur aangezogen lucht, sensor 2 (G299), onwaarschijnlijk signaal Intake Air Temperature (IAT) Sensor-2 (G299), Circuit Implausible Signal
 P0097   Temperatuur aangezogen lucht, sensor 2 (G299), signaal te zwak Intake Air Temperature (IAT) Sensor-2 (G299), Signal too Low
 P0098   Temperatuur aangezogen lucht, sensor 2 (G299), signaal te sterk Intake Air Temperature (IAT) Sensor-2 (G299), Signal too High
 P0099   Temperatuur aangezogen lucht, sensor 2 (G299), onderbrekingen Intake Air Temperature (IAT) Sensor-2 (G299), Circuit Intermittent
 P009A   Temperatuur aangezogen lucht (G299) / Temperatuur Buitenlucht (G17), verhouding Intake Air Temperature (IAT) (G299) / Ambient Air Temperature (G17), Correlation
 P009B   Regeling Vermindering Brandstofdruk, open circuit / fout in circuit Fuel Pressure Relief Control, Circuit / Open
 P009C   Regeling Vermindering Brandstofdruk, signaal te zwak Fuel Pressure Relief Control, Signal too Low
 P009D   Regeling Vermindering Brandstofdruk, signaal te sterk Fuel Pressure Relief Control, Signal too High
 P009E   Regeling Vermindering Brandstofdruk, werking, zit vast open Fuel Pressure Relief Control, Performance / Stuck Off
 P009F   Regeling Vermindering Brandstofdruk, zit vast gesloten Fuel Pressure Relief Control, Stuck On
 P00A0   Interkoeler, temperatuursensor bank 2, fout in circuit Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 2, Circuit
 P00A1   Interkoeler, temperatuursensor bank 2, onaannemelijk signaal Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 2, Circuit Implausible Signal
 P00A2   Interkoeler, temperatuursensor bank 2, signaal te zwak Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 2, Signal too Low
 P00A3   Interkoeler, temperatuursensor bank 2, signaal te sterk Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 2, Signal too High
 P00A4   Interkoeler, temperatuursensor bank 2, onderbreking / foutief signaal Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 2, CircuitIntermittent / Erratic
 P00A5   Temperatuur Inlaat Lucht, sensor 2 bank 2, fout in circuit Intake Air Temperature (IAT) Sensor 2 bank 2, Circuit
 P00A6   Temperatuur Inlaat Lucht, sensor 2 bank 2, onwaarschijnlijk signaal Intake Air Temperature (IAT) Sensor 2 bank 2, Circuit Implausible Signal
 P00A7   Temperatuur Inlaat Lucht, sensor 2 bank 2, signaal te zwak Intake Air Temperature (IAT) Sensor 2 bank 2, Signal too Low
 P00A8   Temperatuur Inlaat Lucht, sensor 2 bank 2, signaal te sterk Intake Air Temperature (IAT) Sensor 2 bank 2, Signal too High
 P00A9   Temperatuur Inlaat Lucht, sensor 2 bank 2, onderbreking / foutief signaal Intake Air Temperature (IAT) Sensor 2 bank 2, Circuit Intermittent / Erratic
 P00AA   Temperatuur Inlaat Lucht, sensor 1 bank 2, fout in circuit Intake Air Temperature (IAT) Sensor 1 bank 2, Circuit
 P00AB   Temperatuur Inlaat Lucht, sensor 1 bank 2, onwaarschijnlijk signaal Intake Air Temperature (IAT) Sensor 1 bank 2, Circuit Implausible Signal
 P00AC   Temperatuur Inlaat Lucht, sensor 1 bank 2, signaal te zwak Intake Air Temperature (IAT) Sensor 1 bank 2, Signal too Low
 P00AD   Temperatuur Inlaat Lucht, sensor 1 bank 2, signaal te sterk Intake Air Temperature (IAT) Sensor 1 bank 2, Signal too High
 P00AE   Temperatuur Inlaat Lucht, sensor 1 bank 2, onderbreking / foutief signaal Intake Air Temperature (IAT) Sensor 1 bank 2, Circuit Intermittent / Erratic
 P00AF   Turbocharger / Supercharger Module Druk-Control ‘A’, werking Actuator Module for Turbocharger 1; Stuck
 P00B0   Turbocharger / Supercharger Module Druk-Control ‘B’, werking Actuator Module for Turbocharger 1; Stuck
 P00B1   Temperatuursensor Koel-radiateur, fout in circuit Radiator Coolant Temperature Sensor, Circuit
 P00B2   Temperatuursensor Koel-radiateur, onwaarschijnlijk signaal Radiator Coolant Temperature Sensor, Circuit Implausible Signal
 P00B3   Temperatuursensor Koel-radiateur, signaal te zwak Radiator Coolant Temperature Sensor, Signal too Low
 P00B4   Temperatuursensor Koel-radiateur, signaal te sterk Radiator Coolant Temperature Sensor, Signal too High
 P00B5   Temperatuursensor Koel-radiateur, onderbreking / foutief signaal Radiator Coolant Temperature Sensor, Circuit Intermittent Erratic
 P00B6   Temperatuur Koel-radiateur / Koelvloeistoftemperatuur, verhouding Radiator Coolant Temperature / Engine Coolant Temperature, Correlation
 P00B7   Doorstroming koelvloeistof, te laag / werking Engine Coolant Flow, Low / Performance
 P00B8   Luchtdruksensor in inlaatspruitstuk (MAP) – LuchtMassaMeter (MAF) bank 2, verhouding MAP – Mass or Volume Air Flow bank 2, Correlation
 P00B9   Brandstof Lage-druk Systeem, druk te laag, lage temperatuur buitenlucht Low Pressuere Fuel System, Pressure – too Low, Low Ambient Temperature
 P00BA   Lage brandstofdruk – gedwongen beperkte druk Low Fuel Pressure – Forced Limited Power
 P00BB   Brandstof Injector, onvoldoende stroming – gedwongen beperkte druk Fuel Injector, Insufficient Flow – Forced Limited Power
 P00BC   Luchtmassameter (LMM) (MAF) ‘A’, onwaarschijnlijk signaal – luchtdoorstroming te laag Mass or Volume Air Flow ‘A’, Circuit Implausible Signal – Air Flow too Low
 P00BD   Luchtmassameter (LMM) (MAF) ‘A’, onwaarschijnlijk signaal – luchtdoorstroming te hoog Mass or Volume Air Flow ‘A’, Circuit Implausible Signal – Air Flow too High
 P00BE   Luchtmassameter (LMM) (MAF) ‘B’, onwaarschijnlijk signaal – luchtdoorstroming te laag Mass or Volume Air Flow ‘B’, Circuit Implausible Signal – Air Flow too Low
 P00BF   Luchtmassameter (LMM) (MAF) ‘B’, onwaarschijnlijk signaal – luchtdoorstroming te hoog Mass or Volume Air Flow ‘B’, Circuit Implausible Signal – Air Flow too High
 P00C1   Turbocharger / Supercharger, Ontlastklep ‘B’ Control, signaal te zwak Turbocharger / Supercharger Bypass Valve ‘B’ Control; Signal too Low
 P00C2   Turbocharger / Supercharger, Ontlastklep ‘B’ Control, signaal te sterk Turbocharger / Supercharger Bypass Valve ‘B’ Control; Signal too High
 P00C6   Fuel Rail Pressure too Low, Enging Cranking (Bank 1)
 P00CE   Temperatuurmeetsysteem Luchtinlaat, Verhouding meerdere sensoren, Bank-1 Intake Air Temperature Measurement System – Multiple sensor Correlation (Bank 1)
 P00CF   Barometrische Druk <-> Turbo / Supercharger Druksensor ‘A’, verhouding Barometric Pressure – Turbo / Supercharger Boost sensor ‘A’ Correlation
 P00D1   Verwarmde lambdasonde Control, Bank-1 Sensor-1, onaannemelijk signaal HO2S Heater Control, Bank 1 – Sensor 1, Range / Performance
 P00D2   Verwarmde lambdasonde Control, Bank-1 Sensor-2, onaannemelijk signaal HO2S Heater Control, Bank 1 – Sensor 2, Range / Performance
 P00D3   Verwarmde lambdasonde Control, Bank-2 Sensor-1, onaannemelijk signaal HO2S Heater Control, Bank 2 – Sensor 1, Range / Performance
 P00D4   Verwarmde lambdasonde Control, Bank-2 Sensor-2, onaannemelijk signaal HO2S Heater Control, Bank 2 – Sensor 2, Range / Performance
 P0100   Luchtmassameter (G70), voedingsspanning Mass Air Flow Sensor (MAF) (G70), Supply Voltage
 P0101   Luchtmassameter (G70), onwaarschijnlijk signaal Mass Air Flow Sensor (MAF) (G70), Circuit Implausible Signal
 P0102   Luchtmassameter (G70), signaal te zwak Mass Air Flow Sensor (MAF) (G70), Signal too Low
 P0103   Luchtmassameter (G70), signaal te sterk Mass Air Flow Sensor (MAF) (G70), Signal too High
 P0104   Luchtmassameter (G70), onderbrekingen in circuit Mass Air Flow Sensor (MAF) (G70), Circuit Intermittent
 P0105   Luchtdruksensor in het inlaatspruitstuk (G71) of Sensor Barometerdruk (F96), stroomvoorziening Manifold Absolute Pressure (MAP) (G71) or Barometric Pressure (BARO) (F96), Voltage supply
 P0106   Luchtdruksensor in het inlaatspruitstuk (G71) of Sensor Barometerdruk (F96), onaannemelijk signaal Manifold Absolute Pressure (MAP) (G71) or Barometric Pressure (BARO) (F96), Circuit Range Performance
 P0107   Luchtdruksensor in het inlaatspruitstuk (G71) of Sensor Barometerdruk (F96), signaal te zwak Manifold Absolute Pressure (MAP) (G71) or Barometric Pressure (BARO) (F96), Signal too Low
 P0108   Luchtdruksensor in het inlaatspruitstuk (G71) of Sensor Barometerdruk (F96), signaal te sterk Manifold Absolute Pressure (MAP) (G71) or Barometric Pressure (BARO) (F96), Signal too High
 P0109   Luchtdruksensor in het inlaatspruitstuk (G71) of Sensor Barometerdruk (F96), onderbrekingen Manifold Absolute Pressure (MAP) (G71) or Barometric Pressure (BARO) (F96), Circuit Intermittent
 P010A   Luchtmassameter (LMM) (MAF) ‘B’, fout in circuit Mass or Volume Air Flow ‘B’, Circuit
 P010B   Luchtmassameter (LMM) (MAF) ‘B’, onwaarschijnlijk signaal Mass or Volume Air Flow ‘B’, Circuit Implausible Signal
 P010C   Luchtmassameter (LMM) (MAF) ‘B’, signaal te zwak Mass or Volume Air Flow ‘B’, Signal too Low
 P010D   Luchtmassameter (LMM) (MAF) ‘B’, signaal te sterk Mass or Volume Air Flow ‘B’, Signal too High
 P010E   Luchtmassameter (LMM) (MAF) ‘B’, onderbreking / foutief signaal Mass or Volume Air Flow ‘B’, Circuit Intermittent / Erratic
 P010F   Luchtmassameter (LMM) (MAF) ‘A’ / ‘B’, verhouding Mass or Volume Air Flow ‘A’ / ‘B’, Correlation
 P0110   Sensor voor de temperatuur aangezogen lucht (G42), fout in signaal Intake Air Temperature (IAT) Sensor-1 (G42), Circuit Malfunction
 P0111   Sensor voor de temperatuur aangezogen lucht (G42), onwaarschijnlijk signaal Intake Air Temperature (IAT) Sensor-1 (G42), Implausible Signal
 P0112   Sensor voor de temperatuur aangezogen lucht (G42), signaal te zwak Intake Air Temperature (IAT) Sensor-1 (G42), Signal too Low
 P0113   Sensor voor de temperatuur aangezogen lucht (G42), signaal te sterk Intake Air Temperature (IAT) Sensor-1 (G42), Signal too High
 P0114   Sensor voor de inlaatluchttemperatuur (G42), signaal heeft onderbrekingen Intake Air Temperature (IAT) Sensor-1 (G42), Circuit Intermittent
 P0115   Koelvloeistoftemperatuursensor (G62), fout in circuit Engine Coolant Temperature Sensor (G62), Circuit Malfunction
 P0116   Koelvloeistoftemperatuursensor (G62), onwaarschijnlijk signaal Engine Coolant Temperature Sensor (G62), Circuit Implausible Signal
 P0117   Koelvloeistoftemperatuursensor (G62), signaal te zwak Engine Coolant Temperature Sensor (G62), Signal too Low
 P0118   Koelvloeistoftemperatuursensor (G62), signaal te sterk Engine Coolant Temperature Sensor (G62), Signal too High
 P0119   Koelvloeistoftemperatuursensor (G62), onderbrekingen Engine Coolant Temperature Sensor (G62), Circuit Intermittent
 P011A   Koelvloeistoftemperatuursensor 1/2, verhouding Engine Coolant Temperature Sensor 1/2, Correlation
 P011B   Koelvloeistoftemperatuur / Temperatuur Ingelaten Lucht, verhouding Engine Coolant Temperature / Air Intake Temperature, Correlation
 P011C   Inlaatlucht Temperatuur na oplading / Inlaatlucht Temperatuur, bank 1, verhouding Charge Air Temperature / Intake Air Temperature (IAT), bank 1, Correlation
 P011D   Inlaatlucht Temperatuur na oplading / Inlaatlucht Temperatuur, bank 2, verhouding Charge Air Temperature / Intake Air Temperature (IAT), bank 2, Correlation
 P011E   Koelvloeistoftemperatuur / Temperatuur Buitenlucht; verhouding Engine Coolant Temperature 1 / Ambient Air Temperature; Correlation
 P0120   Sensor gaskleppositie (G69), fout in circuit Throttle Position Sensor (G69), Circuit Malfunction
 P0121   Sensor gaskleppositie (G69), onaannemelijk signaal Throttle Position Sensor (G69), Implausible Signal
 P0122   Sensor gaskleppositie (G69), signaal te zwak Throttle Position Sensor (G69), Signal too Low
 P0123   Sensor gaskleppositie (G69), signaal te sterk Throttle Position Sensor (G69), Signal too High
 P0124   Sensor gaskleppositie (G69), signaal intermittent Throttle Position Sensor (G69), Circuit Intermittent
 P0125   Temperatuur Koelvloeistof onvoldoende voor Closed Loop Brandstof Controle Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
 P0126   Temperatuur koelvloeistof te laag voor stabiele werking Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
 P0127   Temperatuur aangezogen lucht is te hoog Intake Air Temperature (IAT) Too High
 P0128   Thermostaat (N214), temperatuur beneden limiet Coolant Valve (N214), Temperature below Control Range
 P0129   Barometerdruk te laag Barometric Pressure Too Low
 P012A   Turbocharger / Supercharger, inlaat-druk-sensor, fout in circuit Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Sensor, Circuit
 P012B   Turbocharger / Supercharger, inlaat-druk-sensor, onwaarschijnlijk signaal Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Sensor, Circuit Implausible Signal
 P012C   Turbocharger / Supercharger, inlaat-druk-sensor, signaal te zwak Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Sensor, Signal too Low
 P012D   Turbocharger / Supercharger, inlaat-druk-sensor, signaal te sterk Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Sensor, Signal too High
 P012E   Turbocharger / Supercharger, inlaat-druk-sensor, onderbreking / foutief signaal Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Sensor, Circuit Intermittent / Erratic
 P012F   Koelvloeistoftemperatuur / Olietemperatuur, Verhouding Engine Coolant Temperature / Engine Oil Temperature, Correlation
 P0130   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-1, storing in circuit Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-1; Circuit Malfunction
 P0131   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-1, spanning te laag Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-1, Low Voltage
 P0132   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-1, spanning te hoog Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-1, High Voltage
 P0133   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-1, langzame reactie Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-1, Slow Response
 P0134   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-1, geen activiteit Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-1, No Activity Detected
 P0135   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-1, verwarming, storing in circuit Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-1, Heating Circuit: Malfunction
 P0136   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-2, storing in circuit Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-2, Circuit Malfunction
 P0137   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-2, spanning te laag Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-2, Low Voltage
 P0138   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-2, spanning te hoog Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-2, High Voltage
 P0139   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-2, langzame reactie Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-2, Slow Response
 P013A   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-2, langzame reactie rijk naar arm Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-2, Slow Response – Rich to Lean
 P013B   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-2, langzame reactie arm naar rijk Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-2, Slow Response – Lean to Rich
 P013C   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-2, langzame reactie rijk naar arm Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-2, Slow Response – Rich to Lean
 P013D   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-2, langzame reactie arm naar rijk Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-2, Slow Response – Lean to Rich
 P013E   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-2, vertraagde reactie rijk naar arm Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-2, Delayed Response – Rich to Lean
 P013F   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-2, vertraagde reactie arm naar rijk Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-2, Delayed Response – Lean to Rich
 P0140   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-2, geen activiteit Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-2, No Activity Detected
 P0141   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-2, verwarming, storing in circuit Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-2; Heating Circuit: Malfunction
 P0142   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-3, storing in circuit Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-3, Circuit Malfunction
 P0143   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-3, spanning te laag Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-3, Low Voltage
 P0144   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-3, spanning te hoog Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-3, High Voltage
 P0145   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-3, langzame reactie Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-3, Slow Response
 P0146   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-3, geen activiteit Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-3, No Activity Detected
 P0147   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-3, verwarming, storing in circuit Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-3, Heating Circuit: Malfunction
 P0148   Fout in toevoer brandstof Fuel Delivery Error
 P0149   Fout in brandstof timing Fuel Timing Error
 P014A   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-2, vertraagde reactie rijk naar arm Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-2, Delayed Response – Rich to Lean
 P014B   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-2, vertraagde reactie arm naar rijk Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-2, Delayed Response – Lean to Rich
 P014C   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-1, langzame reactie rijk naar arm Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-1, Slow Response – Rich to Lean
 P014D   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-1, langzame reactie arm naar rijk Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-1, Slow Response – Lean to Rich
 P014E   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-1, langzame reactie rijk naar arm Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-1, Slow Response – Rich to Lean
 P014F   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-1, langzame reactie arm naar rijk Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-1, Slow Response – Lean to Rich
 P0150   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-1, storing in circuit Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-1, Circuit Malfunction
 P0151   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-1, spanning te laag Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-1, Low Voltage
 P0152   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-1, spanning te hoog Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-1, High Voltage
 P0153   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-1, langzame reactie Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-1, Slow Response
 P0154   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-1, geen activiteit Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-1, No Activity Detected
 P0155   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-1, verwarming, storing in circuit Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-1, Heating Circuit: Malfunction
 P0156   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-2, storing in circuit Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-2, Circuit Malfunction
 P0157   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-2, spanning te laag Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-2, Low Voltage
 P0158   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-2, spanning te hoog Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-2, High Voltage
 P0159   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-2, langzame reactie Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-2, Slow Response
 P015A   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-1, vertraagde reactie rijk naar arm Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-1, Delayed Response – Rich to Lean
 P015B   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-1 sensor-1, vertraagde reactie arm naar rijk Oxygen (Lambda) Sensor Bank-1 Sensor-1, Delayed Response – Lean to Rich
 P015C   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-1, vertraagde reactie rijk naar arm Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-1, Delayed Response – Rich to Lean
 P015D   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-1, vertraagde reactie arm naar rijk Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-1, Delayed Response – Lean to Rich
 P015E   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-2, vertraagde reactie rijk naar arm Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-2, Delayed Response – Lean to Rich
 P015F   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-2, vertraagde reactie arm naar rijk Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-2, Delayed Response – Lean to Rich
 P0160   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-2, geen activiteit Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-2, No Activity Detected
 P0161   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-2, storing in circuit Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-2, Heating Circuit, Malfunction
 P0162   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-3, storing in circuit Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-3, Circuit Malfunction
 P0163   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-3, spanning te laag Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-3, Low Voltage
 P0164   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-3, spanning te hoog Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-3, High Voltage
 P0165   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-3, langzame reactie Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-3, Slow Response
 P0166   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-3, geen activiteit Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-3, No Activity Detected
 P0167   Zuurstof (Lambda) Sensor bank-2 sensor-3, verwarming, storing in circuit Oxygen (Lambda) Sensor Bank-2 Sensor-3, Heating Circuit: Malfunction
 P0168   Sensor Brandstoftemperatuur (G81), temperatuur te hoog Sensor Fuel Temperature (G81), Too High
 P0169   Sensor Brandstofsamenstelling (G446) Incorrect Fuel Composition (G446)
 P016A   Gesloten systeem Lucht-Brandstof-Verhouding, te lange tijd om binnen te komen Excessive Time to Enter Closed Loop Air/Fuel Ratio Control
 P016B   Gesloten systeem Lucht-Brandstof-Verhouding is aan limiet, systeem te rijk Closed Loop Air/Fuel Ratio Control at Limit, System too Rich
 P016C   Gesloten systeem Lucht-Brandstof-Verhouding is aan limiet, systeem te arm Closed Loop Air/Fuel Ratio Control at Limit, System too Lean
 P016D   Gesloten systeem Brandstofdruk, te lange tijd om binnen te komen Excessive Time to Enter Closed Loop Fuel Pressure Control
 P0170   Regeling Brandstofmengsel Bank 1, fout in circuit Fuel Trim, Bank-1, Malfunction)
 P0171   Regeling Brandstofmengsel Bank 1, systeem te arm Fuel Trim, Bank-1, System too Lean
 P0172   Regeling Brandstofmengsel Bank 1, systeem te rijk Fuel Trim: Bank-1, System Too Rich
 P0173   Regeling Brandstofmengsel Bank 2, fout in circuit Fuel Trim, Bank-2, Malfunction
 P0174   Regeling Brandstofmengsel Bank 2, systeem te arm Fuel Trim, Bank-2, System too Lean
 P0175   Regeling Brandstofmengsel Bank 2, systeem te rijk Fuel Trim, Bank-2, System too Rich
 P0176   Sensor brandstofsamenstelling (G446), fout in circuit Fuel Composition Sensor (G446), Circuit Malfunction
 P0177   Sensor brandstofsamenstelling (G446), onaannemelijk signaal Fuel Composition Sensor (G446), Circuit Implausible Signal
 P0178   Sensor brandstofsamenstelling (G446), signaal te zwak Fuel Composition Sensor (G446), Signal too Low
 P0179   Sensor brandstofsamenstelling (G446), signaal te sterk Fuel Composition Sensor (G446), Signal too High
 P0180   Voeler brandstoftemperatuur (G81), fout in circuit Fuel Temperature Sensor A (G81), Circuit Malfunction
 P0181   Voeler brandstoftemperatuur (G81), onwaarschijnlijk signaal Fuel Temperature Sensor A (G81), Circuit Implausible Signal
 P0182   Voeler brandstoftemperatuur (G81), kortsluiting naar min Fuel temperature sender A (G81), Short to Ground
 P0183   Voeler brandstoftemperatuur (G81), onderbreking / kortsluiting naar plus Fuel temperature sender A (G81), Open / Short to Plus
 P0184   Voeler brandstoftemperatuur (G81), onderbreking Fuel Temperature Sensor A (G81), Circuit Intermittent
 P0185   Voeler brandstoftemperatuur (G248), fout in circuit Fuel Temperature Sensor B (G248), Circuit Malfunction
 P0186   Voeler brandstoftemperatuur (G248), onwaarschijnlijk signaal Fuel Temperature Sensor B (G248), Circuit Implausible Signal
 P0187   Voeler brandstoftemperatuur (G248), signaal te zwak Fuel Temperature Sensor B (G248), Signal too Low
 P0188   Voeler brandstoftemperatuur (G248), signaal te sterk Fuel Temperature Sensor B (G248), Signal too High
 P0189   Voeler brandstoftemperatuur (G248), onderbreking Fuel Temperature Sensor B (G248), Circuit Intermittent
 P018A   Voeler ‘B’ brandstofdruk, fout in circuit Fuel Pressure Sensor ‘B’, Circuit
 P018B   Voeler ‘B’ brandstofdruk, onwaarschijnlijk signaal Fuel Pressure Sensor ‘B’, Circuit Implausible Signal
 P018C   Voeler ‘B’ brandstofdruk, signaal te zwak Fuel Pressure Sensor ‘B’, Signal too Low
 P018D   Voeler ‘B’ brandstofdruk, signaal te sterk Fuel Pressure Sensor ‘B’, Signal too High
 P018E   Voeler ‘B’ brandstofdruk, onderbreking / foutief signaal Fuel Pressure Sensor ‘B’, Circuit Intermittent / Erratic
 P018F   Brandstof systeem, overdruk klep, regelmatige activering Fuel System Over Pressure Relief Valve, Frequent Activation
 P0190   Voeler voor brandstof druk (G247), fout in circuit Fuel Pressure Sensor (G247), Circuit Malfunction
 P0191   Voeler voor brandstof druk (G247), onwaarschijnlijk signaal Fuel Pressure Sensor (G247), Implausible Signal
 P0192   Voeler voor brandstof druk (G247), signaal te zwak Fuel Rail Pressure Sensor (G247), Circuit Short to Ground
 P0193   Voeler voor brandstof druk (G247), signaal te sterk Fuel Rail Pressure Sensor (G247), Signal too High
 P0194   Voeler voor brandstof druk (G247), onderbrekingen Fuel Rail Pressure Sensor (G247), Circuit Intermittent
 P0195   Sensor temperatuur motorolie (G8), fout in circuit Engine Oil Temperature Sensor (G8), Malfunction
 P0196   Sensor temperatuur motorolie (G8), onwaarschijnlijk signaal Engine Oil Temperature Sensor (G8), Inplausible Signal
 P0197   Sensor temperatuur motorolie (G8), signaal te zwak Engine Oil Temperature Sensor (G8), Signal too Low
 P0198   Sensor temperatuur motorolie (G8), signaal te sterk Engine Oil Temperature Sensor (G8), Signal too High
 P0199   Sensor temperatuur motorolie (G8), onderbreking Engine Oil Temperature Sensor (G8), Intermittent
 P01FF   Onbekend Not known
 P0200   Brandstofinspuitventiel Cilinder, fout in elektrisch circuit Injector Circuit, Fault in electrical circuit
 P0201   Brandstofinspuitventiel Cilinder 1 (N30), storing in circuit Injector Cylinder 1 (N30), Circuit Malfunction
 P0202   Brandstofinspuitventiel Cilinder 2 (N31), storing in circuit Injector Cylinder 2 (N31), Circuit Malfunction
 P0203   Brandstofinspuitventiel Cilinder 3 (N32), storing in circuit Injector Cylinder 3 (N32), Circuit Malfunction
 P0204   Brandstofinspuitventiel Cilinder 4 (N33), storing in circuit Injector Cylinder 4 (N33), Circuit Malfunction
 P0205   Brandstofinspuitventiel Cilinder 5 (N83), storing in circuit Injector Cylinder 5 (N83), Circuit Malfunction
 P0206   Brandstofinspuitventiel Cilinder 6 (N84), storing in circuit Injector Cylinder 6 (N84), Circuit Malfunction
 P0207   Brandstofinspuitventiel Cilinder 7 (N85), storing in circuit Injector Cylinder 7 (N85), Circuit Malfunction
 P0208   Brandstofinspuitventiel Cilinder 8 (N86), storing in circuit Injector Cylinder 8 (N86), Circuit Malfunction
 P0209   Brandstofinspuitventiel Cilinder 9 (N299), storing in circuit Injector Cylinder 9 (N299), Circuit Malfunction
 P020A   Brandstofinspuitventiel Cilinder 1 Injectie, timing Cylinder 1 Injection, Timing
 P020B   Brandstofinspuitventiel Cilinder 2 Injectie, timing Cylinder 2 Injection, Timing
 P020C   Brandstofinspuitventiel Cilinder 3 Injectie, timing Cylinder 3 Injection, Timing
 P020D   Brandstofinspuitventiel Cilinder 4 Injectie, timing Cylinder 4 Injection, Timing
 P020E   Brandstofinspuitventiel Cilinder 5 Injectie, timing Cylinder 5 Injection, Timing
 P020F   Brandstofinspuitventiel Cilinder 6 Injectie, timing Cylinder 6 Injection, Timing
 P0210   Brandstofinspuitventiel Cilinder 10 (N300), storing in circuit Injector Cylinder 10 (N300), Circuit Malfunction
 P0211   Brandstofinspuitventiel Cilinder 11 (N301), storing in circuit Injector Cylinder 11 (N301), Circuit Malfunction
 P0212   Brandstofinspuitventiel Cilinder 12 (N302), storing in circuit Injector Cylinder 12 (N302), Circuit Malfunctionl circuit
 P0213   Koude Start Injector 1, defect Cold Start Injector 1, Malfunction
 P0214   Koude Start Injector 2, defect Cold Start Injector 2, Malfunction
 P0215   Solenoïde brandstofafsluiting (N109), defect Engine Shut-Off Solenoid (N109), Malfunction
 P0216   Injector brandstof inspuittijdstip (N108), fout in circuit Injector/Injection Timing Control (N108), Malfunction
 P0217   Motor te warm Engine Coolant Over-Temperature Condition
 P0218   Transmissie te warm Transmission Over Temperature Condition
 P0219   Maximaal toerental overschreden Engine Overspeed Condition
 P021A   Cilinder 7 Injectie, timing Cylinder 7 Injection, Timing
 P021B   Cilinder 8 Injectie, timing Cylinder 8 Injection, Timing
 P021C   Cilinder 9 Injectie, timing Cylinder 9 Injection, Timing
 P021D   Cilinder 10 Injectie, timing Cylinder 10 Injection, Timing
 P021E   Cilinder 11 Injectie, timing Cylinder 11 Injection, Timing
 P021F   Cilinder 12 Injectie, timing Cylinder 12 Injection, Timing
 P0220   Sensor B Gaskleppositie (G188), storing in circuit Throttle Pedal Position Sensor 2 (G188), Circuit Malfunction
 P0221   Sensor B Gaskleppositie (G188), onaannemelijk signaal Angle Sensor 2 for Throttle (G188): Implausible Signal
 P0222   Sensor B Gaskleppositie (G188), signaal te zwak Angle Sensor 2 for Throttle (G188), Signal too Low
 P0223   Sensor B Gaskleppositie (G188), signaal te sterk Angle Sensor 2 for Throttle (G188), Signal too High
 P0224   Sensor B Gaskleppositie (G188), onderbrekingen Angle Sensor 2 for Throttle (G188), Circuit Intermittent
 P0225   Sensor C Gaspedaalpositie (G79), voedingsspanning Throttle Pedal Position Sensor (G79), Circuit Voltage Supply
 P0226   Sensor A/B Gaspedaalpositie (G79) / (G185), onaannemelijk signaal Throttle Pedal Position Sensor (G79): Implausible Signal
 P0227   Sensor C Gaspedaalpositie (G79), signaal te zwak Throttle Pedal Position Sensor (G79), Signal too Low
 P0228   Sensor C Gaspedaalpositie (G79), signaal te sterk Throttle Pedal Position Sensor (G79), Signal too High
 P0229   Sensor C Gaspedaalpositie (G79), onderbreking Throttle- / Pedal Position Sensor / Switch C (G79), Circuit Intermittent
 P022A   Interkoeler bypass aansturing ‘A’, open circuit / fout in circuit Charge Air Cooler Bypass Control ‘A’, Circuit / Open
 P022B   Interkoeler bypass aansturing ‘A’, signaal te zwak Charge Air Cooler Bypass Control ‘A’, Signal too Low
 P022C   Interkoeler bypass aansturing ‘A’, signaal te sterk Charge Air Cooler Bypass Control ‘A’, Signal too High
 P022D   Interkoeler bypass aansturing ‘B’, open circuit / fout in circuit Charge Air Cooler Bypass Control ‘B’, Circuit / Open
 P022E   Interkoeler bypass aansturing ‘B’, signaal te zwak Charge Air Cooler Bypass Control ‘B’, Signal too Low
 P022F   Interkoeler bypass aansturing ‘B’, signaal te sterk Charge Air Cooler Bypass Control ‘B’, Signal too High
 P0230   Relais Brandstofpomp (J17), storing in circuit Relay Fuel Pump (J17), Primary Circuit, Fault in electrical circuit
 P0231   Relais Brandstofpomp (J17), signaal te zwak Relay Fuel Pump (J17), Secondary Signal too Low
 P0232   Relais Brandstofpomp (J17), signaal te sterk Relay Fuel Pump (J17), Secondary Signal too High
 P0233   Relais Brandstofpomp (J17), onderbrekingen Relay Fuel Pump (J17), Secondary Circuit Intermittent
 P0234   Laaddrukregeling, regelgrens overschreden (te hoge druk) Boost Pressure Regulation, Limit Exceeded (Overboost Condition)
 P0235   Sensor turbodruk (G31), regelgrens onderschreden Manifold Pressure / Boost Sensor (G31), Regulation Range not Reached
 P0236   Sensor turbodruk (G31), onwaarschijnlijk signaal Manifold Pressure / Boost Sensor (G31), Circuit Implausible Signal
 P0237   Sensor turbodruk (G31), signaal te zwak Manifold Pressure / Boost Sensor (G31), Signal too Low
 P0238   Sensor turbodruk (G31), signaal te sterk Manifold Pressure / Boost Sensor (G31), Signal too High
 P0239   Sensor 2 turbodruk (G447), fout Turbocharger Boost Sensor B (G447), Malfunction
 P023A   Interkoeler, aansturing pomp koeler, open circuit / fout in circuit Charge Air Cooler Coolant Pump Control, Circuit / Open
 P023B   Interkoeler, aansturing pomp koeler, signaal te zwak Charge Air Cooler Coolant Pump Control, Signal too Low
 P023C   Interkoeler, aansturing pomp koeler, signaal te sterk Charge Air Cooler Coolant Pump Control, Signal too High
 P023D   Luchtdruksensor inlaatspruitstuk (MAP) – Turbocharger / Supercharger Druksensor ‘A’, verhouding Manifold Absolute Pressure – Turbocharger / Supercharger Boost Sensor ‘A’, Correlation
 P023E   Luchtdruksensor inlaatspruitstuk (MAP) – Turbocharger / Supercharger Druksensor ‘B’, verhouding Manifold Absolute Pressure – Turbocharger / Supercharger Boost Sensor ‘B’, Correlation
 P023F   Secundaire Brandstofpomp, open circuit / fout in circuit Fuel Pump Secundary, Circuit / Open
 P0240   Sensor 2 turbodruk (G447), onwaarschijnlijk signaal Turbocharger Boost Sensor B (G447), Circuit Implausible Signal
 P0241   Sensor 2 turbodruk (G447), signaal te zwak Turbocharger Boost Sensor B (G447), Signal too Low
 P0242   Sensor 2 turbodruk (G447), signaal te sterk Turbocharger Boost Sensor B (G447), Signal too High
 P0243   Magneetventiel voor laaddrukbegrenzing (N75), onderbreking / kortsluiting naar min Solenoid Valve (A) for Boost Pressure Control (N75), Open / Short Circuit to Ground
 P0244   Magneetventiel voor laaddrukbegrenzing (N75), onwaarschijnlijk signaal Turbocharger Boost Sensor B (N75), Implausible Signal
 P0245   Magneetventiel voor laaddrukbegrenzing (N75), signaal te zwak Solenoid Valve (A) for Boost Pressure Control (N75), Short to Ground
 P0246   Magneetventiel voor laaddrukbegrenzing (N75), signaal te sterk Solenoid Valve (A) for Boost Pressure Control (N75), High Input/Short to Plus
 P0247   Magneetventiel 2 voor laaddrukbegrenzing (N274), fout Turbocharger Wastegate Solenoid (B) (N274), Malfunction
 P0248   Magneetventiel 2 voor laaddrukbegrenzing (N274), onwaarschijnlijk signaal Turbocharger Wastegate Solenoid (B) (N274), Implausible Signal
 P0249   Magneetventiel 2 voor laaddrukbegrenzing (N274), signaal te zwak Turbocharger Wastegate Solenoid (B) (N274), Signal too Low
 P024A   Interkoeler, bypass aansturing ‘A’, onaannemelijk signaal Charge Air Cooler Bypass Control ‘A’, Implausible Signal
 P024B   Interkoeler, bypass aansturing ‘A’, vastgelopen Charge Air Cooler Bypass Control ‘A’, Stuck
 P024C   Interkoeler, bypass positiesensor ‘A’, fout in circuit Charge Air Cooler Bypass Position Sensor ‘A’, Circuit
 P024D   Interkoeler, bypass positiesensor ‘A’, onaannemelijk signaal Charge Air Cooler Bypass Position Sensor ‘A’, Circuit Implausible Signal
 P024E   Interkoeler, bypass positiesensor ‘A’, signaal te zwak Charge Air Cooler Bypass Position Sensor ‘A’, Signal too Low
 P024F   Interkoeler, bypass positiesensor ‘A’, signaal te sterk Charge Air Cooler Bypass Position Sensor ‘A’, Signal too High
 P0250   Magneetventiel 2 voor laaddrukbegrenzing (N274), signaal te sterk Turbocharger Wastegate Solenoid (B) (N274), Signal too High
 P0251   Inspuitpomp A (rotor/nokring), storing in circuit Injection Pump Fuel Metering Control A, Malfunction (Cam / Rotor / Injector)
 P0252   Inspuitpomp A (rotor/nokring), onaannemelijk signaal Injection Pump Fuel Metering Control A, Implausible Signal
 P0253   Inspuitpomp A (rotor/nokring), signaal te zwak Injection Pump Fuel Metering Control A, Low (Cam / Rotor / Injector)
 P0254   Inspuitpomp A (rotor/nokring), signaal te sterk Injection Pump Fuel Metering Control A, High (Cam / Rotor / Injector)
 P0255   Inspuitpomp A (rotor/nokring), onderbrekingen Injection Pump Fuel Metering Control A, Intermittent (Cam / Rotor / Injector)
 P0256   Inspuitpomp B (rotor/nokring), storing in circuit Injection Pump Fuel Metering Control B, Malfunction (Cam / Rotor / Injector)
 P0257   Inspuitpomp B (rotor/nokring), onaannemelijk signaal Injection Pump Fuel Metering Control B, Implausible Signal Injector)
 P0258   Inspuitpomp B (rotor/nokring), signaal te zwak Injection Pump Fuel Metering Control B, Low (Cam / Rotor / Injector)
 P0259   Inspuitpomp B (rotor/nokring), signaal te sterk Injection Pump Fuel Metering Control B, High (Cam / Rotor / Injector)
 P025A   Aansturing Module Brandstofpomp, open circuit / fout in circuit Fuel Pump Module Control, Circuit / Open
 P025B   Aansturing Module Brandstofpomp, onaannemelijk signaal Fuel Pump Module Control, Circuit Implausible Signal
 P025C   Aansturing Module Brandstofpomp, signaal te zwak Fuel Pump Module Control, Signal too Low
 P025D   Aansturing Module Brandstofpomp, signaal te sterk Fuel Pump Module Control, Signal too High
 P025E   Turbocharger / Supercharger Boost Sensor ‘A’, Onderbreking / Foutief Turbocharger / Supercharger Boost Sensor ‘A’, Intermittent / Erratic
 P0260   Inspuitpomp B (rotor/nokring), onderbrekingen Injection Pump Fuel Metering Control B, Intermittent (Cam / Rotor / Injector)
 P0261   Brandstofinspuitventiel Cilinder 1 (N30), signaal te zwak Fuel Injector 1 (N30), Circuit Short to Ground
 P0262   Brandstofinspuitventiel Cilinder 1 (N30), signaal te sterk Fuel Injector 1 (N30), Circuit Short to Plus
 P0263   Cilinder 1, afwijking / balansfout inspuiting Cylinder 1 Contribution / Balance Fault
 P0264   Brandstofinspuitventiel Cilinder 2 (N31), signaal te zwak Fuel Injector 2 (N31), Circuit Short to Ground
 P0265   Brandstofinspuitventiel Cilinder 2 (N31), signaal te sterk Fuel Injector 2 (N31), Circuit Short to Plus
 P0266   Cilinder 2, afwijking / balansfout inspuiting Cylinder 2 Contribution / Balance Fault
 P0267   Brandstofinspuitventiel Cilinder 3 (N32), signaal te zwak Fuel Injector 3 (N32), Circuit Short to Ground
 P0268   Brandstofinspuitventiel Cilinder 3 (N32), signaal te sterk Fuel Injector 3 (N32), Circuit Short to Plus
 P0269   Cilinder 3, afwijking / balansfout inspuiting Cylinder 3 Contribution / Balance Fault
 P026A   Interkoeler, effectiviteit beneden drempelwaarde Charge Air Cooler, Efficiency below Threshold
 P0270   Brandstofinspuitventiel Cilinder 4 (N33), signaal te zwak Fuel Injector 4 (N33), Circuit Short to Ground
 P0271   Brandstofinspuitventiel Cilinder 4 (N33), signaal te sterk Fuel Injector 4 (N33), Circuit Short to Plus
 P0272   Cilinder 4, afwijking / balansfout inspuiting Cylinder 4 Contribution / Balance Fault
 P0273   Brandstofinspuitventiel Cilinder 5 (N83), signaal te zwak Fuel Injector 5 (N83), Circuit Short to Ground
 P0274   Brandstofinspuitventiel Cilinder 5 (N83), signaal te sterk Fuel Injector 5 (N83), Circuit Short to Plus
 P0275   Cilinder 5, afwijking / balansfout inspuiting Cylinder 5 Contribution / Balance Fault
 P0276   Brandstofinspuitventiel Cilinder 6 (N84), signaal te zwak Fuel Injector 6 (N84), Circuit Short to Ground
 P0277   Brandstofinspuitventiel Cilinder 6 (N84), signaal te sterk Fuel Injector 6 (N84), Circuit Short to Plus
 P0278   Cilinder 6, afwijking / balansfout inspuiting Cylinder 6 Contribution / Balance Fault
 P0279   Brandstofinspuitventiel Cilinder 7 (N85), signaal te zwak Fuel Injector 7 (N85), Circuit Short to Ground
 P0280   Brandstofinspuitventiel Cilinder7 (N85), signaal te sterk Fuel Injector 7 (N85), Circuit Short to Plus
 P0281   Cilinder 7, afwijking / balansfout inspuiting Cylinder 7 Contribution / Balance Fault
 P0282   Brandstofinspuitventiel Cilinder 8 (N86), signaal te zwak Fuel Injector 8 (N86), Circuit Short to Ground
 P0283   Brandstofinspuitventiel Cilinder 8 (N86), signaal te sterk Fuel Injector 8 (N86), Circuit Short to Plus
 P0284   Cilinder 8, afwijking / balansfout inspuiting Cylinder 8 Contribution / Balance Fault
 P0285   Brandstofinspuitventiel Cilinder 9 (N299), signaal te zwak Fuel Injector 9 (N299), Circuit Short to Ground
 P0286   Brandstofinspuitventiel Cilinder 9 (N299), signaal te sterk Fuel Injector 9 (N299), Circuit Short to Plus
 P0287   Cilinder 9, afwijking / balansfout inspuiting Cylinder 9 Contribution / Balance Fault
 P0288   Brandstofinspuitventiel Cilinder 10 (N300), signaal te zwak Fuel Injector 10 (N300), Circuit Short to Ground
 P0289   Brandstofinspuitventiel Cilinder 10 (N300), signaal te sterk Fuel Injector 10 (N300), Circuit Short to Plus
 P0290   Cilinder 10, afwijking / balansfout inspuiting Cylinder 10 Contribution / Balance Fault
 P0291   Brandstofinspuitventiel Cilinder 11 (N301), signaal te zwak Fuel Injector 11 (N301), Circuit Short to Ground
 P0292   Brandstofinspuitventiel Cilinder 11 (N301), signaal te sterk Fuel Injector 11 (N301), Circuit Short to Plus
 P0293   Cilinder 11, afwijking / balansfout inspuiting Cylinder 11 Contribution / Balance Fault
 P0294   Brandstofinspuitventiel Cilinder 12 (N302), signaal te zwak Fuel Injector 12 (N302), Circuit Short to Ground
 P0295   Brandstofinspuitventiel Cilinder 12 (N302), signaal te sterk Fuel Injector 12 (N302), Circuit Short to Plus
 P0296   Cilinder 12, afwijking / balansfout inspuiting Cylinder 12 Contribution / Balance Fault
 P0297   Te hoge wagensnelheid Vehicle Overspeed Error
 P0298   Te hoge temperatuur motorolie Engine Oil Over Temperature
 P0299   Laaddrukregeling, regelgrens onderschreden (te lage druk) Boost Pressure Regulation, Control Range Not Reached (underboost)
 P029A   Cilinder 1, brandstofregeling aan maximum grens Cylinder 1, Fuel Trim at Max Limit
 P029B   Cilinder 1, brandstofregeling aan minimum grens Cylinder 1, Fuel Trim at Min Limit
 P029C   Cilinder 1, injector is beperkt Cylinder 1, Injector Restricted
 P029D   Cilinder 1, injector lekt Cylinder 1, Injector Leaking
 P029E   Cilinder 2, brandstofregeling aan maximum grens Cylinder 2, Fuel Trim at Max Limit
 P029F   Cilinder 2, brandstofregeling aan minimum grens Cylinder 2, Fuel Trim at Min Limit
 P02A0   Cilinder 2, injector is beperkt Cylinder 2, Injector Restricted
 P02A1   Cilinder 2, injector lekt Cylinder 2, Injector Leaking
 P02A2   Cilinder 3, brandstofregeling aan maximum grens Cylinder 3, Fuel Trim at Max Limit
 P02A3   Cilinder 3, brandstofregeling aan minimum grens Cylinder 3, Fuel Trim at Min Limit
 P02A4   Cilinder 3, injector is beperkt Cylinder 3, Injector Restricted
 P02A5   Cilinder 3, injector lekt Cylinder 3, Injector Leaking
 P02A6   Cilinder 4, brandstofregeling aan maximum grens Cylinder 4, Fuel Trim at Max Limit
 P02A7   Cilinder 4, brandstofregeling aan minimum grens Cylinder 4, Fuel Trim at Min Limit
 P02A8   Cilinder 4, injector is beperkt Cylinder 4, Injector Restricted
 P02A9   Cilinder 4, injector lekt Cylinder 4, Injector Leaking
 P02AA   Cilinder 5, brandstofregeling aan maximum grens Cylinder 5, Fuel Trim at Max Limit
 P02AB   Cilinder 5, brandstofregeling aan minimum grens Cylinder 5, Fuel Trim at Min Limit
 P02AC   Cilinder 5, injector is beperkt Cylinder 5, Injector Restricted
 P02AD   Cilinder 5, injector lekt Cylinder 5, Injector Leaking
 P02AE   Cilinder 6, brandstofregeling aan maximum grens Cylinder 6, Fuel Trim at Max Limit
 P02AF   Cilinder 6, brandstofregeling aan minimum grens Cylinder 6, Fuel Trim at Min Limit
 P02B0   Cilinder 6, injector is beperkt Cylinder 6, Injector Restricted
 P02B1   Cilinder 6, injector lekt Cylinder 6, Injector Leaking
 P02B2   Cilinder 7, brandstofregeling aan maximum grens Cylinder 7, Fuel Trim at Max Limit
 P02B3   Cilinder 7, brandstofregeling aan minimum grens Cylinder 7, Fuel Trim at Min Limit
 P02B4   Cilinder 7, injector is beperkt Cylinder 7, Injector Restricted
 P02B5   Cilinder 7, injector lekt Cylinder 7, Injector Leaking
 P02B6   Cilinder 8, brandstofregeling aan maximum grens Cylinder 8, Fuel Trim at Max Limit
 P02B7   Cilinder 8, brandstofregeling aan minimum grens Cylinder 8, Fuel Trim at Min Limit
 P02B8   Cilinder 8, injector is beperkt Cylinder 8, Injector Restricted
 P02B9   Cilinder 8, injector lekt Cylinder 8, Injector Leaking
 P02BA   Cilinder 9, brandstofregeling aan maximum grens Cylinder 9, Fuel Trim at Max Limit
 P02BB   Cilinder 9, brandstofregeling aan minimum grens Cylinder 9, Fuel Trim at Min Limit
 P02BC   Cilinder 9, injector is beperkt Cylinder 9, Injector Restricted
 P02BD   Cilinder 9, injector lekt Cylinder 9, Injector Leaking
 P02BE   Cilinder 10, brandstofregeling aan maximum grens Cylinder 10, Fuel Trim at Max Limit
 P02BF   Cilinder 10, brandstofregeling aan minimum grens Cylinder 10, Fuel Trim at Min Limit
 P02C0   Cilinder 10, injector is beperkt Cylinder 10, Injector Restricted
 P02C1   Cilinder 10, injector lekt Cylinder 10, Injector Leaking
 P02C2   Cilinder 11, brandstofregeling aan maximum grens Cylinder 11, Fuel Trim at Max Limit
 P02C3   Cilinder 11, brandstofregeling aan minimum grens Cylinder 11, Fuel Trim at Min Limit
 P02C4   Cilinder 11, injector is beperkt Cylinder 11, Injector Restricted
 P02C5   Cilinder 11, injector lekt Cylinder 11, Injector Leaking
 P02C6   Cilinder 12, brandstofregeling aan maximum grens Cylinder 12, Fuel Trim at Max Limit
 P02C7   Cilinder 12, brandstofregeling aan minimum grens Cylinder 12, Fuel Trim at Min Limit
 P02C8   Cilinder 12, injector is beperkt Cylinder 12, Injector Restricted
 P02C9   Cilinder 12, injector lekt Cylinder 12, Injector Leaking
 P02CA   Turbocharger / Supercharger ‘B’, te hoge druk Turbocharger / Supercharger ‘B’, Overboost Condition
 P02CB   Turbocharger / Supercharger ‘B’, te lage druk Turbocharger / Supercharger ‘B’, Underboost Condition
 P02CC   Cilinder 1 brandstofinjector, inleren aan minimum grens Cylinder 1 Fuel Injector Offset, Learning at Min Limit
 P02CD   Cilinder 1 brandstofinjector, inleren aan maximum grens Cylinder 1 Fuel Injector, Offset Learning at Max Limit
 P02CE   Cilinder 2 brandstofinjector, inleren aan minimum grens Cylinder 2 Fuel Injector, Offset Learning at Min Limit
 P02CF   Cilinder 2 brandstofinjector, inleren aan maximum grens Cylinder 2 Fuel Injector, Offset Learning at Max Limit
 P02D0   Cilinder 3 brandstofinjector, inleren aan minimum grens Cylinder 3 Fuel Injector, Offset Learning at Min Limit
 P02D1   Cilinder 3 brandstofinjector, inleren aan maximum grens Cylinder 3 Fuel Injector, Offset Learning at Max Limit
 P02D2   Cilinder 4 brandstofinjector, inleren aan minimum grens Cylinder 4 Fuel Injector, Offset Learning at Min Limit
 P02D3   Cilinder 4 brandstofinjector, inleren aan maximum grens Cylinder 4 Fuel Injector, Offset Learning at Max Limit
 P02D4   Cilinder 5 brandstofinjector, inleren aan minimum grens Cylinder 5 Fuel Injector, Offset Learning at Min Limit
 P02D5   Cilinder 5 brandstofinjector, inleren aan maximum grens Cylinder 5 Fuel Injector, Offset Learning at Max Limit
 P02D6   Cilinder 6 brandstofinjector, inleren aan minimum grens Cylinder 6 Fuel Injector, Offset Learning at Min Limit
 P02D7   Cilinder 6 brandstofinjector, inleren aan maximum grens Cylinder 6 Fuel Injector, Offset Learning at Max Limit
 P02D8   Cilinder 7 brandstofinjector, inleren aan minimum grens Cylinder 7 Fuel Injector, Offset Learning at Min Limit
 P02D9   Cilinder 7 brandstofinjector, inleren aan maximum grens Cylinder 7 Fuel Injector, Offset Learning at Max Limit
 P02DA   Cilinder 8 brandstofinjector, inleren aan minimum grens Cylinder 8 Fuel Injector, Offset Learning at Min Limit
 P02DB   Cilinder 8 brandstofinjector, inleren aan maximum grens Cylinder 8 Fuel Injector, Offset Learning at Max Limit
 P02DC   Cilinder 9 brandstofinjector, inleren aan minimum grens Cylinder 9 Fuel Injector, Offset Learning at Min Limit
 P02DD   Cilinder 9 brandstofinjector, inleren aan maximum grens Cylinder 9 Fuel Injector, Offset Learning at Max Limit
 P02DE   Cilinder 10 brandstofinjector, inleren aan minimum grens Cylinder 10 Fuel Injector Offset Learning at Min Limit
 P02DF   Cilinder 10 brandstofinjector, inleren aan maximum grens Cylinder 10 Fuel Injector Offset Learning at Max Limit
 P02E0   Diesel Inlaatlucht Control, open circuit, fout in circuit Diesel Intake Air Flow Control, Circuit / Open
 P02E1   Diesel Inlaatlucht Control, onwaarschijnlijk signaal Diesel Intake Air Flow Control, Implausible Signal
 P02E2   Diesel Inlaatlucht Control, signaal te zwak Diesel Intake Air Flow Control, Signal too Low
 P02E3   Diesel Inlaatlucht Control, signaal te sterk Diesel Intake Air Flow Control, Signal too High
 P02E4   Diesel Inlaatlucht Control, zit vast open Diesel Intake Air Flow Control, Stuck Open
 P02E5   Diesel Inlaatlucht Control, zit vast gesloten Diesel Intake Air Flow Control, Stuck Closed
 P02E6   Diesel Inlaatlucht Positiesensor, fout in circuit Diesel Intake Air Flow Position Sensor, Circuit
 P02E7   Diesel Inlaatlucht Positiesensor, onwaarschijnlijk signaal Diesel Intake Air Flow Position Sensor, Implausible Signal
 P02E8   Diesel Inlaatlucht Positiesensor, signaal te zwak Diesel Intake Air Flow Position Sensor, Signal too Low
 P02E9   Diesel Inlaatlucht Positiesensor, signaal te sterk Diesel Intake Air Flow Position Sensor, Signal too High
 P02EA   Diesel Inlaatlucht Positiesensor, onderbreking / fout signaal Diesel Intake Air Flow Position Sensor, Circuit Intermittent / Erratic
 P02EB   Diesel Stroom voor Motor Inlaatlucht, onwaarschijnlijk signaal Diesel Intake Air Flow Control Motor Current, Implausible Signal
 P02EC   Diesel Inlaatlucht Systeem – grote luchtstroom Diesel Intake Air Flow Control System – High Air Flow Detected
 P02ED   Diesel Inlaatlucht Systeem – kleine luchtstroom Diesel Intake Air Flow Control System – Low Air Flow Detected
 P02EE   Cilinder 1 Injector, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 1 Injector, Circuit Implausible Signal
 P02EF   Cilinder 2 Injector, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 2 Injector, Circuit Implausible Signal
 P02F0   Cilinder 3 Injector, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 3 Injector, Circuit Implausible Signal
 P02F1   Cilinder 4 Injector, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 4 Injector, Circuit Implausible Signal
 P02F2   Cilinder 5 Injector, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 5 Injector, Circuit Implausible Signal
 P02F3   Cilinder 6 Injector, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 6 Injector, Circuit Implausible Signal
 P02F4   Cilinder 7 Injector, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 7 Injector, Circuit Implausible Signal
 P02F5   Cilinder 8 Injector, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 8 Injector, Circuit Implausible Signal
 P02F6   Cilinder 9 Injector, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 9 Injector, Circuit Implausible Signal
 P02F7   Cilinder 10 Injector, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 10 Injector, Circuit Implausible Signal
 P02F8   Cilinder 11 Injector, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 11 Injector, Circuit Implausible Signal
 P02F9   Cilinder 12 Injector, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 12 Injector, Circuit Implausible Signal
 P02FA   Diesel Inlaatlucht Positiesensor, Minimum / Maximum Stop Werking Diesel Intake Air Flow Position Sensor Minimum / Maximum Stop Performance
 P02FB   Koude Start Brandstofinjectie Control, circuit open Cold Start Fuel Injection Control, Circuit Open
 P0300   Onbekende cilinder heeft geen verbranding Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
 P0301   Cilinder 1 heeft geen verbranding Cylinder 1, Misfire Detected
 P0302   Cilinder 2 heeft geen verbranding Cylinder 2, Misfire Detected
 P0303   Cilinder 3 heeft geen verbranding Cylinder 3, Misfire Detected
 P0304   Cilinder 4 heeft geen verbranding Cylinder 4, Misfire Detected
 P0305   Cilinder 5 heeft geen verbranding Cylinder 5, Misfire Detected
 P0306   Cilinder 6 heeft geen verbranding Cylinder 6, Misfire Detected
 P0307   Cilinder 7 heeft geen verbranding Cylinder 7, Misfire Detected
 P0308   Cilinder 8 heeft geen verbranding Cylinder 8, Misfire Detected
 P0309   Cilinder 9 heeft geen verbranding Cylinder 9, Misfire Detected
 P0310   Cilinder 10 heeft geen verbranding Cylinder 10, Misfire Detected
 P0311   Cilinder 11 heeft geen verbranding Cylinder 11, Misfire Detected
 P0312   Cilinder 12 heeft geen verbranding Cylinder 12, Misfire Detected
 P0313   Overslaan van cilinder waargenomen, brandstof gebrek Misfire Detected Low Fuel Level
 P0314   Overslaan van één cilinder waargenomen Single Cylinder Misfire
 P0315   Systeem krukaspositie, variatie in data niet ingeleerd Crankshaft position (CKP) system, variation values are not stored in the PCM memory
 P0316   Overslaan geconstateerd tijdens de eerste 1000 omwentelingen (starten) Misfire Detected 1st 1000 Revs.
 P0317   Hardware voor ruw wegdek is niet aanweizg Rough Road Hardware Not Present
 P0318   Signaal ruw wegdek-sensor A, storing in circuit Rough Road Sensor A, Malfunction
 P0319   Signaal ruw wegdek-sensor B, storing in circuit Rough Road Sensor B, Malfunction
 P0320   Sensor motortoerental (G28), elektrische fout in circuit Engine Speed Sensor (G28), Circuit Malfunction
 P0321   Sensor motortoerental (G28), onwaarschijnlijk signaal Engine Speed Sensor (G28), Circuit Implausible Signal
 P0322   Sensor motortoerental (G28), geen signaal Engine Speed Sensor (G28), No Signal
 P0323   Sensor motortoerental (G28), onderbreking Engine Speed Sensor (G28), Circuit Intermittent
 P0324   Klopregelsysteem, onbekende fout Knocksystem, unknown fault
 P0325   Klopsensor 1 (G61), fout in elektrisch circuit Knock Sensor 1 (G61), Circuit Malfunction
 P0326   Klopsensor 1 (G61), onwaarschijnlijk signaal Knock Sensor 1 (G61), Circuit Implausible Signal
 P0327   Klopsensor 1 (G61), signaal te zwak Knock Sensor 1 (G61), Signal too Low
 P0328   Klopsensor 1 (G61), signaal te sterk Knock Sensor 1 (G61), Signal too High
 P0329   Klopsensor 1 (G61), onderbreking in circuit Knock Sensor 1 (G61), Circuit Intermittent
 P032A   Klopsensor 3 (G198) bank 1, fout in circuit Knock Sensor 3 (G198) bank 1, Circuit
 P032B   Klopsensor 3 (G198) bank 1, onwaarschijnlijk signaal Knock Sensor 3 (G198) bank 1, Circuit Implausible Signal
 P032C   Klopsensor 3 (G198) bank 1, signaal te zwak Knock Sensor 3 (G198) bank 1, Signal too Low
 P032D   Klopsensor 3 (G198) bank 1, signaal te sterk Knock Sensor 3 (G198) bank 1, Signal too High
 P032E   Klopsensor 3 (G198) bank 1, onderbreking Knock Sensor 3 (G198) bank 1, Circuit Intermittent
 P0330   Klopsensor 2 (G66), fout in elektrisch circuit Knock Sensor 2 (G66), Circuit Malfunction
 P0331   Klopsensor 2 (G66), onwaarschijnlijk signaal Knock Sensor 2 (G66), Circuit Implausible Signal
 P0332   Klopsensor 2 (G66), signaal te zwak Knock Sensor 2 (G66), Signal too Low
 P0333   Klopsensor 2 (G66), signaal te sterk Knock Sensor 2 (G66), Signal too High
 P0334   Klopsensor 2 (G66), onderbreking in circuit Knock Sensor 2 (G66), Circuit Intermittent
 P0335   Krukaspositiesensor (G28), storing in circuit Crankshaft Position Sensor A (G28), Malfunction
 P0336   Krukaspositiesensor (G28), onaannemelijk signaal Crankshaft Position Sensor A (G28), Circuit Implausible Signal
 P0337   Krukaspositiesensor (G28), signaal te zwak Crankshaft Position Sensor A (G28), Signal too Low
 P0338   Krukaspositiesensor (G28), signaal te sterk Crankshaft Position Sensor A (G28), Signal too High
 P0339   Krukaspositiesensor (G28), onderbreking Crankshaft Position Sensor A (G28), Circuit Intermittent
 P033A   Klopsensor 4 (G199) bank 2, fout in circuit Knock Sensor 4 (G199) bank 2, Circuit
 P033B   Klopsensor 4 (G199) bank 2, onwaarschijnlijk signaal Knock Sensor 4 (G199) bank 2, Circuit Implausible Signal
 P033C   Klopsensor 4 (G199) bank 2, signaal te zwak Knock Sensor 4 (G199) bank 2, Signal too Low
 P033D   Klopsensor 4 (G199) bank 2, signaal te sterk Knock Sensor 4 (G199) bank 2, Signal too High
 P033E   Klopsensor 4 (G199) bank 2, onderbrekingen Knock Sensor 4 (G199) bank 2, Circuit Intermittent
 P0340   Nokkenaspositiesensor A cilinderrij 1 (G40), elektrische fout Camshaft Position Sensor A (G40), Malfunction
 P0341   Nokkenaspositiesensor A cilinderrij 1 (G40), onwaarschijnlijk signaal Camshaft Position Sensor A (G40), Implausible Signal
 P0342   Nokkenaspositiesensor A cilinderrij 1 (G40), signaal te zwak Camshaft Position Sensor A (G40), Low Input
 P0343   Nokkenaspositiesensor A cilinderrij 1 (G40), signaal te sterk Camshaft Position Sensor A (G40), High Input
 P0344   Nokkenaspositiesensor A cilinderrij 1 (G40), onderbrekingen Camshaft Position Sensor A (G40), Intermittent
 P0345   Nokkenaspositiesensor A cilinderrij 2 (G163), elektrische fout Camshaft Position Sensor A Bank-2 (G163), Malfunction
 P0346   Nokkenaspositiesensor A cilinderrij 2 (G163), onwaarschijnlijk signaal Camshaft Position Sensor A Bank-2 (G163), Implausible Signal
 P0347   Nokkenaspositiesensor A cilinderrij 2 (G163), signaal te zwak Camshaft Position Sensor A Bank-2 (G163), Low Input
 P0348   Nokkenaspositiesensor A cilinderrij 2 (G163), signaal te sterk Camshaft Position Sensor A Bank-2 (G163), High Input
 P0349   Nokkenaspositiesensor A cilinderrij 2 (G163), onderbrekingen Camshaft Position Sensor A Bank-2 (G163), Intermittent
 P0350   Bobine, primaire/secundaire, storing in circuit Ignition Coil Primary/Secondary Circuit, Malfunction
 P0351   Bobine A, primaire/secundaire, storing in circuit Ignition Coil (A) Cylinder 1 Primary/Secondary, Malfunction
 P0352   Bobine B, primaire/secundaire, storing in circuit Ignition Coil (B) Cylinder 2 Primary/Secondary, Malfunction
 P0353   Bobine C, primaire/secundaire, storing in circuit Ignition Coil (C) Cylinder 3 Primary/Secondary, Malfunction
 P0354   Bobine D, primaire/secundaire, storing in circuit Ignition Coil (D) Cylinder 4 Primary/Secondary, Malfunction
 P0355   Bobine E, primaire/secundaire, storing in circuit Ignition Coil (E) Cylinder 5 Primary/Secondary, Malfunction
 P0356   Bobine F, primaire/secundaire, storing in circuit Ignition Coil (F) Cylinder 6 Primary/Secondary, Malfunction
 P0357   Bobine G, primaire/secundaire, storing in circuit Ignition Coil (G) Cylinder 7 Primary/Secondary, Malfunction
 P0358   Bobine H, primaire/secundaire, storing in circuit Ignition Coil (H) Cylinder 8 Primary/Secondary, Malfunction
 P0359   Bobine I, primaire/secundaire, storing in circuit Ignition Coil (I) Cylinder 9 Primary/Secondary, Malfunction
 P0360   Bobine J, primaire/secundaire, storing in circuit Ignition Coil (J) Cylinder 10 Primary/Secondary, Malfunction
 P0361   Bobine K, primaire/secundaire, storing in circuit Ignition Coil (K) Cylinder 11 Primary/Secondary, Malfunction
 P0362   Bobine L, primaire/secundaire, storing in circuit Ignition Coil (L) Cylinder 12 Primary/Secondary, Malfunction
 P0363   Geen verbranding geconstateerd, brandstoftoevoer afgesloten Misfire Detected Fueling Disabled
 P0365   Sensor B cilinderrij 1 nokkenaspositie (G300), storing in circuit Camshaft Position Sensor ‘B’ Circuit (Bank-1)
 P0366   Sensor B cilinderrij 1 nokkenaspositie (G300), onwaarschijnlijk signaal Camshaft Position Sensor B’ Circuit, Malfunction
 P0367   Sensor B cilinderrij 1 nokkenaspositie (G300), signaal te zwak Camshaft Position Sensor B’ Circuit, Low Input (Bank-1)
 P0368   Sensor B cilinderrij 1 nokkenaspositie (G300), signaal te sterk Camshaft Position Sensor ‘B’ Circuit, High Input (Bank-1)
 P0369   Sensor B cilinderrij 1 nokkenaspositie (G300), onderbrekingen Camshaft Position Sensor ‘B’ Circuit, Intermittent (Bank-1)
 P0370   Timingsreferentie, hoog resolutiesignaal A, storing Timing Reference High Resolution Signal A, Malfunction
 P0371   Timingsreferentie, hoog resolutiesignaal A, teveel impulsen Timing Reference High Resolution Signal A, Too Many Pulses
 P0372   Timingsreferentie, hoog resolutiesignaal A, te weinig impulsen Timing Reference High Resolution Signal A, Too Few Pulses
 P0373   Timingsreferentie, hoog resolutiesignaal A, met tussenpozen optredende en onregelmatige pulsen Timing Reference High Resolution Signal A, Intermittent / Erratic Pulses
 P0374   Timingsreferentie, hoog resolutiesignaal A, geen impulsen Timing Reference High Resolution Signal A, No Pulses
 P0375   Timingsreferentie, hoog resolutiesignaal B, storing Timing Reference High Resolution Signal B, Malfunction
 P0376   Timingsreferentie, hoog resolutiesignaal B, teveel impulsen Timing Reference High Resolution Signal B, Too Many Pulses
 P0377   Timingsreferentie, hoog resolutiesignaal B, te weinig impulsen Timing Reference High Resolution Signal B, Too Few Pulses
 P0378   Timingsreferentie, hoog resolutiesignaal B, met tussenpozen optredende en onregelmatige pulsen Timing Reference High Resolution Signal B, Intermittent / Erratic Pulses
 P0379   Timingsreferentie, hoog resolutiesignaal B, geen impulsen Timing Reference High Resolution Signal B, No Pulses
 P037D   Gloeibougie meting, fout in circuit Glow Plug Sense, Circuit
 P037E   Gloeibougie meting, signaal te zwak Glow Plug Sense, Signal too Low
 P037F   Gloeibougie meting, signaal te sterk Glow Plug Sense, Signal too High
 P0380   Gloeibougies Circuit A, elektrische fout in circuit Glow Plug/Heater Circuit A, Electrical Fault in Circuit
 P0381   Waarschuwingslampje gloeibougies, storing in circuit Glow Plug/Heater Indicator Circuit, Malfunction
 P0382   Gloeibougies Circuit B, elektrische fout in circuit Glow Plug/Heater Circuit B, Malfunction
 P0383   Regelmodule Gloeibougies, signaal te zwak Glow Plug Module Control, Signal too Low
 P0384   Regelmodule Gloeibougies, signaal te sterk Glow Plug Module Control, Signal too High
 P0385   Krukaspositiesensor B, storing in circuit Crankshaft Position Sensor B, Circuit Malfunction
 P0386   Krukaspositiesensor B, onaannemelijk signaal Crankshaft Position Sensor B, Circuit Implausible Signal
 P0387   Krukaspositiesensor B, laag ingangssignaal Crankshaft Position Sensor B, Signal too Low
 P0388   Krukaspositiesensor B, hoog ingangssignaal Crankshaft Position Sensor B, Signal too High
 P0389   Krukaspositiesensor B, onderbrekingen Crankshaft Position Sensor B, Circuit Intermittent
 P0390   Sensor B cilinderrij 2 nokkenaspositie (G301), storing in circuit Camshaft Position Sensor (G301) (bank 2), Circuit
 P0391   Sensor B cilinderrij 2 nokkenaspositie (G301), onwaarschijnlijk signaal Camshaft Position Sensor (G301) (bank 2), Implausible Signal
 P0392   Sensor B cilinderrij 2 nokkenaspositie (G301), signaal te zwak Camshaft Position Sensor (G301) (bank 2), Signal too Low
 P0393   Sensor B cilinderrij 2 nokkenaspositie (G301), signaal te sterk Camshaft Position Sensor (G301) (bank 2), Signal too High
 P0394   Sensor B cilinderrij 2 nokkenaspositie (G301), onderbrekingen Camshaft Position Sensor (G301) (bank 2), Circuit Intermittent
 P0400   Uitlaatterugvoersysteem (EGR), storing in systeem Exhaust Gas Recirculation (EGR), System Malfunction
 P0401   Uitlaatterugvoersysteem (EGR), doorvoer te klein Exhaust Gas Recirculation (EGR), Insufficient Flow
 P0402   Uitlaatterugvoersysteem (EGR), doorvoer te groot Exhaust Gas Recirculation (EGR), Excessive Flow
 P0403   Uitlaatterugvoersysteem, Klep (N18), defect Exhaust Gas Recirculation (EGR), Circuit Malfunction
 P0404   Uitlaatterugvoersysteem, onaannemelijk signaal Exhaust Gas Recirculation (EGR), Circuit Implausible Signal
 P0405   Positiesensor klep uitlaatterugvoersysteem A (G98), signaal te zwak Exhaust Gas Recirculation (EGR) (G98), Signal too Low
 P0406   Positiesensor klep uitlaatterugvoersysteem A (G98), signaal te sterk Exhaust Gas Recirculation (EGR) (G98), Signal too High
 P0407   Positiesensor klep uitlaatterugvoersysteem B (G212), signaal te zwak EGR Potentiometer (G212), Signal too Low
 P0408   Positiesensor klep uitlaatterugvoersysteem B (G212), signaal te sterk EGR Potentiometer (G212), Signal too High
 P0409   Sensor uitlaatterugvoersysteem A, storing in circuit Exhaust Gas Recirculation Sensor A, Circuit
 P040A   Temperatuursensor ‘A’ uitlaatterugvoersysteem, fout in circuit Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor ‘A’, Circuit
 P040B   Temperatuursensor ‘A’ uitlaatterugvoersysteem, onwaarschijnlijk signaal Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor ‘A’, Circuit Implausible Signal
 P040C   Temperatuursensor ‘A’ uitlaatterugvoersysteem, signaal te zwak Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor ‘A’, Signal too Low
 P040D   Temperatuursensor ‘A’ uitlaatterugvoersysteem, signaal te sterk Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor ‘A’, Signal too High
 P040E   Temperatuursensor ‘A’ uitlaatterugvoersysteem, onderbreking / foutief signaal Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor ‘A’, Circuit Intermittent / Erratic
 P040F   Temperatuursensor ‘A’ / ‘B’ uitlaatterugvoersysteem, correlatie Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor ‘A’ / ‘B’, Correlation
 P0410   Luchtinblaassysteem, storing Secondary Air Injection System, Malfunction
 P0411   Secundair luchtinblaassysteem, onjuiste stroming geregistreerd Secondary Air Injection System, Incorrect Flow Detected
 P0412   Klep luchtinblaassysteem A (N112), storing in circuit Secondary Air Injection System Switching Valve A (N112), Circuit Malfunction
 P0413   Klep luchtinblaassysteem A (N112), open circuit Secondary Air Injection System Switching Valve A (N112), Circuit Open
 P0414   Klep luchtinblaassysteem A (N112), kortsluiting Secondary Air Injection System Switching Valve A (N112), Circuit Shorted
 P0415   Klep luchtinblaassysteem B (N320), storing in circuit Secondary Air Injection System Switching Valve B (N320), Circuit Malfunction
 P0416   Klep luchtinblaassysteem B (N320), open circuit Secondary Air Injection System Switching Valve B (N320), Circuit Open
 P0417   Klep luchtinblaassysteem B (N320), kortsluiting Secondary Air Injection System Switching Valve B (N320), Circuit Shorted
 P0418   Relais voor secundair-luchtpomp A (J299), storing in circuit Secondary Air Injection System Relay (A) (J299), Circuit Malfunction
 P0419   Relais voor secundair-luchtpomp B (J545), storing in circuit Secondary Air Injection System Relay (B) (J545), Circuit Malfunction
 P041A   Temperatuursensor ‘B’ uitlaatterugvoersysteem, fout in circuit Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor ‘B’, Circuit
 P041B   Temperatuursensor ‘B’ uitlaatterugvoersysteem, onwaarschijnlijk signaal Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor ‘B’, Circuit Implausible Signal
 P041C   Temperatuursensor ‘B’ uitlaatterugvoersysteem, signaal te zwak Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor ‘B’, Signal too Low
 P041D   Temperatuursensor ‘B’ uitlaatterugvoersysteem, signaal te sterk Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor ‘B’, Signal too High
 P041E   Temperatuursensor ‘B’ uitlaatterugvoersysteem, onderbreking / foutief signaal Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor ‘B’, Circuit Intermittent / Erratic
 P041F   Secundaire Luchtinjectie Schakelklep ‘A’, fout in circuit Secondary Air Injection Switchting Valve ‘A’, Circuit
 P0420   Katalysatorsysteem cilinderrij 1, efficientie te gering Catalyst System Bank-1, Efficiency Below Threshold
 P0421   Voor-katalysator cilinderrij 1, efficientie te gering Warm Up Catalyst Bank-1, Efficiency Below Threshold
 P0422   Hoofdkatalysator, cilinderrij 1, geen drempelwaarde bereikt Main Catalyst Bank-1, Efficiency Below Threshold
 P0423   Verwarmde katalysator cilinderrij 1, efficiente te gering Heated Catalyst Bank-1, Efficiency Below Threshold
 P0424   Verwarmde katalysator cilinderrij 1, temperatuur te gering Heated Catalyst Bank-1, Temperature Below Threshold
 P0425   Temperatuurssensor katalysator cilinderrij 1 (G20) Catalyst Temperature Sensor, Bank-1 (G20)
 P0426   Temperatuurssensor katalysator cilinderrij 1 (G20), onaannemelijk signaals probleem Catalyst Temperature Sensor, Bank-1 (G20), Implausible Signal
 P0427   Temperatuurssensor katalysator cilinderrij 1 (G20), laag ingangssignaal Catalyst Temperature Sensor, Bank-1 (G20), Low Input / Short to Ground
 P0428   Temperatuurssensor katalysator cilinderrij 1 (G20), hoog ingangssignaal Catalyst Temperature Sensor, Bank-1 (G20), High Input / Open / Short Circuit to B+
 P0429   Verwarming katalysator cilinderrij 1, regelcircuit uitgevallen Catalyst Heater Bank-1, Control Circuit
 P042A   Temperatuursensor katalysator bank 1 sensor 2, fout in circuit Catalyst Temperature Sensor bank 1 sensor 2, Circuit
 P042B   Temperatuursensor katalysator bank 1 sensor 2, onwaarschijnlijk signaal Catalyst Temperature Sensor bank 1 sensor 2, Circuit Implausible Signal
 P042C   Temperatuursensor katalysator bank 1 sensor 2, signaal te zwak Catalyst Temperature Sensor bank 1 sensor 2, Signal too Low
 P042D   Temperatuursensor katalysator bank 1 sensor 2, signaal te sterk Catalyst Temperature Sensor bank 1 sensor 2, Signal too High
 P042E   EGR ‘A’ Control, zit vast open Exhaust Gas Recirculation ‘A’ Control, Stuck Open
 P042F   EGR ‘A’ Control, zit vast gesloten Exhaust Gas Recirculation ‘A’ Control, Stuck Closed
 P0430   Katalysatorsysteem cilinderrij 2, efficientie te gering Catalyst System Bank-2, Efficiency Below Threshold
 P0431   Start-katalysator cilinderrij 2, efficientie te gering Warm Up Catalyst Bank-2, Efficiency Below Threshold
 P0432   Hoofdkatalysator cilinderrij 2, efficientie te gering Main Catalyst Bank-2, Efficiency Below Threshold
 P0433   Verwarmde katalysator cilinderrij 2, efficientie te gering Heated Catalyst Bank-2, Efficiency Below Threshold
 P0434   Verwarmde katalysator cilinderrij 2, temperatuur te gering Heated Catalyst Bank-2, Temperature Below Threshold
 P0435   Temperatuursensor katalysator cilinderrij 2 (G132) Catalyst Temperature Sensor Bank-2 (G132)
 P0436   Temperatuursensor katalysator cilinderrij 2 (G132), onaannemelijk signaals probleem Catalyst Temperature Sensor Bank-2 (G132), Implausible Signal
 P0437   Temperatuursensor katalysator cilinderrij 2 (G132), laag ingangssignaal Catalyst Temperature Sensor Bank-2 (G132), Low Input / Short to Ground
 P0438   Temperatuursensor katalysator cilinderrij 2 (G132), hoog ingangssignaal Catalyst Temperature Sensor Bank-2 (G132), High Input / Open / Short Circuit to B+
 P0439   Verwarming katalysator cilinderrij 2, regelcircuit uitgevallen Catalyst Heater Bank-2, Control Circuit
 P043A   Temperatuursensor katalysator bank 2 sensor 2, fout in circuit Catalyst Temperature Sensor, bank 2 sensor 2, Circuit
 P043B   Temperatuursensor katalysator bank 2 sensor 2, onwaarschijnlijk signaal Catalyst Temperature Sensor, bank 2 sensor 2, Circuit Range Performance
 P043C   Temperatuursensor katalysator bank 2 sensor 2, signaal te zwak Catalyst Temperature Sensor, bank 2 sensor 2, Signal too Low
 P043D   Temperatuursensor katalysator bank 2 sensor 2, signaal te sterk Catalyst Temperature Sensor, bank 2 sensor 2, Signal too High
 P043E   Tankontluchtingssysteem, lek-detectie, referentie terugslag, lage doorstroming Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice, Low Flow
 P043F   Tankontluchtingssysteem, lek-detectie, referentie terugslag, hoge doorstroming Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice, High Flow
 P0440   Tankontluchtingssysteem, storing Evaporative (EVAP) Emission Control System, Malfunction
 P0441   Tankontluchtingssysteem, stroming onjuist Evaporative (EVAP) Emission Control System, Incorrect Flow
 P0442   Tankontluchtingssysteem, klein lek Evaporative (EVAP) Emission Control System, (Small) Leak Detected
 P0443   Klep (N80) aktief koolstoffilter tankontluchtingssysteem, storing in circuit Evaporative (EVAP) Emission Control System Purge Control Valve (N80), Circuit Electrical, Fault in Circuit
 P0444   Klep (N80) aktief koolstoffilter tankontluchtingssysteem, onderbreking Evaporative (EVAP) Emission Control System Purge Control Valve (N80), Circuit
 P0445   Klep (N80) aktief koolstoffilter tankontluchtingssysteem, kortsluiting Evaporative (EVAP) Emission Control System Purge Control Valve (N80), Circuit Shorted
 P0446   Ontluchtingsregeling tankontluchtingssysteem (N115), storing in circuit Evaporative (EVAP) Emission Control System Vent Control (N115), Circuit Malfunction
 P0447   Ontluchtingsregeling tankontluchtingssysteem (N115), onderbreking Evaporative (EVAP) Emission Control System Vent Control (N115), Circuit Open
 P0448   Ontluchtingsregeling tankontluchtingssysteem (N115), kortsluiting Evaporative (EVAP) Emission Control System Vent Control (N115), Circuit Shorted
 P0449   Ontluchtingsregeling tankontluchtingssysteem (N115), storing in circuit Evaporative (EVAP) Emission Control System Vent Valve / Solenoid (N115), Circuit Malfunction
 P044A   EGR Sensor ‘C’, fout in circuit Exhaust Gas Recirculation Sensor ‘C’, Circuit
 P044B   EGR Sensor ‘C’, onwaarschijnlijk signaal Exhaust Gas Recirculation Sensor ‘C’, Circuit Implausible Signal
 P044C   EGR Sensor ‘C’, signaal te zwak Exhaust Gas Recirculation Sensor ‘C’, Signal too Low
 P044D   EGR Sensor ‘C’, signaal te sterk Exhaust Gas Recirculation Sensor ‘C’, Signal too High
 P044E   EGR Sensor ‘C’, onderbreking / foutief signaal Exhaust Gas Recirculation Sensor ‘C’, Circuit Intermittent / Erratic
 P044F   Secundaire Luchtinjectie Schakelklep ‘A’, signaal te sterk Secundary Air Injection Switching Valve ‘A’, Signal too High
 P0450   Druksensor tankontluchtingssysteem, storing in circuit Evaporative (EVAP) Emission Control System Pressure Sensor, Malfunction
 P0451   Druksensor tankontluchtingssysteem, onaannemelijk signaal Evaporative (EVAP) Emission Control System Pressure Sensor, Implausible Signal
 P0452   Druksensor tankontluchtingssysteem, laag sugnaal Evaporative (EVAP) Emission Control System Pressure Sensor, Low Input
 P0453   Druksensor tankontluchtingssysteem, signaal te sterk Evaporative (EVAP) Emission Control System Pressure Sensor, High Input
 P0454   Druksensor tankontluchtingssysteem, onderbreking Evaporative (EVAP) Emission Control System Pressure Sensor, Intermittent
 P0455   Tankontluchtingssysteem, groot lek Evaporative (EVAP) Emission Control System, (Gross) Leak Detected
 P0456   Tankontluchtingssysteem, erg klein lek Evaporative (EVAP) Emission Control System, Small Leak Detected (very small leak)
 P0457   Tankontluchtingssysteem, lek (vuldop ontbreekt/los)] Evaporative (EVAP) Emission Control System, Leak Detected (fuel cap loose/off)
 P0458   Klep tankontluchtingssysteem (N80), signaal te zwak Evaporative (EVAP) Emission Control System Purge Control Valve (N80), Short to Ground
 P0459   Klep tankontluchtingssysteem (N80), signaal te sterk Evaporative (EVAP) Emission Control System Purge Control Valve (N80), Short to Plus
 P045A   EGR ‘B’ Control, fout in circuit Exhaust Gas Recirculation ‘B’ Control, Circuit
 P045B   EGR ‘B’ Control, onwaarschijnlijk signaal Exhaust Gas Recirculation ‘B’ Control, Circuit Implausible Signal
 P045C   EGR ‘B’ Control, signaal te zwak Exhaust Gas Recirculation ‘B’ Control, Signal too Low
 P045D   EGR ‘B’ Control, signaal te sterk Exhaust Gas Recirculation ‘B’ Control, Signal too High
 P045E   EGR ‘B’ Control, zit vast open Exhaust Gas Recirculation ‘B’ Control, Stuck Open
 P045F   EGR ‘B’ Control, zit vast gesloten Exhaust Gas Recirculation ‘B’ Control, Stuck Closed
 P0460   Signaal brandstofpeil (G), fout in circuit Fuel Level Sensor (G), Circuit Malfunction
 P0461   Signaal brandstofpeil (G), onaannemelijk signaal Fuel Level Sensor (G), Circuit Implausible Signal
 P0462   Signaal brandstofpeil (G), signaal te zwak Fuel Level Sensor (G), Signal too Low
 P0463   Signaal brandstofpeil (G), signaal te sterk Fuel Level Sensor (G), Signal too High
 P0464   Signaal brandstofpeil (G), signaal heeft onderbrekingen Fuel Level Sensor (G), Circuit Intermittent
 P0465   Sensor ontluchtingsstroom actieve koolstof tankontluchtingssysteem, storing in circuit Purge Flow Sensor, Circuit Malfunction
 P0466   Sensor ontluchtingsstroom actieve koolstof tankontluchtingssysteem, onaannemelijk signaal Purge Flow Sensor, Circuit Implausible Signal
 P0467   Sensor ontluchtingsstroom actieve koolstof tankontluchtingssysteem, signaal te zwak Purge Flow Sensor, Signal too Low
 P0468   Sensor ontluchtingsstroom actieve koolstof tankontluchtingssysteem, signaal te sterk Purge Flow Sensor, Signal too High
 P0469   Sensor ontluchtingsstroom actieve koolstof tankontluchtingssysteem, onderbrekingen Purge Flow Sensor, Circuit Intermittent
 P046A   Katalysator Temperatuursensor 1/2, bank 1, Correlatie Catalyst Temperature Sensor 1/2, bank 1, Correlation
 P046B   Katalysator Temperatuursensor 1/2, bank 2, Correlatie Catalyst Temperature Sensor 1/2, bank 2, Correlation
 P046C   EGR Sensor ‘A’, onwaarschijnlijk signaal Exhaust Gas Recirculation Sensor ‘A’, Implausible Signal
 P046D   EGR Sensor ‘A’, onderbreking / foutief signaal Exhaust Gas Recirculation Sensor ‘A’, Intermittent / Erratic
 P046E   EGR Sensor ‘B’, onwaarschijnlijk signaal Exhaust Gas Recirculation Sensor ‘B’, Implausible Signal
 P046F   EGR Sensor ‘B’, onderbreking / foutief signaal Exhaust Gas Recirculation Sensor ‘B’, Intermittent / Erratic
 P0470   Druksensor uitlaatgas 1 (G450), storing in circuit Exhaust Pressure Sensor 1 (G450), Malfunction
 P0471   Druksensor uitlaatgas 1 (G450), onwaarschijnlijk signaal Exhaust Pressure Sensor 1 (G450), Implausible Signal
 P0472   Druksensor uitlaatgas 1 (G450), signaal te zwak Exhaust Pressure Sensor 1 (G450), Low
 P0473   Druksensor uitlaatgas 1 (G450), signaal te sterk Exhaust Pressure Sensor 1 (G450), High
 P0474   Druksensor uitlaatgas 1 (G450), onderbrekingen Exhaust Pressure Sensor 1 (G450), Intermittent
 P0475   Regelklep Druk Uitlaatgas, storing in circuit Exhaust Pressure Control Valve, Malfunction
 P0476   Regelklep Druk Uitlaatgas, onwaarschijnlijk signaal Exhaust Pressure Control Valve, Implausible Signal
 P0477   Regelklep Druk Uitlaatgas, signaal te zwak Exhaust Pressure Control Valve, Low
 P0478   Regelklep Druk Uitlaatgas, signaal te sterk Exhaust Pressure Control Valve, High
 P0479   Regelklep Druk Uitlaatgas, onderbrekingen Exhaust Pressure Control Valve, Intermittent
 P047A   Druksensor ‘B’ uitlaatgas, fout in circuit Exhaust Pressure Sensor ‘B’, Circuit
 P047B   Druksensor ‘B’ uitlaatgas, onwaarschijnlijk signaal Exhaust Pressure Sensor ‘B’, Circuit Implausible Signal
 P047C   Druksensor ‘B’ uitlaatgas, signaal te zwak Exhaust Pressure Sensor ‘B’, Signal too Low
 P047D   Druksensor ‘B’ uitlaatgas, signaal te sterk Exhaust Pressure Sensor ‘B’, Signal too High
 P047E   Druksensor ‘B’ uitlaatgas, onderbreking / foutief signaal Exhaust Pressure Sensor ‘B’, Circuit Intermittent Erratic
 P047F   Uitlaat Druk-controle Klep ‘A’, zit vast in open stand Exhaust Pressure Control Valve ‘A’, Stuck Open
 P0480   Aanjagermotor 1 koelvloeistof, storing in circuit Coolant Fan Control Circuit 1: Electrical Malfunction
 P0481   Aanjagermotor 2 koelvloeistof, storing in circuit Coolant Fan Control Circuit 2: Electrical Malfunction
 P0482   Aanjagermotor 3 koelvloeistof, storing in circuit Coolant Fan Control Circuit 3: Electrical Malfunction
 P0483   Aanjagermotor koelvloeistof waarschijlijkheidscontrole, storing Cooling Fan Rationality Check, Malfunction
 P0484   Aanjagermotor koelvloeistof, te hoge stroom Cooling Fan Circuit, Over Current
 P0485   Aanjagermotor koelvloeistof voeding/massa, storing in circuit Cooling Fan Power / Ground Circuit, Malfunction
 P0486   Positiesensor klep uitlaatterugvoersysteem B, storing in circuit Exhaust Gas Recirculation Sensor ‘B’ Circuit
 P0487   Uitlaatgasterugvoersysteem, regeling gaskleppositie, storing in circuit Exhaust Gas Recirculation Throttle Position, Control Circuit
 P0488   Uitlaatgasterugvoersysteem, regeling gaskleppositie, onwaarschijnlijk signaal Exhaust Gas Recirculation Throttle Position, Control Implausible Signal
 P0489   Uitlaatgasterugvoersysteem, signaal te zwak EGR Control Signal too Low
 P048A   Uitlaat Druk-controle Klep ‘A’, zit vast gesloten Exhaust Pressure Control Valve ‘A’, Stuck Closed
 P048B   Uitlaat Druk-controle Klep ‘A’ positiesensor / schakelaar, fout in circuit Exhaust Pressure Control Valve ‘A’ Position Sensor/Switch, Circuit
 P048C   Uitlaat Druk-controle Klep ‘A’ positiesensor / schakelaar, onwaarschijnlijk signaal Exhaust Pressure Control Valve ‘A’ Position Sensor/Switch, Circuit Implausible Signal
 P048D   Uitlaat Druk-controle Klep ‘A’ positiesensor / schakelaar, signaal te zwak Exhaust Pressure Control Valve ‘A’ Position Sensor/Switch, Signal too Low
 P048E   Uitlaat Druk-controle Klep ‘A’ positiesensor / schakelaar, signaal te sterk Exhaust Pressure Control Valve ‘A’ Position Sensor/Switch, Signal too High
 P048F   Uitlaat Druk-controle Klep ‘A’ positiesensor / schakelaar, onderbreking / foutief signaal Exhaust Pressure Control Valve ‘A’ Position Sensor/Switch, Circuit Intermittent / Erratic
 P0490   Uitlaatgasterugvoersysteem, signaal te sterk EGR, Signal too High
 P0491   Luchtinblaassysteem cilinderrij 1, storing Secondary Air Injection System (Bank-1), malfunction
 P0492   Luchtinblaassysteem cilinderrij 2, storing Secondary Air Injection System (Bank-2), malfunction
 P0493   Toerental aanjagermotor koelvloeistof, te hoog toerental Fan Speed Overspeed
 P0494   Toerental aanjagermotor koelvloeistof, te laag toerental Fan Speed Low
 P0495   Toerental aanjagermotor koelvloeistof, te hoog toerental Fan Speed High
 P0496   Tankontluchtingssysteem, hoge ontluchtingssnelheid Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge
 P0497   Tankontluchtingssysteem, lage ontluchtingssnelheid EVAP Emission Low Purge Flow Fault
 P0498   Tankontluchtingssysteem, signaal te zwak EVAP Emission Vent Valve / Solenoid Malfunction, Signal too Low
 P0499   Tankontluchtingssysteem, signaal te sterk EVAP Emission Vent Valve / Solenoid Malfunction, Signal too High
 P049A   EGR ‘B’, doorstroming Exhaust Gas Recirculation ‘B’, Flow
 P049B   EGR ‘B’, onvoldoende doorstroming Exhaust Gas Recirculation ‘B’, Flow Insufficient Detected
 P049C   EGR ‘B’, overmatige doorstroming Exhaust Gas Recirculation ‘B’, Flow Excessive Detected
 P049D   EGR ‘B’, inleergrens overschreden Exhaust Gas Recirculation ‘B’, Control Position Exceeded Learning Limit
 P049E   EGR ‘B’, inleergrens overschreden Exhaust Gas Recirculation ‘B’, Control Position Exceeded Learning Limit
 P049F   Uitlaat druk-controle klep ‘B’ Exhaust Pressure Control Valve ‘B’
 P04A0   Uitlaat druk-controle klep ‘B’, onwaarschijnlijk signaal Exhaust Pressure Control Valve ‘B’, Implausible Signal
 P04A1   Uitlaat druk-controle klep ‘B’, signaal te zwak Exhaust Pressure Control Valve ‘B’, Low
 P04A2   Uitlaat druk-controle klep ‘B’, signaal te sterk Exhaust Pressure Control Valve ‘B’, High
 P04A3   Uitlaat druk-controle klep ‘B’, onderbreking Exhaust Pressure Control Valve ‘B’, Intermittent
 P04A4   Uitlaat druk-controle klep ‘B’, zit vast open Exhaust Pressure Control Valve ‘B’, Stuck Open
 P04A5   Uitlaat druk-controle klep ‘B’, zit vast gesloten Exhaust Pressure Control Valve ‘B’, Stuck Closed
 P04A6   Uitlaat Druk-controle Klep ‘B’ positiesensor / schakelaar, fout in circuit Exhaust Pressure Control Valve ‘B’ Position Sensor/Switch, Circuit
 P04A7   Uitlaat Druk-controle Klep ‘B’ positiesensor / schakelaar, onwaarschijnlijk signaal Exhaust Pressure Control Valve ‘B’ Position Sensor/Switch, Circuit Implausible Signal
 P04A8   Uitlaat Druk-controle Klep ‘B’ positiesensor / schakelaar, signaal te zwak Exhaust Pressure Control Valve ‘B’ Position Sensor/Switch, Signal too Low
 P04A9   Uitlaat Druk-controle Klep ‘B’ positiesensor / schakelaar, signaal te sterk Exhaust Pressure Control Valve ‘B’ Position Sensor/Switch, Signal too High
 P04AA   Uitlaat Druk-controle Klep ‘B’ positiesensor / schakelaar, onderbreking / foutief signaal Exhaust Pressure Control Valve ‘B’ Position Sensor/Switch, Circuit Intermittent / Erratic
 P04AB   Benzinedampemissieregelsysteem Klep ‘B’, fout in circuit / onderbreking Evaporative Emission System Purge Control Valve ‘B’, Circuit / Open
 P04AE   Benzinedampemissieregelsysteem Klep ‘B’, werking / vast open Evaporative Emission System Purge Control Valve ‘B’, Performance / Stuck Open
 P04B0   Brandstofdamp-Controleklep voor Bijtanken, fout in circuit / onderbreking Refueling Vapor Control Valve, Circuit / Open
 P04B3   Brandstofdamp-Controleklep voor Bijtanken, werking / zit vast open Refueling Vapor Control Valve, Performance / Stuck Open
 P04B4   Brandstofdamp-Controleklep voor Bijtanken, zit vast gesloten Refueling Vapor Control Valve, Stuck Closed
 P04B5   Brandstofvulklep, zit vast open Fuel Fill Door, Stuck Open
 P04B7   Brandstofvulklep Positiesensor/schakelaar, onderbreking / foutief signaal Fuel Fill Door Position Sensor / Switch, Circuit Intermittent / Erratic
 P04D9   Gesloten Systeem EGR Control is aan limiet, te weinig stroming Closed Loop EGR Control at Limit, Flow too Low
 P04DA   Gesloten Systeem EGR Control is aan limiet, te veel stroming Closed Loop EGR Control at Limit, Flow too High
 P04DB   Carterventilatie, systeem buiten werking Crankcase Ventilation System Disconnected
 P04E2   Carterventilatie Slangaansluiting Sensor, signaal te zwak Crankcase Ventilation Hose Connection Sensor, Signal too Low
 P04E3   Carterventilatie Slangaansluiting Sensor, signaal te sterk Crankcase Ventilation Hose Connection Sensor, Signal too High
 P0500   Wagen-snelheids-sensor (G22), fout in circuit Vehicle Speed Sensor (G22), Malfunction
 P0501   Wagen-snelheids-sensor (G22), onaannemelijk signaalsprobleem Vehicle Speed Sensor (G22), Implausible Signal
 P0502   Wagen-snelheids-sensor (G22), signaal te zwak Vehicle Speed Sensor (G22), Low Input
 P0503   Wagen-snelheids-sensor (G22), signaal te sterk Vehicle Speed Sensor (G22), Intermittent / Erratic / High Input
 P0504   Remschakelaar, A-B correlatie Brake Switch A – Brake Switch B, Correlation
 P0505   Regeling stationair toerental, storing Idle Control System, Malfunction
 P0506   Regeling stationair toerental, toerental te laag Idle Control System RPM, Lower than Expected
 P0507   Regeling stationair toerental, toerental te hoog Idle Control System RPM, Higher than Expected
 P0508   Regeling stationair toerental, signaal te zwak Idle Control System, Signal too Low
 P0509   Regeling stationair toerental, signaal te sterk Idle Control System, Signal too High
 P050A   Koude Start, Controle Luchttoevoer Stationair Toerental, werking Cold Start Idle Air Control System Performance
 P050B   Koude Start, Timing Ontsteking, werking Cold Start Ignition Timing Performance
 P050C   Koude Start, Temperatuur Koelvloeistof, werking Cold Start Engine Coolant Temperature Performance
 P050D   Koude Start, ruw stationaire loop Cold Start Rough Idle
 P050E   Koude Start, Temperatuur Uitlaatgas te laag Cold Start Engine Exhaust Temperatute too Low
 P050F   Vacuüm Rembekrachtiger te laag Brake Assist Vacuüm too Low
 P0510   Schakelaar stationair toerental (F60), onjuiste werking Closed Throttle Position (F60), Malfunction
 P0511   Luchtregeling stationair toerental, storing in circuit Idle Air Control Circuit
 P0512   Circuit startmotorverzoek, storing Starter Request Circuit
 P0513   Verkeerde code wegrijblokkering, onaannemelijk signaal Incorrect Immobilizer Key (Immobilizer pending SAE J1930 approval)
 P0514   Sensor accutemperatuur, onwaarschijnlijk signaal Battery Temperature Sensor, Circuit Implausible Signal
 P0515   Sensor accutemperatuur, storing in circuit Battery Temperature Sensor, Circuit
 P0516   Sensor accutemperatuur, signaal te zwak Battery Temperature Sensor, Signal too Low
 P0517   Sensor accutemperatuur, signaal te sterk Battery Temperature Sensor, Signal too High
 P0518   Luchtregeling stationair toerental, onderbrekingen Idle Air Control, Circuit Intermittent
 P0519   Luchtregeling stationair toerental, vermogen Idle Air Control, System Performance
 P051A   Carter Druksensor, fout in circuit Crankcase Pressure Sensor, Circuit
 P051B   Carter Druksensor, onwaarschijnlijk signaal Crankcase Pressure Sensor, Circuit Implausible Signal
 P051C   Carter Druksensor, signaal te zwak Crankcase Pressure Sensor, Signal too Low
 P051D   Carter Druksensor, signaal te sterk Crankcase Pressure Sensor, Signal too High
 P051E   Carter Druksensor, onderbreking Crankcase Pressure Sensor, Circuit Intermittent
 P051F   Carterventilatie, beperking door filter Positive Crankcase Ventilation Filter Restriction
 P0520   Schakelaar-sensor motoroliedruk, storing in circuit Engine Oil Pressure Sensor/Switch, Circuit Malfunction
 P0521   Schakelaar-sensor motoroliedruk, onwaarschijnlijk signaal Engine Oil Pressure Sensor/Switch, Circuit Implausible Signal
 P0522   Schakelaar-sensor motoroliedruk, signaal te zwak Engine Oil Pressure Sensor/Switch, Signal too Low Voltage
 P0523   Schakelaar-sensor motoroliedruk, signaal te sterk Engine Oil Pressure Sensor/Switch, Signal too High Voltage
 P0524   Druk motorolie te laag Engine Oil Pressure Too Low
 P0525   Cruise Control, regeling actuator, onwaarschijnlijk signaal Cruise Servo, Circuit Implausible Signal
 P0526   Toerentalsensor aanjagermotor koelvloeistof, storing in circuit Fan Speed Sensor, Circuit
 P0527   Toerentalsensor aanjagermotor koelvloeistof, onwaarschijnlijk signaal Fan Speed Sensor, Circuit Implausible Signal
 P0528   Toerentalsensor aanjagermotor koelvloeistof, geen signaal Fan Speed Sensor, Circuit No Signal
 P0529   Toerentalsensor aanjagermotor koelvloeistof, onderbrekingen Fan Speed Sensor, Circuit Intermittent
 P052A   Koude Start Inlaat ‘A’, Timing Nokkenaspositie bank 1, te vroeg Cold Start Intake ‘A’ Camshaft Position Timing Over-Advanced, bank 1
 P052B   Koude Start Inlaat ‘A’, Timing Nokkenaspositie bank 1, te laat Cold Start Intake ‘A’ Camshaft Position Timing Over-Retarded, bank 1
 P052C   Koude Start Inlaat ‘A’, Timing Nokkenaspositie bank 2, te vroeg Cold Start Intake ‘A’ Camshaft Position Timing Over-Advanced, bank 2
 P052D   Koude Start Inlaat ‘A’, Timing Nokkenaspositie bank 2, te laat Cold Start Intake ‘A’ Camshaft Position Timing Over-Retarded, bank 2
 P052E   Carterventilatie, werking regelklep Positive Crankcase Ventilation Regulator Valve Performance
 P0530   Druksensor (G65) koelmiddel airco, storing in circuit Air Conditioner Refrigerant Pressure Sensor (G65), Malfunction
 P0531   Druksensor (G65) koelmiddel airco, onwaarschijnlijk signaal Air Conditioner Refrigerant Pressure Sensor (G65), Implausible Signal
 P0532   Druksensor (G65) koelmiddel airco, signaal te zwak Air Conditioner Refrigerant Pressure Sensor (G65), Signal too Low
 P0533   Druksensor (G65) koelmiddel airco, signaal te sterk Air Conditioner Refrigerant Pressure Sensor (G65), Signal too High)
 P0534   Druksensor (G65) koelmiddel airco, verlies van airco koelmiddel Air Conditioner Refrigerant Pressure Sensor (G65)
 P0535   Temperatuursensor aircoverdamper, storing in circuit A/C Evaporator Temperature Sensor, Circuit
 P0536   Temperatuursensor aircoverdamper, onwaarschijnlijk signaal A/C Evaporator Temperature Sensor, Circuit Implausible Signal
 P0537   Temperatuursensor aircoverdamper, signaal te zwak A/C Evaporator Temperature Sensor, Signal too Low
 P0538   Temperatuursensor aircoverdamper, signaal te sterk A/C Evaporator Temperature Sensor, Signal too High
 P0539   Temperatuursensor aircoverdamper, onderbrekingen A/C Evaporator Temperature Sensor, Circuit Intermittent
 P053A   Carterventilatie, Regeling Verwarming, onderbreking / fout in circuit Positive Crankcase Ventilation Heater Control, Circuit / Open
 P053B   Carterventilatie, Regeling Verwarming, signaal te zwak Positive Crankcase Ventilation Heater Control, Signal too Low
 P053C   Carterventilatie, Regeling Verwarming, signaal te sterk Positive Crankcase Ventilation Heater Control, Signal too High
 P053F   Onjuiste Brandstofdruk bij Koude Start Cold Start Fuel Pressure Performance
 P0540   Inlaatluchtverwarming A, storing in circuit Intake Air Heater A, Circuit
 P0541   Inlaatluchtverwarming A, signaal te zwak Intake Air Heater A, Signal too Low
 P0542   Inlaatluchtverwarming A, signaal te sterk Intake Air Heater A, Signal too High
 P0543   Inlaatluchtverwarming A, onderbreking Intake Air Heater A, Circuit Open
 P0544   Sensor temperatuur uitlaatgas cilinderrij 1 (G235), fout in circuit Exhaust Gas Temperature Sensor Bank-1 (G235), Circuit Malfunction
 P0545   Sensor temperatuur uitlaatgas cilinderrij 1 (G235), signaal te zwak Exhaust Gas Temperature Sensor Bank-1 (G235), Signal too Low
 P0546   Sensor temperatuur uitlaatgas cilinderrij 1 (G235), signaal te sterk Exhaust Gas Temperature Sensor Bank-1 (G235), Signal too High
 P0547   Sensor temperatuur uitlaatgas cilinderrij 2 (G236), fout in circuit Exhaust Gas Temperature Sensor Bank-2 (G236), Circuit Malfunction
 P0548   Sensor temperatuur uitlaatgas cilinderrij 2 (G236), signaal te zwak Exhaust Gas Temperature Sensor Bank-2 (G236), Signal too Low
 P0549   Sensor temperatuur uitlaatgas cilinderrij 2 (G236), signaal te sterk Exhaust Gas Temperature Sensor Bank-2 (G236), Signal too High
 P054A   Koude Start Uitlaat ‘B’, Timing Nokkenaspositie bank 1, te vroeg Cold Start Exhaust (B) Camshaft Position Timing Over-Advanced, bank 1
 P054B   Koude Start Uitlaat ‘B’, Timing Nokkenaspositie bank 1, te laat Cold Start Exhaust (B) Camshaft Position Timing Over-Retarded, bank 1
 P054C   Koude Start Uitlaat ‘B’, Timing Nokkenaspositie bank 2, te vroeg Cold Start Exhaust (B) Camshaft Position Timing Over-Advanced, bank 2
 P054D   Koude Start Uitlaat ‘B’, Timing Nokkenaspositie bank 2, te laat Cold Start Exhaust (B) Camshaft Position Timing Over-Retarded, bank 2
 P054E   Controle Systeem Stationair, Brandstofhoeveelheid lager dan verwacht Idle Control System – Fuel Quantity, lower than expected
 P054F   Controle Systeem Stationair, Brandstofhoeveelheid hoger dan verwacht Idle Control System – Fuel Quantity, higher than expected
 P0550   Sensor stuurbekrachtigingsdruk (F88), elektrische fout in circuit Power Steering Pressure Sensor (F88), Circuit Malfunction
 P0551   Sensor stuurbekrachtigingsdruk (F88), onwaarschijnlijk signaal Power Steering Pressure Sensor (F88), Implausible signal
 P0552   Sensor stuurbekrachtigingsdruk (F88), signaal te zwak Power Steering Pressure Sensor (F88), Signal too Low
 P0553   Sensor stuurbekrachtigingsdruk (F88), signaal te sterk Power Steering Pressure Sensor (F88), Signal too High
 P0554   Sensor stuurbekrachtigingsdruk (F88), circuit heeft onderbrekingen Power Steering Pressure Sensor (F88), Circuit Intermittent
 P0555   Druksensor rembekrachtiger (G294), storing in circuit Brake Booster Pressure Sensor (G294), Circuit
 P0556   Druksensor rembekrachtiger (G294), onwaarschijnlijk signaal Brake Booster Pressure Sensor (G294), Circuit Implausible Signal
 P0557   Druksensor rembekrachtiger (G294), signaal te zwak Brake Booster Pressure Sensor (G294), Signal too Low
 P0558   Druksensor rembekrachtiger (G294), signaal te sterk Brake Booster Pressure Sensor (G294), Signal too High
 P0559   Druksensor rembekrachtiger (G294), onderbrekingen Brake Booster Pressure Sensor (G294), Circuit Intermittent
 P0560   Systeemspanning, onjuist signaal System Voltage, Malfunction
 P0561   Systeemspanning, onstabiel System Voltage, Unstable
 P0562   Systeemspanning, spanning te laag System Voltage, too Low
 P0563   Systeemspanning, spanning te hoog System Voltage, too High
 P0564   Cruise Control, input A multischakelaar, storing in circuit Cruise Control Multi-Function Input Signal
 P0565   Cruise Control Hoofdschakelaar, aan-signaal, storing Cruise Control On Signal Malfunction
 P0566   Cruise Control Hoofdschakelaar, uit-signaal, storing Cruise Control Off Signal Malfunction
 P0567   Cruise Control Keuzeschakelaar, resume-signaal, storing Cruise Control Resume Signal, Malfunction
 P0568   Schakelaar snelheidsregelsysteem (E45); Onaannemelijk signaal Cruise Control Switch (E45), Implausible Signal
 P0569   Cruise Control Keuzeschakelaar, coast-signaal (afremmen op de motor), storing Cruise Control Coast Signal, Malfunction
 P056A   Cruise Control signaal afstand vergroten Cruise Control Increase-Distance Signal
 P056B   Cruise Control signaal afstand verkleinen Cruise Control Decrease-Distance Signal
 P0570   Keuzeschakelaar Cruise Control, accel-signaal (signaal gaspedaalpositiesensor), storing Cruise Control Accel Signal, Malfunction
 P0571   Remlichtschakelaar (F), storing in circuit Brake Switch (F), Implausible Signal
 P0572   Remlichtschakelaar (F), signaal te zwak Brake Switch (F), Signal too Low
 P0573   Remlichtschakelaar (F), signaal te sterk Brake Switch (F), Signal too High
 P0574   Cruise Control, snelheid wagen te hoog Cruise Control, Vehicel Speed Too High
 P0575   Cruise Control, storing in circuit Cruise Control, Circuit Malfunction
 P0576   Cruise Control, signaal te zwak Cruise Control, Signal too Low
 P0577   Cruise Control, signaal te sterk Cruise Control, Signal too High
 P0578   Cruise Control multischakelaar input A, circuit onbewegelijk Cruise Control Multi-Function Input A, Circuit Stuck
 P0579   Cruise Control multischakelaar input A, onwaarschijnlijk signaal Cruise Control Multi-Function Input A, Circuit Implausible Signal
 P0580   Cruise Control multischakelaar input A, signaal te zwak Cruise Control Multi-Function Input A, Signal too Low
 P0581   Cruise Control multischakelaar input A, signaal te sterk Cruise Control Multi-Function Input A, Signal too High
 P0582   Cruise Control vacuümregeling, onderbreking Cruise Control Vacuüm Control, Circuit Open
 P0583   Cruise Control vacuümregeling, signaal te zwak Cruise Control Vacuüm Control, Signal too Low
 P0584   Cruise Control vacuümregeling, signaal te sterk Cruise Control Vacuüm Control, Signal too High
 P0585   Cruise Control input A/B multischakelaar, correlatie Cruise Control Multi-Function Input, Correlation
 P0586   Cruise Control ontluchtingsregeling, onderbreking Cruise Control Vent Control, Circuit Open
 P0587   Cruise Control ontluchtingsregeling, signaal te zwak Cruise Control Vent Control, Signal too Low
 P0588   Cruise Control ontluchtingsregeling, signaal te sterk Cruise Control Vent Control, Signal too High
 P0589   Cruise Control multischakelaar input B, circuit Cruise Control Multi-Function Input B, Circuit
 P0590   Cruise Control multischakelaar input B, circuit onbewegelijk Cruise Control Multi-Function Input B, Circuit Stuck
 P0591   Cruise Control multischakelaar input B, onwaarschijnlijk signaal Cruise Control Multi-Function Input B, Circuit Implausible Signal
 P0592   Cruise Control multischakelaar input B, signaal te zwak Cruise Control Multi-Function Input B, Signal too Low
 P0593   Cruise Control multischakelaar input B, signaal te sterk Cruise Control Multi-Function Input B, Signal too High
 P0594   Cruise Control regeling actuator, onderbreking Cruise Control Servo Control, Circuit Open
 P0595   Cruise Control regeling actuator, signaal te zwak Cruise Control Servo Control, Signal too Low
 P0596   Cruise Control regeling actuator, signaal te sterk Cruise Control Servo Control, Signal too High
 P0597   Regeling thermostaatverwarming (F265), onderbreking Thermostat Heater Control, Circuit / Open
 P0598   Regeling thermostaatverwarming (F265), kortsluiting naar massa Thermostat Heater Control, Signal too Low
 P0599   Regeling thermostaatverwarming (F265), kortsluiting naar plus Thermostat Heater Control, Signal too High
 P059A   Grille Luchtafsluiting A, Positiesensor, fout in circuit Active Grille Air Shutter ‘A’ Position Sensor, Circuit
 P059F   Grille Luchtafsluiting A, Werking / Zit Vast Active Grille Air Shutter ‘A’, Performance / Stuck Off
 P05A1   Grille Luchtafsluiting A, Positiesensor, Minimum / Maximum / Stop, Werking Active Grille Air Shutter ‘A’ Position Sensor, Minimum / Maximum / Stop, Performance
 P05A2   Grille Luchtafsluiting A, fout in circuit / onderbreking Active Grille Air Shutter ‘A’ Control, Circuit / Open
 P05A7   Grille Luchtafsluiting A, Voedingsspanning, fout in circuit Active Grille Air Shutter ‘A’ Supply Voltage, Circuit
 P05C0   Grille Luchtafsluiting Module A, te hoge temperatuur Active Grille Air Shutter Module ‘A’, Over Temperature
 P0600   CAN gegevens lijn; storing Serial Comm. Link (Data Bus) Message Missing
 P0601   Regelmodule, Memory Check Sum Error Internal Control Module, Memory Check Sum Error
 P0602   Regelmodule Control Module Programming, Error/Malfunction
 P0603   Regelmodule Internal Control Module: Non-Volatile Memory Error
 P0604   Regelmodule, RAM (Random Access Memory) Fout Internal Control Module, Random Access Memory (RAM) Error
 P0605   Regelmodule defect, ROM fout Internal Control Module, ROM Test Error
 P0606   Regelmodule, processorfout Internal Control Module, Processor Fault
 P0607   Regelmodule, storing Internal Control Module, implausible
 P0608   Regelmodule, uitgaand signaal wagensnelheidssensor A, storing Control Module VSS Output ‘A’ Malfunction
 P0609   Regelmodule, uitgaand signaal wagensnelheidssensor B, storing Control Module VSS Output ‘B’ Malfunction
 P060A   Control Module Intern, Monitoring Processor, werking Internal Control Module Monitoring Processor Performance
 P060B   Control Module Intern, A/D Processor, werking Internal Control Module A/D Processor Performance
 P060C   Control Module Intern, Hoofdprocessor, werking Internal Control Module Main Processor Performance
 P060D   Control Module Intern, Gaspedaalpositie, werking Internal Control Module Accelerator Pedal Position Performance
 P060E   Control Module Intern, Gasklepstand, werking Internal Control Module Throttle Position Performance
 P060F   Control Module Intern, Koelvloeistoftemperatuur Internal Control Module Engine Coolant Temperature Performance
 P0610   Regelmodule, fout in opties Control Module Vehicle Options Error
 P0611   Injectorregelmodule, vermogen Injector Control Module, Performance
 P0612   Injectorregelmodule, circuit relais Injector Control Module, Relay Control
 P0613   Regelmodule transmissie, storing TCM Processor Fault
 P0614   Regelmodule motor / regelmodule transmissie, verkeerde combinatie ECM/TCM Incompatible
 P0615   Startrelais, circuit heeft onderbrekingen Output Starter Relay: Open Circuit
 P0616   Relais startmotor, signaal te zwak Starter Relay, Signal too Low
 P0617   Relais startmotor, signaal te sterk Starter Relay, Signal too High
 P0618   Regelmodule alternatieve brandstof, KAM fout Alternative Fuel Control Module, KAM Error
 P0619   Regelmodule alternatieve brandstof, RAM-ROM fout Alternative Fuel Control Module, RAM/ROM Error
 P061A   Regelmodule Intern, koppel-werking Internal Control Module Torque Performance
 P061B   Regelmodule Intern, werking koppel-berekening Internal Control Module Torque Calculation Performance
 P061C   Regelmodule Intern, werking toerental motor Internal Control Module Engine RPM Performance
 P061D   Regelmodule Intern, werking luchthoeveelheid Internal Control Module Engine Air Mass Performance
 P061E   Regelmodule Intern, werking remsignaal Internal Control Module Brake Signal Performance
 P061F   Regelmodule Intern, werking aansturing gasklep Internal Control Module Throttle Actuator Controller Performance
 P0620   Regeling wisselstroom dynamo, storing in circuit Generator Control, Circuit Malfunction
 P0621   Waarschuwingslampje wisselstroom dynamo, storing in circuit Generator Lamp L Control, Circuit Malfunction
 P0622   Wisselstroom dynamo veldregeling, storing in circuit Generator Field F Control, Circuit Malfunction
 P0623   Waarschuwingslampje wisselstroom dynamo, storing in circuit Generator Lamp, Control, Circuit
 P0624   Waarschuwingslampje vuldop, storing in circuit Fuel Cap Lamp, Control, Circuit
 P0625   Aansluitpunt veld wisselstroom dynamo, storing in circuit Generator F-Terminal, Signal too Low Voltage
 P0626   Aansluitpunt veld wisselstroom dynamo, signaal te zwak Generator F-Terminal, Signal too High Voltage
 P0627   Contacten brandstofpomp, onderbrekingen Fuel Pump A, Control Circuit Open
 P0628   Contacten brandstofpomp, signaal te zwak Fuel Pump Relay, Control Signal too Low Voltage
 P0629   Contacten brandstofpomp, signaal te sterk Fuel Pump Relay, Signal too High
 P062A   Brandstofpomp ‘A’, aansturing, onaannemelijk signaal Fuel Pump ‘A’ Control, Circuit Implausible Signal
 P062B   Regelmodule Intern, werking brandstofinjectie Internal Control Module Fuel Injector Control Performance
 P062C   Regelmodule Intern, werking wagensnelheid Internal Control Module Vehicle Speed Performance
 P062D   Fuel Injector Driver Circuit Performance, bank 1
 P062E   Fuel Injector Driver Circuit Performance, bank 2
 P062F   Regelmodule Intern, EEPROM fout Internal Control Module EEPROM Error
 P0630   VIN niet geprogrammeerd, of motorregelmodule / aandrijflijnregelmodule niet op elkaar afgestemd VIN Not Programmed or Mismatch ECM/PCM
 P0631   VIN niet geprogrammeerd, of verkeerde transmissieregelmodule VIN Not Programmed or Mismatch TCM
 P0632   Kilometerteller niet geprogrammeerd – motorregelmodule / aandrijflijnregelmodule Odometer Code Not Programmed ECM/PCM
 P0633   Startblokkeringssleutel niet geprogrammeerd – motorregelmodule / aandrijflijnregelmodule Immobilizer Code Not Programmed ECM/PCM
 P0634   Aandrijflijnregelmodule / motorregelmodule / transmissieregelmodule, interne temperatuur te hoog PCM/ECM/TCM, Internal Temperature Too High
 P0635   Regeling stuurbekrachtiging, storing in circuit Power Steering Control, Circuit
 P0636   Regeling stuurbekrachtiging, signaal te zwak Power Steering Control, Signal too Low
 P0637   Regeling stuurbekrachtiging, signaal te sterk Power Steering Control, Signal too High
 P0638   Aansturing Gasklep cilinderrij 1 (J338), onwaarschijnlijk signaal Throttle Actuator Control (Bank 1) (J338), Implausible Signal
 P0639   Aansturing Gasklep cilinderrij 2 (J544), onwaarschijnlijk signaal Throttle Actuator Control (Bank 2) (J544), Implausible Signal
 P063A   Meting Voltage Dynamo, fout in circuit Generator Voltage Sense, Circuit
 P063B   Meting Voltage Dynamo, onaannemelijk signaal Generator Voltage Sense, Circuit Implausible Signal
 P063C   Meting Voltage Dynamo, signaal te zwak Generator Voltage Sense, Signal too Low
 P063D   Meting Voltage Dynamo, signaal te sterk Generator Voltage Sense, Signal too High
 P063E   Automatische Aanpassing Gaspedaal, geen input aanwezig Auto Configuration Throttle, Input Not Present
 P063F   Automatische Aanpassing Temperatuur Koelvloeistof, geen input aanwezig Auto Configuration Engine Coolant Temperature, Input Not Present
 P0640   Verwarmingsregeling inlaatlucht, storing in circuit Intake Air Heater Control Circuit
 P0641   Referentiespanning sensor A, onderbreking Sensor Reference Voltage A, Open Circuit
 P0642   Referentiespanning sensor A, signaal te zwak Sensor Reference Voltage A, Signal too Low
 P0643   Referentiespanning sensor A, signaal te sterk Sensor Reference Voltage A, Signal too High
 P0644   Display voor bestuurder, seriele communicatie, storing in circuit Driver Display Serial Comm Link
 P0645   Airconditioning, fout in circuit A/C Clutch Relay Control, Circuit
 P0646   Airconditioning, signaal te zwak A/C Clutch Relay Control, Signal too Low
 P0647   Airconditioning, signaal te sterk A/C Clutch Relay Control, Signal too High
 P0648   Waarschuwingslampje startblokkering, storing in circuit Immobilizer Lamp Control Circuit (‘Immobilizer’ pending SAE J1930 approval)
 P0649   Waarschuwingslamp Cruise Control, storing in circuit Speed Control Lamp Control, Circuit
 P064A   Regelmodule Brandstofpomp Fuel Pump Control Module
 P064B   Regelmodule PTO PTO Control Module
 P064C   Regelmodule Gloeipluggen Glow Plug Control Module
 P064D   Regelmodule Intern, Lambda (Zuurstof) Sensor Processor werking, bank 1 Internal Control Module O2 Sensor Processor Performance, bank 1
 P064E   Regelmodule Intern, Lambda (Zuurstof) Sensor Processor werking, bank 2 Internal Control Module O2 Sensor Processor Performance, bank 2
 P064F   Ongeauthoriseerde software of aanpassing ontdekt Unauthorized Software / Calibration Detected
 P0650   Waarschuwingslampje voor motorstoring (K83), storing in circuit MIL Control (K83) Circuit, Electrical Fault in Circuit
 P0651   Referentiespanning sensor B, onderbreking Sensor Reference Voltage B, Intermittent
 P0652   Referentiespanning sensor B, signaal te zwak Sensor Reference Voltage B, Signal too Low
 P0653   Referentiespanning sensor B, signaal te sterk Sensor Reference Voltage B, Signal too High
 P0654   Motortoerental uitgaand signaal, storing in circuit Engine RPM Output Circuit, Electrical Fault in Circuit
 P0655   Uitgaand signaal verhittingslampje motor, storing in circuit Engine Hot Lamp Output Control, Circuit Malfunction
 P0656   Brandstof-verbruikssignaal, storing in circuit Fuel Level Output Circuit, Electrical Fault in Circuit
 P0657   Voedingsspanning actuator, onderbreking in stroomcircuit Actuator Supply Voltage A, Circuit Open
 P0658   Voedingsspanning actuator, signaal te zwak Actuator Supply Voltage A, Signal too Low
 P0659   Voedingsspanning actuator, signaal te sterk Actuator Supply Voltage A, Signal too High
 P065A   Dynamo, werking Generator System Performance
 P065B   Dynamo, onaannemelijk signaal Generator Control Circuit Implausible Signal
 P065C   Dynamo, mechanische werking Generator Mechanical Performance
 P065D   Reductiesysteem Control Unit van Storingslamp Reductant System Malfunction Lamp Control Unit
 P065E   Regelsolenoïde lucht inlaatspruitstuk werking, bank 1 Intake Manifold Tuning Valve Performance, bank 1
 P065F   Regelsolenoïde lucht inlaatspruitstuk werking, bank 2 Intake Manifold Tuning Valve Performance, bank 2
 P0660   Regelsolenoïde lucht inlaatspruitstuk, cilinderrij 1, storing in stroomcircuit Intake Manifold Tuning Valve Control, Circuit (Bank 1)
 P0661   Regelsolenoïde lucht inlaatspruitstuk, cilinderrij 1, signaal te zwak Intake Manifold Tuning Valve Control, Signal too Low (Bank 1)
 P0662   Regelsolenoïde lucht inlaatspruitstuk, cilinderrij 1, signaal te sterk Intake Manifold Tuning Valve Control, Signal too High (Bank 1)
 P0663   Regelsolenoïde lucht inlaatspruitstuk, cilinderrij 2, storing in stroomcircuit Intake Manifold Tuning Valve Control, Circuit (Bank 2)
 P0664   Regelsolenoïde lucht inlaatspruitstuk, cilinderrij 2, signaal te zwak Intake Manifold Tuning Valve Control, Signal too Low (Bank 2)
 P0665   Regelsolenoïde lucht inlaatspruitstuk, cilinderrij 2, signaal te sterk Intake Manifold Tuning Valve Control, Signal too High (Bank 2)
 P0666   Interne temperatuursensor aandrijflijnmodule – motorregelmodule – transmissieregelmodule; onjuist circuit PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor, Circuit
 P0667   Interne temperatuursensor aandrijflijnmodule – motorregelmodule – transmissieregelmodule; onwaarschijnlijk signaal PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor, Implausible Signal
 P0668   Interne temperatuursensor aandrijflijnmodule – motorregelmodule – transmissieregelmodule; signaal te zwak PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor, Signal too Low
 P0669   Interne temperatuursensor aandrijflijnmodule – motorregelmodule – transmissieregelmodule; signaal te sterk PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor, Signal too High
 P066A   Gloeispiraal cilinder 1 (Q10), signaal te zwak Cylinder 1 Glow Plug (Q10), Signal too Low
 P066B   Gloeispiraal cilinder 1 (Q10), signaal te sterk Cylinder 1 Glow Plug (Q10), Signal too High
 P066C   Gloeispiraal cilinder 2 (Q11), signaal te zwak Cylinder 2 Glow Plug (Q11), Signal too Low
 P066D   Gloeispiraal cilinder 2 (Q11), signaal te sterk Cylinder 2 Glow Plug (Q11), Signal too High
 P066E   Gloeispiraal cilinder 3 (Q12), signaal te zwak Cylinder 3 Glow Plug (Q12), Signal too Low
 P066F   Gloeispiraal cilinder 3 (Q12), signaal te sterk Cylinder 3 Glow Plug (Q12), Signal too High
 P0670   Regelmodule gloeibougie; storing in circuit Glow Plug Module 1; Glow Plug Circuit, Electrical Malfunction
 P0671   Gloeispiraal cilinder 1 (Q10) circuit, elektrische storing in stroomcircuit Glow Plug/Heater Cylinder 1 (Q10) circuit, electrical Fault in Circuit
 P0672   Gloeispiraal cilinder 2 (Q11) circuit, elektrische storing in stroomcircuit Glow Plug/Heater Cylinder 2 (Q11) circuit, electrical Fault in Circuit
 P0673   Gloeispiraal cilinder 3 (Q12) circuit, elektrische storing in stroomcircuit Glow Plug/Heater Cylinder 3 (Q12) circuit, electrical Fault in Circuit
 P0674   Gloeispiraal cilinder 4 (Q13) circuit, elektrische storing in stroomcircuit Glow Plug/Heater Cylinder 4 (Q13) circuit, electrical Fault in Circuit
 P0675   Gloeispiraal cilinder 5 (Q14) circuit, elektrische storing in stroomcircuit Glow Plug/Heater Cylinder 5 (Q14) circuit, electrical Fault in Circuit
 P0676   Gloeispiraal cilinder 6 (Q15) circuit, elektrische storing in stroomcircuit Glow Plug/Heater Cylinder 6 (Q15) circuit, electrical Fault in Circuit
 P0677   Gloeispiraal cilinder 7 (Q16) circuit, elektrische storing in stroomcircuit Glow Plug/Heater Cylinder 7 (Q16) circuit, electrical Fault in Circuit
 P0678   Gloeispiraal cilinder 8 (Q17) circuit, elektrische storing in stroomcircuit Glow Plug/Heater Cylinder 8 (Q17) circuit, electrical Fault in Circuit
 P0679   Gloeispiraal cilinder 9 (Q18) circuit, elektrische storing in stroomcircuit Glow Plug/Heater Cylinder 9 (Q18) circuit, electrical Fault in Circuit
 P067A   Gloeispiraal cilinder 4 (Q13), signaal te zwak Cylinder 4 Glow Plug (Q13) Signal too Low
 P067B   Gloeispiraal cilinder 4 (Q13), signaal te sterk Cylinder 4 Glow Plug (Q13) Signal too High
 P067C   Gloeispiraal cilinder 5 (Q14), signaal te zwak Cylinder 5 Glow Plug (Q14) Signal too Low
 P067D   Gloeispiraal cilinder 5 (Q14), signaal te sterk Cylinder 5 Glow Plug (Q14) Signal too High
 P067E   Gloeispiraal cilinder 6 (Q15), signaal te zwak Cylinder 6 Glow Plug (Q15) Signal too Low
 P067F   Gloeispiraal cilinder 6 (Q15), signaal te sterk Cylinder 6 Glow Plug (Q15) Signal too High
 P0680   Gloeispiraal cilinder 10 (Q19) circuit, elektrische storing in stroomcircuit Glow Plug/Heater Cylinder 10 (Q19) circuit, electrical Fault in Circuit
 P0681   Gloeispiraal cilinder 11 (Q20) circuit, elektrische storing in stroomcircuit Glow Plug/Heater Cylinder 11 (Q20) circuit, electrical Fault in Circuit
 P0682   Gloeispiraal cilinder 12 (Q21) circuit, elektrische storing in stroomcircuit Glow Plug/Heater Cylinder 12 (Q21) circuit, electrical Fault in Circuit
 P0683   Communicatieregelmodule (J179), communicatieproblemen Glow Plug/Heater Module (J179), Communication Problem
 P0684   Communicatieregelmodule (J179), elektrische storing in stroomcircuit Glow Plug/Heater Module (J179), Circuit Implausible Signal
 P0685   Hoofdrelais motorregeling (J271), onderbreking ECM Power Relay Control Circuit (J271), Circuit Open
 P0686   Hoofdrelais motorregeling (J271), kortsluiting naar min ECM Power Relay Control Circuit (J271), Short to Ground
 P0687   Hoofdrelais motorregeling (J271), kortsluiting naar plus ECM Power Relay Control Circuit (J271), Signal too High
 P0688   Hoofdrelais motorregeling (J271), onderbreking ECM Power Relay Control Circuit (J271), Circuit Open
 P0689   Hoofdrelais motorregeling (J271), signaal te zwak ECM Power Relay (J271) Sense, Signal too Low
 P068A   Hoofdrelais motorregeling (J271), De-Energized Werking: te vroeg ECM Power Relay Load Circuit: (J271), De-Energized Performance Too Early
 P068B   Hoofdrelais motorregeling (J271), De-Energized Werking: te laat ECM Power Relay Load Circuit: (J271), De-Energized Performance Too Late
 P068C   Cilinder 7 Aansturing Gloeiplug, signaal te zwak Cylinder 7 Glow Plug, Signal too Low
 P068D   Cilinder 7 Aansturing Gloeiplug, signaal te sterk Cylinder 7 Glow Plug, Signal too High
 P068E   Cilinder 8 Aansturing Gloeiplug, signaal te zwak Cylinder 8 Glow Plug, Signal too Low
 P068F   Cilinder 8 Aansturing Gloeiplug, signaal te sterk Cylinder 8 Glow Plug, Signal too High
 P0690   Hoofdrelais motorregeling (J271), signaal te sterk ECM/PCM/TCM Power Relay (J271) Sense, Signal too High
 P0691   Aanjagermotor 1 koelvloeistof, signaal te zwak Fan 1 Control Circuit: Short to GND
 P0692   Aanjagermotor 1 koelvloeistof, signaal te sterk Fan 1 Control Circuit: Short to Plus
 P0693   Aanjagermotor 2 koelvloeistof, signaal te zwak Fan 2 Control Circuit: Short to GND
 P0694   Aanjagermotor 2 koelvloeistof, signaal te sterk Fan 2 Control Circuit: Short to Plus
 P0695   Aanjagermotor 3 koelvloeistof, signaal te zwak Fan 3 Control Circuit: Short to GND
 P0696   Aanjagermotor 3 koelvloeistof, signaal te sterk Fan 3 Control Circuit: Short to Plus
 P0697   Referentiespanning sensor C, onderbreking Sensor C Reference Voltage, Circuit Open
 P0698   Referentiespanning sensor C, signaal te zwak Sensor Reference Voltage C, Too Low
 P0699   Referentiespanning sensor C, signaal te sterk Sensor C Reference Voltage, Signal too High
 P069A   Cilinder 9 Aansturing Gloeiplug, signaal te zwak Cylinder 9 Glow Plug, Signal too Low
 P069B   Cilinder 9 Aansturing Gloeiplug, signaal te sterk Cylinder 9 Glow Plug, Signal too High
 P069C   Cilinder 10 Aansturing Gloeiplug, signaal te zwak Cylinder 10 Glow Plug, Signal too Low
 P069D   Cilinder 10 Aansturing Gloeiplug, signaal te sterk Cylinder 10 Glow Plug, Signal too High
 P069E   Control Module Brandstofpomp, verzoek voor storingslampje (MIL) Fuel Pump Control Module Requested MIL Illumination
 P069F   Bediening Gasklep, controle lamp van controle circuit Throttle Actuator Control Lamp Control Circuit
 P06A0   Variabele A/C Compressor, fout in circuit Variable A/C Compressor Control, Circuit
 P06A1   Variabele A/C Compressor, signaal te zwak Variable A/C Compressor Control, Signal too Low
 P06A2   Variabele A/C Compressor, signaal te sterk Variable A/C Compressor Control, Signal too High
 P06A3   Referentiespanning sensor D, onderbreking of fout in circuit Sensor Reference Voltage ‘D’, Circuit / Open
 P06A4   Referentiespanning sensor D, signaal te zwak Sensor Reference Voltage ‘D’, Signal too Low
 P06A5   Referentiespanning sensor D, signaal te sterk Sensor Reference Voltage ‘D’, Signal too High
 P06A6   Referentievoltage sensor A, onaannemelijk signaal Sensor Reference Voltage ‘A’, Circuit Implausible Signal
 P06A7   Referentievoltage sensor B, onaannemelijk signaal Sensor Reference Voltage ‘B’, Circuit Implausible Signal
 P06A8   Referentievoltage sensor C, onaannemelijk signaal Sensor Reference Voltage ‘C’, Circuit Implausible Signal
 P06A9   Referentievoltage sensor D, onaannemelijk signaal Sensor Reference Voltage ‘D’, Circuit Implausible Signal
 P06AA   PCM/ECM/TCM, interne temperatuur ‘B’ te hoog PCM/ECM/TCM Internal Temperature ‘B’ too High
 P06AB   PCM/ECM/TCM, interne temperatuur ‘B’, fout in circuit PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor ‘B’, Circuit
 P06AC   PCM/ECM/TCM, interne temperatuur ‘B’, onaannemelijk signaal PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor ‘B’, Implausible Signal
 P06AD   PCM/ECM/TCM, interne temperatuur ‘B’, signaal te zwak PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor ‘B’, Signal too Low
 P06AE   PCM/ECM/TCM, interne temperatuur ‘B’, signaal te sterk PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor ‘B’, Signal too High
 P06AF   Koppel Managment Systeem – Gedwongen uitzetten van de motor Torque Managment System – Forced Engine Shutdown
 P06B0   Sensor Voeding ‘A’, open circuit / fout in circuit Sensor Power Supply ‘A’, Circuit / Open
 P06B1   Sensor Voeding ‘A’, signaal te zwak Sensor Power Supply ‘A’, Signal too Low
 P06B2   Sensor Voeding ‘A’, signaal te sterk Sensor Power Supply ‘A’, Signal too High
 P06B3   Sensor Voeding ‘B’, open circuit / fout in circuit Sensor Power Supply ‘B’, Circuit / Open
 P06B4   Sensor Voeding ‘B’, signaal te zwak Sensor Power Supply ‘B’, Signal too Low
 P06B5   Sensor Voeding ‘B’, signaal te sterk Sensor Power Supply ‘B’, Signal too High
 P06B6   Regelmodule intern, klopsensor, werking processor 1 Internal Control Module Knock Sensor Processor 1 Performance
 P06B7   Regelmodule intern, klopsensor, werking processor 2 Internal Control Module Knock Sensor Processor 2 Performance
 P06B8   Regelmodule intern, Niet-Sporadische Random Access Memory (NVRAM) Fout Internal Control Module Non-Volatile Random Access Memory (NVRAM) Error
 P06B9   Gloeiplug cilinder 1, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 1 Glow Plug Circuit, Implausible Signal
 P06BA   Gloeiplug cilinder 2, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 2 Glow Plug Circuit, Implausible Signal
 P06BB   Gloeiplug cilinder 3, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 3 Glow Plug Circuit, Implausible Signal
 P06BC   Gloeiplug cilinder 4, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 4 Glow Plug Circuit, Implausible Signal
 P06BD   Gloeiplug cilinder 5, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 5 Glow Plug Circuit, Implausible Signal
 P06BE   Gloeiplug cilinder 6, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 6 Glow Plug Circuit, Implausible Signal
 P06BF   Gloeiplug cilinder 7, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 7 Glow Plug Circuit, Implausible Signal
 P06C0   Gloeiplug cilinder 8, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 8 Glow Plug Circuit, Implausible Signal
 P06C1   Gloeiplug cilinder 9, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 9 Glow Plug Circuit, Implausible Signal
 P06C2   Gloeiplug cilinder 10, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 10 Glow Plug Circuit, Implausible Signal
 P06C3   Gloeiplug cilinder 11, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 11 Glow Plug Circuit, Implausible Signal
 P06C4   Gloeiplug cilinder 12, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 12 Glow Plug Circuit, Implausible Signal
 P06C5   Gloeiplug cilinder 1, onjuist Cylinder 1 Glow Plug, Incorrect
 P06C6   Gloeiplug cilinder 2, onjuist Cylinder 2 Glow Plug, Incorrect
 P06C7   Gloeiplug cilinder 3, onjuist Cylinder 3 Glow Plug, Incorrect
 P06C8   Gloeiplug cilinder 4, onjuist Cylinder 4 Glow Plug, Incorrect
 P06C9   Gloeiplug cilinder 5, onjuist Cylinder 5 Glow Plug, Incorrect
 P06CA   Gloeiplug cilinder 6, onjuist Cylinder 6 Glow Plug, Incorrect
 P06CB   Gloeiplug cilinder 7, onjuist Cylinder 7 Glow Plug, Incorrect
 P06CC   Gloeiplug cilinder 8, onjuist Cylinder 8 Glow Plug, Incorrect
 P06CD   Gloeiplug cilinder 9, onjuist Cylinder 9 Glow Plug, Incorrect
 P06CE   Gloeiplug cilinder 10, onjuist Cylinder 10 Glow Plug, Incorrect
 P06CF   Gloeiplug cilinder 11, onjuist Cylinder 11 Glow Plug, Incorrect
 P06D0   Gloeiplug cilinder 12, onjuist Cylinder 12 Glow Plug, Incorrect
 P06D1   Interne Control Module Bobine, werking Internal Control Module Ignition Coil Control Module Performance
 P06DA   Controlesysteem Motoroliedruk, fout in circuit / onderbreking Engine Oil Pressure Control, Circuit / Open
 P06DB   Controlesysteem Motoroliedruk, signaal te zwak Engine Oil Pressure Control, Signal too Low
 P06DC   Controlesysteem Motoroliedruk, signaal te sterk Engine Oil Pressure Control, Signal too High
 P06DD   Controlesysteem Motoroliedruk, werking / vast open Engine Oil Pressure Control, Circuit Performance / Stuck Off
 P06DF   Gloeiplug Regelmodule 1, Memory Checksum Error Glow Plug Control Module 1, Memory Checksum Error
 P06E9   Motorstart, werking Engine Starter Performance
 P06EA   NOx Sensor Processor Werking, Bank-1 Sensor-1 NOx Sensor Processor Performance, Bank-1 Sensor-1
 P0700   Transmissieregelsysteem, storing Transmission Control System, Malfunction
 P0701   Transmissieregelsysteem, onwaarschijnlijk signaal Transmission Control System, Implausible Signal
 P0702   Transmissieregelsysteem, elektrische storing Transmission Control Module Electrical Malfunction (SAE) or Control Module Defective (VAG)
 P0703   Remschakelaar (F), electrische storing Brake Switch (F), Electrical Malfunction
 P0704   Schakelaar positie koppelingspedaal (F36), storing in circuit Clutch Switch (F36), Implausible Signal
 P0705   Sensor keuzehendelstand (F125), ingangssignaal standen P,R,N,D,L, storing in circuit Transmission Range Sensor (F125) Circuit (PRNDL Inp.), Malfunction
 P0706   Sensor keuzehendelstand (F125), onwaarschijnlijk signaal Transmission Range Sensor (F125), Implausible Signal
 P0707   Sensor keuzehendelstand (F125), signaal te zwak Transmission Range Sensor (F125), Signal too Low
 P0708   Sensor keuzehendelstand (F125), signaal te sterk Transmission Range Sensor (F125), Signal too High
 P0709   Sensor keuzehendelstand (F125), onderbrekingen Transmission Range Sensor (F125), Circuit Intermittent
 P070A   Transmissie, sensor vloeistofniveau, fout in circuit Transmission Fluid Level Sensor, Circuit
 P070B   Transmissie, sensor vloeistofniveau, onaannemelijk signaal Transmission Fluid Level Sensor, Circuit Implausible Signal
 P070C   Transmissie, sensor vloeistofniveau, signaal te zwak Transmission Fluid Level Sensor, Signal too Low
 P070D   Transmissie, sensor vloeistofniveau, signaal te sterk Transmission Fluid Level Sensor, Signal too High
 P070E   Transmissie, sensor vloeistofniveau, onderbreking of foutief signaal Transmission Fluid Level Sensor, Circuit Intermittent / Erratic
 P070F   Transmissie vloeistofniveau, te laag Transmission Fluid Level too Low
 P0710   Sensor transmissie vloeistoftemperatuur (G93), storing in circuit Transm.Fluid Temp.Sensor (G93), Circuit Malfunction
 P0711   Sensor transmissie vloeistoftemperatuur (G93), onwaarschijnlijk signaal Transm.Fluid Temp.Sensor (G93), Circuit Implausible Signal
 P0712   Sensor transmissie vloeistoftemperatuur (G93), signaal te zwak Transm.Fluid Temp.Sensor (G93), Signal too Low
 P0713   Sensor transmissie vloeistoftemperatuur (G93), signaal te sterk Transm.Fluid Temp.Sensor (G93), Signal too High
 P0714   Sensor transmissie vloeistoftemperatuur (G93), circuit heeft onderbrekingen Transmission Fluid Temperature Sensor (G93), Circuit Intermittent
 P0715   Ingangstoerentalsensor versnellingsbak (G182) Transmission Input Speed Sensor (G182), Circuit Malfunction
 P0716   Ingangstoerentalsensor versnellingsbak (G182), onaannemelijk signaal Transmission Input Speed Sensor (G182): Implausible Signal
 P0717   Ingangstoerentalsensor versnellingsbak (G182), geen signaal Transmission Input Speed Sensor (G182): Circuit No Signal
 P0718   Ingangstoerentalsensor versnellingsbak (G182), onderbrekingen Transmission Input Speed Sensor (G182): Circuit Intermittent
 P0719   Koppelomvormer / remschakelaar B, signaal te zwak Torque Converter / Brake Switch B, Signal too Low
 P071A   Transmissie Keuzeknop ‘A’, fout in circuit Transmission Mode Switch ‘A’, Circuit
 P071B   Transmissie Keuzeknop ‘A’, signaal te zwak Transmission Mode Switch ‘A’, Signal too Low
 P071C   Transmissie Keuzeknop ‘A’, signaal te sterk Transmission Mode Switch ‘A’, Signal too High
 P071D   Transmissie Keuzeknop ‘B’, fout in circuit Transmission Mode Switch ‘B’, Circuit
 P071E   Transmissie Keuzeknop ‘B’, signaal te zwak Transmission Mode Switch ‘B’, Signal too Low
 P071F   Transmissie Keuzeknop ‘B’, signaal te sterk Transmission Mode Switch ‘B’, Signal too High
 P0720   Wagensnelheidssensor (G195), storing in circuit Transmission Output Speed Sensor (G195), Circuit Malfunction
 P0721   Wagensnelheidssensor (G195), onwaarschijnlijk signaal Output Speed Sensor (G195), Circuit Implausible Signal
 P0722   Wagensnelheidssensor (G195), geen signaal Output Speed Sensor (G195), Circuit No Signal
 P0723   Wagensnelheidssensor (G195), signaal heeft onderbrekingen Output Speed Sensor (G195), Intermittent
 P0724   Koppelomvormer / remschakelaar B, signaal te sterk Torque Converter / Brake Switch B, Signal too High
 P0725   Toerentalsignaal van Motorregelmodule, fout in circuit RPM Signal from ECU, Malfunction
 P0726   Toerentalsignaal van Motorregelmodule, onaannemelijk signaal RPM Signal from ECU, Implausible Signal
 P0727   Toerentalsignaal van Motorregelmodule, geen signaal RPM Signal from ECU, No Signal
 P0728   Toerentalsignaal van Motorregelmodule, onderbrekingen RPM Signal from ECU, Intermittent
 P0729   6e versnelling, onjuiste verhouding Gear 6, Incorrect Ratio
 P072A   Zit vast in Neutraal Stuck in Neutral
 P072B   Zit vast in Achteruit Stuck in Reverse
 P072C   Zit vast in 1e versnelling Stuck in Gear 1
 P072D   Zit vast in 2e versnelling Stuck in Gear 2
 P072E   Zit vast in 3e versnelling Stuck in Gear 3
 P072F   Zit vast in 4e versnelling Stuck in Gear 4
 P0730   Onjuiste overbrengingsverhouding in versnelling Gear Ratio Monitoring; Incorrect Gear Ratio
 P0731   1e versnelling, onjuiste verhouding Gear 1, Incorrect Ratio
 P0732   2e versnelling, onjuiste verhouding Gear 2, Incorrect Ratio
 P0733   3e versnelling, onjuiste verhouding Gear 3, Incorrect Ratio
 P0734   4e versnelling, onjuiste verhouding Gear 4, Incorrect Ratio
 P0735   5e versnelling, onjuiste verhouding Gear 5, Incorrect Ratio
 P0736   Achteruit versnelling, onjuiste verhouding Reverse Gear, Incorrect Ratio
 P0737   Motortoerental transmissieregelmodule, uitgaand signaal TCM Engine Speed, Output Circuit
 P0738   Motortoerental transmissieregelmodule, uitgaand signaal laag TCM Engine Speed, Output Signal too Low
 P0739   Motortoerental transmissieregelmodule, uitgaand signaal hoog TCM Engine Speed, Output Signal too High
 P073A   Zit vast in 5e versnelling Stuck in Gear 5
 P073B   Zit vast in 6e versnelling Stuck in Gear 6
 P073C   Zit vast in 7e versnelling Stuck in Gear 7
 P073D   Onmogelijk om Neutraal in te schakelen Unable to Engage Neutral
 P073E   Onmogelijk om Achteruit in te schakelen Unable to Engage Reverse
 P073F   Onmogelijk om 1e versnelling in te schakelen Unable to Engage Gear 1
 P0740   Koppelomvormer overbruggingskoppeling, storing in circuit Torque Converter Clutch, Circuit Malfunction
 P0741   Koppelomvormer overbruggingskoppeling, geen krachtoverbrenging Torque Converter Clutch, Stuck OFF / No Power being transferred
 P0742   Koppelomvormer overbruggingskoppeling, vast in AAN-stand Torque Converter Clutch, Circuit Stock On
 P0743   Koppelomvormer overbruggingskoppeling, elektrisch Torque Converter Clutch, Circuit Electrical
 P0744   Koppelomvormer overbruggingskoppeling, onderbrekingen in circuit Torque Converter Clutch, Circuit Intermittent
 P0745   Solenoïde transmissievloeistofdruk, storing in circuit Pressure Control Solenoid, Malfunction
 P0746   Solenoïde transmissievloeistofdruk, vermogen – of klemt in UIT-stand Pressure Control Solenoid, Performance or Stuck Off
 P0747   Solenoïde transmissievloeistofdruk, vast in AAN-stand Pressure Control Solenoid, Stuck On
 P0748   Solenoïde transmissievloeistofdruk, elektrisch Pressure Control Solenoid, Electrical
 P0749   Solenoïde transmissievloeistofdruk, onderbrekingen in circuit Pressure Control Solenoid, Intermittent
 P074A   Onmogelijk om 2e versnelling in te schakelen Unable to Engage Gear 2
 P074B   Onmogelijk om 3e versnelling in te schakelen Unable to Engage Gear 3
 P074C   Onmogelijk om 4e versnelling in te schakelen Unable to Engage Gear 4
 P074D   Onmogelijk om 5e versnelling in te schakelen Unable to Engage Gear 5
 P074E   Onmogelijk om 6e versnelling in te schakelen Unable to Engage Gear 6
 P074F   Onmogelijk om 7e versnelling in te schakelen Unable to Engage Gear 7
 P0750   Schakelsolenoïde A (N88), storing in circuit Shift Solenoid A (N88), Malfunction
 P0751   Schakelsolenoïde A (N88), signaal te zwak Shift Solenoid A (N88), Performance or Stuck Off
 P0752   Schakelsolenoïde A (N88), signaal te sterk Shift Solenoid A (N88), Stuck On
 P0753   Schakelsolenoïde A (N88), elektrische fout in circuit Shift Solenoid A (N88), Electrical
 P0754   Schakelsolenoïde A (N88), circuit heeft onderbrekingen Shift Solenoid A (N88), Intermittent
 P0755   Schakelsolenoïde B (N89), storing in circuit Shift Solenoid B (N89), Malfunction
 P0756   Schakelsolenoïde B (N89), signaal te zwak Shift Solenoid B (N89), Performance or Stuck Off
 P0757   Schakelsolenoïde B (N89), signaal te sterk Shift Solenoid B (N89), Stuck On
 P0758   Schakelsolenoïde B (N89), elektrische fout in circuit Shift Solenoid B (N89), Electrical
 P0759   Schakelsolenoïde B (N89), circuit heeft onderbrekingen Shift Solenoid B (N89), Intermittent
 P075A   Schakelsolenoïde G, storing in circuit Shift Solenoid ‘G’
 P075B   Schakelsolenoïde G, werking of zit vast Shift Solenoid ‘G’ Performance / Stuck Off
 P075C   Schakelsolenoïde G, zit vast Shift Solenoid ‘G’ Stuck On
 P075D   Schakelsolenoïde G, elektrische fout Shift Solenoid ‘G’ Electrical
 P075E   Schakelsolenoïde G, signaal heeft onderbreking Shift Solenoid ‘G’ Intermittent
 P075F   Niveau Transmissievloeistof te hoog Transmission Fluid Level too High
 P0760   Schakelsolenoïde C (N90), storing in circuit Shift Solenoid C (N90), Malfunction
 P0761   Schakelsolenoïde C (N90), signaal te zwak Shift Solenoid C (N90), Performance or Stuck Off
 P0762   Schakelsolenoïde C (N90), signaal te sterk Shift Solenoid C (N90), Stuck On
 P0763   Schakelsolenoïde C (N90), elektrische fout in circuit Shift Solenoid C (N90), Electrical
 P0764   Schakelsolenoïde C (N90), circuit heeft onderbrekingen Shift Solenoid C (N90), Intermittent
 P0765   Schakelsolenoïde D (N91), storing in circuit Shift Solenoid D (N91), Malfunction
 P0766   Schakelsolenoïde D (N91), signaal te zwak Shift Solenoid D (N91), Performance or Stuck Off
 P0767   Schakelsolenoïde D (N91), signaal te sterk Shift Solenoid D (N91), Stuck On
 P0768   Schakelsolenoïde D (N91), elektrische fout in circuit Shift Solenoid D (N91), Electrical
 P0769   Schakelsolenoïde D (N91), circuit heeft onderbrekingen Shift Solenoid D (N91), Intermittent
 P076A   Schakelsolenoïde H, storing in circuit Shift Solenoid ‘H’
 P076B   Schakelsolenoïde H, werking of zit vast Shift Solenoid ‘H’ Performance / Stuck Off
 P076C   Schakelsolenoïde H, zit vast Shift Solenoid ‘H’ Stuck On
 P076D   Schakelsolenoïde H, elektrische fout Shift Solenoid ‘H’ Electrical
 P076E   Schakelsolenoïde H, signaal heeft onderbreking Shift Solenoid ‘H’ Intermittent
 P076F   7e versnelling, onjuiste verhouding Gear 7, Incorrect Ratio
 P0770   Schakelsolenoïde E (N92), storing in circuit Shift Solenoid E (N92), Malfunction
 P0771   Schakelsolenoïde E (N92), signaal te zwak Shift Solenoid E (N92), Performance or Stuck Off
 P0772   Schakelsolenoïde E (N92), signaal te sterk Shift Solenoid E (N92), Stuck On
 P0773   Schakelsolenoïde E (N92), elektrische fout in circuit Shift Solenoid E (N92), Electrical
 P0774   Schakelsolenoïde E (N92), circuit heeft onderbrekingen Shift Solenoid E (N92), Intermittent
 P0775   Solenoïde drukregeling B, storing Pressure Control Solenoid B
 P0776   Solenoïde drukregeling B, vermogen of klemt in UIT-stand Pressure Control Solenoid B, Performance or Stuck Off
 P0777   Solenoïde drukregeling B, vast in AAN-stand Pressure Control Solenoid B, Stuck On
 P0778   Solenoïde drukregeling B, elektrische storing Pressure Control Solenoid B, Electrical
 P0779   Solenoïde drukregeling B, onderbrekingen Pressure Control Solenoid B, Intermittent
 P077A   Output Snelheidssignaal, signaalrichting kwijt Output Speed Sensor Circuit – Loss of Direction Signal
 P077B   Output Snelheidssignaal, signaal te zwak Output Speed Sensor, Signal too Low
 P077C   Output Snelheidssignaal, signaal te sterk Output Speed Sensor, Signal too High
 P0780   Versnellingsselektie, storing bij schakelen Shift Malfunction
 P0781   Versnellingsselektie 1-2, storing bij schakelen Shift Monitoring: 1-2 Shift, Malfunction
 P0782   Versnellingsselektie 2-3, storing bij schakelen Shift Monitoring: 2-3 Shift, Malfunction
 P0783   Versnellingsselektie 3-4, storing bij schakelen Shift Monitoring: 3-4 Shift, Malfunction
 P0784   Versnellingsselektie 4-5, storing bij schakelen Shift Monitoring: 4-4 Shift, Malfunction
 P0785   Schakel- timingssolenoïde, storing Shift/Timing Solenoid, Malfunction
 P0786   Schakel- timingssolenoïde, onwaarschijnlijk signaal Shift/Timing Solenoid, Implausible Signal
 P0787   Schakel- timingssolenoïde, signaal te zwak Shift/Timing Solenoid, Low
 P0788   Schakel- timingssolenoïde, signaal te sterk Shift/Timing Solenoid, High
 P0789   Schakel- timingssolenoïde, onderbrekingen Shift/Timing Solenoid, Intermittent
 P078A   Schakel- timingssolenoïde B, storing Shift Timing Solenoid ‘B’
 P078B   Schakel- timingssolenoïde B, onwaarschijnlijk signaal Shift Timing Solenoid ‘B’ Implausible Signal
 P078C   Schakel- timingssolenoïde B, signaal te zwak Shift Timing Solenoid ‘B’ Low
 P078D   Schakel- timingssolenoïde B, signaal te sterk Shift Timing Solenoid ‘B’ High
 P078E   Schakel- timingssolenoïde B, onderbrekingen Shift Timing Solenoid ‘B’ Intermittent
 P0790   Keuzeschakelaar transmissiestand (E122), storing in circuit Normal/Performance Switch (E122), Circuit Malfunction
 P0791   Toerentalsensor tussenas transmissie, storing in circuit Intermediate Shaft Speed Sensor, Circuit Malfunction
 P0792   Toerentalsensor tussenas transmissie, onwaarschijnlijk signaal Intermediate Shaft Speed Sensor, Circuit Implausible Signal
 P0793   Toerentalsensor tussenas transmissie, geen signaal Intermediate Shaft Speed Sensor, Circuit No Signal
 P0794   Toerentalsensor tussenas transmissie, onderbrekingen Intermediate Shaft Speed Sensor, Circuit Intermittent
 P0795   Solenoïde transmissievloeistofdruk C, storing in circuit Pressure Control Solenoid C, Malfunction
 P0796   Solenoïde transmissievloeistofdruk C, vermogen of klemt in UIT-stand Pressure Control Solenoid C, Performance or Stuck off
 P0797   Solenoïde transmissievloeistofdruk C, vast in AAN-stand Pressure Control Solenoid C, Stuck On
 P0798   Solenoïde transmissievloeistofdruk C, elektrische storing Pressure Control Solenoid C, Electrical
 P0799   Solenoïde transmissievloeistofdruk C, intermitterende storing in circuit Pressure Control Solenoid C, Intermittent
 P079A   Transmissie Frictie Element ‘A’, slip geconstateerd Transmission Friction Element ‘A’ Slip Detected
 P079B   Transmissie Frictie Element ‘B’, slip geconstateerd Transmission Friction Element ‘B’ Slip Detected
 P079C   Transmissie Frictie Element ‘C’, slip geconstateerd Transmission Friction Element ‘C’ Slip Detected
 P079D   Transmissie Frictie Element ‘D’, slip geconstateerd Transmission Friction Element ‘D’ Slip Detected
 P079E   Transmissie Frictie Element ‘E’, slip geconstateerd Transmission Friction Element ‘E’ Slip Detected
 P079F   Transmissie Frictie Element ‘F’, slip geconstateerd Transmission Friction Element ‘F’ Slip Detected
 P07A0   Transmissie Frictie Element ‘G’, slip geconstateerd Transmission Friction Element ‘G’ Slip Detected
 P07A1   Transmissie Frictie Element ‘H’, slip geconstateerd Transmission Friction Element ‘H’ Slip Detected
 P07A2   Transmissie Frictie Element ‘A’, werking / vastgelopen Transmission Friction Element ‘A’, Performance / Stuck Off
 P07A3   Transmissie Frictie Element ‘A’, vastgelopen Transmission Friction Element ‘A’, Stuck On
 P07A4   Transmissie Frictie Element ‘B’, werking / vastgelopen Transmission Friction Element ‘B’, Performance / Stuck Off
 P07A5   Transmissie Frictie Element ‘B’, vastgelopen Transmission Friction Element ‘B’, Stuck On
 P07A6   Transmissie Frictie Element ‘C’, werking / vastgelopen Transmission Friction Element ‘C’, Performance / Stuck Off
 P07A7   Transmissie Frictie Element ‘C’, vastgelopen Transmission Friction Element ‘C’, Stuck On
 P07A8   Transmissie Frictie Element ‘D’, werking / vastgelopen Transmission Friction Element ‘D’, Performance / Stuck Off
 P07A9   Transmissie Frictie Element ‘D’, vastgelopen Transmission Friction Element ‘D’, Stuck On
 P07AA   Transmissie Frictie Element ‘E’, werking / vastgelopen Transmission Friction Element ‘E’, Performance / Stuck Off
 P07AB   Transmissie Frictie Element ‘E’, vastgelopen Transmission Friction Element ‘E’, Stuck On
 P07AC   Transmissie Frictie Element ‘F’, werking / vastgelopen Transmission Friction Element ‘F’, Performance / Stuck Off
 P07AD   Transmissie Frictie Element ‘F’, vastgelopen Transmission Friction Element ‘F’, Stuck On
 P07AE   Transmissie Frictie Element ‘G’, werking / vastgelopen Transmission Friction Element ‘G’, Performance / Stuck Off
 P07AF   Transmissie Frictie Element ‘G’, vastgelopen Transmission Friction Element ‘G’, Stuck On
 P07B0   Transmissie Frictie Element ‘H’, werking / vastgelopen Transmission Friction Element ‘H’, Performance / Stuck Off
 P07B1   Transmissie Frictie Element ‘H’, vastgelopen Transmission Friction Element ‘H’, Stuck On
 P07B2   Transmissie Parkeer Positie Sensor / Schakelaar ‘A’, open circuit Transmission Park Position Sensor / Switch ‘A’, Circuit / Open
 P07B3   Transmissie Parkeer Positie Sensor / Schakelaar ‘A’, signaal te zwak Transmission Park Position Sensor / Switch ‘A’, Signal too Low
 P07B4   Transmissie Parkeer Positie Sensor / Schakelaar ‘A’, signaal te sterk Transmission Park Position Sensor / Switch ‘A’, Signal too High
 P07B5   Transmissie Parkeer Positie Sensor / Schakelaar ‘A’, circuit werking te gering Transmission Park Position Sensor / Switch ‘A’, Circuit Performance Low
 P07B6   Transmissie Parkeer Positie Sensor / Schakelaar ‘A’, circuit werking te sterk Transmission Park Position Sensor / Switch ‘A’, Circuit Performance High
 P07B7   Transmissie Parkeer Positie Sensor / Schakelaar ‘A’, circuit onderbreking of foutief Transmission Park Position Sensor / Switch ‘A’, Circuit Intermittent / Erratic
 P07B8   Transmissie Parkeer Positie Sensor / Schakelaar ‘B’, open circuit of fout in circuit Transmission Park Position Sensor / Switch ‘B’, Circuit / Open
 P07B9   Transmissie Parkeer Positie Sensor / Schakelaar ‘B’, signaal te zwak Transmission Park Position Sensor / Switch ‘B’, Signal too Low
 P07BA   Transmissie Parkeer Positie Sensor / Schakelaar ‘B’, signaal te sterk Transmission Park Position Sensor / Switch ‘B’, Signal too High
 P07BB   Transmissie Parkeer Positie Sensor / Schakelaar ‘B’, circuit werking te gering Transmission Park Position Sensor / Switch ‘B’, Circuit Performance Low
 P07BC   Transmissie Parkeer Positie Sensor / Schakelaar ‘B’, circuit werking te sterk Transmission Park Position Sensor / Switch ‘B’, Circuit Performance High
 P07BD   Transmissie Parkeer Positie Sensor / Schakelaar ‘B’, circuit onderbreking of foutief Transmission Park Position Sensor / Switch ‘B’, Circuit Intermittent / Erratic
 P07BE   Transmissie Parkeer Positie Sensor / Schakelaar ‘A’ / ‘B’, verhouding Transmission Park Position Sensor / Switch ‘A’ / ‘B’, Correlation
 P07BF   Input / Turbine Snelheids Sensor ‘A’, signaal te zwak Input / Turbine Speed Sensor ‘A’, Signal too Low
 P07C0   Input / Turbine Snelheids Sensor ‘A’, signaal te sterk Input / Turbine Speed Sensor ‘A’, Signal too High
 P07C1   Input / Turbine Snelheids Sensor ‘B’, signaal te zwak Input / Turbine Speed Sensor ‘B’, Signal too Low
 P07C2   Input / Turbine Snelheids Sensor ‘B’, signaal te sterk Input / Turbine Speed Sensor ‘B’, Signal too High
 P07C3   Input / Turbine Snelheids Sensor ‘C’, signaal te zwak Input / Turbine Speed Sensor ‘C’, Signal too Low
 P07C4   Input / Turbine Snelheids Sensor ‘C’, signaal te sterk Input / Turbine Speed Sensor ‘C’, Signal too High
 P07C5   Tussenas Snelheidssensor ‘A’, signaal te zwak Intermediate Shaft Speed Sensor ‘A’, Signal too Low
 P07C6   Tussenas Snelheidssensor ‘A’, signaal te sterk Intermediate Shaft Speed Sensor ‘A’, Signal too High
 P07C7   Tussenas Snelheidssensor ‘B’, signaal te zwak Intermediate Shaft Speed Sensor ‘B’, Signal too Low
 P07C8   Tussenas Snelheidssensor ‘B’, signaal te sterk Intermediate Shaft Speed Sensor ‘B’, Signal too High
 P07C9   Tussenas Snelheidssensor ‘C’, signaal te zwak Intermediate Shaft Speed Sensor ‘C’, Signal too Low
 P07CA   Tussenas Snelheidssensor ‘C’, signaal te sterk Intermediate Shaft Speed Sensor ‘C’, Signal too High
 P0800   Regelsysteem tussenbak, verzoek waarschuwingslampje motorstoring, storing Transfer Case Control System MIL Request
 P0801   Circuit achteruitblokkering, storing Reverse Inhibit Control Circuit, Malfunction
 P0802   Transmissieregelsysteem, verzoek waarschuwingslampje motorstoring, storing Transfer Control System MIL Request, Circuit Open
 P0803   Solenoïde opschakelen 1-4 (versnelling overslaan), storing in circuit 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control, Circuit Malfunction
 P0804   Waarschwingslampje opschakelen 1-4 (versnelling overslaan), storing in circuit 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control, Circuit Malfunction
 P0805   Koppelingspositiesensor, storing in circuit Clutch Position Sensor, Circuit
 P0806   Koppelingspositiesensor, onwaarschijnlijk signaal Clutch Position Sensor, Circuit Implausible Signal
 P0807   Koppelingspositiesensor, laag ingangssignaal Clutch Position Sensor, Signal too Low
 P0808   Koppelingspositiesensor, hoog ingangssignaal Clutch Position Sensor, Signal too High
 P0809   Koppelingspositiesensor, onderbrekingen Clutch Position Sensor, Circuit Intermittent
 P080A   Versnellings-positie niet aangeleerd Clutch Position Not Learned
 P080B   Opschakelen / Schakeling Overslaan, aansturing solenoïde, onaannemelijk signaal Upshift / Skip Shift Solenoid Control, Circuit Implausible Signal
 P080C   Opschakelen / Schakeling Overslaan, aansturing solenoïde, signaal te zwak Upshift / Skip Shift Solenoid Control, Signal too Low
 P080D   Opschakelen / Schakeling Overslaan, aansturing solenoïde, signaal te sterk Upshift / Skip Shift Solenoid Control, Signal too High
 P0810   Fout in regeling koppelingspositie Clutch Position Control, Error
 P0811   Overmatige slip koppeling Excessive Clutch Slippage
 P0812   Achteruitversnelling, storing ingaand circuit Reverse Input, Circuit
 P0813   Achteruitversnelling, storing in uitgaand circuit Reverse Output, Circuit
 P0814   Display keuzehendelschakelaar, storing in circuit Transmission Range Display, Circuit
 P0815   Schakelaar opschakelen (F189), storing in circuit Upshift Switch (F189), Circuit
 P0816   Schakelaar terugschakelen (F189), storing in circuit Downshift Switch (F189), Circuit
 P0817   Uitschakelcircuit startmotor, storing in circuit Starter Disable, Circuit
 P0818   Ontkoppelschakelaar aandrijflijn, storing in circuit Driveline Disconnect Switch Input, Circuit
 P0819   Correlatie schakelaar op- terugschakelen en transmissiestand Up/Down Shift SW Transmission, Range Correlation
 P081A   Starten Uitschakeling, signaal te zwak Starter Disable, Signal too Low
 P081B   Starten Uitschakeling, signaal te sterk Starter Disable, Signal too High
 P081C   P-stand, fout in circuit Park Input, Circuit
 P081D   N-stand, fout in circuit Neutral Input, Circuit
 P081E   Excessief slippen Koppeling ‘B’ Excessive Clutch ‘B’ Slippage
 P0820   Sensor versnellingshendel X-Y positie, storing in circuit Gear Lever X-Y Position Sensor, Circuit
 P0821   Sensor versnellingshendel X positie, storing in circuit Gear Lever X Position, Circuit
 P0822   Sensor versnellingshendel Y positie, storing in circuit Gear Lever Y Position, Circuit
 P0823   Sensor versnellingshendel X positie, onderbrekingen in circuit Gear Lever X Position, Circuit Intermittent
 P0824   Sensor versnellingshendel Y positie, onderbrekingen in circuit Gear Lever Y Position, Circuit Intermittent
 P0825   Trek- duwschakelaar versnellingshendel, storing in circuit Gear Lever Push-Pull Switch (Shift Anticipate)
 P0826   Schakelaar op- terugschakelen, ingaand circuit Upshift Switch Downshift Switch, Circuit
 P0827   Schakelaar op- terugschakelen, signaal te zwak Upshift Switch Downshift Switch, Signal too Low
 P0828   Schakelaar op- terugschakelen, signaal te sterk Upshift Switch Downshift Switch, Signal too High
 P0829   Opschakelen 5-6 5-6 Switch
 P082A   Versnellingspook X positiesensor, onaannemelijk signaal Gear Lever X Position Sensor, Circuit Implausible Signal
 P082B   Versnellingspook X positiesensor, signaal te zwak Gear Lever X Position Sensor, Signal too Low
 P082C   Versnellingspook X positiesensor, signaal te sterk Gear Lever X Position Sensor, Signal too High
 P082D   Versnellingspook Y positiesensor, onaannemelijk signaal Gear Lever Y Position Sensor, Circuit Implausible Signal
 P082E   Versnellingspook Y positiesensor, signaal te zwak Gear Lever Y Position Sensor, Signal too Low
 P082F   Versnellingspook Y positiesensor, signaal te sterk Gear Lever Y Position Sensor, Signal too High
 P0830   Schakelaar positie koppelingspedaal A, storing in circuit Clutch Pedal Switch A, Circuit Malfunction
 P0831   Schakelaar positie koppelingspedaal A, laag ingangssignaal Clutch Pedal Switch A, Signal too Low
 P0832   Schakelaar positie koppelingspedaal A, hoog ingangssignaal Clutch Pedal Switch A, Signal too High
 P0833   Schakelaar positie koppelingspedaal B, stoting in circuit Clutch Pedal Switch B, Circuit Malfunction
 P0834   Schakelaar positie koppelingspedaal B, laag ingangssignaal Clutch Pedal Switch B, Signal too Low
 P0835   Schakelaar positie koppelingspedaal B, hoog ingangssignaal Clutch Pedal Switch B, Signal too High
 P0836   Schakelaar vierwielaandrijving, storing in circuit Four Wheel Drive (4WD) Switch, Circuit
 P0837   Schakelaar vierwielaandrijving, onwaarschijnlijk signaal Four Wheel Drive (4WD) Switch, Circuit Implausible Signal
 P0838   Schakelaar vierwielaandrijving, laag ingangssignaal Four Wheel Drive (4WD) Switch, Signal too Low
 P0839   Schakelaar vierwielaandrijving, hoog ingangssignaal Four Wheel Drive (4WD) Switch, Signal too High
 P083A   Transmissie Vloeistof Druk sensor/schakelaar ‘G’, fout in circuit Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch ‘G’, Circuit
 P083B   Transmissie Vloeistof Druk sensor/schakelaar ‘G’, onaannemelijk signaal Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch ‘G’, Circuit Implausible Signal
 P083C   Transmissie Vloeistof Druk sensor/schakelaar ‘G’, signaal te zwak Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch ‘G’, Signal too Low
 P083D   Transmissie Vloeistof Druk sensor/schakelaar ‘G’, signaal te sterk Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch ‘G’, Signal too High
 P083E   Transmissie Vloeistof Druk sensor/schakelaar ‘G’, onderbreking Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch ‘G’, Circuit Intermittent
 P083F   Koppelingspedaal Schakelaar ‘A’ / ‘B’, verhouding Clutch Pedal Switch ‘A’ / ‘B’, Correlation
 P0840   Sensor / drukschakelaar transmissievloeistofdruk A, storing in circuit Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch ‘A’, Circuit
 P0841   Sensor / drukschakelaar transmissievloeistofdruk A, onwaarschijnlijk signaal Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch ‘A’, Circuit Implausible Signal
 P0842   Sensor / drukschakelaar transmissievloeistofdruk A, signaal te zwak Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch ‘A’, Signal too Low
 P0843   Sensor / drukschakelaar transmissievloeistofdruk A, signaal te sterk Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch ‘A’, Signal too High
 P0844   Sensor / drukschakelaar transmissievloeistofdruk A, circuit heeft onderbrekingen Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch ‘A’, Circuit Intermittent
 P0845   Sensor / drukschakelaar transmissievloeistofdruk B, storing in circuit Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch ‘B’, Circuit
 P0846   Sensor / drukschakelaar transmissievloeistofdruk B, onwaarschijnlijk signaal Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch ‘B’, Circuit Implausible Signal
 P0847   Sensor / drukschakelaar transmissievloeistofdruk B, signaal te zwak Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch ‘B’, Signal too Low
 P0848   Sensor / drukschakelaar transmissievloeistofdruk B, signaal te sterk Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch ‘B’, Signal too High
 P0849   Sensor / drukschakelaar transmissievloeistofdruk B, circuit heeft onderbrekingen Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch ‘B’, Circuit Intermittent
 P084A   Sensor / drukschakelaar transmissievloeistofdruk H, storing in circuit Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch ‘H’, Circuit
 P084B   Sensor / drukschakelaar transmissievloeistofdruk H, onwaarschijnlijk signaal Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch ‘H’, Circuit Implausible Signal
 P084C   Sensor / drukschakelaar transmissievloeistofdruk H, signaal te zwak Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch ‘H’, Signal too Low
 P084D   Sensor / drukschakelaar transmissievloeistofdruk H, signaal te sterk Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch ‘H’, Signal too High
 P084E   Sensor / drukschakelaar transmissievloeistofdruk H, circuit heeft onderbrekingen Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch ‘H’, Circuit Intermittent
 P084F   Positieschakelaar parkeren – neutraal, storing uitgaand circuit Park / Neutral Switch, Output Circuit
 P0850   Positieschakelaar parkeren – neutraal, storing ingaand circuit Park / Neutral Switch, Input Circuit
 P0851   Positieschakelaar parkeren – neutraal, signaal te zwak Park / Neutral Switch, Signal too Low
 P0852   Positieschakelaar parkeren – neutraal, signaal te sterk Park / Neutral Switch, Signal too High
 P0853   Drive-positieschakelaar, storing in circuit Drive Switch Input, Circuit
 P0854   Drive-positieschakelaar, signaal te zwak Drive Switch Circuit, Low Input
 P0855   Drive-positieschakelaar, signaal te sterk Drive Switch Circuit, High Input
 P0856   Ingaand signaal aandrijfslipregeling, storing in circuit Traction Control Input, Signal
 P0857   Ingaand signaal aandrijfslipregeling, onwaarschijnlijk signaal Traction Control Input, Signal Implausible Signal
 P0858   Ingaand signaal aandrijfslipregeling, signaal te zwak Traction Control Input, Signal too Low
 P0859   Ingaand signaal aandrijfslipregeling, signaal te sterk Traction Control Input, Signal too High
 P085A   Versnellingspook, Control Module ‘B’ communicatie, fout in circuit Gear Shift Control Module ‘B’ Communication, Circuit
 P085B   Versnellingspook, Control Module ‘B’ communicatie, signaal te zwak Gear Shift Control Module ‘B’ Communication, Signal too Low
 P085C   Versnellingspook, Control Module ‘B’ communicatie, signaal te sterk Gear Shift Control Module ‘B’ Communication, Signal too High
 P085D   Versnellingspook, Control Module ‘A’, werking Gear Shift Control Module ‘A’ Performance
 P085E   Versnellingspook, Control Module ‘B’, werking Gear Shift Control Module ‘B’ Performance
 P0860   Communicatiecircuit schakelmodule, storing in circuit Gear Shift Module Communications, Circuit
 P0861   Communicatiecircuit schakelmodule, signaal te zwak Gear Shift Module Communications, Signal too Low
 P0862   Communicatiecircuit schakelmodule, signaal te sterk Gear Shift Module Communications, Signal too High
 P0863   Communicatiecircuit transmissieregelmodule, storing in circuit TCM Communications, Circuit
 P0864   Communicatiecircuit transmissieregelmodule, onwaarschijnlijk signaal TCM Communications, Circuit Implausible Signal
 P0865   Communicatiecircuit transmissieregelmodule, signaal te zwak TCM Communications, Signal too Low
 P0866   Communicatiecircuit transmissieregelmodule, signaal te sterk TCM Communications, Signal too High
 P0867   Sensor transmissievloeistofdruk Trans Fluid Press
 P0868   Sensor transmissievloeistofdruk, laag Trans Fluid Press, Low
 P0869   Sensor transmissievloeistofdruk, hoog Trans Fluid Press, High
 P0870   Sensor/drukschakelaar transmissievloeistof C, storing in circuit Trans Fluid Press Sensor / Switch ‘C’, Circuit
 P0871   Sensor/drukschakelaar transmissievloeistof C, onwaarschijnlijk signaal Trans Fluid Press Sensor / Switch ‘C’, Circuit Implausible Signal
 P0872   Sensor/drukschakelaar transmissievloeistof C, signaal te zwak Trans Fluid Press Sensor / Switch ‘C’, Signal too Low
 P0873   Sensor/drukschakelaar transmissievloeistof C, signaal te sterk Trans Fluid Press Sensor / Switch ‘C’, Signal too High
 P0874   Sensor/drukschakelaar transmissievloeistof C, circuit heeft onderbrekingen Trans Fluid Press Sensor / Switch ‘C’, Circuit Intermittent
 P0875   Sensor/drukschakelaar transmissievloeistof D, storing in circuit Trans Fluid Press Sensor / Switch ‘D’, Circuit
 P0876   Sensor/drukschakelaar transmissievloeistof D, onwaarschijnlijk signaal Trans Fluid Press Sensor / Switch ‘D’, Circuit Implausible Signal
 P0877   Sensor/drukschakelaar transmissievloeistof D, signaal te zwak Trans Fluid Press Sensor / Switch ‘D’, Signal too Low
 P0878   Sensor/drukschakelaar transmissievloeistof D, signaal te sterk Trans Fluid Press Sensor / Switch ‘D’, Signal too High
 P0879   Sensor/drukschakelaar transmissievloeistof D, circuit heeft onderbrekingen Trans Fluid Press Sensor / Switch ‘D’, Circuit Intermittent
 P087A   Schakeling, Positiesensor ‘B’, fout in circuit Clutch Position Sensor ‘B’, Circuit
 P087B   Schakeling, Positiesensor ‘B’, onwaarschijnlijk signaal Clutch Position Sensor ‘B’, Circuit Range / Performance
 P087E   Schakeling, Positiesensor ‘B’, onderbreking Clutch Position Sensor ‘B’, Circuit Intermittent
 P0880   Voedingsspanning Transmissieregelmodule, fout in circuit TCM Power Input Signal, electrical malfuncion
 P0881   Voedingsspanning Transmissieregelmodule, storing in circuit TCM Power Input Signal, Implausible Signal
 P0882   Voedingsspanning Transmissieregelmodule, signaal te zwak TCM Power Input Signal, Signal too Low
 P0883   Voedingsspanning Transmissieregelmodule, signaal te sterk TCM Power Input Signal, Signal too High
 P0884   Voedingsspanning Transmissieregelmodule, circuit heet onderbrekingen TCM Power Input, Circuit Intermittent
 P0885   Voedingsrelais transmissieregelmodule, onderbrekingen TCM Power Relay Control, Circuit Intermittent
 P0886   Voedingsrelais transmissieregelmodule, signaal te zwak TCM Power Relay Sence, Signal too Low
 P0887   Voedingsrelais transmissieregelmodule, signaal te sterk TCM Power Relay Sence, Signal too High
 P0888   Voedingsrelais transmissieregelmodule, storing in circuit TCM Power Relay Sence, Circuit Malfunction
 P0889   Voedingsrelais transmissieregelmodule, onwaarschijnlijk signaal TCM Power Relay Sence, Range – Performance
 P088A   Transmissie Vloeistof Filter, vervuild Transmission Fluid Filter Deteriorated
 P088B   Transmissie Vloeistof Filter, erg vervuild Transmission Fluid Filter Very Deteriorated
 P0890   Voedingsrelais transmissieregelmodule, signaal te zwak TCM Power Relay Sence, Signal too Low
 P0891   Voedingsrelais transmissieregelmodule, signaal te sterk TCM Power Relay Sence, Signal too High
 P0892   Voedingsrelais transmissieregelmodule, onderbrekingen TCM Power Relay Sence, Circuit Intermittent
 P0893   Meerdere versnellingen ingeschakeld Multiple Gears Engaged
 P0894   Onderdeel van de transmissie slipt Transmission Comp. Slipping
 P0895   Schakeltijd te kort Shift Time Too Short
 P0896   Schakeltijd te lang Shift Time Too Long
 P0897   Translissievloeistof in slechte conditie Transmission Fluid Deteriorated
 P0898   Transmissieregelsysteem, verzoek waarschuwingslampje motorstoring, signaal te zwak Transmission Control MIL Request, Signal too Low
 P0899   Transmissieregelsysteem, verzoek waarschuwingslampje motorstoring, signaal te sterk Transmission Control MIL Request, Signal too High
 P0900   Bedieningsmechanisme koppeling A, circuit heeft onderbrekingen Clutch ‘A’ Actuator, Circuit / Open
 P0901   Bedieningsmechanisme koppeling A, onwaarschijnlijk signaal Clutch ‘A’ Actuator, Circuit Implausible Signal
 P0902   Bedieningsmechanisme koppeling A, signaal te zwak Clutch ‘A’ Actuator, Signal too Low
 P0903   Bedieningsmechanisme koppeling A, signaal te sterk Clutch ‘A’ Actuator, Signal too High
 P0904   Circuit neutraalstand (F189), storing in circuit Gate Select Position Circuit for Tiptronic (F189), Circuit Malfunction
 P0905   Circuit neutraalstand (F189), onwaarschijnlijk signaal Gate Select Position Circuit for Tiptronic (F189), Implausible Signal
 P0906   Circuit neutraalstand (F189), signaal te zwak Gate Select Position Circuit for Tiptronic (F189), Signal too Low
 P0907   Circuit neutraalstand (F189), signaal te sterk Gate Select Position Circuit for Tiptronic (F189), Signal too High
 P0908   Circuit neutraalstand (F189), circuit heeft onderbrekingen Gate Select Position Circuit for Tiptronic (F189), Circuit Intermittent
 P0909   Fout in regeling neutraalstand Gate Select Control Error
 P090A   Bedieningsmechanisme koppeling B, circuit heeft onderbrekingen Clutch ‘B’ Actuator Control, Circuit / Open
 P090B   Bedieningsmechanisme koppeling B, onwaarschijnlijk signaal Clutch ‘B’ Actuator Control, Circuit Range / Performance
 P090C   Bedieningsmechanisme koppeling B, signaal te zwak Clutch ‘B’ Actuator Control, Signal too Low
 P090D   Bedieningsmechanisme koppeling B, signaal te sterk Clutch ‘B’ Actuator Control, Signal too High
 P0910   Bedieningsmechanisme neutraalstand, circuit heeft onderbrekingen Gate Select Actuator, Circuit / Open (left / right motion)
 P0911   Bedieningsmechanisme neutraalstand, onwaarschijnlijk signaal Gate Select Actuator, Circuit Implausible Signal
 P0912   Bedieningsmechanisme neutraalstand, signaal te zwak Gate Select Actuator, Signal too Low
 P0913   Bedieningsmechanisme neutraalstand, signaal te sterk Gate Select Actuator, Signal too High
 P0914   Circuit schakelstand, storing in circuit Gear Shift Position, Circuit (senses forward / rearward position, odd / even gears)
 P0915   Circuit schakelstand, onwaarschijnlijk signaal Gear Shift Position, Circuit Implausible Signal
 P0916   Circuit schakelstand, signaal te zwak Gear Shift Position, Signal too Low
 P0917   Circuit schakelstand, signaal te sterk Gear Shift Position, Signal too High
 P0918   Circuit schakelstand, circuit heeft onderbrekingen Gear Shift Position, Circuit Intermittent
 P0919   Regelschakelstand, fout Gear Shift Position, Control Error
 P0920   Bedieningsmechanisme versnellingshendel naar voren, circuit heeft onderbrekingen Gear Shift Forward Actuator, Circuit Open
 P0921   Bedieningsmechanisme versnellingshendel naar voren, onwaarschijnlijk signaal Gear Shift Forward Actuator, Circuit Implausible Signal
 P0922   Bedieningsmechanisme versnellingshendel naar voren, signaal te zwak Gear Shift Forward Actuator, Signal too Low
 P0923   Bedieningsmechanisme versnellingshendel naar voren, signaal te sterk Gear Shift Forward Actuator, Signal too High
 P0924   Bedieningsmechanisme versnellingshendel naar achteren, circuit heeft onderbrekingen Gear Shift Reverse Actuator, Circuit Open
 P0925   Bedieningsmechanisme versnellingshendel naar achteren, onwaarschijnlijk signaal Gear Shift Reverse Actuator, Circuit Implausible Signal
 P0926   Bedieningsmechanisme versnellingshendel naar achteren, signaal te zwak Gear Shift Reverse Actuator, Signal too Low
 P0927   Bedieningsmechanisme versnellingshendel naar achteren, signaal te sterk Gear Shift Reverse Actuator, Signal too High
 P0928   Schakelblokkeersolenoïde, circuit heeft onderbrekingen Gear Shift Lock Solenoid Control, Circuit Open
 P0929   Schakelblokkeersolenoïde, onwaarschijnlijk signaal Gear Shift Lock Solenoid Control, Circuit Implausible Signal
 P092A   Schakelblokkeer solenoïde / bediening, Circuit ‘B’, open circuit Gear Shift Lock Solenoid / Actuator, Circuit ‘B’ / Open
 P092B   Schakelblokkeer solenoïde / bediening, Circuit ‘B’, onaannemelijk signaal Gear Shift Lock Solenoid / Actuator, Circuit ‘B’ Range Performance
 P092C   Schakelblokkeer solenoïde / bediening, Circuit ‘B’, signaal te zwak Gear Shift Lock Solenoid / Actuator, Circuit ‘B’ Low
 P092D   Schakelblokkeer solenoïde / bediening, Circuit ‘B’, signaal te sterk Gear Shift Lock Solenoid / Actuator, Circuit ‘B’ High
 P0930   Schakelblokkeersolenoïde, signaal te zwak Gear Shift Lock Solenoid Control, Signal too Low
 P0931   Schakelblokkeersolenoïde, signaal te sterk Gear Shift Lock Solenoid Control, Signal too High
 P0932   Druksensor hydraulische olie, storing in circuit Hydraulic Pressure Sensor, Circuit
 P0933   Druksensor hydraulische olie, onwaarschijnlijk signaal Hydraulic Pressure Sensor, Circuit Implausible Signal
 P0934   Druksensor hydraulische olie, signaal te zwak Hydraulic Pressure Sensor, Signal too Low
 P0935   Druksensor hydraulische olie, signaal te sterk Hydraulic Pressure Sensor, Signal too High
 P0936   Druksensor hydraulische olie, circuit heeft onderbrekingen Hydraulic Pressure Sensor, Circuit Intermittent
 P0937   Sensor temperatuur hydraulische olie, storing in circuit Hydraulic Oil Temp. Sensor, Circuit
 P0938   Sensor temperatuur hydraulische olie, onwaarschijnlijk signaal Hydraulic Oil Temp. Sensor, Circuit Implausible Signal
 P0939   Sensor temperatuur hydraulische olie, signaal te zwak Hydraulic Oil Temp. Sensor, Signal too Low
 P0930   Sensor temperatuur hydraulische olie, signaal te sterk Hydraulic Oil Temp. Sensor, Signal too High
 P0941   Sensor temperatuur hydraulische olie, circuit heeft onderbrekingen Hydraulic Oil Temp. Sensor, Circuit Intermittent
 P0942   Hydraulischedrukeenheid Hydraulic Pressure Unit
 P0943   Hydraulischedrukeenheid, cyclus periode tekort Hydraulic Pressure Unit, Unit Cycling Too Short
 P0944   Hydraulischedrukeenheid, drukverlies Hydraulic Pressure Unit, Loss of Pressure
 P0945   Relais hydraulische pomp, circuit heeft onderbrekingen Hydraulic Pump Relay, Circuit Open
 P0946   Relais hydraulische pomp, onwaarschijnlijk signaal Hydraulic Pump Relay, Circuit Implausible Signal
 P0947   Relais hydraulische pomp, signaal te zwak Hydraulic Pump Relay, Signal too Low
 P0948   Relais hydraulische pomp, signaal te sterk Hydraulic Pump Relay, Signal too High
 P0949   Handgeschakelde automatische transmissie, adaptief leren niet uitgevoerd Auto Shift, Adaptive Learning Not Complete
 P0950   Regelcircuit handgeschakelde automatische transmissie, storing in circuit Auto Shift Manual Control, Circuit
 P0951   Regelcircuit handgeschakelde automatische transmissie, onwaarschijnlijk signaal Auto Shift Manual Control, Circuit Range Performance
 P0952   Regelcircuit handgeschakelde automatische transmissie, signaal te zwak Auto Shift Manual Control, Signal too Low
 P0953   Regelcircuit handgeschakelde automatische transmissie, signaal te sterk Auto Shift Manual Control, Signal too High
 P0954   Regelcircuit handgeschakelde automatische transmissie, circuit heeft onderbrekingen Auto Shift Manual Control, Circuit Intermittent
 P0955   Circuit programma handgeschakelde automatische transmissie, storing in circuit Auto Shift Manual Mode, Circuit
 P0956   Circuit programma handgeschakelde automatische transmissie, onwaarschijnlijk signaal Auto Shift Manual Mode, Circuit Implausible Signal
 P0957   Circuit programma handgeschakelde automatische transmissie, signaal te zwak Auto Shift Manual Mode, Signal too Low
 P0958   Circuit programma handgeschakelde automatische transmissie, signaal te sterk Auto Shift Manual Mode, Signal too High
 P0959   Circuit programma handgeschakelde automatische transmissie, circuit heeft onderbrekingen Auto Shift Manual Mode, Circuit Intermittent
 P0960   Solenoïde drukregeling A, onderbreking Pressure Control Solenoid ‘A’ Control, Circuit Open
 P0961   Solenoïde drukregeling A, onaannemelijk signaal Pressure Control Solenoid ‘A’ Control, Circuit Implausible Signal
 P0962   Solenoïde drukregeling A, signaal te zwak Pressure Control Solenoid ‘A’ Control, Signal too Low
 P0963   Solenoïde drukregeling A, signaal te sterk Pressure Control Solenoid ‘A’ Control, Signal too High
 P0964   Solenoïde drukregeling B, onderbreking Pressure Control Solenoid ‘B’ Control, Circuit Open
 P0965   Solenoïde drukregeling B, onaannemelijk signaal Pressure Control Solenoid ‘B’ Control, Circuit Implausible Signal
 P0966   Solenoïde drukregeling B, signaal te zwak Pressure Control Solenoid ‘B’ Control, Signal too Low
 P0967   Solenoïde drukregeling B, signaal te sterk Pressure Control Solenoid ‘B’ Control, Signal too High
 P0968   Solenoïde drukregeling C, onderbreking Pressure Control Solenoid ‘C’ Control, Circuit Open
 P0969   Solenoïde drukregeling C, onaannemelijk signaal Pressure Control Solenoid ‘C’ Control, Circuit Implausible Signal
 P0970   Solenoïde drukregeling C, signaal te zwak Pressure Control Solenoid ‘C’ Control, Signal too Low
 P0971   Solenoïde drukregeling C, signaal te sterk Pressure Control Solenoid ‘C’ Control, Signal too High
 P0972   Schakelsolenoïde A, onwaarschijnlijk signaal Shift Solenoid A Control, Circuit Implausible Signal
 P0973   Schakelsolenoïde A, signaal te zwak Shift Solenoid A Control, Signal too Low
 P0974   Schakelsolenoïde A, signaal te sterk Shift Solenoid A Control, Signal too High
 P0975   Schakelsolenoïde B, onwaarschijnlijk signaal Shift Solenoid B Control, Circuit Implausible Signal
 P0976   Schakelsolenoïde B, signaal te zwak Shift Solenoid B Control, Signal too Low
 P0977   Schakelsolenoïde B, signaal te sterk Shift Solenoid B Control, Signal too High
 P0978   Schakelsolenoïde C, onwaarschijnlijk signaal Shift Solenoid C Control, Circuit Implausible Signal
 P0979   Schakelsolenoïde C, signaal te zwak Shift Solenoid C Control, Signal too Low
 P0980   Schakelsolenoïde C, signaal te sterk Shift Solenoid C Control, Signal too High
 P0981   Schakelsolenoïde D, onwaarschijnlijk signaal Shift Solenoid D Control, Circuit Implausible Signal
 P0982   Schakelsolenoïde D, signaal te zwak Shift Solenoid D Control, Signal too Low
 P0983   Schakelsolenoïde D, signaal te sterk Shift Solenoid D Control, Signal too High
 P0984   Schakelsolenoïde E, onwaarschijnlijk signaal Shift Solenoid E Control, Circuit Implausible Signal
 P0985   Schakelsolenoïde E, signaal te zwak Shift Solenoid E Control, Signal too Low
 P0986   Schakelsolenoïde E, signaal te sterk Shift Solenoid E Control, Signal too High
 P0987   Sensor transmissievloeistofdruk E, storing in circuit Trans Fluid Press Sensor / Switch ‘E’, Circuit
 P0988   Sensor transmissievloeistofdruk E, onwaarschijnlijk signaal Trans Fluid Press Sensor / Switch ‘E’, Circuit Implausible Signal
 P0989   Sensor transmissievloeistofdruk E, signaal te zwak Trans Fluid Press Sensor / Switch ‘E’, Signal too Low
 P0990   Sensor transmissievloeistofdruk E, signaal te sterk Trans Fluid Press Sensor / Switch ‘E’, Signal too High
 P0991   Sensor transmissievloeistofdruk E, circuit heeft onderbrekingen Trans Fluid Press Sensor / Switch ‘E’, Circuit Intermittent
 P0992   Sensor transmissievloeistofdruk F, storing in circuit Trans Fluid Press Sensor / Switch ‘F’, Circuit
 P0993   Sensor transmissievloeistofdruk F, onwaarschijnlijk signaal Trans Fluid Press Sensor / Switch ‘F’, Circuit Implausible Signal
 P0994   Sensor transmissievloeistofdruk F, signaal te zwak Trans Fluid Press Sensor / Switch ‘F’, Signal too Low
 P0995   Sensor transmissievloeistofdruk F, signaal te sterk Trans Fluid Press Sensor / Switch ‘F’, Signal too High
 P0996   Sensor transmissievloeistofdruk F, circuit heeft onderbrekingen Trans Fluid Press Sensor / Switch ‘F’, Circuit Intermittent
 P0997   Schakelsolenoïde F, onaannemelijk signaal Shift Solenoid F Control, Circuit Implausible Signal
 P0998   Schakelsolenoïde F, signaal te zwak Shift Solenoid F Control, Signal too Low
 P0999   Schakelsolenoïde F, signaal te sterk Shift Solenoid F Control, Signal too High
 P099A   Schakelsolenoïde G, onaannemelijk signaal Shift Solenoid G Control, Circuit Implausible Signal
 P099B   Schakelsolenoïde G, signaal te zwak Shift Solenoid G Control, Signal too Low
 P099C   Schakelsolenoïde G, signaal te sterk Shift Solenoid G Control, Signal too High
 P099D   Schakelsolenoïde H, onaannemelijk signaal Shift Solenoid H Control, Circuit Implausible Signal
 P099E   Schakelsolenoïde H, signaal te zwak Shift Solenoid H Control, Signal too Low
 P099F   Schakelsolenoïde H, signaal te sterk Shift Solenoid H Control, Signal too High
 P2000   Klep voor Luchtstroming Inlaatspruitstuk Bank 1, efficiëntie beneden drempelwaarde NOx Trap, Efficiency Below Threshold (Bank 1)
 P2001   Klep voor Luchtstroming Inlaatspruitstuk Bank 2, efficiëntie beneden drempelwaarde NOx Trap, Efficiency Below Threshold (Bank 2)
 P2002   Partikelfilter Bank 1, efficiëntie beneden drempelwaarde Particulate Trap Bank 1, Efficency Below Threshold
 P2003   Partikelfilter Bank 2, efficiëntie beneden drempelwaarde Particulate Trap Bank 2, Efficency Below Threshold
 P2004   Klep Inlaatspruitstuk Bank 1, permanent open Intake Manifold Flap; Bank 1, Stuck Open
 P2005   Klep Inlaatspruitstuk Bank 2, permanent open Intake Manifold Flap; Bank 2, Stuck Open
 P2006   Klep Inlaatspruitstuk Bank 1, permanent gesloten Intake Manifold Flap; Bank 1, Stuck Closed
 P2007   Klep Inlaatspruitstuk Bank 2, permanent gesloten Intake Manifold Flap; Bank 2, Stuck Closed
 P2008   Klep Inlaatspruitstuk 1 voor Aansturing Luchtstroom, elektrische fout in circuit Intake Manifold Flap, Bank 1; Circuit / Open – MIL On
 P2009   Klep Inlaatspruitstuk 1 voor Aansturing Luchtstroom, kortsluiting naar massa Intake Manifold Flap; Bank 1; Short to Ground – MIL ON
 P200A   Klep Inlaatspruitstuk, bank 1, werking Intake Manifold Runner Performance Bank 1
 P200B   Klep Inlaatspruitstuk, bank 2, werking Intake Manifold Runner Performance Bank 2
 P200C   Diesel Partikel Filter, bank 1, te hoge temperatuur Diesel Particulate Filter Over Temperature Bank 1
 P200D   Diesel Partikel Filter, bank 2, te hoge temperatuur Diesel Particulate Filter Over Temperature Bank 2
 P200E   Katalysator, bank 1, te hoge temperatuur Catalyst System Over Temperature Bank 1
 P200F   Katalysator, bank 2, te hoge temperatuur Catalyst System Over Temperature Bank 2
 P2010   Klep Inlaatspruitstuk 1 voor Aansturing Luchtstroom, kortsluiting naar plus Intake Manifold Runner Control, Signal too High Bank 1
 P2011   Klep Inlaatspruitstuk 2 voor Aansturing Luchtstroom, elektrische fout in circuit Intake Manifold Runner Control, Circuit / Open Bank 2
 P2012   Klep Inlaatspruitstuk 2 voor Aansturing Luchtstroom, kortsluiting naar massa Intake Manifold Runner Control, Signal too Low Bank 2
 P2013   Klep Inlaatspruitstuk 2 voor Aansturing Luchtstroom, kortsluiting naar plus Intake Manifold Runner Control, Signal too High Bank 2
 P2014   Positiesensor Klep Inlaatspruitstuk bank-1, elektrische fout in circuit Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1), Electrical Malfunction
 P2015   Positiesensor Klep Inlaatspruitstuk bank-1, onaannemelijk signaal Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1), Implausible Signal
 P2016   Positiesensor Klep Inlaatspruitstuk bank-1, kortsluiting naar massa Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch, Signal too Low Bank 1
 P2017   Positiesensor Klep Inlaatspruitstuk bank-1, kortsluiting naar plus Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch, Signal too High Bank 1
 P2018   Positiesensor Klep Inlaatspruitstuk bank-1, circuit heeft onderbrekingen Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch, Circuit Intermittent Bank 1
 P2019   Positiesensor Klep Inlaatspruitstuk bank-2, elektrische fout in circuit Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch, Circuit Bank 2
 P201A   Reductie Injectie Klep bank 2 unit 1, onaannemelijk signaal Reductant Injection Valve Circuit Implausible Signal, bank 2 unit 1
 P2020   Positiesensor Klep Inlaatspruitstuk bank-2, onaannemelijk signaal Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 2): Implausible Signal
 P2021   Positiesensor Klep Inlaatspruitstuk bank-2, kortsluiting naar massa Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch (Bank 2), Signal too Low
 P2022   Positiesensor Klep Inlaatspruitstuk bank-2, kortsluiting naar plus Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch (Bank 2), Signal too High
 P2023   Positiesensor Klep Inlaatspruitstuk bank-2, circuit heeft onderbrekingen Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch (Bank 2), Circuit Intermittent
 P2024   Tankontluchtingssysteem, Temperatuursensor Brandstofdamp, fout in circuit Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor, Circuit
 P2025   Tankontluchtingssysteem, Temperatuursensor Brandstofdamp, onaannemelijk signaal Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor, Performance
 P2026   Tankontluchtingssysteem, Temperatuursensor Brandstofdamp, signaal te zwak Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor, Signal too Low Voltage
 P2027   Tankontluchtingssysteem, Temperatuursensor Brandstofdamp, signaal te sterk Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor, Signal too High Voltage
 P2028   Tankontluchtingssysteem, Temperatuursensor Brandstofdamp, onderbreking Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor, Circuit Intermittent
 P2029   Brandstof gestookte verwarming, uitgeschakeld Fuel Fired Heater, Disabled
 P202A   Reductie Tank Verwarming Control, open circuit / of fout in circuit Reductant Tank Heater Control, Circuit / Open
 P202B   Reductie Tank Verwarming Control, signaal te zwak Reductant Tank Heater Control, Signal too Low
 P202C   Reductie Tank Verwarming Control, signaal te sterk Reductant Tank Heater Control, Signal too High
 P202D   Reductie Lekkage Reductant Leakage
 P202E   Reductie Injectie Klep bank 1 unit 1, onaannemelijk signaal Reductant Injection Valve Circuit Implausible Signal, bank 1 unit 1
 P202F   Reductie / Regeneratie Voedings Controle, onaannemelijk signaal Reductant / Regeneration Supply Control, Circuit Implausible Signal
 P2030   Brandstof gestookte verwarming, prestatie Fuel Fired Heater, Performance
 P2031   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 2, elektrische fout Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 1 Sensor 2, Circuit
 P2032   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 2, kortsluiting naar massa Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 1 Sensor 2, Signal too Low
 P2033   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 2, kortsluiting naar plus Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 1 Sensor 2, Signal too High
 P2034   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 2, elektrische fout Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 2 Sensor 2, Circuit
 P2035   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 2, kortsluiting naar massa Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 2 Sensor 2, Signal too Low
 P2036   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 2, kortsluiting naar plus Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 2 Sensor 2, Signal too High
 P2037   Reductie Injectie Lucht Toevoer ‘A’, elektrische fout in circuit Reductant Injection Air Pressure Sensor ‘A’, Circuit
 P2038   Reductie Injectie Lucht Toevoer ‘A’, onwaarschijnlijk signaal Reductant Injection Air Pressure Sensor ‘A’, Circuit Implausible Signal
 P2039   Reductie Injectie Lucht Toevoer ‘A’, signaal te zwak Reductant Injection Air Pressure Sensor ‘A’, Signal too Low
 P203A   Reductie Niveau Sensor, fout in circuit Reductant Level Sensor, Circuit
 P203B   Reductie Niveau Sensor, onaannemelijk signaal Reductant Level Sensor, Circuit Implausible Signal
 P203C   Reductie Niveau Sensor, signaal te zwak Reductant Level Sensor, Signal too Low
 P203D   Reductie Niveau Sensor, signaal te sterk Reductant Level Sensor, Signal too High
 P203E   Reductie Niveau Sensor, onderbreking of foutief signaal Reductant Level Sensor, Circuit Intermittent / Erratic
 P203F   Reductie Niveau te laag Reductant Level too Low
 P2040   Reductie Injectie Lucht Toevoer ‘A’, kortsluiting naar plus Reductant Injection Air Pressure Sensor ‘A’, Signal too High
 P2041   Reductie Injectie Lucht Toevoer ‘A’, onderbreking Reductant Injection Air Pressure Sensor ‘A’, Circuit Intermittent
 P2042   Reductie Temperatuursensor, elektrische fout in circuit Reductant Temperature Sensor, Circuit
 P2043   Reductie Temperatuursensor, onwaarschijnlijk signaal Reductant Temperature Sensor, Circuit Implausible Signal
 P2044   Reductie Temperatuursensor, kortsluiting naar massa Reductant Temperature Sensor, Signal too Low
 P2045   Reductie Temperatuursensor, kortsluiting naar plus Reductant Temperature Sensor, Signal too High
 P2046   Reductie Temperatuursensor, onderbreking Reductant Temperature Sensor, Circuit Intermittent
 P2047   Reductie Injectie-klep Bank 1 Unit 1, onderbreking of elektrische fout in circuit Reductant Injection Valve Bank 1 Unit 1, Circuit / Open
 P2048   Reductie Injectie-klep Bank 1 Unit 1, kortsluiting naar massa Reductant Injection Valve Bank 1 Unit 1, Signal too Low
 P2049   Reductie Injectie-klep Bank 1 Unit 1, kortsluiting naar plus Reductant Injection Valve Bank 1 Unit 1, Signal too High
 P204A   Reductie Druk Sensor, fout in circuit Reductant Pressure Sensor, Circuit
 P204B   Reductie Druk Sensor, onaannemelijk signaal Reductant Pressure Sensor, Circuit Implausible Signal
 P204C   Reductie Druk Sensor, signaal te zwak Reductant Pressure Sensor, Signal too Low
 P204D   Reductie Druk Sensor, signaal te sterk Reductant Pressure Sensor, Signal too High
 P204E   Reductie Druk Sensor, onderbreking of foutief signaal Reductant Pressure Sensor, Circuit Intermittent / Erratic
 P204F   Reductie System bank 1, werking Reductant System Performance, bank 1
 P2050   Reductie Injectie-klep Bank 2 Unit 1, onderbreking of elektrische fout in circuit Reductant Injection Valve Bank 2 Unit 1, Circuit / Open
 P2051   Reductie Injectie-klep Bank 2 Unit 1, kortsluiting naar massa Reductant Injection Valve Bank 2 Unit 1, Signal too Low
 P2052   Reductie Injectie-klep Bank 2 Unit 1, kortsluiting naar plus Reductant Injection Valve Bank 2 Unit 1, Signal too High
 P2053   Reductie Injectie-klep Bank 1 Unit 2, onderbreking of elektrische fout in circuit Reductant Injection Valve Bank 1 Unit 2, Circuit / Open
 P2054   Reductie Injectie-klep Bank 1 Unit 2, kortsluiting naar massa Reductant Injection Valve Bank 1 Unit 2, Signal too Low
 P2055   Reductie Injectie-klep Bank 1 Unit 2, kortsluiting naar plus Reductant Injection Valve Bank 1 Unit 2, Signal too High
 P2056   Reductie Injectie-klep Bank 2 Unit 2, onderbreking of elektrische fout in circuit Reductant Injection Valve Bank 2 Unit 2, Circuit / Open
 P2057   Reductie Injectie-klep Bank 2 Unit 2, kortsluiting naar massa Reductant Injection Valve Bank 2 Unit 2, Signal too Low
 P2058   Reductie Injectie-klep Bank 2 Unit 2, kortsluiting naar plus Reductant Injection Valve Bank 2 Unit 2, Signal too High
 P2059   Reductie Injection Lucht Pomp, Aansturing, onderbreking of elektrische fout in circuit Reductant Injection Air Pump Control, Circuit / Open
 P205A   Reductie Tank Temperatuursensor, fout in circuit Reductant Tank Temperature Sensor, Circuit
 P205B   Reductie Tank Temperatuursensor, onaannemelijk signaal Reductant Tank Temperature Sensor, Circuit Implausible Signal
 P205C   Reductie Tank Temperatuursensor, signaal te zwak Reductant Tank Temperature Sensor, Signal too Low
 P205D   Reductie Tank Temperatuursensor, signaal te sterk Reductant Tank Temperature Sensor, Signal too High
 P205E   Reductie Tank Temperatuursensor, onderbreking of foutief signaal Reductant Tank Temperature Sensor, Circuit Intermittent / Erratic
 P205F   Reductie Systeem bank 2, werking Reductant System Performance, bank 2
 P2060   Reductie Injection Lucht Pomp, Aansturing, kortsluiting naar massa Reductant Injection Air Pump Control, Signal too Low
 P2061   Reductie Injection Lucht Pomp, Aansturing, kortsluiting naar plus Reductant Injection Air Pump Control, Signal too High
 P2062   Reductie / Regeneratie, Aansturing Voeding, onderbreking of elektrische fout in circuit Reductant / Regeneration Supply Control, Circuit / Open
 P2063   Reductie / Regeneratie, Aansturing Voeding, kortsluiting naar massa Reductant / Regeneration Supply Control, Signal too Low
 P2064   Reductie / Regeneratie, Aansturing Voeding, kortsluiting naar plus Reductant / Regeneration Supply Control, Signal too High
 P2065   Sensor 2 Brandstofniveau, elektrische fout in circuit Fuel Level Sensor 2, Circuit
 P2066   Sensor 2 Brandstofniveau, onwaarschijnlijk signaal Fuel Level Sensor 2, Performance
 P2067   Sensor 2 Brandstofniveau, kortsluiting naar massa Fuel Level Sensor 2, Signal too Low Voltage
 P2068   Sensor 2 Brandstofniveau, kortsluiting naar plus Fuel Level Sensor 2, Signal too High Voltage
 P2069   Sensor 2 Brandstofniveau, onderbreking Fuel Level Sensor 2, Circuit Intermittent
 P206A   Reductie Kwaliteits Sensor Reductant Quality Sensor
 P206B   Reductie Kwaliteits Sensor, onaannemelijk signaal Reductant Quality Sensor, Implausible Signal
 P206C   Reductie Kwaliteits Sensor signaal te zwak Reductant Quality Sensor, Low
 P206D   Reductie Kwaliteits Sensor signaal te sterk Reductant Quality Sensor, High
 P206E   Inlaatspruitstuk Tunings Klep Bank 2, vast open Intake Manifold Tuning Valve (Bank 2), Stuck Open
 P206F   Inlaatspruitstuk Tunings Klep Bank 2, vast gesloten Intake Manifold Tuning Valve (Bank 2), Stuck Closed
 P2070   Inlaatspruitstuk Tunings Klep Bank 1, vast open Intake Manifold Tuning Valve (Bank 1), Stuck Open
 P2071   Inlaatspruitstuk Tunings Klep Bank 1, vast gesloten Intake Manifold Tuning Valve (Bank 1), Stuck Closed
 P2072   Aansturing Bediening Gaspedaal, door ijs geblokkeerd Throttle Actuator Control System, Ice Blockage
 P2073   Manifold Absolute Pressure / Mass Air Flow – Positie Gaspedaal bij stationair Manifold Absolute Pressure / Mass Air Flow – Throttle Position Correlation at Idle
 P2074   Manifold Absolute Pressure / Mass Air Flow – Positie Gaspedaal bij belasting Manifold Absolute Pressure / Mass Air Flow – Throttle Position Correlation at Higher Load
 P2075   Positie-sensor -klep Intake Manifold Tuning Bank 1, elektrische fout in circuit Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Bank 1, Circuit
 P2076   Positie-sensor -klep Intake Manifold Tuning Bank 1, onwaarschijnlijk signaal Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Bank 1, Circuit Implausible Signal
 P2077   Positie-sensor -klep Intake Manifold Tuning Bank 1, kortsluiting naar massa Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Bank 1, Signal too Low
 P2078   Positie-sensor -klep Intake Manifold Tuning Bank 1, kortsluiting naar plus Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Bank 1, Signal too High
 P2079   Positie-sensor -klep Intake Manifold Tuning Bank 1, onderbreking Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Bank 1, Circuit Intermittent
 P207A   Positie-sensor -klep Intake Manifold Tuning Bank 2, elektrische fout in circuit Intake Manifold Tuning Valve Position Sensor / Switch bank 2, Circuit
 P207B   Positie-sensor -klep Intake Manifold Tuning Bank 2, onwaarschijnlijk signaal Intake Manifold Tuning Valve Position Sensor / Switch bank 2, Circuit Implausible Signal
 P207C   Positie-sensor -klep Intake Manifold Tuning Bank 2, kortsluiting naar massa Intake Manifold Tuning Valve Position Sensor / Switch bank 2, Signal too Low
 P207D   Positie-sensor -klep Intake Manifold Tuning Bank 2, kortsluiting naar plus Intake Manifold Tuning Valve Position Sensor / Switch bank 2, Signal too High
 P207E   Positie-sensor -klep Intake Manifold Tuning Bank 2, onderbreking Intake Manifold Tuning Valve Position Sensor / Switch bank 2, Circuit Intermittent
 P207F   Reductie Kwaliteit, werking Reductant Quality Performance
 P2080   Sensor Uitlaatgastemperatuur, Bank 1 Sensor 1 (G235), onwaarschijnlijk signaal Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 1 Sensor 1 (G235), Circuit Implausible Signal
 P2081   Sensor Uitlaatgastemperatuur, Bank 1 Sensor 1 (G235), onderbreking Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 1 Sensor 1 (G235), Circuit Intermittant
 P2082   Sensor Uitlaatgastemperatuur, Bank 2 Sensor 1 (G236), onwaarschijnlijk signaal Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 2 Sensor 1 (G236), Circuit Implausible Signal
 P2083   Sensor Uitlaatgastemperatuur, Bank 2 Sensor 1 (G236), onderbreking Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 2 Sensor 1 (G236), Circuit Intermittent
 P2084   Sensor Uitlaatgastemperatuur, Bank 1 Sensor 2, onwaarschijnlijk signaal Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 1 Sensor 2, Circuit Implausible Signal
 P2085   Sensor Uitlaatgastemperatuur, Bank 1 Sensor 2, onderbreking Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 1 Sensor 2, Circuit Intermittent
 P2086   Sensor Uitlaatgastemperatuur, Bank 2 Sensor 2, onwaarschijnlijk signaal Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 2 Sensor 2, Circuit Implausible Signal
 P2087   Sensor Uitlaatgastemperatuur, Bank 2 Sensor 2, onderbreking Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 2 Sensor 2, Circuit Intermittent
 P2088   Nokkenasverstelling bank-1, signaal te zwak A Camshaft Position Actuator Control Bank 1, Signal too Low
 P2089   Nokkenasverstelling bank-1, signaal te sterk A Camshaft Position Actuator Control Bank 1, Signal too High
 P208A   Reductie Pomp Controle, open circuit of fout in circuit / Open Reductant Pump Control, Circuit / Open
 P208B   Reductie Pomp Controle, onaannemelijk signaal Reductant Pump Control, Circuit Implausible Signal
 P208C   Reductie Pomp Controle, signaal te zwak Reductant Pump Control, Signal too Low
 P208D   Reductie Pomp Controle, signaal te sterk Reductant Pump Control, Circuit High
 P208E   Reductie Injectie Klep bank 1 unit 1, vast gesloten Reductant Injection Valve Stuck Closed, bank 1 unit 1
 P208F   Reductie Injectie Klep bank 2 unit 1, vast gesloten Reductant Injection Valve Stuck Closed, bank 2 unit 1
 P2090   Nokkenasverstelling Uitlaat bank-1, kortsluiting naar massa B Camshaft Position Actuator Control Bank 1, Signal too Low
 P2091   Nokkenasverstelling Uitlaat bank-1, kortsluiting naar plus B Camshaft Position Actuator Control Bank 1, Signal too High
 P2092   Nokkenasverstelling bank-2, kortsluiting naar massa A Camshaft Position Actuator Control Bank 2, Signal too Low
 P2093   Nokkenasverstelling bank-2, kortsluiting naar plus A Camshaft Position Actuator Control Bank 2, Signal too High
 P2094   Nokkenasverstelling Uitlaat bank-2, kortsluiting naar massa B Camshaft Position Actuator Control Bank 2, Signal too Low
 P2095   Nokkenasverstelling Uitlaat bank-2, kortsluiting naar plus B Camshaft Position Actuator Control Bank 2, Signal too High
 P2096   Lambdacorrectie na de Kat bank-1, te arm grens onderschreden Post-Catalyst Oxygen (Lambda) Sensor Correction; Bank 1: Too Lean
 P2097   Lambdacorrectie na de Kat bank-1, te rijk grens overschreden Post-Catalyst Oxygen (Lambda) Sensor Correction; Bank 1: Too Rich
 P2098   Lambdacorrectie na de Kat bank-2, te arm grens onderschreden Post-Catalyst Oxygen (Lambda) Sensor Correction; Bank 2: Too Lean
 P2099   Lambdacorrectie na de Kat bank-2, te rijk grens overschreden Post-Catalyst Oxygen (Lambda) Sensor Correction; Bank 1: Too Rich
 P209A   Reductie Druksensor B Luchtinjectie, fout in circuit Reductant Injection Air Pressure Sensor ‘B’, Circuit
 P209B   Reductie Druksensor B Luchtinjectie, onaannemelijk signaal Reductant Injection Air Pressure Sensor ‘B’, Circuit Implausible Signal
 P209C   Reductie Druksensor B Luchtinjectie, signaal te zwak Reductant Injection Air Pressure Sensor ‘B’, Signal too Low
 P209D   Reductie Druksensor B Luchtinjectie, signaal te sterk Reductant Injection Air Pressure Sensor ‘B’, Signal too High
 P209E   Reductie Druksensor A/B Luchtinjectie, verhouding Reductant Injection Air Pressure Sensor ‘A’ / ‘B’, Correlation
 P209F   Reductie Tank Verwarming Control, werking Reductant Tank Heater Control Performance
 P20A0   Reductie Afzuigregelklep, open circuit of fout in circuit Reductant Purge Control Valve, Circuit / Open
 P20A1   Reductie Afzuigregelklep, onaannemelijk signaal Reductant Purge Control Valve, Circuit Performance
 P20A2   Reductie Afzuigregelklep, signaal te zwak Reductant Purge Control Valve, Signal too Low
 P20A3   Reductie Afzuigregelklep, signaal te sterk Reductant Purge Control Valve, Signal too High
 P20A4   Reductie Afzuigregelklep, vast open Reductant Purge Control Valve, Stuck Open
 P20A5   Reductie Afzuigregelklep, vast gesloten Reductant Purge Control Valve, Stuck Closed
 P20A6   Reductie Drukcontrol Klep Luchtinjectie, open circuit of fout in circuit Reductant Injection Air Pressure Control Valve, Circuit / Open
 P20A7   Reductie Drukcontrol Klep Luchtinjectie, onaannemelijk signaal Reductant Injection Air Pressure Control Valve, Circuit Performance
 P20A8   Reductie Drukcontrol Klep Luchtinjectie, signaal te zwak Reductant Injection Air Pressure Control Valve, Signal too Low
 P20A9   Reductie Drukcontrol Klep Luchtinjectie, siignaal te hoog Reductant Injection Air Pressure Control Valve, Signal too High
 P20AA   Reductie Drukcontrol Klep Luchtinjectie, vast open Reductant Injection Air Pressure Control Valve, Stuck Open
 P20AB   Reductie Drukcontrol Klep Luchtinjectie, vast gesloten Reductant Injection Air Pressure Control Valve, Stuck Closed
 P20AC   Reductie Stuureenheid Temperatuursensor, fout in circuit Reductant Metering Unit Temperature Sensor, Circuit
 P20AD   Reductie Stuureenheid Temperatuursensor, onaannemelijk signaal Reductant Metering Unit Temperature Sensor, Circuit Implausible Signal
 P20AE   Reductie Stuureenheid Temperatuursensor, signaal te zwak Reductant Metering Unit Temperature Sensor, Signal too Low
 P20AF   Reductie Stuureenheid Temperatuursensor, signaal te sterk Reductant Metering Unit Temperature Sensor, Signal too High
 P20B0   Reductie Stuureenheid Temperatuursensor, onderbreking of foutief signaal Reductant Metering Unit Temperature Sensor, Circuit Intermittent / Erratic
 P20B1   Reductie Verwarming Koeling Control Klep, open circuit of fout in circuit Reductant Heater Coolant Control Valve, Circuit / Open
 P20B2   Reductie Verwarming Koeling Control Klep, onaannemelijk signaal Reductant Heater Coolant Control Valve, Performance
 P20B3   Reductie Verwarming Koeling Control Klep, signaal te zwak Reductant Heater Coolant Control Valve, Signal too Low
 P20B4   Reductie Verwarming Koeling Control Klep, signaal te sterk Reductant Heater Coolant Control Valve, Signal too High
 P20B5   Reductie Regelmodule Verwarming Control, open circuit of fout in circuit Reductant Metering Unit Heater Control, Circuit / Open
 P20B6   Reductie Regelmodule Verwarming Control, onaannemelijk signaal Reductant Metering Unit Heater Control, Performance
 P20B7   Reductie Regelmodule Verwarming Control, signaal te zwak Reductant Metering Unit Heater Control, Signal too Low
 P20B8   Reductie Regelmodule Verwarming Control, signaal te sterk Reductant Metering Unit Heater Control, Signal too High
 P20B9   Reductie Verwarming ‘A’ Control, open circuit of fout in circuit Reductant Heater ‘A’ Control, Circuit / Open
 P20BA   Reductie Verwarming ‘A’ Control, onaannemelijk signaal Reductant Heater ‘A’ Control, Performance
 P20BB   Reductie Verwarming ‘A’ Control, signaal te zwak Reductant Heater ‘A’ Control, Signal too Low
 P20BC   Reductie Verwarming ‘A’ Control, signaal te sterk Reductant Heater ‘A’ Control, Signal too High
 P20BD   Reductie Verwarming ‘B’ Control, open circuit of fout in circuit Reductant Heater ‘B’ Control, Circuit / Open
 P20BE   Reductie Verwarming ‘B’ Control, onaannemelijk signaal Reductant Heater ‘B’ Control, Performance
 P20BF   Reductie Verwarming ‘B’ Control, signaal te zwak Reductant Heater ‘B’ Control, Signal too Low
 P20C0   Reductie Verwarming ‘B’ Control, signaal te sterk Reductant Heater ‘B’ Control, Signal too High
 P20C1   Reductie Verwarming ‘C’ Control, open circuit of fout in circuit Reductant Heater ‘C’ Control, Circuit / Open
 P20C2   Reductie Verwarming ‘C’ Control, onaannemelijk signaal Reductant Heater ‘C’ Control, Performance
 P20C3   Reductie Verwarming ‘C’ Control, signaal te zwak Reductant Heater ‘C’ Control, Signal too Low
 P20C4   Reductie Verwarming ‘C’ Control, signaal te sterk Reductant Heater ‘C’ Control, Signal too High
 P20C5   Reductie Verwarming ‘D’ Control, open circuit of fout in circuit Reductant Heater ‘D’ Control, Circuit / Open
 P20C6   Reductie Verwarming ‘D’ Control, onaannemelijk signaal Reductant Heater ‘D’ Control, Performance
 P20C7   Reductie Verwarming ‘D’ Control, signaal te zwak Reductant Heater ‘D’ Control, Signal too Low
 P20C8   Reductie Verwarming ‘D’ Control, signaal te sterk Reductant Heater ‘D’ Control, Signal too High
 P20C9   Reductie Control Module heeft storingslamp doen branden Reductant Control Module Requested MIL Illumination
 P20CA   Reductie Luchtinjectie Druk, lekkage Reductant Injection Air Pressure Leakage
 P20CB   Uitlaat Nabehandeling Brandstofinjector ‘A’, aansturing, circuit open of fout in circuit Exhaust Aftertreatment Fuel Injector ‘A’ Control, Circuit / Open
 P20CC   Uitlaat Nabehandeling Brandstofinjector ‘A’, aansturing, onaannemelijk signaal Exhaust Aftertreatment Fuel Injector ‘A’ Control, Circuit Performance
 P20CD   Uitlaat Nabehandeling Brandstofinjector ‘A’, aansturing, signaal te zwak Exhaust Aftertreatment Fuel Injector ‘A’ Control, Signal too Low
 P20CE   Uitlaat Nabehandeling Brandstofinjector ‘A’, aansturing, signaal te sterk Exhaust Aftertreatment Fuel Injector ‘A’ Control, Signal too High
 P20CF   Uitlaat Nabehandeling Brandstofinjector ‘A’, aansturing, vast open Exhaust Aftertreatment Fuel Injector ‘A’, Stuck Open
 P20D0   Uitlaat Nabehandeling Brandstofinjector ‘A’, aansturing, vast gesloten Exhaust Aftertreatment Fuel Injector ‘A’, Stuck Closed
 P20D1   Uitlaat Nabehandeling Brandstofinjector ‘B’, aansturing, circuit open of fout in circuit Exhaust Aftertreatment Fuel Injector ‘B’ Control, Circuit / Open
 P20D2   Uitlaat Nabehandeling Brandstofinjector ‘B’, aansturing, onaannemelijk signaal Exhaust Aftertreatment Fuel Injector ‘B’ Control, Circuit Performance
 P20D3   Uitlaat Nabehandeling Brandstofinjector ‘B’, aansturing, signaal te zwak Exhaust Aftertreatment Fuel Injector ‘B’ Control, Signal too Low
 P20D4   Uitlaat Nabehandeling Brandstofinjector ‘B’, aansturing, signaal te sterk Exhaust Aftertreatment Fuel Injector ‘B’ Control, Signal too High
 P20D5   Uitlaat Nabehandeling Brandstofinjector ‘B’, aansturing, vast open Exhaust Aftertreatment Fuel Injector ‘B’, Stuck Open
 P20D6   Uitlaat Nabehandeling Brandstofinjector ‘B’, aansturing, vast gesloten Exhaust Aftertreatment Fuel Injector ‘B’, Stuck Closed
 P20D7   Uitlaat Nabehandeling, aansturing brandstof voorziening, circuit open of fout in circuit Exhaust Aftertreatment Fuel Supply Control, Circuit / Open
 P20D8   Uitlaat Nabehandeling, aansturing brandstof voorziening, onaannemelijk signaal Exhaust Aftertreatment Fuel Supply Control, Performance
 P20D9   Uitlaat Nabehandeling, aansturing brandstof voorziening, signaal te zwak Exhaust Aftertreatment Fuel Supply Control, Signal too Low
 P20DA   Uitlaat Nabehandeling, aansturing brandstof voorziening, signaal te sterk Exhaust Aftertreatment Fuel Supply Control, Signal too High
 P20DB   Uitlaat Nabehandeling, aansturing brandstof voorziening, vast open Exhaust Aftertreatment Fuel Supply Control, Stuck Open
 P20DC   Uitlaat Nabehandeling, aansturing brandstof voorziening, vast gesloten Exhaust Aftertreatment Fuel Supply Control, Stuck Closed
 P20DD   Uitlaat Nabehandeling, sensor brandstofdruk, fout in circuit Exhaust Aftertreatment Fuel Pressure Sensor, Circuit
 P20DE   Uitlaat Nabehandeling, sensor brandstofdruk, onaannemelijk signaal Exhaust Aftertreatment Fuel Pressure Sensor, Circuit Implausible Signal
 P20DF   Uitlaat Nabehandeling, sensor brandstofdruk, signaal te zwak Exhaust Aftertreatment Fuel Pressure Sensor, Signal too Low
 P20E0   Uitlaat Nabehandeling, sensor brandstofdruk, signaal te sterk Exhaust Aftertreatment Fuel Pressure Sensor, Signal too High
 P20E1   Uitlaat Nabehandeling, sensor brandstofdruk, onderbreking of foutief sugnaal Exhaust Aftertreatment Fuel Pressure Sensor, Circuit Intermittent / Erratic
 P20E2   Uitlaatgastemperatuursensor 1/2, bank 1, verhouding Exhaust Gas Temperature Sensor 1/2, bank 1, Correlation
 P20E3   Uitlaatgastemperatuursensor 1/3, bank 1, verhouding Exhaust Gas Temperature Sensor 1/3, bank 1, Correlation
 P20E4   Uitlaatgastemperatuursensor 2/2, bank 1, verhouding Exhaust Gas Temperature Sensor 2/3, bank 1, Correlation
 P20E5   Uitlaatgastemperatuursensor 1/2, bank 2, verhouding Exhaust Gas Temperature Sensor 1/2, bank 2, Correlation
 P20E6   Reductie Luchtinjectie, druk te laag Reductant Injection Air, Pressure Too Low
 P20E7   Reductie Luchtinjectie, druk te hoog Reductant Injection Air, Pressure Too High
 P20E8   Reductie Druk te laag Reductant Pressure Too Low
 P20E9   Reductie Druk te hoog Reductant Pressure Too High
 P20EA   Reductie Control Module Power Relais De-Energized Werking – te vroeg Reductant Control Module Power Relay De-Energized Performance – too Early
 P20EB   Reductie Control Module Power Relais De-Energized Werking – te laat Reductant Control Module Power Relay De-Energized Performance – too Late
 P20EC   SCR (Selective Catalytic Reduction) NOx Katalysator, bank 1, te hoge temperatuur SCR (Selective Catalytic Reduction) NOx Catalyst – Over Temperature, bank 1
 P20ED   SCR (Selective Catalytic Reduction) NOx voor-katalysator, bank 1, te hoge temperatuur SCR (Selective Catalytic Reduction) NOx Pre-Catalyst – Over Temperature, bank 1
 P20EE   SCR (Selective Catalytic Reduction) NOx Katalysator, bank 1, efficientie te laag SCR (Selective Catalytic Reduction) NOx Catalyst Efficiency Below Threshold, bank 1
 P20EF   SCR (Selective Catalytic Reduction) NOx voor-katalysator, bank 1, efficientie te laag SCR (Selective Catalytic Reduction) NOx Pre-Catalyst Efficiency Below Threshold, bank 1
 P20F0   SCR (Selective Catalytic Reduction) NOx Katalysator, bank 2, te hoge temperatuur SCR (Selective Catalytic Reduction) NOx Catalyst – Over Temperature, bank 2
 P20F1   SCR (Selective Catalytic Reduction) NOx voor-katalysator, bank 2, te hoge temperatuur SCR (Selective Catalytic Reduction) NOx Pre-Catalyst – Over Temperature, bank 2
 P20F2   SCR (Selective Catalytic Reduction) NOx Katalysator, bank 2, efficientie te laag SCR (Selective Catalytic Reduction) NOx Catalyst Efficiency Below Threshold, bank 2
 P20F3   SCR (Selective Catalytic Reduction) NOx voor-katalysator, bank 2, efficientie te laag SCR (Selective Catalytic Reduction) NOx Pre-Catalyst Efficiency Below Threshold, bank 2
 P20F4   Reductie Verbruik te laag Reductant Consumption Too Low
 P20F5   Reductie Verbruik te hoog Reductant Consumption Too High
 P20F6   Reductie Injectie Klep bank 1 unit 1, vast open Reductant Injection Valve Stuck Open, bank 1 unit 1
 P20F7   Reductie Injectie Klep bank 2 unit 1, vast open Reductant Injection Valve Stuck Open, bank 2 unit 1
 P2100   Gaskleppositiemotor, fout in circuit Throttle Actuator Control Motor, Control Circuit
 P2101   Regelmodule voor Gaspedaal Bediening, vermogen Control Module Throttle Actuator Position, Performance
 P2102   Gaskleppositiemotor, signaal te zwak Throttle Actuator Control Motor, Signal too Low
 P2103   Gaskleppositiemotor, signaal te sterk Throttle Actuator Control Motor, Signal too High
 P2104   Module voor Bediening Gaspedaal (J338), geforceerde stationair Throttle Valve Actuator Module (J338), forced idle
 P2105   Module voor Bediening Gaspedaal (J338), geforceerd afslaan motor Throttle Valve Actuator Module (J338), forced engine shutdown
 P2106   Module voor Bediening Gaspedaal (J338); beperkt vermogen vanwege een storing Throttle Valve Actuator Module (J338); Power Limited due to Malfunction
 P2107   Regelmodule voor Gaspedaal Bediening, intern circuit Throttle Actuator Control Module, Internal Circuit
 P2108   Regelmodule voor Gaspedaal Bediening, performance Throttle Actuator Control Module, Performance
 P2109   Gaspedaal Positie sensor ‘A’, Minimum Stop Werking Throttle/Pedal Position Sensor ‘A’, Minimum Stop Performance
 P210A   Gasklepbediening ‘B’, aansturing motor, circuit open of fout in circuit Throttle Actuator ‘B’ Control Motor, Circuit / Open
 P210B   Gasklepbediening ‘B’, aansturing motor, onaannemelijk signaal Throttle Actuator ‘B’ Control Motor, Circuit Implausible Signal
 P210C   Gasklepbediening ‘B’, aansturing motor, signaal te zwak Throttle Actuator ‘B’ Control Motor, Signal too Low
 P210D   Gasklepbediening ‘B’, aansturing motor, signaal te sterk Throttle Actuator ‘B’ Control Motor, Signal too High
 P210E   Gasklep / Pedaal Positie Sensor ‘C’ / ‘F’, verhouding Throttle / Pedal Position Sensor ‘C’ / ‘F’, Correlation
 P2110   Controle Systeem voor Gaspedaal Bediening, geforceerd beperkt toerental Throttle Actuator Control System, forced limited rpm
 P2111   Controle Systeem voor Gaspedaal Bediening, vast open Throttle Actuator Control System, stuck open
 P2112   Controle Systeem voor Gaspedaal Bediening, vast dicht Throttle Actuator Control System, stuck closed
 P2113   Gaspedaal Positie sensor ‘B’, Minimum Stop Werking Throttle/Pedal Position Sensor ‘B’, Minimum Stop Performance
 P2114   Gaspedaal Positie sensor ‘C’, Minimum Stop Werking Throttle/Pedal Position Sensor ‘C’, Minimum Stop Performance
 P2115   Gaspedaal Positie sensor ‘D’, Minimum Stop Werking Throttle/Pedal Position Sensor ‘D’, Minimum Stop Performance
 P2116   Gaspedaal Positie sensor ‘E’, Minimum Stop Werking Throttle/Pedal Position Sensor ‘E’, Minimum Stop Performance
 P2117   Gaspedaal Positie sensor ‘F’, Minimum Stop Werking Throttle/Pedal Position Sensor ‘F’, Minimum Stop Performance
 P2118   Aansturing Motor Bediening Gaspedaal, onwaarschijnlijk signaal Throttle Actuator Control Motor Current, Implausible Signal
 P2119   Positie Gaspedaal gesloten, onwaarschijnlijk signaal Throttle Closed Position, Performance
 P2120   Gaspedaal Positie Sensor / Schakelaar ‘D’, fout in elektrisch circuit Throttle/Pedal Position Sensor / Switch ‘D’, Circuit
 P2121   Gaspedaal Positie Sensor / Schakelaar ‘D’, onwaarschijnlijk signaal Throttle/Pedal Position Sensor / Switch ‘D’, Circuit Implausible Signal
 P2122   Sensor voor Gaspedaal Positie (G79). signaal te zwak Accelerator Position Sensor (G79), Signal too Low
 P2123   Sensor voor Gaspedaal Positie (G79). signaal te sterk Accelerator Position Sensor (G79), Signal too High
 P2124   Gaspedaal Positie Sensor / Schakelaar ‘D’, onderbreking Throttle/Pedal Position Sensor / Switch ‘D’, Circuit Intermittent
 P2125   Gaspedaal Positie Sensor / Schakelaar ‘E’, fout in elektrisch circuit Throttle/Pedal Position Sensor / Switch ‘E’, Circuit
 P2126   Gaspedaal Positie Sensor / Schakelaar ‘E’, onwaarschijnlijk signaal Throttle/Pedal Position Sensor / Switch ‘E’, Circuit Implausible Signal
 P2127   Sensor 2 voor Gaspedaal Positie (G185). signaal te zwak Accelerator Position Sensor 2 (G185), Signal too Low
 P2128   Sensor 2 voor Gaspedaal Positie (G185). signaal te sterk Accelerator Position Sensor 2 (G185), Signal too High
 P2129   Gaspedaal Positie Sensor / Schakelaar ‘E’, onderbreking Throttle/Pedal Position Sensor / Switch ‘E’, Circuit Intermittent
 P212A   Gaspedaal Positie Sensor ‘G’, fout in circuit Throttle / Pedal Position Sensor ‘G’, Circuit
 P212B   Gaspedaal Positie Sensor ‘G’, onaannemelijk signaal Throttle / Pedal Position Sensor ‘G’, Circuit Implausible Signal
 P212C   Gaspedaal Positie Sensor ‘G’, signaal te zwak Throttle / Pedal Position Sensor ‘G’, Signal too Low
 P212D   Gaspedaal Positie Sensor ‘G’, signaal te sterk Throttle / Pedal Position Sensor ‘G’, Signal too High
 P212E   Gaspedaal Positie Sensor ‘G’, onderbreking Throttle / Pedal Position Sensor ‘G’, Circuit Intermittent
 P2130   Gaspedaal Positie Sensor / Schakelaar ‘F’, elektrische fout in circuit Throttle/Pedal Position Sensor / Switch ‘F’, Circuit
 P2131   Gaspedaal Positie Sensor / Schakelaar ‘F’, onwaarschijnlijk signaal Throttle/Pedal Position Sensor / Switch ‘F’, Circuit Implausible Signal
 P2132   Gaspedaal Positie Sensor / Schakelaar ‘F’, kortsluiting naar massa Throttle/Pedal Position Sensor / Switch ‘F’, Signal too Low
 P2133   Gaspedaal Positie Sensor / Schakelaar ‘F’, kortsluiting naar plus Throttle/Pedal Position Sensor / Switch ‘F’, Signal too High
 P2134   Gaspedaal Positie Sensor / Schakelaar ‘F’, onderbreking Throttle/Pedal Position Sensor / Switch ‘F’, Circuit Intermittent
 P2135   Gaspedaal Positie Sensoren 1 en 2, onderlinge verhouding Throttle Position (TP) Sensor 1-2, Correlation
 P2136   Gaspedaal Positie Sensor / Schakelaar ‘A’ / ‘C’, onderlinge verhouding voltage Throttle/Pedal Position Sensor / Switch ‘A’ / ‘C’, Voltage Correlation
 P2137   Gaspedaal Positie Sensor / Schakelaar ‘B’ / ‘C’, onderlinge verhouding voltage Throttle/Pedal Position Sensor / Switch ‘B’ / ‘C’, Voltage Correlation
 P2138   Sensor 1/2 voor Gaspedaal Positie (G79) + (G185). onwaarschijnlijk signaal Accelerator Position Sensor 1/2 (G79) + (G185), Implausible Signal
 P2139   Gaspedaal Positie Sensor / Schakelaar ‘D’ / ‘F’, onderlinge verhouding voltage Throttle/Pedal Position Sensor / Switch ‘D’ / ‘F’, Voltage Correlation
 P213A   EGR aansturing ‘B’, circuit open of fout in circuit Exhaust Gas Recirculation Throttle Control, Circuit ‘B’ / Open
 P213B   EGR aansturing ‘B’, onaannemelijk signaal Exhaust Gas Recirculation Throttle Control, Circuit ‘B’ Implausible Signal
 P213C   EGR aansturing ‘B’, signaal te zwak Exhaust Gas Recirculation Throttle Control, Circuit ‘B’ Low
 P213D   EGR aansturing ‘B’, signaal te sterk Exhaust Gas Recirculation Throttle Control, Circuit ‘B’ High
 P213E   Fout in brandstofinjectie systeem, motor daarom uitgeschakeld Fuel Injection System Fault – Forced Engine Shutdown
 P213F   Fout in brandstofpomp systeem, motor daarom uitgeschakeld Fuel Pump System Fault – Forced Engine Shutdown
 P2140   Gaspedaal Positie Sensor / Schakelaar ‘E’ / ‘F’, onderlinge verhouding voltage Throttle/Pedal Position Sensor / Switch ‘E’ / ‘F’, Voltage Correlation
 P2141   EGR Gaspedaal-controle, circuit ‘A’ signaal te zwak Exhaust Gas Recirculation Throttle Control, Circuit ‘A’ Low
 P2142   EGR Gaspedaal-controle, circuit ‘A’ signaal te sterk Exhaust Gas Recirculation Throttle Control, Circuit ‘A’ High
 P2143   EGR klep-controle, onderbreking of fout in elektrisch circuit Exhaust Gas Recirculation Vent Control, Circuit / Open
 P2144   EGR klep-controle, kortsluiting naar massa Exhaust Gas Recirculation Vent Control, Signal too Low
 P2145   EGR klep-controle, kortsluiting naar plus Exhaust Gas Recirculation Vent Control, Signal too High
 P2146   Voedingsspanning voor Brandstof Injectie Groep A, onderbreking in circuit Supply Voltage for Fuel Injector Group A, Open Circuit
 P2147   Voedingsspanning voor Brandstof Injectie Groep A, signaal te zwak Supply Voltage for Fuel Injector Group A, Signal too Low
 P2148   Voedingsspanning voor Brandstof Injectie Groep A, signaal te sterk Supply Voltage for Fuel Injector Group A, Signal too High
 P2149   Voedingsspanning voor Brandstof Injectie Groep B, onderbreking in circuit Supply Voltage for Fuel Injector Group B, Open Circuit
 P2150   Voedingsspanning voor Brandstof Injectie Groep B, signaal te zwak Supply Voltage for Fuel Injector Group B, Signal too Low
 P2151   Voedingsspanning voor Brandstof Injectie Groep B, signaal te sterk Supply Voltage for Fuel Injector Group B, Signal too High
 P2152   Voedingsspanning voor Brandstof Injectie Groep C, onderbreking in circuit Supply Voltage for Fuel Injector Group C, Open Circuit
 P2153   Voedingsspanning voor Brandstof Injectie Groep C, signaal te zwak Supply Voltage for Fuel Injector Group C, Signal too Low
 P2154   Voedingsspanning voor Brandstof Injectie Groep C, signaal te sterk Supply Voltage for Fuel Injector Group C, Signal too High
 P2155   Voedingsspanning voor Brandstof Injectie Groep D, onderbreking in circuit Supply Voltage for Fuel Injector Group D, Open Circuit
 P2156   Voedingsspanning voor Brandstof Injectie Groep D, signaal te zwak Supply Voltage for Fuel Injector Group D, Signal too Low
 P2157   Voedingsspanning voor Brandstof Injectie Groep D, signaal te sterk Supply Voltage for Fuel Injector Group D, Signal too High
 P2158   Sensor ‘B’ Wagensnelheid Vehicle Speed Sensor ‘B’
 P2159   Sensor ‘B’ Wagensnelheid, onwaarschijnlijk signaal Vehicle Speed Sensor ‘B’, Implausible Signal
 P215A   Wagensnelheid / Wielomwentelingen, verhouding Vehicle Speed / Wheel Speed, Correlation
 P215B   Wagensnelheid / Aandrijfas-snelheid, verhouding Vehicle Speed / Output Shaft Speed, Correlation
 P215C   Aandrijfas-snelheid / Wielsnelheid, verhouding Output Shaft Speed / Wheel Speed, Correlation
 P2160   Sensor ‘B’ Wagensnelheid, kortsluiting naar massa Vehicle Speed Sensor ‘B’, Signal too Low
 P2161   Sensor ‘B’ Wagensnelheid, onderbreking / foutief / kortsluiting naar plus Vehicle Speed Sensor ‘B’, Intermittent / Erratic / High
 P2162   Sensor ‘A ‘ – ‘B’ Wagensnelheid, onderlinge verhouding Vehicle Speed Sensor ‘A’ / ‘B’, Correlation
 P2163   Gasklep -pedaal Positiesensor ‘A’, maximum stop werking Throttle/Pedal Position Sensor ‘A’, Maximum Stop Performance
 P2164   Gasklep -pedaal Positiesensor ‘B’, maximum stop werking Throttle/Pedal Position Sensor ‘B’, Maximum Stop Performance
 P2165   Gasklep -pedaal Positiesensor ‘C’, maximum stop werking Throttle/Pedal Position Sensor ‘C’, Maximum Stop Performance
 P2166   Gasklep -pedaal Positiesensor ‘D’, maximum stop werking Throttle/Pedal Position Sensor ‘D’, Maximum Stop Performance
 P2167   Gasklep -pedaal Positiesensor ‘E’, maximum stop werking Throttle/Pedal Position Sensor ‘E’, Maximum Stop Performance
 P2168   Gasklep -pedaal Positiesensor ‘F’, maximum stop werking Throttle/Pedal Position Sensor ‘F’, Maximum Stop Performance
 P2169   Sensor Regeling Uitlaatdruk, onderbreking of fout in elektrisch circuit Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid, Control Circuit / Open
 P216A   Brandstofinjectie Groep ‘E’, voedingsspanning, circuit open of fout in circuit Fuel Injector Group ‘E’ Supply Voltage, Circuit / Open
 P216B   Brandstofinjectie Groep ‘E’, voedingsspanning, signaal te zwak Fuel Injector Group ‘E’ Supply Voltage, Signal too Low
 P216C   Brandstofinjectie Groep ‘E’, voedingsspanning, signaal te sterk Fuel Injector Group ‘E’ Supply Voltage, Signal too High
 P216D   Brandstofinjectie Groep ‘F’, voedingsspanning, circuit open of fout in circuit Fuel Injector Group ‘F’ Supply Voltage, Circuit / Open
 P216E   Brandstofinjectie Groep ‘F’, voedingsspanning, signaal te zwak Fuel Injector Group ‘F’ Supply Voltage, Signal too Low
 P216F   Brandstofinjectie Groep ‘F’, voedingsspanning, signaal te sterk Fuel Injector Group ‘F’ Supply Voltage, Signal too High
 P2170   Sensor Regeling Uitlaatdruk, kortsluiting naar massa Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid, Signal too Low
 P2171   Sensor Regeling Uitlaatdruk, kortsluiting naar plus Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid, Signal too High
 P2172   Aansturing Bediening Gaspedaal, plotselinge sterke luchtstroom ontdekt Throttle Actuator Control System, Sudden High Air Flow Detected
 P2173   Aansturing Bediening Gaspedaal, sterke luchtstroom ontdekt Throttle Actuator Control System, High Air Flow Detected
 P2174   Aansturing Bediening Gaspedaal, plotselinge geringe luchtstroom ontdekt Throttle Actuator Control System, Sudden Low Air Flow Detected
 P2175   Aansturing Bediening Gaspedaal, geringe luchtstroom ontdekt Throttle Actuator Control System, Low Air Flow Detected
 P2176   Minimale Gaspedaalpositie, niet ingeleerd Minimum Throttle Position, Not Learned
 P2177   Brandstofverdeling Bank 1, systeem te mager vanaf stationair Bank 1, System too Lean off Idle
 P2178   Brandstofverdeling Bank 1, systeem te rijk vanaf stationair Bank 1, System Too Rich Off Idle
 P2179   Brandstofverdeling Bank 2, systeem te mager vanaf stationair Bank 2, System too Lean off Idle
 P217A   Brandstofinjectie Groep ‘G’, voedingsspanning, circuit open of fout in circuit Fuel Injector Group ‘G’ Supply Voltage, Circuit / Open
 P217B   Brandstofinjectie Groep ‘G’, voedingsspanning, signaal te zwak Fuel Injector Group ‘G’ Supply Voltage, Signal too Low
 P217C   Brandstofinjectie Groep ‘G’, voedingsspanning, signaal te sterk Fuel Injector Group ‘G’ Supply Voltage, Signal too High
 P217D   Brandstofinjectie Groep ‘H’, voedingsspanning, circuit open of fout in circuit Fuel Injector Group ‘H’ Supply Voltage, Circuit / Open
 P217E   Brandstofinjectie Groep ‘H’, voedingsspanning, signaal te zwak Fuel Injector Group ‘H’ Supply Voltage, Signal too Low
 P217F   Brandstofinjectie Groep ‘H’, voedingsspanning, signaal te sterk Fuel Injector Group ‘H’ Supply Voltage, Signal too High
 P2180   Brandstofverdeling Bank 2, systeem te rijk vanaf stationair Bank 2, System Too Rich Off Idle
 P2181   Een fout in het koelsysteem Performance Malfunction in Cooling System
 P2182   Koelmiddeltemperatuursensor aan Radiateur-Uitgang (G83), elektrische fout in circuit Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83), Circuit
 P2183   Koelmiddeltemperatuursensor aan Radiateur-Uitgang (G83), onwaarschijnlijk signaal Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83), Circuit Implausible Signal
 P2184   Koelmiddeltemperatuursensor aan Radiateur-Uitgang (G83), signaal te zwak Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83), Signal too Low
 P2185   Koelmiddeltemperatuursensor aan Radiateur-Uitgang (G83), signaal te sterk Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83), Signal too High
 P2186   Koelmiddeltemperatuursensor aan Radiateur-Uitgang (G83), onderbreking Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83), Circuit Intermittent / Erratic
 P2187   Brandstofverdeling Bank 1, systeem te mager bij stationair Bank 1; System too Lean at Idle
 P2188   Brandstofverdeling Bank 1, systeem te rijk bij stationair Bank 1, System Too Rich at Idle
 P2189   Brandstofverdeling Bank 2, systeem te mager bij stationair Bank 2, System too Lean at Idle
 P2190   Brandstofverdeling Bank 2, systeem te rijk bij stationair Bank 2, System too Rich at Idle
 P2191   Brandstofverdeling Bank 1, systeem te mager bij volle belasting System Too Lean at Higher Load, Bank 1
 P2192   Brandstofverdeling Bank 1, systeem te rijk bij volle belasting System Too Rich at Higher Load, Bank 1
 P2193   Brandstofverdeling Bank 2, systeem te mager bij volle belasting System Too Lean at Higher Load, Bank 2
 P2194   Brandstofverdeling Bank 2, systeem te rijk bij volle belasting System Too Rich at Higher Load, Bank 2
 P2195   Lambda-sensor Bank-1 Sensor-1, signaal te mager Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1, Signal too Low (Lean)
 P2196   Lambda-sensor Bank-1 Sensor-1, signaal te rijk Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1, Signal too High (Rich)
 P2197   Lambda-sensor Bank-2 Sensor-1, signaal te mager Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1, Signal too Low (Lean)
 P2198   Lambda-sensor Bank-2 Sensor-1, signaal te rijk Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1, Signal too High (Rich)
 P2199   Sensor 1 en 2 voor Temperatuur Aangezogen Lucht, slechte correlatie Intake Air Temperature (IAT) Sensor 1/2 Correlation
 P219A   Bank 1, lucht-brandstof verhouding, niet in balans Bank 1 Air-Fuel Ratio Imbalance
 P219B   Bank 2, lucht-brandstof verhouding, niet in balans Bank 2 Air-Fuel Ratio Imbalance
 P219C   Cilinder 1, lucht-brandstof verhouding, niet in balans Cylinder 1 Air-Fuel Ratio Imbalance
 P219D   Cilinder 2, lucht-brandstof verhouding, niet in balans Cylinder 2 Air-Fuel Ratio Imbalance
 P219E   Cilinder 3, lucht-brandstof verhouding, niet in balans Cylinder 3 Air-Fuel Ratio Imbalance
 P219F   Cilinder 4, lucht-brandstof verhouding, niet in balans Cylinder 4 Air-Fuel Ratio Imbalance
 P21A0   Cilinder 5, lucht-brandstof verhouding, niet in balans Cylinder 5 Air-Fuel Ratio Imbalance
 P21A1   Cilinder 6, lucht-brandstof verhouding, niet in balans Cylinder 6 Air-Fuel Ratio Imbalance
 P21A2   Cilinder 7, lucht-brandstof verhouding, niet in balans Cylinder 7 Air-Fuel Ratio Imbalance
 P21A3   Cilinder 8, lucht-brandstof verhouding, niet in balans Cylinder 8 Air-Fuel Ratio Imbalance
 P21A4   Cilinder 9, lucht-brandstof verhouding, niet in balans Cylinder 9 Air-Fuel Ratio Imbalance
 P21A5   Cilinder 10, lucht-brandstof verhouding, niet in balans Cylinder 10 Air-Fuel Ratio Imbalance
 P21A6   Cilinder 11, lucht-brandstof verhouding, niet in balans Cylinder 11 Air-Fuel Ratio Imbalance
 P21A7   Cilinder 12, lucht-brandstof verhouding, niet in balans Cylinder 12 Air-Fuel Ratio Imbalance
 P21AA   Reductieniveau Sensor ‘B’, signaal te zwak Reductant Level Sensor ‘B’, Signal too Low
 P21AB   Reductieniveau Sensor ‘B’, signaal te sterk Reductant Level Sensor ‘B’, Signal too High
 P21AF   Reductieniveau Sensor ‘C’, signaal te zwak Reductant Level Sensor ‘C’, Signal too Low
 P21B0   Reductieniveau Sensor ‘C’, signaal te sterk Reductant Level Sensor ‘C’, Signal too High
 P2200   NOx Sensor Bank 1, elektrische fout in circuit NOx Sensor Bank 1, Circuit
 P2201   NOx Sensor Bank 1, onaannemelijk signaal NOx Sensor Bank 1, Circuit Implausible Signal
 P2202   NOx Sensor Bank 1, kortsluiting naar massa NOx Sensor Bank 1, Signal too Low
 P2203   NOx Sensor Bank 1, kortsluiting naar plus NOx Sensor Bank 1, Signal too High
 P2204   NOx Sensor Bank 1, onderbreking NOx Sensor Bank 1, Circuit Intermittent
 P2205   NOx Sensor Bank 1 Verwarming, onderbreking of elektrische fout in circuit NOx Sensor Heater Control Bank 1, Circuit / Open
 P2206   NOx Sensor Bank 1 Verwarming, kortsluiting naar massa NOx Sensor Heater Control Bank 1, Signal too Low
 P2207   NOx Sensor Bank 1 Verwarming, kortsluiting naar plus NOx Sensor Heater Control Bank 1, Signal too High
 P2208   NOx Sensor Bank 1 Sensor Verwarming, elektrische fout in circuit NOx Sensor Heater Sense Bank 1, Circuit
 P2209   NOx Sensor Bank 1 Sensor Verwarming, onaannemelijk signaal NOx Sensor Heater Sense Bank 1, Circuit Implausible Signal
 P220A   NOx Sensor Supply Voltage Bank-1 Sensor-1, Circuit
 P220E   NOx Sensor Heater Control Bank-1 Sensor-1, Circuit Range Performance
 P2210   NOx Sensor Bank 1 Sensor Verwarming, kortsluiting naar massa NOx Sensor Heater Sense Bank 1, Signal too Low
 P2211   NOx Sensor Bank 1 Sensor Verwarming, kortsluiting naar plus NOx Sensor Heater Sense Bank 1, Signal too High
 P2212   NOx Sensor Bank 1 Sensor Verwarming, onderbreking NOx Sensor Heater Sense Bank 1, Circuit Intermittent
 P2213   NOx Sensor Bank 2, elektrische fout in circuit NOx Sensor Bank 2, Circuit
 P2214   NOx Sensor Bank 2, onaannemelijk signaal NOx Sensor Bank 2, Circuit Implausible Signal
 P2215   NOx Sensor Bank 2, kortsluiting naar massa NOx Sensor Bank 2, Signal too Low
 P2216   NOx Sensor Bank 2, kortsluiting naar plus NOx Sensor Bank 2, Signal too High
 P2217   NOx Sensor Bank 2, onderbreking NOx Sensor Bank 2, Circuit Intermittent
 P2218   NOx Sensor Bank 2 Verwarming, onderbreking of elektrische fout in circuit NOx Sensor Heater Control Bank 2, Circuit / Open
 P2219   NOx Sensor Bank 2 Verwarming, kortsluiting naar massa NOx Sensor Heater Control Bank 2, Signal too Low
 P2220   NOx Sensor Bank 2 Verwarming, kortsluiting naar plus NOx Sensor Heater Control Bank 2, Signal too High
 P2221   NOx Sensor Bank 2 Sensor Verwarming, elektrische fout in circuit NOx Sensor Heater Sense Bank 2, Circuit
 P2222   NOx Sensor Bank 2 Sensor Verwarming, onaannemelijk signaal NOx Sensor Heater Sense Bank 2, Circuit Implausible Signal
 P2223   NOx Sensor Bank 2 Sensor Verwarming, kortsluiting naar massa NOx Sensor Heater Sense Bank 2, Signal too Low
 P2224   NOx Sensor Bank 2 Sensor Verwarming, kortsluiting naar plus NOx Sensor Heater Sense Bank 2, Signal too High
 P2225   NOx Sensor Bank 2 Sensor Verwarming, onderbreking NOx Sensor Heater Sense Bank 2, Circuit Intermittent
 P2226   Sensor A Luchtdruk, elektrische fout in circuit Barometric Pressure Sensor ‘A’, Circuit
 P2227   Sensor A Luchtdruk, onwaarschijnlijk signaal Barometric Pressure Sensor ‘A’, Circuit Implausible Signal
 P2228   Sensor A Luchtdruk, signaal te zwak Barometric Pressure Sensor ‘A’, Signal too Low
 P2229   Sensor A Luchtdruk, signaal te sterk Barometric Pressure Sensor ‘A’, Signal too High
 P222A   Sensor B Luchtdruk, fout in circuit Barometric Pressure Sensor ‘B’, Circuit
 P222B   Sensor B Luchtdruk, onaannemelijk signaal Barometric Pressure Sensor ‘B’, Circuit Implausible Signal
 P222C   Sensor B Luchtdruk, signaal te zwak Barometric Pressure Sensor ‘B’, Signal too Low
 P222D   Sensor B Luchtdruk, signaal te sterk Barometric Pressure Sensor ‘B’, Signal too High
 P222E   Sensor B Luchtdruk, onderbreking of foutief signaal Barometric Pressure Sensor ‘B’, Circuit Intermittent / Erratic
 P222F   Sensor A/B Luchtdruk, verhouding Barometric Pressure Sensor ‘A’ / ‘B’, Correlation
 P2230   Sensor A Luchtdruk, onderbreking Barometric Pressure Sensor ‘A’, Circuit Intermittent / Erratic
 P2231   Lambda-sensor 1 Bank-1, kortsluiting naar stroomkring verwarming Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1, Signal Shorted to Heater Circuit
 P2232   Lambda-sensor 2 Bank-1, kortsluiting naar stroomkring verwarming Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2, Signal Shorted to Heater Circuit
 P2233   Lambda-sensor 3 Bank-1, kortsluiting naar stroomkring verwarming Oxygen (Lambda) Sensor B1 S3, Signal Shorted to Heater Circuit
 P2234   Lambda-sensor 1 Bank-2, kortsluiting naar stroomkring verwarming Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1, Signal Shorted to Heater Circuit
 P2235   Lambda-sensor 2 Bank-2, kortsluiting naar stroomkring verwarming Oxygen (Lambda) Sensor B2 S2, Signal Shorted to Heater Circuit
 P2236   Lambda-sensor 3 Bank-2, kortsluiting naar stroomkring verwarming Oxygen (Lambda) Sensor B2 S3, Signal Shorted to Heater Circuit
 P2237   Lambda-sensor 1 Bank-1, Pompstroom, onderbreking Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1, Pump Current, Open Circuit
 P2238   Lambda-sensor 1 Bank-1, Pompstroom, kortsluiting naar massa Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1, Pump Current, Short to Ground
 P2239   Lambda-sensor 1 Bank-1, Pompstroom, kortsluiting naar plus Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1, Pump Current, Short to Plus
 P2240   Lambda-sensor 1 Bank-2, Pompstroom, onderbreking Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1, Pump Current, Open Circuit
 P2241   Lambda-sensor 1 Bank-2, Pompstroom, kortsluiting naar massa Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1, Pump Current, Short to Ground
 P2242   Lambda-sensor 1 Bank-2, Pompstroom, kortsluiting naar plus Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1, Pump Current, Short to Plus
 P2243   Lambda-sensor 1 Bank-1, Referentiestroom, onderbreking O2 Sensor Reference Voltage Bank 1 Sensor 1, Circuit / Open
 P2244   Lambda-sensor 1 Bank-1, Referentiestroom, onwaarschijnlijk signaal O2 Sensor Reference Voltage Bank 1 Sensor 1, Performance
 P2245   Lambda-sensor 1 Bank-1, Referentiestroom, kortsluiting naar massa O2 Sensor Reference Voltage Bank 1 Sensor 1, Signal too Low
 P2246   Lambda-sensor 1 Bank-1, Referentiestroom, kortsluiting naar plus O2 Sensor Reference Voltage Bank 1 Sensor 1, Signal too High
 P2247   Lambda-sensor 1 Bank-2, Referentiestroom, onderbreking O2 Sensor Reference Voltage Bank 2 Sensor 1, Circuit / Open
 P2248   Lambda-sensor 1 Bank-2, Referentiestroom, onwaarschijnlijk signaal O2 Sensor Reference Voltage Bank 2 Sensor 1, Performance
 P2249   Lambda-sensor 1 Bank-2, Referentiestroom, kortsluiting naar massa O2 Sensor Reference Voltage Bank 2 Sensor 1, Signal too Low
 P2250   Lambda-sensor 1 Bank-2, Referentiestroom, kortsluiting naar plus O2 Sensor Reference Voltage Bank 2 Sensor 1, Signal too High
 P2251   Lambda-sensor 1 Bank-1, massakabel, onderbreking O2 Sensor Negative Current Control Bank 1 Sensor 1, Circuit / Open
 P2252   Lambda-sensor 1 Bank-1, massakabel, kortsluiting naar massa O2 Sensor Negative Current Control Bank 1 Sensor 1, Signal too Low
 P2253   Lambda-sensor 1 Bank-1, massakabel, kortsluiting naar plus O2 Sensor Negative Current Control Bank 1 Sensor 1, Signal too High
 P2254   Lambda-sensor 1 Bank-2, massakabel, onderbreking O2 Sensor Negative Current Control Bank 2 Sensor 1, Circuit / Open
 P2255   Lambda-sensor 1 Bank-2, massakabel, kortsluiting naar massa O2 Sensor Negative Current Control Bank 2 Sensor 1, Signal too Low
 P2256   Lambda-sensor 1 Bank-2, massakabel, kortsluiting naar plus O2 Sensor Negative Current Control Bank 2 Sensor 1, Signal too High
 P2257   Relais voor Pomp A Secundaire Lucht (J299), kortsluiting naar massa Secondary Air Injection System Control ‘A’, Signal too Low
 P2258   Relais voor Pomp A Secundaire Lucht (J299), kortsluiting naar plus Secondary Air Injection System Control ‘A’, Signal too High
 P2259   Relais voor Pomp B Secundaire Lucht, kortsluiting naar massa Secondary Air Injection System Control ‘B’, Signal too Low
 P225A   Stikstofs Bank-1 Sensor-1, IJkingsgeheugen NOx Sensor Bank-1 Sensor-1, Calibration Memory
 P2260   Relais voor Pomp B Secundaire Lucht, kortsluiting naar plus Secondary Air Injection System Control ‘B’, Signal too High
 P2261   Drukregelventiel voor de Turbo (N249), mechanische fout Boost Pressure Control Valve (N249), mechanical malfunction
 P2262   Turbocharger / Supercharger, geen druk aanwezig Turbocharger / Supercharger Boost Pressure Not Detected – Mechanical
 P2263   Turbocharger / Supercharger, onvoldoende werking Turbocharger / Supercharger Boost System Performance
 P2264   Water in Vloeistofsensor, elektrische fout in circuit Water in Fuel Sensor, Circuit
 P2265   Water in Vloeistofsensor, onwaarschijnlijk signaal Water in Fuel Sensor, Circuit Implausible Signal
 P2266   Water in Vloeistofsensor, kortsluiting naar massa Water in Fuel Sensor, Signal too Low
 P2267   Water in Vloeistofsensor, kortsluiting naar plus Water in Fuel Sensor, Signal too High
 P2268   Water in Vloeistofsensor, onderbreking Water in Fuel Sensor, Circuit Intermittent
 P2269   Water in Vloeistofsensor, onjuist Water in Fuel Condition
 P226A   Water in Brandstoflamp, fout in circuit Water in Fuel Lamp Control, Circuit
 P226B   Turbocharger / Supercharger, Laaddruk te hoog, mechanische fout Turbocharger / Supercharger Boost Pressure too High – Mechanical
 P2270   Lambda-sensor 2 Bank-1, signaal te mager O2 Sensor Signal Bank 1 Sensor 2, Biased / Stuck Lean
 P2271   Lambda-sensor 2 Bank-1, signaal te rijk O2 Sensor Signal Bank 1 Sensor 2, Biased / Stuck Rich
 P2272   Lambda-sensor 2 Bank-2, signaal te mager O2 Sensor Signal Bank 2 Sensor 2, Biased / Stuck Lean
 P2273   Lambda-sensor 2 Bank-2, signaal te rijk O2 Sensor Signal Bank 2 Sensor 2, Biased / Stuck Rich
 P2274   Lambda-sensor 3 Bank-1, signaal te mager O2 Sensor Signal Bank 1 Sensor 3, Biased / Stuck Lean
 P2275   Lambda-sensor 3 Bank-1, signaal te rijk O2 Sensor Signal Bank 1 Sensor 3, Biased / Stuck Rich
 P2276   Lambda-sensor 3 Bank-2, signaal te mager O2 Sensor Signal Bank 2 Sensor 3, Biased / Stuck Lean
 P2277   Lambda-sensor 3 Bank-2, signaal te rijk O2 Sensor Signal Bank 2 Sensor 3, Biased / Stuck Rich
 P2278   Lambda-sensor, signaal verwisseld van Bank 1 Sensor 3 met Bank 2 Sensor 3 O2 Sensor Signals Swapped, Bank 1 Sensor 3 – /Bank 2 Sensor 3
 P2279   Lek in Luchtinlaat Leak in Air Intake System
 P2280   Beperking Luchtstroom / Lek tussen Luchtfilter en MAF Air Flow Restriction / Air Leak Between Air Filter and MAF
 P2281   Lek in Luchtstroom tussen MAF en Gasklephuis Air Leak Between MAF and Throttle Body
 P2282   Lek in Luchtstroom tussen Gasklephuis en Inlaatkleppen Air Leak Between Throttle Body and Intake Valves
 P2283   Sensor Druk-controle Injector, elektrische fout in circuit Injector Control Pressure Sensor, Circuit
 P2284   Sensor Druk-controle Injector, onwaarschijnlijk signaal Injector Control Pressure Sensor, Circuit Implausible Signal
 P2285   Sensor Druk-controle Injector, kortsluiting naar massa Injector Control Pressure Sensor, Signal too Low
 P2286   Sensor Druk-controle Injector, kortsluiting naar plus Injector Control Pressure Sensor, Signal too High
 P2287   Sensor Druk-controle Injector, onderbreking Injector Control Pressure Sensor, Circuit Intermittent
 P2288   Injector Druk-controle, druk te hoog Injector Control Pressure, Too High
 P2289   Injector Druk-controle, druk te hoog bij uitgeschakelde motor Injector Control Pressure, Too High – Engine Off
 P228A   Brandstofdruk Regulator 1 – motor uitgezet Fuel Pressure Regulator 1 – Forced Engine Shutdown
 P228B   Brandstofdruk Regulator 2 – motor uitgezet Fuel Pressure Regulator 2 – Forced Engine Shutdown
 P228C   Brandstofdruk Regulator 1, buiten regelgrenzen, druk te laag Fuel Pressure Regulator 1 – Exceeded Control Limits – Pressure too Low
 P228D   Brandstofdruk Regulator 1, buiten regelgrenzen, druk te hoog Fuel Pressure Regulator 1 – Exceeded Control Limits – Pressure too High
 P228E   Brandstofdruk Regulator 1, buiten regelgrenzen, te laag Fuel Pressure Regulator 1 – Exceeded Learning Limits – too Low
 P228F   Brandstofdruk Regulator 1, buiten regelgrenzen, te hoog Fuel Pressure Regulator 1 – Exceeded Learning Limits – too High
 P2290   Injector Druk-controle, druk te laag Injector Control Pressure, Too Low
 P2291   Injector Druk-controle, druk te laag bij draaiende motor Injector Control Pressure, Too Low – Engine Cranking
 P2292   Injector Druk-controle, onjuist Injector Control Pressure, Erratic
 P2293   Regelventiel voor Brandstofdruk (N276), mechanische fout Fuel Pressure Regulator Valve (N276), Mechanical Malfunction
 P2294   Regelventiel voor Brandstofdruk (N276), onderbreking Fuel Pressure Regulator Valve (N276), Control Circuit / Open
 P2295   Regelventiel voor Brandstofdruk (N276), kortsluiting naar min Fuel Pressure Regulator Valve (N276), Signal too Low
 P2296   Regelventiel voor Brandstofdruk (N276), kortsluiting naar plus Fuel Pressure Regulator Valve (N276), Signal too High
 P2297   Uitlaatgas Bank-1 Sonde-1, Spanning van Signaal Lambda-sensor bij Vertraging, regelgrens overschreden O2 Sensor Out of Range During Deceleration Bank 1 Sensor 1
 P2298   Uitlaatgas Bank-2 Sonde-1, Spanning van Signaal Lambda-sensor bij Vertraging, regelgrens overschreden O2 Sensor Out of Range During Deceleration Bank 2 Sensor 1
 P2299   Positie Rempedaal / Positie Versnellingspedaal, komen niet overeen Brake Pedal Position / Accelerator Pedal Position, Incompatible
 P229A   Brandstofdruk Regulator 2, buiten regelgrenzen, druk te laag Fuel Pressure Regulator 2 Exceeded Control Limits – Pressure too Low
 P229B   Brandstofdruk Regulator 2, buiten regelgrenzen, druk te hoog Fuel Pressure Regulator 2 Exceeded Control Limits – Pressure too High
 P229C   Brandstofdruk Regulator 2, buiten regelgrenzen, te laag Fuel Pressure Regulator 2 Exceeded Learning Limits – too Low
 P229D   Brandstofdruk Regulator 2, buiten regelgrenzen, te hoog Fuel Pressure Regulator 2 Exceeded Learning Limits – too High
 P229E   NOx Sensor, bank 1 sensor 2, fout in circuit NOx Sensor, bank 1 sensor 2, Circuit
 P229F   NOx Sensor, bank 1 sensor 2, onaannemelijk signaal NOx Sensor, bank 1 sensor 2, Circuit Implausible Signal
 P22A0   NOx Sensor, bank 1 sensor 2, signaal te zwak NOx Sensor, bank 1 sensor 2, Signal too Low
 P22A1   NOx Sensor, bank 1 sensor 2, signaal te sterk NOx Sensor, bank 1 sensor 2, Signal too High
 P22A2   NOx Sensor, bank 1 sensor 2, onderbreking NOx Sensor, bank 1 sensor 2, Circuit Intermittent
 P22A3   NOx Sensor, aansturing verwarming, bank 1 sensor 2, circuit open of fout in circuit NOx Sensor Heater Control, bank 1 sensor 2, Circuit / Open
 P22A4   NOx Sensor, aansturing verwarming, bank 1 sensor 2, signaal te zwak NOx Sensor Heater Control, bank 1 sensor 2, Signal too Low
 P22A5   NOx Sensor, aansturing verwarming, bank 1 sensor 2, signaal te sterk NOx Sensor Heater Control, bank 1 sensor 2, Signal too High
 P22A6   NOx Sensor, verwarming sense, bank 1 sensor 2, fout in circuit NOx Sensor Heater Sense, bank 1 sensor 2, Circuit
 P22A7   NOx Sensor, verwarming sense, bank 1 sensor 2, onaannemelijk signaal NOx Sensor Heater Sense, bank 1 sensor 2, Circuit Implausible Signal
 P22A8   NOx Sensor, verwarming sense, bank 1 sensor 2, signaal te zwak NOx Sensor Heater Sense, bank 1 sensor 2, Signal too Low
 P22A9   NOx Sensor, verwarming sense, bank 1 sensor 2, signaal te sterk NOx Sensor Heater Sense, bank 1 sensor 2, Signal too High
 P22AA   NOx Sensor, verwarming sense, bank 1 sensor 2, onderbreking NOx Sensor Heater Sense, bank 1 sensor 2, Circuit Intermittent
 P2300   Aansturing Bobine 1, kortsluitng naar min Ignition Coil ‘A’ Primary Control, Signal too Low
 P2301   Aansturing Bobine 1, kortsluitng naar plus Ignition Coil ‘A’ Primary Control, Short to Plus
 P2302   Secundaire stroom Bobine 1, fout Ignition Coil ‘A’ Secondary Circuit, Malfunction
 P2303   Aansturing Bobine 2, kortsluitng naar min Ignition Coil ‘B’ Primary Control, Signal too Low
 P2304   Aansturing Bobine 2, kortsluitng naar plus Ignition Coil ‘B’ Primary Control, Short to Plus
 P2305   Secundaire stroom Bobine 2, fout Ignition Coil ‘B’ Secondary Circuit, Malfunction
 P2306   Aansturing Bobine 3, kortsluitng naar min Ignition Coil ‘C’ Primary Control, Signal too Low
 P2307   Aansturing Bobine 3, kortsluitng naar plus Ignition Coil ‘C’ Primary Control, Short to Plus
 P2308   Secundaire stroom Bobine 3, fout Ignition Coil ‘C’ Secondary Circuit, Malfunction
 P2309   Aansturing Bobine 4, kortsluitng naar min Ignition Coil ‘D’ Primary Control, Signal too Low
 P2310   Aansturing Bobine 4, kortsluitng naar plus Ignition Coil ‘D’ Primary Control, Short to Plus
 P2311   Secundaire stroom Bobine 4, fout Ignition Coil ‘D’ Secondary Circuit, Malfunction
 P2312   Aansturing Bobine 5, kortsluitng naar min Ignition Coil ‘E’ Primary Control, Signal too Low
 P2313   Aansturing Bobine 5, kortsluitng naar plus Ignition Coil ‘E’ Primary Control, Short to Plus
 P2314   Secundaire stroom Bobine 5, fout Ignition Coil ‘E’ Secondary Circuit, Malfunction
 P2315   Aansturing Bobine 6, kortsluitng naar min Ignition Coil ‘F’ Primary Control, Signal too Low
 P2316   Aansturing Bobine 6, kortsluitng naar plus Ignition Coil ‘F’ Primary Control, Short to Plus
 P2317   Secundaire stroom Bobine 6, fout Ignition Coil ‘F’ Secondary Circuit, Malfunction
 P2318   Aansturing Bobine 7, kortsluitng naar min Ignition Coil ‘G’ Primary Control, Signal too Low
 P2319   Aansturing Bobine 7, kortsluitng naar plus Ignition Coil ‘G’ Primary Control, Short to Plus
 P2320   Secundaire stroom Bobine 7, fout Ignition Coil ‘G’ Secondary Circuit, Malfunction
 P2321   Aansturing Bobine 8, kortsluitng naar min Ignition Coil ‘H’ Primary Control, Signal too Low
 P2322   Aansturing Bobine 8, kortsluitng naar plus Ignition Coil ‘H’ Primary Control, Short to Plus
 P2323   Secundaire stroom Bobine 8, fout Ignition Coil ‘H’ Secondary Circuit, Malfunction
 P2324   Aansturing Bobine 9, kortsluitng naar min Ignition Coil ‘I’ Primary Control, Signal too Low
 P2325   Aansturing Bobine 9, kortsluitng naar plus Ignition Coil ‘I’ Primary Control, Short to Plus
 P2326   Secundaire stroom Bobine 9, fout Ignition Coil ‘I’ Secondary Circuit, Malfunction
 P2327   Aansturing Bobine 10, kortsluitng naar min Ignition Coil ‘J’ Primary Control, Signal too Low
 P2328   Aansturing Bobine 10, kortsluitng naar plus Ignition Coil ‘J’ Primary Control, Short to Plus
 P2329   Secundaire stroom Bobine 10, fout Ignition Coil ‘J’ Secondary Circuit, Malfunction
 P2330   Aansturing Bobine 11, kortsluitng naar min Ignition Coil ‘K’ Primary Control, Signal too Low
 P2331   Aansturing Bobine 11, kortsluitng naar plus Ignition Coil ‘K’ Primary Control, Short to Plus
 P2332   Secundaire stroom Bobine 11, fout Ignition Coil ‘K’ Secondary Circuit, Malfunction
 P2333   Aansturing Bobine 12, kortsluitng naar min Ignition Coil ‘L’ Primary Control, Signal too Low
 P2334   Aansturing Bobine 12, kortsluitng naar plus Ignition Coil ‘L’ Primary Control, Short to Plus
 P2335   Secundaire stroom Bobine 12, fout Ignition Coil ‘L’ Secondary Circuit, Malfunction
 P2336   Klopregeling cilinder 1, regelgrens overschreden Cylinder 1 Above Knock Threshold
 P2337   Klopregeling cilinder 2, regelgrens overschreden Cylinder 2 Above Knock Threshold
 P2338   Klopregeling cilinder 3, regelgrens overschreden Cylinder 3 Above Knock Threshold
 P2339   Klopregeling cilinder 4, regelgrens overschreden Cylinder 4 Above Knock Threshold
 P2340   Klopregeling cilinder 5, regelgrens overschreden Cylinder 5 Above Knock Threshold
 P2341   Klopregeling cilinder 6, regelgrens overschreden Cylinder 6 Above Knock Threshold
 P2342   Klopregeling cilinder 7, regelgrens overschreden Cylinder 7 Above Knock Threshold
 P2343   Klopregeling cilinder 8, regelgrens overschreden Cylinder 8 Above Knock Threshold
 P2344   Klopregeling cilinder 9, regelgrens overschreden Cylinder 9 Above Knock Threshold
 P2345   Klopregeling cilinder 10, regelgrens overschreden Cylinder 10 Above Knock Threshold
 P2346   Klopregeling cilinder 11, regelgrens overschreden Cylinder 11 Above Knock Threshold
 P2347   Klopregeling cilinder 12, regelgrens overschreden Cylinder 12 Above Knock Threshold
 P2400   Tankontluchtings Systeem, Aansturing Diagnosepomp voor lekkage, onderbreking of elektrische fout in circuit Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control, Circuit / Open
 P2401   Tankontluchtings Systeem, Aansturing Diagnosepomp voor lekkage, kortsluiting naar massa Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control, Signal too Low
 P2402   Tankontluchtings Systeem, Aansturing Diagnosepomp voor lekkage, kortsluiting naar plus Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control, Signal too High
 P2403   Tankontluchtings Systeem, Pomp, open circuit Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense, Circuit / Open
 P2404   Tankontluchtings Systeem, Pomp, onwaarschijnlijk signaal Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense, Circuit Implausible Signal
 P2405   Tankontluchtings Systeem, Pomp, kortsluiting naar massa Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense, Signal too Low
 P2406   Tankontluchtings Systeem, Pomp, kortsluiting naar plus Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense, Circut High
 P2407   Tankontluchtings Systeem, Pomp, onderbreking of fout in elektrisch circuit Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense, Circuit Intermittent / Erratic
 P2408   Sensor – Switch voor Brandstof dop/klep, fout in circuit Fuel Cap Sensor / Switch, Circuit
 P2409   Sensor – Switch voor Brandstof dop/klep, onwaarschijnlijk signaal Fuel Cap Sensor / Switch, Circuit Implausible Signal
 P240A   Tankontluchtingssysteem, lekdetectie, verwarming pomp, circuit open of fout in circuit Evaporative Emission System Leak Detection Pump Heater, Circuit / Open
 P240B   Tankontluchtingssysteem, lekdetectie, verwarming pomp, signaal te zwak Evaporative Emission System Leak Detection Pump Heater, Signal too Low
 P240C   Tankontluchtingssysteem, lekdetectie, verwarming pomp, signaal te sterk Evaporative Emission System Leak Detection Pump Heater, Signal too High
 P2410   Sensor – Switch voor Brandstof dop/klep, signaal te zwak Fuel Cap Sensor / Switch, Signal too Low
 P2411   Sensor – Switch voor Brandstof dop/klep, signaal te sterk Fuel Cap Sensor / Switch, Signal too High
 P2412   Sensor – Switch voor Brandstof dop/klep, onderbreking of foutief signaal Fuel Cap Sensor / Switch, Circuit Intermittent / Erratic
 P2413   Uitlaatgasterugvoersysteem (EGR), fout in werking Exhaust Gas Recirculation System (EGR), Performance Malfunction
 P2414   Lambda-sensor 1 Bank 1, spanning te laag / lucht-lek O2 Sensor Exhaust Sample Error Bank 1 Sensor 1
 P2415   Lambda-sensor 1 Bank 2, spanning te laag / lucht-lek O2 Sensor Exhaust Sample Error Bank 2 Sensor 1
 P2416   Uitlaatgas Bank 1, Lambda-sensoren voor en na de Hoofdkatalysator, verwisseld O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2 / Bank 1 Sensor 3
 P2417   Uitlaatgas Bank 2, Lambda-sensoren voor en na de Hoofdkatalysator, verwisseld O2 Sensor Signals Swapped Bank 2 Sensor 2 / Bank 2 Sensor 3
 P2418   Tankontluchtings Systeem, Aansturing Wisselklep, onderbreking of fout in elektrisch circuit Evaporative Emission System Switching Valve Control, Circuit / Open
 P2419   Tankontluchtings Systeem, Aansturing Wisselklep, kortsluiting naar massa Evaporative Emission System Switching Valve Control, Signal too Low
 P2420   Tankontluchtings Systeem, Aansturing Wisselklep, kortsluiting naar plus Evaporative Emission System Switching Valve Control, Signal too High
 P2421   Tankontluchtings Systeem, Magneetventiel 2 voor Actieve Kool (N115), permanent open Evaporative Emission System Vent (N115), Valve Stuck Open
 P2422   Tankontluchtings Systeem, Magneetventiel 2 voor Actieve Kool (N115), permanent gesloten Evaporative Emission System Vent (N115), Valve Stuck Closed
 P2423   HC Absorptie Katalysator Bank 1, efficientie beneden grenswaarde HC Adsorption Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1
 P2424   HC Absorptie Katalysator Bank 2, efficientie beneden grenswaarde HC Adsorption Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 2
 P2425   Ventiel voor Koeling uitlaatgasterugvoersysteem, onderbreking Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control, Circuit / Open
 P2426   Ventiel voor Koeling uitlaatgasterugvoersysteem, signaal te zwak Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control, Signal too Low
 P2427   Ventiel voor Koeling uitlaatgasterugvoersysteem, signaal te sterk Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control, Signal too High
 P2428   Temperatuur Uitlaatgas Bank 1, te hoog Exhaust Gas Temperature Bank 1, Too High
 P2429   Temperatuur Uitlaatgas Bank 2, te hoog Exhaust Gas Temperature Bank 2, Too High
 P242A   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 3, fout in circuit Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 3, Circuit
 P242B   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 3, onaannemelijk signaal Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 3, Circuit Range performance
 P242C   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 3, signaal te zwak Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 3, Signal too Low
 P242D   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 3, signaal te sterk Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 3, Signal too High
 P242E   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 3, onderbreking of foutief signaal Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 3, Circuit Intermittent / Erratic
 P242F   Diesel Partikel Filter (DPF), restrictie, verstopt Diesel Particulate Filter (Bank 1); Restricted/Clogged – MIL ON
 P2430   Secondair Lucht Injectie Systeem, Sensor Luchtstroom -druk Bank 1, elektrische fout in circuit Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Bank 1, Circuit
 P2431   Secondair Lucht Injectie Systeem, Sensor Luchtstroom -druk Bank 1, onwaarschijnlijk signssl Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Bank 1, Circuit Implausible Signal
 P2432   Secondair Lucht Injectie Systeem, Sensor Luchtstroom -druk Bank 1, kortsluiting naar massa Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Bank 1, Signal too Low
 P2433   Secondair Lucht Injectie Systeem, Sensor Luchtstroom -druk Bank 1, kortsluiting naar plus Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Bank 1, Signal too High
 P2434   Secondair Lucht Injectie Systeem, Sensor Luchtstroom -druk Bank 1, onderbreking / foutief Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Bank 1, Circuit Intermittent / Erratic
 P2435   Secondair Lucht Injectie Systeem, Sensor Luchtstroom -druk Bank 2, elektrische fout in circuit Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Bank 2, Circuit
 P2436   Secondair Lucht Injectie Systeem, Sensor Luchtstroom -druk Bank 2, onwaarschijnlijk signssl Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Bank 2, Circuit Implausible Signal
 P2437   Secondair Lucht Injectie Systeem, Sensor Luchtstroom -druk Bank 2, kortsluiting naar massa Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Bank 2, Signal too Low
 P2438   Secondair Lucht Injectie Systeem, Sensor Luchtstroom -druk Bank 2, kortsluiting naar plus Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Bank 2, Signal too High
 P2439   Secondair Lucht Injectie Systeem, Sensor Luchtstroom -druk Bank 2, onderbreking / foutief Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Bank 2, Circuit Intermittent / Erratic
 P2440   Secondair Lucht Injectie Systeem, Schakelklep Bank 1, permanent open Secondary Air Injection System Switching Valve Bank 1, Stuck Open
 P2441   Secondair Lucht Injectie Systeem, Schakelklep Bank 1, permanent gesloten Secondary Air Injection System Switching Valve Bank 1, Stuck Closed
 P2442   Secondair Lucht Injectie Systeem, Schakelklep Bank 2, permanent open Secondary Air Injection System Switching Valve Bank 2, Stuck Open
 P2443   Secondair Lucht Injectie Systeem, Schakelklep Bank 2, permanent gesloten Secondary Air Injection System Switching Valve Bank 2, Stuck Closed
 P2444   Secondair Lucht Injectie Systeem, Pomp Bank 1, permanent aan Secondary Air Injection System Pump Bank 1, Stuck On
 P2445   Secondair Lucht Injectie Systeem, Pomp Bank 1, permanent uit Secondary Air Injection System Pump Bank 1, Stuck Off
 P2446   Secondair Lucht Injectie Systeem, Pomp Bank 2, permanent aan Secondary Air Injection System Pump Bank 2, Stuck On
 P2447   Secondair Lucht Injectie Systeem, Pomp Bank 2, permanent uit Secondary Air Injection System Pump Bank 2, Stuck Off
 P2448   Secondair Lucht Injectie Systeem, Bank 1, sterke luchtstroming Secondary Air Injection System Bank 1, High Air Flow
 P2449   Secondair Lucht Injectie Systeem, Bank 2, sterke luchtstroming Secondary Air Injection System Bank 2, High Air Flow
 P244A   Diesel Partikel Filter (DPF) bank 1, drukverschil te groot Diesel Particulate Filter bank 1, Differential Pressure too Low
 P244B   Diesel Partikel Filter (DPF) bank 1, drukverschil te klein Diesel Particulate Filter bank 1, Differential Pressure too High
 P244C   Uitlaatgastemperatuur te laag voor Diesel Partikel Filter Regeneratie bank 1 Exhaust Temperature too Low for Particulate Filter Regeneration bank 1
 P244D   Uitlaatgastemperatuur te hoog voor Diesel Partikel Filter Regeneratie bank 1 Exhaust Temperature too High for Particulate Filter Regeneration bank 1
 P244E   Uitlaatgastemperatuur te laag voor Diesel Partikel Filter Regeneratie bank 2 Exhaust Temperature too Low for Particulate Filter Regeneration bank 2
 P244F   Uitlaatgastemperatuur te hoog voor Diesel Partikel Filter Regeneratie bank 2 Exhaust Temperature too High for Particulate Filter Regeneration bank 2
 P2450   EVAP Schakelklep, onjuiste werking / permanent open Evaporative Emission System Switching Valve, Performance / Stuck Open
 P2451   EVAP Schakelklep, onjuiste werking / permanent dicht Evaporative Emission System Switching Valve, Stuck Closed
 P2452   Diesel Partikel Filter, Druk-verschil-sensor ‘A’, elektrische fout in circuit Diesel Particle Filter, Differential Pressure Sensor, Circuit Malfunction
 P2453   Diesel Partikel Filter, Druk-verschil-sensor ‘A’, onwaarschijnlijk signaal Diesel Particle Filter, Differential Pressure Sensor, Implausible Signal
 P2454   Diesel Partikel Filter, Druk-verschil-sensor ‘A’, kortsluiting naar massa Diesel Particle Filter, Differential Pressure Sensor, Short to GND
 P2455   Diesel Partikel Filter, Druk-verschil-sensor ‘A’, kortsluiting naar plus Diesel Particle Filter, Differential Pressure Sensor, Signal too High
 P2456   Diesel Partikel Filter, Druk-verschil-sensor ‘A’, onderbreking of foutief signaal Diesel Particle Filter, Differential Pressure Sensor, Circuit Intermittent / Erratic
 P2457   Koeling uitlaatgasterugvoersysteem, Performance Exhaust Gas Recirculation Cooling System, Performance
 P2458   Diesel Partikel Filter: Regeneratie Tijdsduur Diesel Particulate Filter: Regeneration Duration
 P2459   Diesel Partikel Filter: Regeneratie Frequentie Diesel Particulate Filter: Regeneration Frequency
 P245A   EGR Koeler, aansturing bypass, fout in circuit Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Control, Circuit
 P245B   EGR Koeler, aansturing bypass, onaannemelijk signaal Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Control, Circuit Implausible Signal
 P245C   EGR Koeler, aansturing bypass, signaal te zwak Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Control, Signal too Low
 P245D   EGR Koeler, aansturing bypass, signaal te sterk Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Control, Signal too High
 P245E   Diesel Partikel Filter, Druksensor ‘B’, fout in circuit Diesel Particulate Filter Pressure Sensor ‘B’, Circuit Malfunctionp>
 P245F   Diesel Partikel Filter, Druksensor ‘B’, onaannemelijk signaal Diesel Particulate Filter Pressure Sensor ‘B’, Circuit Implausible Signal
 P2460   Diesel Partikel Filter, Druksensor ‘B’, signaal te zwak Diesel Particulate Filter Pressure Sensor ‘B’, Signal too Low
 P2461   Diesel Partikel Filter, Druksensor ‘B’, signaal te sterk Diesel Particulate Filter Pressure Sensor ‘B’, Signal too High
 P2462   Diesel Partikel Filter, Druksensor ‘B’, onderbreking of foutief signaal Diesel Particulate Filter Pressure Sensor ‘B’, Circuit Intermittent / Erratic
 P2463   Diesel Partikel Filter, buitensporige toename van roet Diesel Particulate Filter: Excessive Soot Accumulation
 P2464   Diesel Partikel Filter, Drukverschil Bank 2 te laag Diesel Particulate Filter Differential Pressure Too Low Bank 2
 P2465   Diesel Partikel Filter, Drukverschil Bank 2 te hoog Diesel Particulate Filter Differential Pressure Too High Bank 2
 P2466   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 3, fout in circuit Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 2 Sensor 3, Circuit
 P2467   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 3, onwaarschijnlijk signaal Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 2 Sensor 3, Circuit Implausible Signal
 P2468   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 3, signaal te zwak Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 2 Sensor 3, Signal too Low
 P2469   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 3, signaal te sterk Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 2 Sensor 3, Signal too High
 P246A   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 3, onderbreking Exhaust Gas Temperature Sensor Bank 2 Sensor 3, Intermittent
 P246B   Toestand auto onjuist voor Diesel Partikel Filter (DPF) Regeneratie Vehicle Conditions Incorrect for Diesel Particulate Filter Regeneration
 P246C   Diesel Partikel Filter (DPF) Restrictie, vermogen daardoor begrenst Diesel Particulate Filter Restriction – Forced Limited Power
 P246D   Diesel Partikel Filter (DPF) druksensor ‘A’ / ‘B’, verhouding Diesel Particulate Filter Pressure Sensor ‘A’ / ‘B’, Correlation
 P246E   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 4, fout in circuit Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 4, Circuit
 P246F   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 4, onaannemelijk signaal Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 4, Circuit Implausible Signal
 P2470   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 4, signaal te zwak Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 4, Signal too Low
 P2471   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 4, signaal te sterk Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 4, Signal too High
 P2472   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 4, onderbreking / onwaarschijnlijk Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 4, Circuit Intermittent / Erratic
 P2473   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 4, fout in circuit Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 2 Sensor 4, Circuit
 P2474   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 4, onwaarschijnlijk signaal Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 2 Sensor 4, Circuit Implausible Signal
 P2475   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 4, signaal te zwak Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 2 Sensor 4, Signal too Low
 P2476   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 4, signaal te sterk Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 2 Sensor 4, Signal too High
 P2477   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 4, onderbreking / onwaarschijnlijk Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 2 Sensor 4, Circuit Intermittent / Erratic Bank
 P2478   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 1, signaal hoger/lager dan toegestaan Exhaust Gas Temperature, Bank 1 Sensor 1, Out of Range
 P2479   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 2, signaal hoger/lager dan toegestaan Exhaust Gas Temperature, Bank 1 Sensor 2, Out of Range
 P247A   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 3, signaal hoger/lager dan toegestaan Exhaust Gas Temperature, Bank 1 Sensor 3, Out of Range
 P247B   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 4, signaal hoger/lager dan toegestaan Exhaust Gas Temperature, Bank 1 Sensor 4, Out of Range
 P247C   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 1, signaal hoger/lager dan toegestaan Exhaust Gas Temperature, Bank 2 Sensor 1, Out of Range
 P247D   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 2, signaal hoger/lager dan toegestaan Exhaust Gas Temperature, Bank 2 Sensor 2, Out of Range
 P247E   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 3, signaal hoger/lager dan toegestaan Exhaust Gas Temperature, Bank 2 Sensor 3, Out of Range
 P247F   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 4, signaal hoger/lager dan toegestaan Exhaust Gas Temperature, Bank 2 Sensor 4, Out of Range
 P2480   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 5, fout in circuit, onderbreking Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 5, Circuit / Open
 P2481   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 5, signaal te zwak Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 5, Signal too Low
 P2482   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 5, signaal te sterk Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 5, Signal too High
 P2483   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 5, onwaarschijnlijk signaal Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 5, Circuit Implausible Signal
 P2484   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 1 Sensor 5, onderbreking / onwaarschijnlijk Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 1 Sensor 5, Circuit Intermittent / Erratic
 P2485   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 5, fout in circuit, onderbreking Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 2 Sensor 5, Circuit / Open
 P2486   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 5, signaal te zwak Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 2 Sensor 5, Signal too Low
 P2487   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 5, signaal te sterk Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 2 Sensor 5, Signal too High
 P2488   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 5, onwaarschijnlijk signaal Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 2 Sensor 5, Circuit Implausible Signal
 P2489   Temperatuursensor Uitlaatgas, Bank 2 Sensor 5, fout in circuit, onwaarschijnlijk Exhaust Gas Temperature Sensor, Bank 2 Sensor 5, Circuit Intermittent / Erratic
 P249C   Gesloten Systeem Reductie Injectie Controle, te veel tijd om binnen te komen Excessive Time to Enter Closed Loop Reductant Injection Control
 P249D   Gesloten Systeem Reductie Injectie Controle aan limiet, te weinig stroming Closed Loop Reductant Injection Control at Limit, Flow too Low
 P249E   Gesloten Systeem Reductie Injectie Controle aan limiet, te veel stroming Closed Loop Reductant Injection Control at Limit, Flow too High
 P249F   Gesloten Systeem Diesel-Partikel-Filter Regeneratie Systeem, te veel tijd om binnen te komen Excessive Time to Enter Closed Loop Particulate Filter Regeneration Control
 P24A0   Gesloten Systeem Diesel-Partikel-Filter Regeneratie Systeem aan limiet, te weinig stroming Closed Loop Particulate Filter Regeneration Control at Limit, Flow too Low
 P24A1   Gesloten Systeem Diesel-Partikel-Filter Regeneratie Systeem aan limiet, te veel stroming Closed Loop Particulate Filter Regeneration Control at Limit, Flow too High
 P24A2   Diesel-Partikel-Filter Regeneratie Bank-1, niet compleet Diesel Particulate Filter Regeneration Bank-1, Incomplete
 P24A5   uitlaatgasterugvoersysteem (EGR), Omloopklep Koeling Bank-1, zit vast Exhaust Gas Recirculation (EGR) Cooler Bypass Control Bank-1, Stuck
 P2500   Dynamo Lamp / L-Terminal, kortsluiting naar massa Generator Lamp/L-Terminal, Signal too Low
 P2501   Dynamo Lamp / L-Terminal, kortsluiting naar plus Generator Lamp/L-Terminal, Signal too High
 P2502   Oplaad Systeem, Voltage Charging System, Voltage
 P2503   Oplaad Systeem, Voltage te laag Charging System, Voltage Low
 P2504   Oplaad Systeem, Voltage te hoog Charging System, Voltage High
 P2505   ECM/PCM Power Input, elektrische fout in circuit ECM/PCM Power Input, Signal
 P2506   ECM/PCM Power Input, onwaarschijnlijk signaal ECM/PCM Power Input, Signal Implausible Signal
 P2507   ECM/PCM Power Input, kortsluiting naar massa ECM/PCM Power Input, Signal too Low
 P2508   ECM/PCM Power Input, kortsluiting naar plus ECM/PCM Power Input, Signal too High
 P2509   ECM/PCM Power Input, onderbreking ECM/PCM Power Input, Signal Intermittent
 P250A   Sensor Niveau Motorolie, fout in circuit Engine Oil Level Sensor, Circuit
 P250B   Sensor Niveau Motorolie, onaannemelijk signaal Engine Oil Level Sensor, Circuit Implausible Signal
 P250C   Sensor Niveau Motorolie, signaal te zwak Engine Oil Level Sensor, Signal too Low
 P250D   Sensor Niveau Motorolie, signaal te sterk Engine Oil Level Sensor, Signal too High
 P250E   Sensor Niveau Motorolie, onderbreking of foutief signaal Engine Oil Level Sensor, Circuit Intermittent / Erratic
 P250F   Niveau Motorolie te laag Engine Oil Level too Low
 P2510   ECM/PCM Power Relais waarnemen, onwaarschijnlijk signaal ECM/PCM Power Relay Sense, Circuit Implausible Signal
 P2511   ECM/PCM Power Relais waarnemen, onderbreking ECM/PCM Power Relay Sense, Circuit Intermittent
 P2512   Event Data Recorder Verzoek, onderbreking of elektrische fout in circuit Event Data Recorder Request, Circuit / Open
 P2513   Event Data Recorder Verzoek, kortsluiting naar massa Event Data Recorder Request, Signal too Low
 P2514   Event Data Recorder Verzoek, kortsluiting naar plus Event Data Recorder Request, Signal too High
 P2515   A/C Druksensor ‘B’ van Koeling, elektrische fout in circuit A/C Refrigerant Pressure Sensor ‘B’, Circuit
 P2516   A/C Druksensor ‘B’ van Koeling, onwaarschijnlijk signaal A/C Refrigerant Pressure Sensor ‘B’, Circuit Implausible Signal
 P2517   A/C Druksensor ‘B’ van Koeling, signaal te laag A/C Refrigerant Pressure Sensor ‘B’, Signal too Low
 P2518   A/C Druksensor ‘B’ van Koeling, signaal te hoog A/C Refrigerant Pressure Sensor ‘B’, Signal too High
 P2519   A/C verzoek A, elektrische fout in circuit A/C Request A, Circuit
 P251A   PTO Schakelaar-aan, circuit open of fout in circuit PTO Enable Switch, Circuit / Open
 P251B   PTO Schakelaar-aan, signaal te zwak PTO Enable Switch, Signal too Low
 P251C   PTO Schakelaar-aan, signaal te sterk PTO Enable Switch, Signal too High
 P251D   PTO Schakelaar-uit, circuit open of fout in circuit PTO Enable Shutdown, Circuit / Open
 P251E   PTO Schakelaar-uit, signaal te zwak PTO Enable Shutdown, Signal too Low
 P251F   PTO Schakelaar-uit, signaal te sterk PTO Enable Shutdown, Signal too High
 P2520   A/C verzoek A, kortsluiting naar massa A/C Request A, Signal too Low
 P2521   A/C verzoek A, kortsluiting naar plus A/C Request A, Signal too High
 P2522   A/C verzoek B, elektrische fout in circuit A/C Request B, Circuit
 P2523   A/C verzoek B, kortsluiting naar massa A/C Request B, Signal too Low
 P2524   A/C verzoek B, kortsluiting naar plus A/C Request B, Signal too High
 P2525   Vacuüm Reservoir, Druksensor, elektrische fout in circuit Vacuüm Reservoir Pressure Sensor, Circuit
 P2526   Vacuüm Reservoir, Druksensor, onwaarschijnlijk signaal Vacuüm Reservoir Pressure Sensor, Circuit Implausible Signal
 P2527   Vacuüm Reservoir, Druksensor, kortsluiting naar massa Vacuüm Reservoir Pressure Sensor, Signal too Low
 P2528   Vacuüm Reservoir, Druksensor, kortsluiting naar plus Vacuüm Reservoir Pressure Sensor, Signal too High
 P2529   Vacuüm Reservoir, Druksensor, onderbreking Vacuüm Reservoir Pressure Sensor, Circuit Intermittent
 P252A   Sensor Kwaliteit Motorolie, fout in circuit Engine Oil Quality Sensor, Circuit
 P252B   Sensor Kwaliteit Motorolie, onaannemelijk signaal Engine Oil Quality Sensor, Circuit Implausible Signal
 P252C   Sensor Kwaliteit Motorolie, signaal te zwak Engine Oil Quality Sensor, Signal too Low
 P252D   Sensor Kwaliteit Motorolie, signaal te sterk Engine Oil Quality Sensor, Signal too High
 P252E   Sensor Kwaliteit Motorolie, onderbreking of foutief signaal Engine Oil Quality Sensor, Circuit Intermittent / Erratic
 P252F   Niveau Motorolie te hoog Engine Oil Level too High
 P2530   Start- Kontaktschakelaar, Positie ‘op kontakt’, elektrische fout in circuit Ignition Switch Run Position, Circuit
 P2531   Start- Kontaktschakelaar, Positie ‘op kontakt’, kortsluiting naar massa Ignition Switch Run Position, Signal too Low
 P2532   Start- Kontaktschakelaar, Positie ‘op kontakt’, kortsluiting naar plus Ignition Switch Run Position, Signal too High
 P2533   Start- Kontaktschakelaar, Positie ‘op kontakt’ / ‘start’, elektrische fout in circuit Ignition Switch Run/Start Position, Circuit
 P2534   Start- Kontaktschakelaar, Positie ‘op kontakt’ / ‘start’, kortsluiting naar massa Ignition Switch Run/Start Position, Signal too Low
 P2535   Start- Kontaktschakelaar, Positie ‘op kontakt’ / ‘start’, kortsluiting naar plus Ignition Switch Run/Start Position, Signal too High
 P2536   Start- Kontaktschakelaar, Positie ‘accessoire’, elektrische fout in circuit Ignition Switch Accessory Position, Circuit
 P2537   Start- Kontaktschakelaar, Positie ‘accessoire’, kortsluiting naar massa Ignition Switch Accessory Position, Signal too Low
 P2538   Start- Kontaktschakelaar, Positie ‘accessoire’, kortsluiting naar plus Ignition Switch Accessory Position, Signal too High
 P2539   Sensor voor Brandstofdruk, Lage Druk (G410), onderbreking Low Pressure Fuel System Sensor (G410), Open Circuit
 P253A   PTO Sense, circuit open of fout in circuit PTO Sense, Circuit / Open
 P253B   PTO Sense, onaannemelijk signaal PTO Sense, Circuit / Open Implausible Signal
 P253C   PTO Sense, signaal te zwak PTO Sense, Circuit / Open Low
 P253D   PTO Sense, signaal te sterk PTO Sense, Circuit / Open High
 P253E   PTO Sense, onderbreking of foutief signaal PTO Sense, Circuit / Open Intermittent / Erratic
 P253F   Motorolie is vervuild Engine Oil Deteriorated
 P2540   Sensor voor Brandstofdruk, Lage Druk (G410), onwaarschijnlijk signaal Low Pressure Fuel Sensor Sensor (G410), Implausible Signal
 P2541   Sensor voor Brandstofdruk, Lage Druk (G410), kortsluiting naar massa Low Pressure Fuel System Sensor (G410), Signal too Low
 P2542   Sensor voor Brandstofdruk, Lage Druk (G410), kortsluiting naar plus Low Pressure Fuel System Sensor (G410), Signal too High
 P2543   Sensor voor Brandstofdruk, Lage Druk (G410), onderbreking Low Pressure Fuel System Sensor (G410), Circuit Intermittent
 P2544   Koppel Managment Vraag input signaal A Torque Management Request Input Signal A
 P2545   Koppel Managment Vraag input signaal A, onwaarschijnlijk signaal Torque Management Request Input Signal A, Implausible Signal
 P2546   Koppel Managment Vraag input signaal A, kortsluiting naar massa Torque Management Request Input Signal A, Low
 P2547   Koppel Managment Vraag input signaal A, kortsluiting naar plus Torque Management Request Input Signal A, High
 P2548   Koppel Managment Vraag input signaal B Torque Management Request Input Signal B
 P2549   Koppel Managment Vraag input signaal B, onwaarschijnlijk signaal Torque Management Request Input Signal B, Implausible Signal
 P254A   PTO Snelheids-selector, Sensor / Schakelaar 1, circuit open of fout in circuit PTO Speed Selector Sensor / Switch 1, Circuit / Open
 P254B   PTO Snelheids-selector, Sensor / Schakelaar 1, onaannemelijk signaal PTO Speed Selector Sensor / Switch 1, Circuit Range Performance
 P254C   PTO Snelheids-selector, Sensor / Schakelaar 1, signaal te zwak PTO Speed Selector Sensor / Switch 1, Signal too Low
 P254D   PTO Snelheids-selector, Sensor / Schakelaar 1, signaal te sterk PTO Speed Selector Sensor / Switch 1, Signal too High
 P254E   PTO Snelheids-selector, Sensor / Schakelaar 1, onderbreking of foutief signaal PTO Speed Selector Sensor / Switch 1, Circuit Intermittent / Erratic
 P254F   Schakelaar Motorkap, circuit open of fout in circuit Engine Hood Switch, Circuit / Open
 P2550   Koppel Managment Vraag input signaal B, kortsluiting naar massa Torque Management Request Input Signal B, Low
 P2551   Koppel Managment Vraag input signaal B, kortsluiting naar plus Torque Management Request Input Signal B, High
 P2552   Gaspedaal / Brandstof Blokkering, elektrische fout in circuit Throttle/Fuel Inhibit, Circuit
 P2553   Gaspedaal / Brandstof Blokkering, onwaarschijnlijk signaal Throttle/Fuel Inhibit, Circuit Implausible Signal
 P2554   Gaspedaal / Brandstof Blokkering, kortsluiting naar massa Throttle/Fuel Inhibit, Signal too Low
 P2555   Gaspedaal / Brandstof Blokkering, kortsluiting naar plus Throttle/Fuel Inhibit, Signal too High
 P2556   Sensor-Switch voor Niveau Koelvloeistof Motor, fout in circuit Engine Coolant Level Sensor / Switch, Circuit
 P2557   Sensor-Switch voor Niveau Koelvloeistof Motor, onwaarschijnlijk signaal Engine Coolant Level Sensor / Switch, Circuit Implausible Signal
 P2558   Sensor-Switch voor Niveau Koelvloeistof Motor, signaal te zwak Engine Coolant Level Sensor / Switch, Signal too Low
 P2559   Sensor-Switch voor Niveau Koelvloeistof Motor, signaal te sterk Engine Coolant Level Sensor / Switch, Signal too High
 P255A   PTO Snelheids-selector, Sensor / Schakelaar 2, circuit open of fout in circuit PTO Speed Selector Sensor / Switch 2, Circuit / Open
 P255B   PTO Snelheids-selector, Sensor / Schakelaar 2, onaannemelijk signaal PTO Speed Selector Sensor / Switch 2, Implausible Signal
 P255C   PTO Snelheids-selector, Sensor / Schakelaar 2, signaal te zwak PTO Speed Selector Sensor / Switch 2, Signal too Low
 P255D   PTO Snelheids-selector, Sensor / Schakelaar 2, signaal te sterk PTO Speed Selector Sensor / Switch 2, Signal too High
 P255E   PTO Snelheids-selector, Sensor / Schakelaar 2, onderbreking of foutief signaal PTO Speed Selector Sensor / Switch 2, Circuit Intermittent / Erratic
 P255F   A/C Verzoek ‘A’, onaannemelijk signaal A/C Request ‘A’ Circuit Implausible Signal
 P2560   Koelvloeistof Motor, niveau te laag Engine Coolant Level Low
 P2561   A/C vraag van Regelmodule, MIL brandt A/C Control Module Requested, MIL Illumination
 P2562   Positiesensor Drukregeling Turbo, elektrische fout in circuit Turbocharger Boost Control Position Sensor, Circuit
 P2563   Positiesensor Drukregeling Turbo, onwaarschijnlijk signaal Turbocharger Boost Control Position Sensor, Circuit Implausible Signal
 P2564   Positiesensor Drukregeling Turbo, kortsluiting naar massa Turbocharger Boost Control Position Sensor, Signal too Low
 P2565   Positiesensor Drukregeling Turbo, kortsluiting naar plus Turbocharger Boost Control Position Sensor, Signal too High
 P2566   Positiesensor Drukregeling Turbo, onderbreking Turbocharger Boost Control Position Sensor, Circuit Intermittent
 P2567   Direkte Ozon Reductie Katalysator Temperatuursensor, elektrische fout in circuit Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit
 P2568   Temperatuursensor Directe Ozon Reductie Katalysator, onwaarschijnlijk signaal Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor, Circuit Implausible Signal
 P2569   Temperatuursensor Directe Ozon Reductie Katalysator, signaal te zwak Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor, Signal too Low
 P256A   Sensor / Schakelaar Knop Stationair Toerental, circuit open of fout in circuit Engine Idle Speed Selector Sensor / Switch, Circuit / Open
 P256B   Sensor / Schakelaar Knop Stationair Toerental, onaannemelijk signaal Engine Idle Speed Selector Sensor / Switch, Circuit Implausible Signal
 P256C   Sensor / Schakelaar Knop Stationair Toerental, signaal te zwak Engine Idle Speed Selector Sensor / Switch, Signal too Low
 P256D   Sensor / Schakelaar Knop Stationair Toerental, signaal te sterk Engine Idle Speed Selector Sensor / Switch, Signal too High
 P256E   Sensor / Schakelaar Knop Stationair Toerental, onderbreking of foutief signaal Engine Idle Speed Selector Sensor / Switch, Circuit Intermittent / Erratic
 P256F   A/C Verzoek ‘B’, onaannemelijk signaal A/C Request ‘B’, Circuit Implausible Signal
 P2570   Temperatuursensor Directe Ozon Reductie Katalysator, kortsluiting naar plus Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor, Signal too High
 P2571   Temperatuursensor Directe Ozon Reductie Katalysator, onderbreking of foutief signaal Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor, Circuit Intermittent / Erratic
 P2572   Slijtagesensor Directe Ozon Reductie Katalysator, elektrische fout in circuit Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor, Circuit
 P2573   Slijtagesensor Directe Ozon Reductie Katalysator, onwaarschijnlijk signaal Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor, Circuit Implausible Signal
 P2574   Slijtagesensor Directe Ozon Reductie Katalysator, kortsluiting naar massa Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor, Signal too Low
 P2575   Slijtagesensor Directe Ozon Reductie Katalysator, kortsluiting naar plus Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor, Signal too High
 P2576   Slijtagesensor Directe Ozon Reductie Katalysator, onderbreking Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor, Circuit Intermittent / Erratic
 P2577   Directe Ozon Reductie Katalysator, werking beneden drempelwaarde Direct Ozone Reduction Catalyst, Efficiency Below Threshold
 P2578   Snelheidssensor Turbolader, elektrische fout in circuit Turbocharger Speed Sensor, Circuit
 P2579   Snelheidssensor Turbolader, onwaarschijnlijk signaal Turbocharger Speed Sensor, Circuit Implausible Signal
 P257A   Vacuüm Reservoir, aansturing, circuit open of fout in circuit Vacuüm Reservoir Control, Circuit / Open
 P257B   Vacuüm Reservoir, aansturing, signaal te zwak Vacuüm Reservoir Control, Signal too Low
 P257C   Vacuüm Reservoir, aansturing, signaal te sterk Vacuüm Reservoir Control, Signal too High
 P257D   Schakelaar Motorkap, onaannemelijk signaal Engine Hood Switch, Circuit Implausible Signal
 P257E   Schakelaar Motorkap, signaal te zwak Engine Hood Switch, Signal too Low
 P257F   Schakelaar Motorkap, signaal te sterk Engine Hood Switch, Signal too High
 P2580   Snelheidssensor Turbolader, kortsluiting naar massa Turbocharger Speed Sensor, Signal too Low
 P2581   Snelheidssensor Turbolader, kortsluiting naar plus Turbocharger Speed Sensor, Signal too High
 P2582   Snelheidssensor Turbolader, onderbreking Turbocharger Speed Sensor, Circuit Intermittent
 P2583   Cruise Control Afstandssensor voorkant, 1 sensor of midden Cruise Control Front Distance Range Sensor Single Sensor or Center
 P2584   Control Module Brandstoftoevoeging, MIL gevraagd Fuel Additive Control Module Requested MIL Illumination
 P2585   Control Module Brandstoftoevoeging, waarschuwingslamp gevraagd Fuel Additive Control Module Warning Lamp Request
 P2586   Positiesensor ‘B’ Drukregeling Turbolader, elektrische fout in circuit Turbocharger Boost Control Position Sensor ‘B’, Circuit
 P2587   Positiesensor ‘B’ Drukregeling Turbolader, onwaarschijnlijk signaal Turbocharger Boost Control Position Sensor ‘B’, Circuit Implausible Signal
 P2588   Positiesensor ‘B’ Drukregeling Turbolader, kortsluiting naar massa Turbocharger Boost Control Position Sensor ‘B’, Signal too Low
 P2589   Positiesensor ‘B’ Drukregeling Turbolader, kortsluiting naar plus Turbocharger Boost Control Position Sensor ‘B’, Signal too High
 P258A   Vacuüm Pomp, aansturing, circuit open of fout in circuit Vacuüm Pump Control, Circuit / Open
 P258B   Vacuüm Pomp, aansturing, onaannemelijk signaal Vacuüm Pump Control, Circuit Implausible Signal
 P258C   Vacuüm Pomp, aansturing, signaal te zwak Vacuüm Pump Control, Signal too Low
 P258D   Vacuüm Pomp, aansturing, signaal te sterk Vacuüm Pump Control, Signal too High
 P258E   PTO Schakelaar-aan, werking PTO Enable Switch Performance
 P258F   Torque regeling verzoek Output Signaal Torque managment Request Output Signal
 P2590   Positiesensor ‘B’ Drukregeling Turbolader, onderbreking Turbocharger Boost Control Position Sensor ‘B’, Circuit Intermittent / Erratic
 P2591   Cruise Control Afstandssensor voorkant links Cruise Control Front Distance Range Sensor Left
 P2592   Cruise Control Afstandssensor voorkant rechts Cruise Control Front Distance Range Sensor Right
 P2600   Pomp voor Koelvloeistof, onderbreking Coolant Pump Control, Circuit / Open
 P2601   Pomp voor Koelvloeistof, onwaarschijnlijk signaal Coolant Pump Control, Circuit Implausible Signal
 P2602   Pomp voor Koelvloeistof, kortsluiting naar massa Coolant Pump Control, Signal too Low
 P2603   Pomp voor Koelvloeistof, kortsluiting naar plus Coolant Pump Control, Signal too High
 P2604   Verwarmer ‘A’ inlaatlucht, elektrische fout in circuit Intake Air Heater A, Circuit
 P2605   Verwarmer ‘A’ inlaatlucht, onwaarschijnlijk signaal Intake Air Heater A, Circuit Implausible Signal
 P2606   Verwarmer ‘A’ inlaatlucht, kortsluiting naar massa Intake Air Heater A, Signal too Low
 P2607   Verwarmer ‘A’ inlaatlucht, kortsluiting naar plus Intake Air Heater A, Signal too High
 P2608   Verwarmer ‘A’ inlaatlucht, onderbreking Intake Air Heater A, Circuit Open
 P2609   Verwarmer ‘A’ inlaatlucht, onvoldoende werking Intake Air Heater A, System Performance
 P260A   PTO aansturing, circuit open of fout in circuit PTO Control, Circuit / Open
 P260B   PTO aansturing, signaal te zwak PTO Control, Signal too Low
 P260C   PTO aansturing, signaal te sterk PTO Control, Signal too High
 P260D   PTO werking lamp, fout in circuit PTO Engaged Lamp Control, Circuit
 P260E   Diesel Partikel Filter (DPF) Regeneratie Lamp, aansturing, fout in circuit Diesel Particulate Filter regeneration Lamp Control, Circuit
 P260F   Tankontluchtings Systeem, Monitoring Proces, werking Evaporative System Monitoring Processor Performance
 P2610   ECM/PCM Interne timer uitschakeling motor, werking ECM/PCM Internal Engine Off Timer, Performance
 P2611   Aansturing Klep voor Airco Koelmiddel Verdeling, open circuit of elektrische fout in circuit A/C Refrigerant Distribution Valve Control, Circuit / Open
 P2612   Aansturing Klep voor Airco Koelmiddel Verdeling, signaal te zwak A/C Refrigerant Distribution Valve Control, Signal too Low
 P2613   Aansturing Klep voor Airco Koelmiddel Verdeling, signaal te sterk A/C Refrigerant Distribution Valve Control, Signal too High
 P2614   Nokkenas Positie Signaal uitgang, fout in circuit / onderbreking Camshaft Position Signal Output, Circuit / Open
 P2615   Nokkenas Positie Signaal uitgang, signaal te zwak Camshaft Position Signal Output, Signal too Low
 P2616   Nokkenas Positie Signaal uitgang, signaal te sterk Camshaft Position Signal Output, Signal too High
 P2617   Krukas Positie Signaal uitgang, fout in circuit / onderbreking Crankshaft Position Signal Output, Circuit / Open
 P2618   Krukas Positie Signaal uitgang, signaal te zwak Crankshaft Position Signal Output, Signal too Low
 P2619   Krukas Positie Signaal uitgang, signaal te sterk Crankshaft Position Signal Output, Signal too High
 P261A   Pomp voor Koelvloeistof ‘B’, onderbreking Cooling Pump ‘B’ Control, Circuit / Open
 P261B   Pomp voor Koelvloeistof ‘B’, onwaarschijnlijk signaal Cooling Pump ‘B’ Control, Circuit Implausible Signal
 P261C   Pomp voor Koelvloeistof ‘B’, kortsluiting naar massa Cooling Pump ‘B’ Control, Signal too Low
 P261D   Pomp voor Koelvloeistof ‘B’, kortsluiting naar plus Cooling Pump ‘B’ Control, Signal too High
 P2620   Gaspedaal Positie uitgang, fout in circuit / onderbreking Throttle Position Output, Circuit / Open
 P2621   Gaspedaal Positie uitgang, signaal te zwak Throttle Position Output, Signal too Low
 P2622   Gaspedaal Positie uitgang, signaal te sterk Throttle Position Output, Signal too High
 P2623   Aansturing drukregeling Injector, open circuit of fout in elektrische circuit Injector Control Pressure Regulator, Circuit / Open
 P2624   Aansturing drukregeling Injector, signaal te zwak Injector Control Pressure Regulator, Signal too Low
 P2625   Aansturing drukregeling Injector, signaal te sterk Injector Control Pressure Regulator, Signal too High
 P2626   Lineare Lambda-sensor; uitl.gas cil.rij 1 / afregelingsleiding imp.stroom: onderbreking O2 Sensor Pumping Current Trim Bank 1 Sensor 1, Circuit / Open
 P2627   Lineare Lambda-sensor Uitlaatgas Bank 1, afstelling pompstroom, kortsluiting naar massa O2 Sensor Pumping Current Trim Bank 1 Sensor 1, Signal too Low
 P2628   Lineare Lambda-sensor Uitlaatgas Bank 1, afstelling pompstroom, kortsluiting naar plus O2 Sensor Pumping Current Trim Bank 1 Sensor 1, Signal too High
 P2629   Lineare Lambda-sensor Uitlaatgas Bank 2, afstelling pompstroom, onderbreking O2 Sensor Pumping Current Trim Bank 2 Sensor 1, Circuit / Open
 P262A   Fuel Injector – Pilot Injection not Learned
 P2630   Lineare Lambda-sensor Uitlaatgas Bank 2, afstelling pompstroom, kortsluiting naar massa O2 Sensor Pumping Current Trim Bank 2 Sensor 1, Signal too Low
 P2631   Lineare Lambda-sensor Uitlaatgas Bank 2, afstelling pompstroom, kortsluiting naar plus O2 Sensor Pumping Current Trim Bank 2 Sensor 1, Signal too High
 P2632   Relais voor elektrische Brandstofpomp 2 (J49), onderbreking Fuel Pump B Control, Circuit / Open
 P2633   Relais voor elektrische Brandstofpomp 2 (J49), kortsluiting naar massa Fuel Pump B Control, Signal too Low
 P2634   Relais voor elektrische Brandstofpomp 2 (J49), kortsluiting naar plus Fuel Pump B Control, Signal too High
 P2635   Elektrische Brandstofpomp 1, te weing doorstroming Fuel Pump A, Low Flow / Performance
 P2636   Elektrische Brandstofpomp 2, te weing doorstroming Fuel Pump B, Low Flow / Performance
 P2637   Koppel-Management Feedback Signaal A Torque Management Feedback Signal A
 P2638   Koppel-Management Feedback Signaal A, onwaarschijnlijk signaal <span”>
 P2639   Koppel-Management Feedback Signaal A, signaal te zwak Torque Management Feedback Signal A, Low
 P2640   Koppel-Management Feedback Signaal A, signaal te sterk Torque Management Feedback Signal A, High
 P2641   Koppel-Management Feedback Signaal B Torque Management Feedback Signal B
 P2642   Koppel-Management Feedback Signaal B, onwaarschijnlijk signaal Torque Management Feedback Signal B, Implausible Signal
 P2643   Koppel-Management Feedback Signaal B, signaal te zwak Torque Management Feedback Signal B, Low
 P2644   Koppel-Management Feedback Signaal B, signaal te sterk Torque Management Feedback Signal B, High
 P2645   Aansturing Bediening Tuimelaar A, open circuit of elektrische fout in circuit ‘A Rocker Arm Actuator Control, Circuit / Open
 P2646   Bediening Tuimelaar A, werking / zit vast ‘A’ Rocker Arm Actuator System, Performance or Stuck Off
 P2647   Bediening Tuimelaar A, zit vast ‘A’ Rocker Arm Actuator System, Stuck On
 P2648   Aansturing Bediening Tuimelaar A, signaal te zwak ‘A’ Rocker Arm Actuator Control, Signal too Low
 P2649   Aansturing Bediening Tuimelaar A, signaal te sterk ‘A’ Rocker Arm Actuator Control, Signal too High
 P264A   Bediening Kleptuimelaar ‘A’ Positie Sensor, bank 1, fout in circuit ‘A’ Rocker Arm Actuator Position Sensor, bank 1, Circuit
 P264B   Bediening Kleptuimelaar ‘A’ Positie Sensor, bank 1, onaannemelijk signaal ‘A’ Rocker Arm Actuator Position Sensor, bank 1, Circuit Implausible Signal
 P264C   Bediening Kleptuimelaar ‘A’ Positie Sensor, bank 1, signaal te zwak ‘A’ Rocker Arm Actuator Position Sensor, bank 1, Signal too Low
 P264D   Bediening Kleptuimelaar ‘A’ Positie Sensor, bank 1, signaal te sterk ‘A’ Rocker Arm Actuator Position Sensor, bank 1, Signal too High
 P264E   Bediening Kleptuimelaar ‘A’ Positie Sensor, bank 1, onderbreking of foutief signaal ‘A’ Rocker Arm Actuator Position Sensor, bank 1, Circuit Intermittent / Erratic
 P2650   Aansturing Bediening Tuimelaar B, open circuit of elektrische fout in circuit ‘B’ Rocker Arm Actuator Control, Circuit / Open
 P2651   Bediening Tuimelaar B, werking / zit vast ‘B’ Rocker Arm Actuator System, Performance or Stuck Off
 P2652   Bediening Tuimelaar B, zit vast ‘B’ Rocker Arm Actuator System, Stuck On
 P2653   Aansturing Bediening Tuimelaar B, signaal te zwak ‘B’ Rocker Arm Actuator Control, Signal too Low
 P2654   Aansturing Bediening Tuimelaar B, signaal te sterk ‘B’ Rocker Arm Actuator Control, Signal too High
 P2655   Aansturing Bediening Tuimelaar A, open circuit of elektrische fout in circuit ‘A’ Rocker Arm Actuator Control, Circuit / Open
 P2656   Bediening Tuimelaar A, werking of stuck off ‘A’ Rocker Arm Actuator System, Performance or Stuck Off
 P2657   Bediening Tuimelaar A, stuck on ‘A’ Rocker Arm Actuator System, Stuck On
 P2658   Aansturing Bediening Tuimelaar A, signaal te zwak ‘A’ Rocker Arm Actuator Control, Signal too Low
 P2659   Aansturing Bediening Tuimelaar A, signaal te sterk ‘A’ Rocker Arm Actuator Control, Signal too High
 P265A   Bediening Kleptuimelaar ‘B’ Positie Sensor, bank 1, fout in circuit ‘B’ Rocker Arm Actuator Position Sensor, bank 1, Circuit
 P265B   Bediening Kleptuimelaar ‘B’ Positie Sensor, bank 1, onaannemelijk signaal ‘B’ Rocker Arm Actuator Position Sensor, bank 1, Circuit Implausible Signal
 P265C   Bediening Kleptuimelaar ‘B’ Positie Sensor, bank 1, signaal te zwak ‘B’ Rocker Arm Actuator Position Sensor, bank 1, Signal too Low
 P265D   Bediening Kleptuimelaar ‘B’ Positie Sensor, bank 1, signaal te sterk ‘B’ Rocker Arm Actuator Position Sensor, bank 1, Signal too High
 P265E   Bediening Kleptuimelaar ‘B’ Positie Sensor, bank 1, onderbreking of foutief signaal ‘B’ Rocker Arm Actuator Position Sensor, bank 1, Circuit Intermittent / Erratic
 P2660   Aansturing Bediening Tuimelaar B, open circuit of elektrische fout in circuit ‘B’ Rocker Arm Actuator Control, Circuit / Open
 P2661   Bediening Tuimelaar B, werking of stuck off ‘B’ Rocker Arm Actuator System, Performance or Stuck Off
 P2662   Bediening Tuimelaar B, stuck on ‘B’ Rocker Arm Actuator System, Stuck On
 P2663   Aansturing Bediening Tuimelaar B, signaal te zwak ‘B’ Rocker Arm Actuator Control, Signal too Low
 P2664   Aansturing Bediening Tuimelaar B, signaal te sterk ‘B’ Rocker Arm Actuator Control, Signal too High
 P2665   Controle Brandstof Afsluitklep B, fout in circuit / onderbreking Fuel Shutoff Valve B Control, Circuit / Open
 P2666   Controle Brandstof Afsluitklep B, signaal te zwak Fuel Shutoff Valve B Control, Signal too Low
 P2667   Controle Brandstof Afsluitklep B, signaal te sterk Fuel Shutoff Valve B Control, Signal too High
 P2668   Indicatielamp brandstofprocedure, elektrische fout in circuit Fuel Mode Indicator Lamp Control, Circuit
 P2669   Bediening, Voedingsspanning B, open circuit, elektrische fout in circuit Actuator Supply Voltage B, Circuit /Open
 P266A   Bediening Kleptuimelaar ‘A’ Positie Sensor, bank 2, fout in circuit ‘A’ Rocker Arm Actuator Position Sensor, bank 2, Circuit
 P266B   Bediening Kleptuimelaar ‘A’ Positie Sensor, bank 2, onaannemelijk signaal ‘A’ Rocker Arm Actuator Position Sensor, bank 2, Circuit Implausible Signal
 P266C   Bediening Kleptuimelaar ‘A’ Positie Sensor, bank 2, signaal te zwak ‘A’ Rocker Arm Actuator Position Sensor, bank 2, Signal too Low
 P266D   Bediening Kleptuimelaar ‘A’ Positie Sensor, bank 2, signaal te sterk ‘A’ Rocker Arm Actuator Position Sensor, bank 2, Signal too High
 P266E   Bediening Kleptuimelaar ‘A’ Positie Sensor, bank 2, onderbreking of foutief signaal ‘A’ Rocker Arm Actuator Position Sensor, bank 2, Circuit Intermittent / Erratic
 P2670   Bediening, Voedingsspanning B, kortsluiting naar massa Actuator Supply Voltage B, Signal too Low
 P2671   Bediening, Voedingsspanning B, kortsluiting naar plus Actuator Supply Voltage B, Signal too High
 P2672   Injectiepomp, timing buiten specificatie Injection Pump Timing Offset
 P2673   Injectiepomp, tijds-calibratie niet aangeleerd Injection Pump, Timing Calibration Not Learned
 P2674   Injectiepomp, brandstof-calibratie niet aangeleerd Injection Pump, Fuel Calibration Not Learned
 P2675   Aansturing Luchtreiniger Inlaat, open circuit of elektrische fout in circuit Air Cleaner Inlet Control, Circuit / Open
 P2676   Aansturing Luchtreiniger Inlaat, signaal te zwak Air Cleaner Inlet Control, Signal too Low
 P2677   Aansturing Luchtreiniger Inlaat, signaal te sterk Air Cleaner Inlet Control, Signal too High
 P2678   Ontluchtingsklep Koelvloeistof, open circuit Coolant Degassing Valve, Control Circuit / Open
 P2679   Ontluchtingsklep Koelvloeistof, kortsluiting naar massa Coolant Degassing Valve, Signal too Low
 P267A   Bediening Kleptuimelaar ‘B’ Positie Sensor, bank 2, fout in circuit ‘B’ Rocker Arm Actuator Position Sensor, bank 2, Circuit
 P267B   Bediening Kleptuimelaar ‘B’ Positie Sensor, bank 2, onaannemelijk signaal ‘B’ Rocker Arm Actuator Position Sensor, bank 2, Circuit Implausible Signal
 P267C   Bediening Kleptuimelaar ‘B’ Positie Sensor, bank 2, signaal te zwak ‘B’ Rocker Arm Actuator Position Sensor, bank 2, Signal too Low
 P267D   Bediening Kleptuimelaar ‘B’ Positie Sensor, bank 2, signaal te sterk ‘B’ Rocker Arm Actuator Position Sensor, bank 2, Signal too High
 P267E   Bediening Kleptuimelaar ‘B’ Positie Sensor, bank 2, onderbreking of foutief signaal ‘B’ Rocker Arm Actuator Position Sensor, bank 2, Circuit Intermittent / Erratic
 P2680   Ontluchtingsklep Koelvloeistof, kortsluiting naar plus Coolant Degassing Valve, Signal too High
 P2681   Aansturing Koelvloeistof Bypass Klep, open circuit Engine Coolant Bypass Valve, Control Circuit / Open
 P2682   Aansturing Koelvloeistof Bypass Klep, kortsluiting naar massa Engine Coolant Bypass Valve, Signal too Low
 P2683   Aansturing Koelvloeistof Bypass Klep, kortsluiting naar plus Engine Coolant Bypass Valve, Signal too High
 P2684   Voedingsspanning C BedieningsorgaanActuator, open circuit of elektrische fout in circuit Actuator Supply Voltage ‘C’, Circuit / Open
 P2685   Voedingsspanning C BedieningsorgaanActuator, signaal te zwak Actuator Supply Voltage ‘C’, Signal too Low
 P2686   Voedingsspanning C BedieningsorgaanActuator, signaal te sterk Actuator Supply Voltage ‘C’, Signal too High
 P2687   Verwarming Brandstof-voorziening, open circuit Fuel Supply Heater, Control Circuit / Open
 P2688   Verwarming Brandstof-voorziening, kortsluiting naar massa Fuel Supply Heater, Signal too Low
 P2689   Verwarming Brandstof-voorziening, kortsluiting naar plus Fuel Supply Heater, Signal too High
 P268A   Brandstof Injector, Calibrering niet aangeleerd / geprogrammeerd Fuel Injector, Calibration Not Learned / Programmed
 P268B   Hoge Druk Brandstofpomp, Calibrering niet aangeleerd / geprogrammeerd High Pressure Fuel Pump, Calibration Not Learned / Programmed
 P268C   Cilinder 1 Injectie, onjuiste gegevens Cylinder 1 Injector, Data Incompatible
 P268D   Cilinder 2 Injectie, onjuiste gegevens Cylinder 2 Injector, Data Incompatible
 P268E   Cilinder 3 Injectie, onjuiste gegevens Cylinder 3 Injector, Data Incompatible
 P268F   Cilinder 4 Injectie, onjuiste gegevens Cylinder 4 Injector, Data Incompatible
 P2690   Cilinder 5 Injectie, onjuiste gegevens Cylinder 5 Injector, Data Incompatible
 P2691   Cilinder 6 Injectie, onjuiste gegevens Cylinder 6 Injector, Data Incompatible
 P2692   Cilinder 7 Injectie, onjuiste gegevens Cylinder 7 Injector, Data Incompatible
 P2693   Cilinder 8 Injectie, onjuiste gegevens Cylinder 8 Injector, Data Incompatible
 P2694   Cilinder 9 Injectie, onjuiste gegevens Cylinder 9 Injector, Data Incompatible
 P2695   Cilinder 10 Injectie, onjuiste gegevens Cylinder 10 Injector, Data Incompatible
 P2696   Injectie gegevens onjuist Injector Data, Incompatible
 P2697   Uitlaat Nabehandeling, Brandstof-injector ‘A’, onderbreking of elektrische fout in circuit Exhaust Aftertreatment Fuel Injector ‘A’, Circuit / Open
 P2698   Uitlaat Nabehandeling, Brandstof-injector ‘A’, onwaarschijnlijk signaal Exhaust Aftertreatment Fuel Injector ‘A’, Performance
 P2699   Uitlaat Nabehandeling, Brandstof-injector ‘A’, signaal te zwak Exhaust Aftertreatment Fuel Injector ‘A’, Signal too Low
 P269A   Uitlaat Nabehandeling, Brandstof-injector ‘A’, signaal te sterk Exhaust Aftertreatment Fuel Injector ‘A’, Signal too High
 P269B   Uitlaat Nabehandeling, aansturing gloeiplug, circuit open of fout in circuit Exhaust Aftertreatment Glow Plug Control, Circuit / Open
 P269C   Uitlaat Nabehandeling, aansturing gloeiplug, onaannemelijk signaal Exhaust Aftertreatment Glow Plug Control, Circuit Implausible Signal
 P269D   Uitlaat Nabehandeling, aansturing gloeiplug, signaal te zwak Exhaust Aftertreatment Glow Plug Control, Signal too Low
 P269E   Uitlaat Nabehandeling, aansturing gloeiplug, signaal te sterk Exhaust Aftertreatment Glow Plug Control, Signal too High
 P269F   Uitlaat Nabehandeling, gloeiplug, circuit open of fout in circuit Exhaust Aftertreatment Glow Plug, Circuit / Open
 P26A0   Uitlaat Nabehandeling, gloeiplug, onaannemelijk signaal Exhaust Aftertreatment Glow Plug, Performance
 P26A1   Uitlaat Nabehandeling, gloeiplug, signaal te zwak Exhaust Aftertreatment Glow Plug, Signal too Low
 P26A2   Uitlaat Nabehandeling, gloeiplug, signaal te sterk Exhaust Aftertreatment Glow Plug, Signal too High
 P26C3   Interne Control Module, Sensor Schakelingsbereik, Werking Internal Control Module Transmission Range Sensor Performance
 P26C4   Interne Control Module, Werking Koppelingspedaal Internal Control Module Clutch Pedal Performance
 P2700   Transmissie Frictie Element ‘A’, onwaarschijnlijke toepassingstijd Transmission Friction Element A Apply Time Implausible Signal
 P2701   Transmissie Frictie Element ‘B’, onwaarschijnlijke toepassingstijd Transmission Friction Element B Apply Time Implausible Signal
 P2702   Transmissie Frictie Element ‘C’, onwaarschijnlijke toepassingstijd Transmission Friction Element “C” Apply Time Implausible Signal
 P2703   Transmissie Frictie Element ‘D’, onwaarschijnlijke toepassingstijd Transmission Friction Element “D” Apply Time Implausible Signal
 P2704   Transmissie Frictie Element ‘E’, onwaarschijnlijke toepassingstijd Transmission Friction Element “E” Apply Time Implausible Signal
 P2705   Transmissie Frictie Element ‘F’, onwaarschijnlijke toepassingstijd Transmission Friction Element “F” Apply Time Implausible Signal
 P2706   Schakel Solenoïde ‘F’ Shift Solenoid “F”
 P2707   Schakel Solenoïde ‘F’, werking of losgelopen Shift Solenoid “F”, Performance or Stuck Off
 P2708   Schakel Solenoïde ‘F’, vastgelopen Shift Solenoid “F”, Stuck On
 P2709   Schakel Solenoïde ‘F’, elektrische fout Shift Solenoid “F”, Electrical
 P2710   Schakel Solenoïde ‘F’ open circuit Shift Solenoid “F”, Intermittent
 P2711   Onaannemelijk schakelverloop versnellingsbak Unexpected Mechanical Gear Disengagement
 P2712   Hydraulische Eenheid, lek geconstateerd Hydraulic Power Unit Leakage
 P2713   Drukregelventiel 4 Pressure Control Solenoid D
 P2714   Drukregelventiel 4, onderbreking / kortsluiting naar min Pressure Control Solenoid D, Performance or Stuck Off
 P2715   Drukregelventiel 4, kortsluiting naar plus Pressure Control Solenoid D, Stuck On
 P2716   Drukregelventiel 4, fout in circuit Pressure Control Solenoid D, Electrical
 P2717   Drukregelventiel 4, onderbreking Pressure Control Solenoid D, Intermittent
 P2718   Drukregelventiel 4, fout in circuit / onderbreking Pressure Control Solenoid D, Control Circuit / Open
 P2719   Drukregelventiel 4, onaannemelijk signaal Pressure Control Solenoid D, Control Circuit Implausible Signal
 P2720   Drukregelventiel 4, signaal te zwak Pressure Control Solenoid D, Signal too Low
 P2721   Drukregelventiel 4, signaal te sterk Pressure Control Solenoid D, Signal too High
 P2722   Drukregelventiel 5 Pressure Control Solenoid E
 P2723   Drukregelventiel 5, onderbreking / kortsluiting naar min Pressure Control Solenoid E, Performance or Stuck Off
 P2724   Drukregelventiel 5, kortsluiting naar plus Pressure Control Solenoid E, Stuck On
 P2725   Drukregelventiel 5, fout in circuit Pressure Control Solenoid E, Electrical
 P2726   Drukregelventiel 5, onderbreking Pressure Control Solenoid E, Intermittent
 P2727   Drukregelventiel 5, fout in circuit / onderbreking Pressure Control Solenoid E, Control Circuit / Open
 P2728   Drukregelventiel 5, onaannemelijk signaal Pressure Control Solenoid E, Control Circuit Implausible Signal
 P2729   Drukregelventiel 5, signaal te zwak Pressure Control Solenoid E, Signal too Low
 P2730   Drukregelventiel 5, signaal te sterk Pressure Control Solenoid E, Signal too High
 P2731   Drukregelventiel 6 Pressure Control Solenoid F
 P2732   Drukregelventiel 6, onderbreking / kortsluiting naar min Pressure Control Solenoid F, Performance or Stuck Off
 P2733   Drukregelventiel 6, kortsluiting naar plus Pressure Control Solenoid F, Stuck On
 P2734   Drukregelventiel 6, fout in circuit Pressure Control Solenoid F, Electrical
 P2735   Drukregelventiel 6, onderbreking Pressure Control Solenoid F, Intermittent
 P2736   Drukregelventiel 6, fout in circuit / onderbreking Pressure Control Solenoid F, Control Circuit / Open
 P2737   Drukregelventiel 6, onaannemelijk signaal Pressure Control Solenoid F, Control Circuit Implausible Signal
 P2738   Drukregelventiel 6, signaal te zwak Pressure Control Solenoid F, Signal too Low
 P2739   Drukregelventiel 6, signaal te sterk Pressure Control Solenoid F, Signal too High
 P273A   Transmissie Frictie Element ‘G’, onwaarschijnlijke toepassingstijd Transmission Friction Element ‘G’ Apply Time Implausible Signal
 P273B   Transmissie Frictie Element ‘H’, onwaarschijnlijke toepassingstijd Transmission Friction Element ‘H’ Apply Time Implausible Signal
 P2740   Temperatuursensor B Transmissie Vloeistof, elektrische fout in circuit Transmission Fluid Temperature Sensor B, Circuit”
 P2741   Temperatuursensor B Transmissie Vloeistof, onwaarschijnlijk signaal Transmission Fluid Temperature Sensor B, Circuit Range Performance
 P2742   Temperatuursensor B Transmissie Vloeistof, kortsluiting naar massa Transmission Fluid Temperature Sensor B, Signal too Low
 P2743   Temperatuursensor B Transmissie Vloeistof, kortsluiting naar plus Transmission Fluid Temperature Sensor B, Signal too High
 P2744   Temperatuursensor B Transmissie Vloeistof, open circuit Transmission Fluid Temperature Sensor B, Circuit Intermittent
 P2745   Tussenas Snelheidssensor ‘B’, fout in circuit Intermediate Shaft Speed Sensor B, Circuit
 P2746   Tussenas Snelheidssensor ‘B’, onaannemelijk signaal Intermediate Shaft Speed Sensor B, Circuit Implausible Signal
 P2747   Tussenas Snelheidssensor ‘B’, geen signaal Intermediate Shaft Speed Sensor B, Circuit No Signal
 P2748   Tussenas Snelheidssensor ‘B’, onderbreking Intermediate Shaft Speed Sensor B, Circuit Intermittent
 P2749   Tussenas Snelheidssensor ‘C’, fout in circuit Intermediate Shaft Speed Sensor C, Circuit
 P2750   Tussenas Snelheidssensor ‘C’, onaannemelijk signaal Intermediate Shaft Speed Sensor C, Circuit Implausible Signal
 P2751   Tussenas Snelheidssensor ‘C’, geen signaal Intermediate Shaft Speed Sensor C, Circuit No Signal
 P2752   Tussenas Snelheidssensor ‘C’, onderbreking Intermediate Shaft Speed Sensor C, Circuit Intermittent
 P2753   Aansturing Koeling Transmissie Vloeistof, open circuit of fout in circuit Transmission Fluid Cooler Control, Circuit / Open
 P2754   Aansturing Koeling Transmissie Vloeistof, signaal te zwak Transmission Fluid Cooler Control, Signal too Low
 P2755   Aansturing Koeling Transmissie Vloeistof, signaal te sterk Transmission Fluid Cooler Control, Signal too High
 P2756   Moment-omvormer voor solenoïde druk in versnellingsbak Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid
 P2757   Moment-omvormer voor solenoïde druk in versnellingsbak, onwaarschijnlijk signaal of stuck off Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control, Circuit Performance or Stuck Off
 P2758   Moment-omvormer voor solenoïde druk in versnellingsbak, stuck on Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control, Circuit Stuck On
 P2759   Moment-omvormer voor solenoïde druk in versnellingsbak, elektrische fout in circuit Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control, Circuit Electrical
 P2760   Moment-omvormer voor solenoïde druk in versnellingsbak, onderbreking Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control, Circuit Intermittent
 P2761   Moment-omvormer voor solenoïde druk in versnellingsbak, open circuit Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control, Circuit / Open
 P2762   Moment-omvormer voor solenoïde druk in versnellingsbak, onwaarschijnlijk signaal Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control, Circuit Implausible Signal
 P2763   Moment-omvormer voor solenoïde druk in versnellingsbak, signaal te sterk Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control, Signal too High
 P2764   Moment-omvormer voor solenoïde druk in versnellingsbak, signaal te zwak Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control, Signal too Low
 P2765   Turbine Snelheidsensor Ingang ‘B’, elektrische fout in circuit Input/Turbine Speed Sensor B, Circuit
 P2766   Turbine Snelheidsensor Ingang ‘B’, onwaarschijnlijk signaal Input/Turbine Speed Sensor B, Circuit Implausible Signal
 P2767   Turbine Snelheidsensor Ingang ‘B’, geen signaal Input/Turbine Speed Sensor B, Circuit No Signal
 P2768   Turbine Snelheidsensor Ingang ‘B’, onderbreking Input/Turbine Speed Sensor B, Circuit Intermittent
 P2769   Moment-omvormer versnellingsbak, signaal te zwak Torque Converter Clutch, Signal too Low
 P2770   Moment-omvormer versnellingsbak, signaal te sterk Torque Converter Clutch, Signal too High
 P2771   Vierwiel Aandrijving (4WD) schakelaar-laag, elektrische fout in circuit Four Wheel Drive (4WD) Low Switch, Circuit
 P2772   Vierwiel Aandrijving (4WD) schakelaar-laag, onwaarschijnlijk signaal Four Wheel Drive (4WD) Low Switch, Circuit Implausible Signal
 P2773   Vierwiel Aandrijving (4WD) schakelaar-laag, kortsluiting naar massa Four Wheel Drive (4WD) Low Switch, Signal too Low
 P2774   Vierwiel Aandrijving (4WD) schakelaar-laag, kortsluiting naar plus Four Wheel Drive (4WD) Low Switch, Signal too High
 P2775   Schakelaar Schakelen omhoog, onwaarschijnlijk signaal Upshift Switch, Circuit Implausible Signal
 P2776   Schakelaar Schakelen omhoog, kortsluiting naar massa Upshift Switch, Signal too Low
 P2777   Schakelaar Schakelen omhoog, kortsluiting naar plus Upshift Switch, Signal too High
 P2778   Schakelaar Schakelen omhoog, open circuit of foutief signaal Upshift Switch, Circuit Intermittent / Erratic
 P2779   Schakelaar Schakelen terug, onwaarschijnlijk signaal Downshift Switch, Circuit Implausible Signal
 P2780   Schakelaar Schakelen terug, kortsluiting naar massa Downshift Switch, Signal too Low
 P2781   Schakelaar Schakelen terug, kortsluiting naar plus Downshift Switch, Signal too High
 P2782   Schakelaar Schakelen terug, open circuit of foutief signaal Downshift Switch, Circuit Intermittent / Erratic
 P2783   Trekkracht Omvormer, temperatuur te hoog Torque Converter Temperature Too High
 P2784   Turbine Snelheidssensor Ingang ‘A’ / ‘B’, onderlinge verhouding Input/Turbine Speed Sensor A/B Correlation
 P2785   Bediening versnellingsbak, temperatuur te hoog Clutch Actuator Temperature Too High
 P2786   Bediening versnellingspook, temperatuur te hoog Gear Shift Actuator Temperature Too High
 P2787   Versnellingsbak, temperatuur te hoog Clutch Temperature Too High
 P2788   Automatische Schakeling, handmatige aanpassing heeft grens bereikt Auto Shift Manual Adaptive Learning at Limit
 P2789   Aanpassing Koppeling, leerlimiet bereikt Clutch Adaptive Learning at Limit
 P278A   Kick Down Schakelaar, fout in circuit Kick Down Switch, Circuit
 P278B   Kick Down Schakelaar, onaannemelijk signaal Kick Down Switch, Circuit Implausible Signal
 P278C   Kick Down Schakelaar, signaal te zwak Kick Down Switch, Signal too Low
 P278D   Kick Down Schakelaar, signaal te sterk Kick Down Switch, Signal too High
 P278E   Kick Down Schakelaar, onderbreking of foutief signaal Kick Down Switch, Circuit Intermittent / Erratic
 P278F   Koppeling ‘B’, aanpassings leer grens bereikt Clutch ‘B’ Adaptive Learning at Limit
 P2790   Poort Selectie-richting, elektrische fout in circuit Gate Select Direction, Circuit
 P2791   Poort Selectie-richting, kortsluiting naar massa Gate Select Direction, Signal too Low
 P2792   Poort Selectie-richting, kortsluiting naar plus Gate Select Direction, Signal too High
 P2793   Versnelling Selectie-richting, elektrische fout in circuit Gear Shift Direction, Circuit
 P2794   Versnelling Selectie-richting, kortsluiting naar massa Gear Shift Direction, Signal too Low
 P2795   Versnelling Selectie-richting, kortsluiting naar plus Gear Shift Direction, Signal too High
 P2796   Hulppomp Transmissie-vloeistof, open circuit of elektrische fout in circuit Auxiliary Transmission Fluid Pump, Control Circuit / Open
 P2797   Hulppomp Transmissie-vloeistof, onwaarschijnlijk signaal Auxiliary Transmission Fluid Pump, Performance
 P2798   Hulppomp Transmissie-vloeistof, kortsluiting naar massa Auxiliary Transmission Fluid Pump, Signal too Low
 P2799   Hulppomp Transmissie-vloeistof, kortsluiting naar plus Auxiliary Transmission Fluid Pump, Signal too High
 P279A   Tussenbak, hoge versnelling, onjuiste verhouding Transfer Case Gear High, Incorrect Ratio
 P279B   Tussenbak, lage versnelling, onjuiste verhouding Transfer Case Gear Low, Incorrect Ratio
 P279C   Tussenbak, onjuiste versnelling, onjuiste verhouding Transfer Case Gear Incorrect, Incorrect Ratio
 P279D   Vierwiel Aandrijving (4WD), Bereik Signaal, fout in circuit Four Wheel Drive (4WD) Range Signal, Circuit
 P279E   Vierwiel Aandrijving (4WD), Bereik Signaal, onaannemelijk signaal Four Wheel Drive (4WD) Range Signal, Circuit Implausible Signal
 P279F   Vierwiel Aandrijving (4WD), Bereik Signaal, signaal te zwak Four Wheel Drive (4WD) Range Signal, Signal too Low
 P27A0   Vierwiel Aandrijving (4WD), Bereik Signaal, signaal te sterk Four Wheel Drive (4WD) Range Signal, Signal too High
 P2800   Transmissie Bereik Sensor ‘B’, Circuit (PRNDL Input) Transmission Range Sensor ‘B’, Circuit (PRNDL Input)
 P2801   Transmissie Bereik Sensor ‘B’, onwaarschijnlijk signaal Transmission Range Sensor ‘B’, Circuit Implausible Signal
 P2802   Transmissie Bereik Sensor ‘B’, kortsluiting naar massa Transmission Range Sensor ‘B’, Signal too Low
 P2803   Transmissie Bereik Sensor ‘B’, kortsluiting naar plus Transmission Range Sensor ‘B’, Signal too High
 P2804   Transmissie Bereik Sensor ‘B’, onderbreking Transmission Range Sensor ‘B’, Circuit Intermittent
 P2805   Transmissie Bereik Sensor ‘A’ / ‘B’, onderlinge verhouding Transmission Range Sensor ‘A’/’B’, Correlation
 P2806   Transmissie Bereik Sensor, alignment Transmission Range Sensor Alignment
 P2807   Drukventiel 7 Pressure Control Solenoid ‘G’
 P2808   Drukventiel 7, onderbreking / kortsluiting naar min Pressure Control Solenoid ‘G’, Performance / Stuck Off
 P2809   Drukventiel 7, klemt Pressure Control Solenoid ‘G’, Stuck On
 P2810   Drukventiel 7, elektrische fout in circuit Pressure Control Solenoid ‘G’, Electrical
 P2811   Drukventiel 7, onderbreking Pressure Control Solenoid ‘G’, Intermittent
 P2812   Drukventiel 7, onderbreking Pressure Control Solenoid ‘G’, Control Circuit / Open
 P2813   Drukventiel 7, onwaarschijnlijk signaal Pressure Control Solenoid ‘G’, Control Circuit Implausible Signal
 P2814   Drukventiel 7, kortsluiting naar min Pressure Control Solenoid ‘G’, Signal too Low
 P2815   Drukventiel 7, kortsluiting naar plus Pressure Control Solenoid ‘G’, Signal too High
 P2816   Drukventiel 8 Pressure Control Solenoid ‘H’
 P2817   Drukventiel 8, onderbreking / kortsluiting naar min Pressure Control Solenoid ‘H’, Performance / Stuck Off
 P2818   Drukventiel 8, klemt Pressure Control Solenoid ‘H’, Stuck On
 P2819   Drukventiel 8, elektrische fout in circuit Pressure Control Solenoid ‘H’, Electrical
 P281A   Drukventiel 8, onderbreking Pressure Control Solenoid ‘H’, Intermittent
 P281B   Drukventiel 8, circuit open of fout in circuit Pressure Control Solenoid ‘H’, Control Circuit / Open
 P281C   Drukventiel 8, onaannemelijk signaal Pressure Control Solenoid ‘H’, Control Circuit Implausible Signal
 P281D   Drukventiel 8, signaal te zwak Pressure Control Solenoid ‘H’, Signal too Low
 P281E   Drukventiel 8, signaal te sterk Pressure Control Solenoid ‘H’, Signal too High
 P281F   Drukventiel 9 Pressure Control Solenoid ‘J’
 P2820   Drukventiel 9, onderbreking / kortsluiting naar min Pressure Control Solenoid ‘J’, Performance / Stuck Off
 P2821   Drukventiel 9, klemt Pressure Control Solenoid ‘J’, Stuck On
 P2822   Drukventiel 9, elektrische fout in circuit Pressure Control Solenoid ‘J’, Electrical
 P2823   Drukventiel 9, onderbreking Pressure Control Solenoid ‘J’, Intermittent
 P2824   Drukventiel 9, onderbreking Pressure Control Solenoid ‘J’, Control Circuit / Open
 P2825   Drukventiel 9, onwaarschijnlijk signaal Pressure Control Solenoid ‘J’, Control Circuit Implausible Signal
 P2826   Drukventiel 9, kortsluiting naar min Pressure Control Solenoid ‘J’, Signal too Low
 P2827   Drukventiel 9, kortsluiting naar plus Pressure Control Solenoid ‘J’, Signal too High
 P2828   Drukventiel 10 Pressure Control Solenoid ‘K’
 P2829   Drukventiel 10, onderbreking / kortsluiting naar min Pressure Control Solenoid ‘K’, Performance / Stuck Off
 P282A   Drukventiel 10, klemt Pressure Control Solenoid ‘K’, Stuck On
 P282B   Drukventiel 10, elektrische fout in circuit Pressure Control Solenoid ‘K’, Electrical
 P282C   Drukventiel 10, onderbreking Pressure Control Solenoid ‘K’, Intermittent
 P282D   Drukventiel 10, onderbreking Pressure Control Solenoid ‘K’, Control Circuit / Open
 P282E   Drukventiel 10, onwaarschijnlijk signaal Pressure Control Solenoid ‘K’, Control Circuit Implausible Signal
 P282F   Drukventiel 10, kortsluiting naar min Pressure Control Solenoid ‘K’, Signal too Low
 P2830   Drukventiel 10, kortsluiting naar plus Pressure Control Solenoid ‘K’, Signal too High
 P2831   Schakel-vork ‘A’ Positie, elektrische fout in circuit Shift Fork ‘A’ Position, Circuit
 P2832   Schakel-vork ‘A’ Positie, onwaarschijnlijk signaal Shift Fork ‘A’ Position, Circuit Implausible Signal
 P2833   Schakel-vork ‘A’ Positie, kortsluiting naar massa Shift Fork ‘A’ Position, Signal too Low
 P2834   Schakel-vork ‘A’ Positie, kortsluiting naar plus Shift Fork ‘A’ Position, Signal too High
 P2835   Schakel-vork ‘A’ Positie, onderbreking Shift Fork ‘A’ Position, Circuit Intermittent
 P2836   Schakel-vork ‘B’ Positie, elektrische fout in circuit Shift Fork ‘B’ Position, Circuit
 P2837   Schakel-vork ‘B’ Positie, onwaarschijnlijk signaal Shift Fork ‘B’ Position, Circuit Implausible Signal
 P2838   Schakel-vork ‘B’ Positie, kortsluiting naar massa Shift Fork ‘B’ Position, Signal too Low
 P2839   Schakel-vork ‘B’ Positie, kortsluiting naar plus Shift Fork ‘B’ Position, Signal too High
 P283A   Schakel-vork ‘B’ Positie, elektrische fout in circuit Shift Fork ‘B’ Position, Circuit Intermittent
 P283B   Schakel-vork ‘C’ Positie, elektrische fout in circuit Shift Fork ‘C’ Position, Circuit
 P283C   Schakel-vork ‘C’ Positie, onwaarschijnlijk signaal Shift Fork ‘C’ Position, Circuit Implausible Signal
 P283D   Schakel-vork ‘C’ Positie, kortsluiting naar massa Shift Fork ‘C’ Position, Signal too Low
 P283E   Schakel-vork ‘C’ Positie, kortsluiting naar plus Shift Fork ‘C’ Position, Signal too High
 P283F   Schakel-vork ‘C’ Positie, elektrische fout in circuit Shift Fork ‘C’ Position, Circuit Intermittent
 P2840   Schakel-vork ‘D’ Positie, elektrische fout in circuit Shift Fork ‘D’ Position, Circuit
 P2841   Schakel-vork ‘D’ Positie, onwaarschijnlijk signaal Shift Fork ‘D’ Position, Circuit Implausible Signal
 P2842   Schakel-vork ‘D’ Positie, kortsluiting naar massa Shift Fork ‘D’ Position, Signal too Low
 P2843   Schakel-vork ‘D’ Positie, kortsluiting naar plus Shift Fork ‘D’ Position, Signal too High
 P2844   Schakel-vork ‘D’ Positie, onderbreking Shift Fork ‘D’ Position, Circuit Intermittent
 P2845   Schakel-vork ‘A’ Positiesensor, onjuiste neutrale positie aangegeven Shift Fork ‘A’ Position Sensor Incorrect Neutral Position Indicated
 P2846   Schakel-vork ‘B’ Positiesensor, onjuiste neutrale positie aangegeven Shift Fork ‘B’ Position Sensor Incorrect Neutral Position Indicated
 P2847   Schakel-vork ‘C’ Positiesensor, onjuiste neutrale positie aangegeven Shift Fork ‘C’ Position Sensor Incorrect Neutral Position Indicated
 P2848   Schakel-vork ‘D’ Positiesensor, onjuiste neutrale positie aangegeven Shift Fork ‘D’ Position Sensor Incorrect Neutral Position Indicated
 P2849   Schakel-vork ‘A’, zit klem Shift Fork ‘A’, Stuck
 P284A   Schakel-vork ‘B’, zit klem Shift Fork ‘B’, Stuck
 P284B   Schakel-vork ‘C’, zit klem Shift Fork ‘C’, Stuck
 P284C   Schakel-vork ‘D’, zit klem Shift Fork ‘D’, Stuck
 P284D   Schakel-vork ‘A’, ongevraagde beweging Shift Fork ‘A’, Unrequested Movement
 P284E   Schakel-vork ‘B’, ongevraagde beweging Shift Fork ‘B’, Unrequested Movement
 P284F   Schakel-vork ‘C’, ongevraagde beweging Shift Fork ‘C’, Unrequested Movement
 P2850   Schakel-vork ‘D’, ongevraagde beweging Shift Fork ‘D’, Unrequested Movement
 P2851   Schakel-vork Positiesensor ‘A’ / ‘B’, onderling verband Shift Fork Position Sensor ‘A’/’B’ Correlation
 P2852   Schakel-vork Positiesensor ‘C’ / ‘D’, onderling verband Shift Fork Position Sensor ‘C’/’D’ Correlation
 P2853   Versnelling ‘A’, ontlast-druk, werking Clutch ‘A’ Pressure Discharge, Performance
 P2854   Versnelling ‘B’, ontlast-druk, werking Clutch ‘B’ Pressure Discharge, Performance
 P2855   Versnelling ‘A’, belast-druk, werking Clutch ‘A’ Pressure Charge, Performance
 P2856   Versnelling ‘B’, belast-druk, werking Clutch ‘B’ Pressure Charge, Performance
 P2857   Versnelling ‘A’, druk-inschakeling, werking Clutch ‘A’ Pressure Engagement, Performance
 P2858   Versnelling ‘B’, druk-inschakeling, werking Clutch ‘B’ Pressure Engagement, Performance
 P2859   Versnelling ‘A’, ontkoppeling druk, werking Clutch ‘A’ Pressure Disengagement, Performance
 P285A   Versnelling ‘B’, ontkoppeling druk, werking Clutch ‘B’ Pressure Disengagement, Performance
 P285B   Schakel-vork ‘A’ Bediening, fout in circuit / onderbreking Shift Fork ‘A’ Actuator, Circuit / Open
 P285C   Schakel-vork ‘A’ Bediening, onwaarschijnlijk signaal Shift Fork ‘A’ Actuator, Circuit Performance
 P285D   Schakel-vork ‘A’ Bediening, signaal te zwak Shift Fork ‘A’ Actuator, Signal too Low
 P285E   Schakel-vork ‘A’ Bediening, signaal te sterk Shift Fork ‘A’ Actuator, Signal too High
 P285F   Schakel-vork ‘B’ Bediening, fout in circuit / onderbreking Shift Fork ‘B’ Actuator, Circuit / Open
 P2860   Schakel-vork ‘B’ Bediening, onwaarschijnlijk signaal Shift Fork ‘B’ Actuator, Circuit Performance
 P2861   Schakel-vork ‘B’ Bediening, signaal te zwak Shift Fork ‘B’ Actuator, Signal too Low
 P2862   Schakel-vork ‘B’ Bediening, signaal te sterk Shift Fork ‘B’ Actuator, Signal too High
 P286F   Koppeling ‘A’, ontkoppelingstijd, werking te traag Clutch ‘A’ Disengagement Time, Performance too Slow
 P2872   Koppeling ‘A’, zit vast in ingeschakelde toestand Clutch ‘A’ Stuck Engaged
 P2877   Koppeling ‘B’, ontkoppelingstijd, werking te traag Clutch ‘B’ Disengagement Time, Performance too Slow
 P287A   Koppeling ‘B’, zit vast in ingeschakelde toestand Clutch ‘B’ Stuck Engaged
 P287B   Schakel-vork, IJking niet ingeleerd Shift Fork Calibration not Learned
 P2A00   O2 Sensor, bank 1 sensor 1, onaannemelijk signaal O2 Sensor, bank 1 sensor 1, Circuit Implausible Signal
 P2A01   O2 Sensor, bank 1 sensor 2, onaannemelijk signaal O2 Sensor, bank 1 sensor 2, Circuit Implausible Signal
 P2A02   O2 Sensor, bank 1 sensor 3, onaannemelijk signaal O2 Sensor, bank 1 sensor 3, Circuit Implausible Signal
 P2A03   O2 Sensor, bank 2 sensor 1, onaannemelijk signaal O2 Sensor, bank 2 sensor 1, Circuit Implausible Signal
 P2A04   O2 Sensor, bank 2 sensor 2, onaannemelijk signaal O2 Sensor, bank 2 sensor 2, Circuit Implausible Signal
 P2A05   O2 Sensor, bank 2 sensor 3, onaannemelijk signaal O2 Sensor, bank 2 sensor 3, Circuit Implausible Signal
 P2A06   O2 Sensor, bank 1 sensor 1, negatief voltage O2 Sensor, bank 1 sensor 1, Circuit Negative Voltage
 P2A07   O2 Sensor, bank 1 sensor 2, negatief voltage O2 Sensor, bank 1 sensor 2, Circuit Negative Voltage
 P2A08   O2 Sensor, bank 1 sensor 3, negatief voltage O2 Sensor, bank 1 sensor 3, Circuit Negative Voltage
 P2A09   O2 Sensor, bank 2 sensor 1, negatief voltage O2 Sensor, bank 2 sensor 1, Circuit Negative Voltage
 P2A10   O2 Sensor, bank 2 sensor 2, negatief voltage O2 Sensor, bank 2 sensor 2, Circuit Negative Voltage
 P2A11   O2 Sensor, bank 2 sensor 3, negatief voltage O2 Sensor, bank 2 sensor 3, Circuit Negative Voltage
 P2BA7   NOx Overschrijding, lege reagens tank NOx Exceedance – Empty Reagent Tank
 P2BA8   NOx Overschrijding, onderbreking van toevoeging reagens NOx Exceedance – Interruption of Reagent Dosing Activity
 P2BA9   NOx Overschrijding, kwaliteit reagens onvoldoende NOx Exceedance – Insufficient Reagent Quality
 P2BAA   NOx Overschrijding, laag reagens verbruik NOx Exceedance – Low Reagent Consumption
 P2BAB   NOx Overschrijding, onjuiste EGR doorstroming NOx Exceedance – Incorrect EGR Flow
 P2BAC   NOx Overschrijding, deactivering van EGR NOx Exceedance – Deactivation of EGR
 P2BAD   NOx Overschrijding, oorzaak onbekend NOx Exceedance – Root Cause Unknown
 P2BAE   NOx Overschrijding, NOx aansturing monitoring systeem NOx Exceedance – NOx Control Monitoring System
 P3400   Cilinder Deactiverings Systeem Cylinder Deactivation System
 P3401   Cilinder 1 Deactivatie / Inlaatklep, onderbreking / fout in circuit Cylinder 1 Deactivation / lntake Valve, Control Circuit / Open
 P3402   Cilinder 1 Deactivatie / Inlaatklep, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 1 Deactivation / lntake Valve, Control Performance
 P3403   Cilinder 1 Deactivatie / Inlaatklep, signaal te zwak Cylinder 1 Deactivation / lntake Valve, Signal too Low
 P3404   Cilinder 1 Deactivatie / Inlaatklep, signaal te sterk Cylinder 1 Deactivation / lntake Valve, Signal too High
 P3405   Cilinder 1 Uitlaatklep, onderbreking / fout in circuit Cylinder 1 Exhaust Valve, Control Circuit / Open
 P3406   Cilinder 1 Uitlaatklep, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 1 Exhaust Valve, Control Performance
 P3407   Cilinder 1 Uitlaatklep, signaal te zwak Cylinder 1 Exhaust Valve, Signal too Low
 P3408   Cilinder 1 Uitlaatklep, signaal te sterk Cylinder 1 Exhaust Valve, Signal too High
 P3409   Cilinder 2 Deactivatie / Inlaatklep, onderbreking / fout in circuit Cylinder 2 Deactivation / lntake Valve, Control Circuit / Open
 P340A   Buiten werking stellen / Inlaatklep Controle Bank-1, fout in circuit Deactivation / Intake Valve Control Bank-1, Circuit
 P340B   Buiten werking stellen / Inlaatklep Controle Bank-2, fout in circuit Deactivation / Intake Valve Control Bank-2, Circuit
 P340C   Buiten werking stellen / Uitlaatklep Controle Bank-1, fout in circuit Deactivation / Exhaust Valve Control Bank-1, Circuit
 P340D   Buiten werking stellen / Uitlaatklep Controle Bank-2, fout in circuit Deactivation / Exhaust Valve Control Bank-2, Circuit
 P3410   Cilinder 2 Deactivatie / Inlaatklep, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 2 Deactivation / lntake Valve, Control Performance
 P3411   Cilinder 2 Deactivatie / Inlaatklep, signaal te zwak Cylinder 2 Deactivation / lntake Valve, Signal too Low
 P3412   Cilinder 2 Deactivatie / Inlaatklep, signaal te sterk Cylinder 2 Deactivation / lntake Valve, Signal too High
 P3413   Cilinder 2 Uitlaatklep, onderbreking / fout in circuit Cylinder 2 Exhaust Valve, Control Circuit / Open
 P3414   Cilinder 2 Uitlaatklep, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 2 Exhaust Valve, Control Performance
 P3415   Cilinder 2 Uitlaatklep, signaal te zwak Cylinder 2 Exhaust Valve, Signal too Low
 P3416   Cilinder 2 Uitlaatklep, signaal te sterk Cylinder 2 Exhaust Valve, Signal too High
 P3417   Cilinder 3 Deactivatie / Inlaatklep, onderbreking / fout in circuit Cylinder 3 Deactivation / lntake Valve, Control Circuit / Open
 P3418   Cilinder 3 Deactivatie / Inlaatklep, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 3 Deactivation / lntake Valve, Control Performance
 P3419   Cilinder 3 Deactivatie / Inlaatklep, signaal te zwak Cylinder 3 Deactivation / lntake Valve, Signal too Low
 P341A   Buiten werking stellen / Inlaatklep Control Bank-1, onwaarschijnlijk signaal Deactivation / Intake Valve Control Bank-1, Circuit Performance
 P341B   Buiten werking stellen / Inlaatklep Control Bank-2, onwaarschijnlijk signaal Deactivation / Intake Valve Control Bank-2, Circuit Performance
 P341C   Buiten werking stellen / Uitlaatklep Control Bank-1, onwaarschijnlijk signaal Deactivation / Exhaust Valve Control Bank-1, Circuit Performance
 P341D   Buiten werking stellen / Uitlaatklep Control Bank-2, onwaarschijnlijk signaal Deactivation / Exhaust Valve Control Bank-2, Circuit Performance
 P3420   Cilinder 3 Deactivatie / Inlaatklep, signaal te sterk Cylinder 3 Deactivation / lntake Valve, Signal too High
 P3421   Cilinder 3 Uitlaatklep, onderbreking / fout in circuit Cylinder 3 Exhaust Valve, Control Circuit / Open
 P3422   Cilinder 3 Uitlaatklep, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 3 Exhaust Valve, Control Performance
 P3423   Cilinder 3 Uitlaatklep, signaal te zwak Cylinder 3 Exhaust Valve, Signal too Low
 P3424   Cilinder 3 Uitlaatklep, signaal te sterk Cylinder 3 Exhaust Valve, Signal too High
 P3425   Cilinder 4 Deactivatie / Inlaatklep, onderbreking / fout in circuit Cylinder 4 Deactivation / lntake Valve, Control Circuit / Open
 P3426   Cilinder 4 Deactivatie / Inlaatklep, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 4 Deactivation / lntake Valve, Control Performance
 P3427   Cilinder 4 Deactivatie / Inlaatklep, signaal te zwak Cylinder 4 Deactivation / lntake Valve, Signal too Low
 P3428   Cilinder 4 Deactivatie / Inlaatklep, signaal te sterk Cylinder 4 Deactivation / lntake Valve, Signal too High
 P3429   Cilinder 4 Uitlaatklep, onderbreking / fout in circuit Cylinder 4 Exhaust Valve, Control Circuit / Open
 P3430   Cilinder 4 Uitlaatklep, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 4 Exhaust Valve, Control Performance
 P3431   Cilinder 4 Uitlaatklep, signaal te zwak Cylinder 4 Exhaust Valve, Signal too Low
 P3432   Cilinder 4 Uitlaatklep, signaal te sterk Cylinder 4 Exhaust Valve, Signal too High
 P3433   Cilinder 5 Deactivatie / Inlaatklep, onderbreking / fout in circuit Cylinder 5 Deactivation / lntake Valve, Control Circuit / Open
 P3434   Cilinder 5 Deactivatie / Inlaatklep, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 5 Deactivation / lntake Valve, Control Performance
 P3435   Cilinder 5 Deactivatie / Inlaatklep, signaal te zwak Cylinder 5 Deactivation / lntake Valve, Signal too Low
 P3436   Cilinder 5 Deactivatie / Inlaatklep, signaal te sterk Cylinder 5 Deactivation / lntake Valve, Signal too High
 P3437   Cilinder 5 Uitlaatklep, onderbreking / fout in circuit Cylinder 5 Exhaust Valve, Control Circuit / Open
 P3438   Cilinder 5 Uitlaatklep, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 5 Exhaust Valve, Control Performance
 P3439   Cilinder 5 Uitlaatklep, signaal te zwak Cylinder 5 Exhaust Valve, Signal too Low
 P3440   Cilinder 5 Uitlaatklep, signaal te sterk Cylinder 5 Exhaust Valve, Signal too High
 P3441   Cilinder 6 Deactivatie / Inlaatklep, onderbreking / fout in circuit Cylinder 6 Deactivation / lntake Valve, Control Circuit / Open
 P3442   Cilinder 6 Deactivatie / Inlaatklep, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 6 Deactivation / lntake Valve, Control Performance
 P3443   Cilinder 6 Deactivatie / Inlaatklep, signaal te zwak Cylinder 6 Deactivation / lntake Valve, Signal too Low
 P3444   Cilinder 6 Deactivatie / Inlaatklep, signaal te sterk Cylinder 6 Deactivation / lntake Valve, Signal too High
 P3445   Cilinder 6 Uitlaatklep, onderbreking / fout in circuit Cylinder 6 Exhaust Valve, Control Circuit / Open
 P3446   Cilinder 6 Uitlaatklep, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 6 Exhaust Valve, Control Performance
 P3447   Cilinder 6 Uitlaatklep, signaal te zwak Cylinder 6 Exhaust Valve, Signal too Low
 P3448   Cilinder 6 Uitlaatklep, signaal te sterk Cylinder 6 Exhaust Valve, Signal too High
 P3449   Cilinder 7 Deactivatie / Inlaatklep, onderbreking / fout in circuit Cylinder 7 Deactivation / lntake Valve, Control Circuit / Open
 P3450   Cilinder 7 Deactivatie / Inlaatklep, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 7 Deactivation / lntake Valve, Control Performance
 P3451   Cilinder 7 Deactivatie / Inlaatklep, signaal te zwak Cylinder 7 Deactivation / lntake Valve, Signal too Low
 P3452   Cilinder 7 Deactivatie / Inlaatklep, signaal te sterk Cylinder 7 Deactivation / lntake Valve, Signal too High
 P3453   Cilinder 7 Uitlaatklep, onderbreking / fout in circuit Cylinder 7 Exhaust Valve, Control Circuit / Open
 P3454   Cilinder 7 Uitlaatklep, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 7 Exhaust Valve, Control Performance
 P3455   Cilinder 7 Uitlaatklep, signaal te zwak Cylinder 7 Exhaust Valve, Signal too Low
 P3456   Cilinder 7 Uitlaatklep, signaal te sterk Cylinder 7 Exhaust Valve, Signal too High
 P3457   Cilinder 8 Deactivatie / Inlaatklep, onderbreking / fout in circuit Cylinder 8 Deactivation / lntake Valve, Control Circuit / Open
 P3458   Cilinder 8 Deactivatie / Inlaatklep, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 8 Deactivation / lntake Valve, Control Performance
 P3459   Cilinder 8 Deactivatie / Inlaatklep, signaal te zwak Cylinder 8 Deactivation / lntake Valve, Signal too Low
 P3460   Cilinder 8 Deactivatie / Inlaatklep, signaal te sterk Cylinder 8 Deactivation / lntake Valve, Signal too High
 P3461   Cilinder 8 Uitlaatklep, onderbreking / fout in circuit Cylinder 8 Exhaust Valve Control, Circuit / Open
 P3462   Cilinder 8 Uitlaatklep, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 8 Exhaust Valve Control, Performance
 P3463   Cilinder 8 Uitlaatklep, signaal te zwak Cylinder 8 Exhaust Valve Control, Signal too Low
 P3464   Cilinder 8 Uitlaatklep, signaal te sterk Cylinder 8 Exhaust Valve Control, Signal too High
 P3465   Cilinder 9 Deactivatie / Inlaatklep, onderbreking / fout in circuit Cylinder 9 Deactivation / lntake Valve, Control Circuit / Open
 P3466   Cilinder 9 Deactivatie / Inlaatklep, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 9 Deactivation / lntake Valve, Control Performance
 P3467   Cilinder 9 Deactivatie / Inlaatklep, signaal te zwak Cylinder 9 Deactivation / lntake Valve, Signal too Low
 P3468   Cilinder 9 Deactivatie / Inlaatklep, signaal te sterk Cylinder 9 Deactivation / lntake Valve, Signal too High
 P3469   Cilinder 9 Uitlaatklep, onderbreking / fout in circuit Cylinder 9 Exhaust Valve, Control Circuit / Open
 P3470   Cilinder 9 Uitlaatklep, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 9 Exhaust Valve, Control Performance
 P3471   Cilinder 9 Uitlaatklep, signaal te zwak Cylinder 9 Exhaust Valve, Signal too Low
 P3472   Cilinder 9 Uitlaatklep, signaal te sterk Cylinder 9 Exhaust Valve, Signal too High
 P3473   Cilinder 10 Deactivatie / Inlaatklep, onderbreking / fout in circuit Cylinder 10 Deactivation / lntake Valve, Control Circuit / Open
 P3474   Cilinder 10 Deactivatie / Inlaatklep, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 10 Deactivation / lntake Valve, Control Performance
 P3475   Cilinder 10 Deactivatie / Inlaatklep, signaal te zwak Cylinder 10 Deactivation / lntake Valve, Signal too Low
 P3476   Cilinder 10 Deactivatie / Inlaatklep, signaal te sterk Cylinder 10 Deactivation / lntake Valve, Signal too High
 P3477   Cilinder 10 Uitlaatklep, onderbreking / fout in circuit Cylinder 10 Exhaust Valve Control, Circuit / Open
 P3478   Cilinder 10 Uitlaatklep, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 10 Exhaust Valve Control, Performance
 P3479   Cilinder 10 Uitlaatklep, signaal te zwak Cylinder 10 Exhaust Valve Control, Signal too Low
 P3480   Cilinder 10 Uitlaatklep, signaal te sterk Cylinder 10 Exhaust Valve Control, Signal too High
 P3481   Cilinder 11 Deactivatie / Inlaatklep, onderbreking / fout in circuit Cylinder 11 Deactivation / lntake Valve, Control Circuit / Open
 P3482   Cilinder 11 Deactivatie / Inlaatklep, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 11 Deactivation / lntake Valve, Control Performance
 P3483   Cilinder 11 Deactivatie / Inlaatklep, signaal te zwak Cylinder 11 Deactivation / lntake Valve, Signal too Low
 P3484   Cilinder 11 Deactivatie / Inlaatklep, signaal te sterk Cylinder 11 Deactivation / lntake Valve, Signal too High
 P3485   Cilinder 11 Uitlaatklep, onderbreking / fout in circuit Cylinder 11 Exhaust Valve, Control Circuit / Open
 P3486   Cilinder 11 Uitlaatklep, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 11 Exhaust Valve, Control Performance
 P3487   Cilinder 11 Uitlaatklep, signaal te zwak Cylinder 11 Exhaust Valve, Signal too Low
 P3488   Cilinder 11 Uitlaatklep, signaal te sterk Cylinder 11 Exhaust Valve, Signal too High
 P3489   Cilinder 12 Deactivatie / Inlaatklep, onderbreking / fout in circuit Cylinder 12 Deactivation / lntake Valve, Control Circuit / Open
 P3490   Cilinder 12 Deactivatie / Inlaatklep, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 12 Deactivation / lntake Valve, Control Performance
 P3491   Cilinder 12 Deactivatie / Inlaatklep, signaal te zwak Cylinder 12 Deactivation / lntake Valve, Signal too Low
 P3492   Cilinder 12 Deactivatie / Inlaatklep, signaal te sterk Cylinder 12 Deactivation / lntake Valve, Signal too High
 P3493   Cilinder 12 Uitlaatklep, onderbreking / fout in circuit Cylinder 12 Exhaust Valve, Control Circuit / Open
 P3494   Cilinder 12 Uitlaatklep, onwaarschijnlijk signaal Cylinder 12 Exhaust Valve, Control Performance
 P3495   Cilinder 12 Uitlaatklep, signaal te zwak Cylinder 12 Exhaust Valve, Signal too Low
 P3496   Cilinder 12 Uitlaatklep, signaal te sterk Cylinder 12 Exhaust Valve, Signal too High
 P3497   Cilinder Deactiverings Systeem Cylinder Deactivation System

De lijst met U-codes is momenteel in bewerking…