MVWautotechniek en het AMT

In contact komen met de specialisten in de autotechniek, leren en kennis overdragen. Dat is voor mij, Marco van Wijk, de eigenaar en auteur van de website waar u zich nu op bevindt, het doel om steeds vaker de samenwerking met het AMT op te zoeken. De afgelopen twee jaar heb ik meerdere artikelen voor de zogenaamde “Back to Basics” rubriek geschreven. Omdat de onderwerpen aansluiten bij de diagnose- en reparatiewerkzaamheden in de dagelijkse praktijk, kwam de vraag om een toelichting op de B2B-rubrieken te verzorgen op het AMT-live. In het midden van een groot publiek heb ik als spreker meerdere kennissessies gehouden.

Het onderstaande overzicht toont de gepubliceerde back-to-basic artikelen en de kennissessies die ik voor het AMT-live heb verzorgd.

AMT juli – augustus 2020: meten aan sensoren (deel 2):
Daar waar deel 1 van “meten aan sensoren” was gericht op theoretische kennis, gaat deel 2 over de praktische toepasbaarheid in de werkplaats. Met kennis over de sensorwerking, meerdere voorbeelden met mogelijke storingen en meettechnieken om een goede diagnose te stellen, komen theorie en praktijk in deze twee artikelen goed samen.

AMT juni 2020: meten aan sensoren:
Storingen in de sensorbedrading kunnen leiden tot interessante meetwaarden die tot verwarring kunnen leiden. Dat bleek wel uit de reacties die ik kreeg op mijn kennissessie op het AMT-live 2020. Dat vraagt om een extra toelichting! Om die reden heb ik een tweedelig artikel geschreven over sensoren: de werking van de sensoren (editie: juli 2020) en de signaaloverdracht en -verwerking (editie: augustus / september 2020).

AMT prof – AMT live 2020: schemalezen, weet wat je meet!
Artikelen over schemalezen zijn zeer gewenst. Dit is gebleken uit eerdere edities die andere docenten in de B2B-rubriek hebben geschreven, en uit het recente artikel over de PWM-aansturing. Aan mij de taak om een interessant en praktisch toepasbare lezing te geven over schemalezen. Geen taaie, abstracte lesstof, maar een herkenbare casus, waarbij het uitlezen, schemalezen en het meten aan sensoren centraal stonden.

AMT mei 2019: diagnosestellen geeft (brand)stof tot nadenken:
Het aflezen van schema’s en meten met de oscilloscoop behoort tot één van de competenties die een diagnosetechnicus moet beheersen. Met dit artikel werd een afwijking in een PWM-aansturing van een magneetklep beschreven. Het scoopbeeld toonde een overgangsweerstand in het PWM-signaal. Hoe de overgangweerstand kon worden bepaald, en waarom er geen inductiespanning van de spoel zichtbaar was, werd uitgebreid beschreven middels een aantal deelschema’s en een componentoverzicht in de ECU.

AMT prof – AMT live 2019: fuel trims helpen bij diagnosestellen
In een kennissessie op het het AMT-live in januari 2019 heb ik het artikel toegelicht. De kennissessie werd bezocht door een groot publiek. In de drie sessies (één per avond) werden middels het programma TunerStudio de kenvelden besproken om te tonen van welke factoren de basisinspuithoeveelheid in werkelijkheid wordt bepaald. Daaropvolgend werden de fuel trims besproken: deze vormen een correctiefactor op de standaardwaarde uit de kenvelden, inclusief factoren die door rijomstandigheden worden beïnvloed. Met de fuel trims kan worden bekeken of er een brandstof- of luchtoverschot (of tekort) is, met storingen of verminderde motorprestaties tot gevolg.

AMT september 2018: fuel trims helpen bij diagnosestellen:
Op het AMT-garageforum wordt bij storingen vaak gevraagd naar de trims: een positieve of negatieve fuel trim geeft aan of er sprake van een lucht- / of brandstoftekort of -overschot is. De waarden in de fuel trims kunnen richting aan de diagnose geven. In het artikel gaan we in op de wijze waarop de hoeveelheid ingespoten brandstof wordt bepaald, en hoe de fuel trims hierop als correctiefactor dienen.

AMT januari 2018: storingzoeken in LIN-bus:
Het eerste artikel dat ik mocht schrijven voor de Back-to-basics rubriek in het AMT. De aanleiding voor het schrijven van dit artikel is best komisch: in Electude kwam ik meerdere afbeeldingen tegen die van mijn website afkomstig waren. Mijn angst was dat het een begin was van een kopieer-en-plak bezigheid. Gelukkig bleek het om een foutje te gaan en is dit opgelost. Via de medewerker van Electude kwam ik terecht bij Stichting COM, die al geruime tijd artikelen verzorgden in Back-to-basics rubriek in het AMT vakblad. Zodoende ben ik gevraagd om een eerste artikel te schrijven over een herkenbare techniek, ingaan op de technische werking, met als oogpunt de praktische toepasbaarheid van het diagnose stellen. Hierop heb ik het artikel geschreven waarin LIN-buscommunicatie centraal staat. De LIN-busaansturing van de ruitenwissermotor, evenals de conventionele spanningsgestuurde ruitenwissermotor kwam aan bod.

error: Alert: Content is protected !!