MAP-sensor

Onderwerpen:

  • MAP-sensor
  • Eigenschappen van de MPX4250AP
  • Signaalspanning van een atmosferische motor

MAP-sensor:
Het inlaatspruitstuk van een motor kan zijn uitgevoerd met een “Manifold Air Pressure-sensor”, afgekort als MAP-sensor. Deze druksensor meet de absolute druk in het inlaatspruitstuk. De sensor kan op het inlaatspruitstuk zijn gemonteerd, of extern verbonden door middel van een slangetje. De onder- of overdruk wordt door de sensor omgezet in een signaalspanning die vanuit de voedingsspanning wordt gecreëerd. Dit maakt de MAP-sensor dus een actieve sensor. Het meetbereik loopt vaak van 20 – 300 kPa (0,5 tot 3 bar).
MAP-sensoren worden gebruikt om de motorbelasting te meten. De spruitstuk(onder)druk is een maat voor de vullingsgraad. De brandstofinspuiting wordt o.a. bepaald uit de waarde die de MAP-sensor registreert.

In de MAP-sensor zijn twee luchtkamers door middel van een membraan van elkaar gescheiden. De druk in de MAP-sensor zorgt ervoor dat het membraan in de sensor wordt verbogen. In de afbeelding heerst in het bovenste gedeelte de buitenluchtdruk en in het onderste deel de onderdruk. Op dit membraan zijn meerdere rekstrookjes aangebracht die de doorbuiging van het membraan registreren. Een groter drukverschil zorgt ervoor dat het membraan verder buigt.

De MAP-sensor bestaat uit – meestal – vier piëzo-resistieve rekstrookjes die in een Wheatstone opstelling op een diafragma zijn aangebracht. Bij het in elkaar drukken of uitrekken van het materiaal, verandert de weerstandwaarde van de rekstrookjes. De weerstandverandering is zeer klein, maar kan wel goed worden gemeten doordat er gebruik wordt gemaakt van een geïntegreerde differentiaalversterker. Deze is uitgevoerd als opamp (operational amplifier). De ingangsspanning van de Wheatstone schakeling wordt versterkt, zodat deze, afhankelijk van de versterkingsfactor, voldoende worden versterkt om een bruikbaar signaal te vormen voor de regeleenheid.

Eigenschappen van de MPX4250AP:
De hoogte van de uitgangsspanning hangt dus af van de druk in het inlaatspruitstuk en bedraagt tussen de 0,1 en 4,9 volt. In de onderstaande afbeelding wordt de karakteristiek getoond van een veelgebruikte MAP-sensor van het type: MPX4250AP. De lijn verloopt lineair. Bij een buitenluchtdruk van 100KPa (wat gelijk is aan 1 Bar) geeft de sensor bij een gemiddelde werktemperatuur (TYP) een spanning af van ongeveer 1,8 volt.

In de karakteristiek is te zien dat de sensor bij p ≥0, ≤20 niets registreert. Dat betekent dat de motor bij volledig geopende gasklep en hoge belasting niet meer uitgaat van de waarde van de MAP-sensor, maar softwarematig overschakelt naar een vervangende waarde. De geregistreerde openingshoek van de gasklep biedt hierbij uitkomst.

De componenteigenschappen van de MPX4250AP worden in de tabel getoond.

Signaalspanning van een atmosferische motor:
De signaalspanning van de MPX4250AP sensor kan er bij een atmosferische motor als volgt uitzien. In deze grafiek wordt wisselend gas gegeven, los gelaten, geaccelereerd en gedecelereerd.