You dont have javascript enabled! Please enable it!

Lengte, oppervlakte en inhoud

Onderwerpen:

 • Lengte
 • Oppervlakte
 • Inhoud

Lengte:
Lengte is een ééndimensionale maat.  We kunnen van allerlei voorwerpen de lengte meten. De grootte van dit voorwerp drukken we uit in een lengte-eenheid. De lengte-eenheid noemen we ook wel de lengtemaat. Met de liniaal in de onderstaande afbeelding wordt een lengte van 5 cm gemeten.

De lengtemaat kan worden uitgedrukt in o.a. de volgende eenheden:

 • millimeter (mm)
 • centimeter (cm)
 • decimeter (dm)
 • meter (m)
 • decameter (dam)
 • hectometer (hm)
 • kilometer (km)

Tussen iedere lengte-eenheid bedraagt de stap een factor 10. Van groot naar klein moeten we met 10 vermenigvuldigen en andersom delen door 10.
In de bovenstaande afbeelding is te zien dat 1 meter gelijk is aan 0,001 km en 1000 mm.

Van klein naar groot is keer 10.
mm -> cm -> dm -> m -> dam -> hm -> km

Van groot naar klein is delen door 10.
km -> hm -> dam -> m -> dm -> cm -> mm

Oppervlakte:
Oppervlakte is een tweedimensionale maat. We drukken de oppervlakte van een bepaald gebied of voorwerp uit in een oppervlakte-eenheid. Het oppervlakte wordt berekend door de lengte met de breedte te vermenigvuldigen.
Een voorwerp met een lengte van 8 bij 5 centimeter heeft een oppervlakte van (8*5) = 40 cm². 

We drukken de oppervlakte uit in o.a. de volgende eenheden:
 • vierkante millimeter (mm²)
 • vierkante centimeter (cm²)
 • vierkante decimeter (dm²)
 • vierkante meter (m²)
 • vierkante decameter (dm²)
 • vierkante hectometer (hm²)
 • vierkante kilometer (km²)

In de autotechniek hebben we bijvoorbeeld te maken met het frontaal oppervlakte van een personenauto die 1,9 m² bedraagt. Dit is gelijk aan 19000 cm².

Van klein naar groot is keer 100.
mm² -> cm² -> dm² -> m² -> dam² -> hm² -> km²

Van groot naar klein is delen door 100.
km² -> hm² -> dam² -> m² -> dm² -> cm²-> mm²

1 hm² = 1 ha.
Een vierkante hectometer (hm²) noemen we ook wel een hectare (ha). Eén hectare is een oppervlakte van 100 x 100 meter en is gelijk aan 10.000 m².

1 dam² = 1 are.
Een vierkante decameter (dam²) wordt ook wel een are genoemd. Eén are is gelijk aan een oppervlakte van 100 m².

Inhoud:
Inhoud is een driedimensionale maat. Bij de inhoud hebben we te maken met de lengte-, breedte- en de dieptemaat. Het vermenigvuldigen van de lengte, breedte en diepte geeft de inhoud. Een kubus met een lengte van 7 cm, een breedte van 8 cm en een diepte van 8 cm heeft een inhoud van: 7*8*8 (l*b*h) = 448 cm³.

We drukken de inhoud uit in o.a. de volgende eenheden:
 • kubieke millimeter (mm³)
 • kubieke centimeter (cm³)
 • kubieke decimeter (dm³)
 • kubieke meter (m³)
 • kubieke decameter (dm³)
 • kubieke hectometer (hm³)
 • kubieke kilometer (km³)

Van klein naar groot is keer 1000.
mm³ -> cm³ -> dm³ -> m³ -> dam³ -> hm³ -> km³

Van groot naar klein is delen door 1000.
km³ -> hm³ -> dam³ -> m³ -> dm³ -> cm³-> mm³

1 cm³ = ml = cc.
In de autotechniek hebben we bijvoorbeeld te maken met de cilinderinhoud van een motor die 1988 cm³ bedraagt. Dit is gelijk aan 1988 ml en 1988 cc.

cm³ naar dm³ = liter.
Als we naar de tabel kijken, bedraagt de vermenigvuldigingsfactor tussen cm³ en dm³ 1000. Als we cm³ naar dm³ omrekenen, krijgen we 1,988 dm³ wat gelijk is aan 1,988 liter.