Kachelmotor

Onderwerpen:

  • Kachelmotor
  • Aansturing van de kachelmotor d.m.v. een voorschakelweerstand

Kachelmotor:
Hieronder staat een kachelmotor afgebeeld. In het midden zitten de schoepen die de ventilatielucht het interieur in blazen. De ventilatielucht wordt aan de zijkant van de motor aangezogen en wordt via de bovenstaande ovalen kanalen door de kachelradiateur of de verdamper van de airconditioning geblazen (die direct na de kachelmotor gemonteerd zitten in het kachelhuis).

Aansturing van de kachelmotor d.m.v. een voorschakelweerstand:
De kachelmotor moet uiteraard worden voorzien van spanning om te kunnen werken. Met een spanning van 12 volt zal de ventilator op maximale snelheid draaien. Dat komt overeen met stand 4 waar de knop op gedraaid wordt (of de maximale waarde op het digitale display van de automatisch geregelde ventilatie). Wanneer de standen 1, 2, of 3 op de bedieningsschakelaar geselecteerd worden, moet de kachelmotor langzamer gaan draaien. De spanning moet dan worden verlaagd. De voorschakelweerstand zorgt hiervoor.

Standen van de bedieningsschakelaar:
Stand 1:  3 volt
Stand 2:  6 volt
Stand 3:  9 volt
Stand 4:  12 volt

Bij stand 4 staat de kachelmotor direct aan de accuspanning: 12v. De motor draait nu op volle snelheid.
Als stand 3 wordt ingeschakeld, wordt de spanning d.m.v. een weerstand in de voeding naar 9v terug gebracht.
Bij stand 2 wordt er nog een weerstand in serie bij geschakeld. Die 2 weerstanden in serie zorgen ervoor dat de spanning verlaagd wordt tot 6 volt. De ventilatormotor draait nu halve snelheid.
Bij stand 1 worden er 3 weerstanden in serie gezet en blijft er slechts 3 volt over.
De motor draait nu op de langzaamste stand. Bij stand 0 schakelt de motor uiteraard uit.