You dont have javascript enabled! Please enable it!

ECU-circuits en componenten

Onderwerpen:

 • Inleiding
 • Componenten in een ECU met toelichting

Inleiding:
Op deze pagina wordt uitgelegd waar de componenten in een ECU voor dienen. Het grootste gedeelte van de tekst en afbeeldingen zijn samengesteld door dhr. W. Tulp voor zijn eigen lessen en is met zijn toestemming hier gepubliceerd.

Een Technisch Specialist personenauto’s / bedrijfsauto’s moet de kennis en vaardigheden bezitten om diagnoses te stellen. Op deze website is onder het kopje “Diagnosetechniek” informatie te vinden over meettechnieken, signaalverwerking van sensoren en diverse casussen. Met de informatie op deze pagina wordt ingegaan op de werking van de componenten ín de ECU, met als voorbeeld het motorregelapparaat van Peugeot / Citroën.

Componenten in een ECU met toelichting:
Deze pagina is momenteel voorzien van een beknopte toelichting van de in de afbeelding aangegeven componenten op de printplaat van de ECU. 
Binnenkort zal er een meer uitgebreide toelichting zijn op de componenten die in deze ECU te vinden zijn.

SMD284 druksensor:

 • Surface mount piëzeresistive silicon absolute pressure sensor 60 – 115 kPa
 • Druksensor van de (atmosferische) buitenluchtdruk. De sensor meet de luchtdruk via een opening in de behuizing (zie foto).

Aansluitstekker:

 • sensoren:
  – dunne aansluitingen
  – lage stroomsterktes
 • actuatoren:
  – dikke aansluitingen
  – grote stroomsterktes
 • voedingsaansluitingen
 • netwerken
 • condensator 1
  – 470 uF
  – 75 V
  beveiliging in combinatie met?
 • condensator 2
  – 470 uF
  – 35 V
  afvlakcondensator
 • spoel
  – emc-filtering
  – inductiespanningen
 • VAC 5049X003  (met dank aan ACtronics)
  – schakelende voeding transformator
  voedingsspanning voor injectoren
 • Opamp LM2904
  – functie onbekend
  – in de omgeving van andere schakeling
 • Opamp LM2903
  – comperator
  – vergelijker van twee spanningen
  – inwendig schema
 • Gelijkrichter F20UP20DN
  – Ultrafast Recovery Power Rectifier
  – Ultrafast: <45 ns
  – Max. stroomsterkte: 10 A
  – gaan naar stekkers: C1, D1, E1, F1
 • Beveiligingscircuit tegen:
  – kortsluiting
  – hoge temperaturen
  – hoge stromen (overbelasting)
  – over- en onderspanning
  – elektrostatische ontlading
  – omgekeerd aansluiten van de accu
 • Toepassingen:
  – μC netschakelaar voor geaarde 12 volt belasting
  – voor alle soorten resistieve, inductieve en capacitieve belastingen
  – vervangt elektromechanische relais en discrete circuits

Ontsteking en inspuiting:

 • DA36FJ: vier FET’s onder elkaar, gaan volgens het schema naar de bobines
 • Onder deze FET’s zit het IC: 30651 (Car injection drive chip)

Car Injection Drive Chip:

 • Op IC per injector drie aansluitingen

Diodes:

 • Type ED08
 • anode gaat naar de injectoren
 • kathode is gezamenlijk aan plus geschakeld

Onderzijde ECU. Omkaderd: soldeerverbindingen van de aansluitstekker

Custom made IC:

 • type 30536
 • OEM: Original Equipment Manufacturer (speciaal gemaakt voor fabrikanten)
 • Geïntegreerde eindtrappen
 • Aansturing bobines en / of aansturing verwarming lambdasondes.

Custom made IC (2):

 • type: 30680
 •  voeding voor ECU elektronica
 • 5,0 en 3,6 volt
 • drie keer beveiligde 5,0 volt sensoren

Digitaal IC

 • typ: 74HCT08
 • AND-poorten
 • IC30680 van logische data voorzien

Car ECU driver auto CPU programmer accessoiries

 • type: 30530
 • in PDF-datasheet (blz 4 van 117): Dedicated Emulation Device chip for multi-core debugging, tracing and calibration via USB V1.1 interface available (TC1766ED)

Aansturing elektromotor:

 • Type: TLE7209
 • H-brug
 • M29 DC-gasklep stappenmotoraansturing
 • De H-brug is beveiligd tegen:
  – hoge temperaturen
  – kortsluiting
  – overspanning
 • Bij alle bovengenoemde storingen zullen de FET’s openen (Tri-state)

H-brug aansturing vanaf M29:

 • 74HCT00
  – digitaal IC
  – NAND-poorten
 • 74HCT08
  – digitaal IC
  – AND-poorten

FET – BUK9640

 • Functie van FET is onbekend
 • Eén zijde is verbonden naar massa
 • Verbinding met de stekker is niet te vinden
 • Voedingscircuit naar ECU is in de afbeelding met blauw aangegeven.

FET – BUK138

 • Constante voeding naar pin 21 in de grote stekker.

EEPROM

 • 64-Kbit serial SPI bus EEPROM with high-speed clock
 • Type: 95640W
 • SPI: Serial Peripheral Interface (Seriële interface (master / slave)
  – Voordelen: eenvoudige hardware, adresseriing is niet nodig, laag energieverbruik
  – Nadelen: geen controle door de slave, geen foutcontrole

Clock

 • Clock 20.000 kHz = 20 Mhz voor EEPROM

Processor

 • Alle geheugens zitten in de processor
 • 32 bit Tricore 80 Mhz
 • 56 Kb local data SRAM (LMB)
 • 1504 Kbyte Program Flash
 • 16 Kbute boot ROM
 • 64 bit bus naar LMD
 • 32 analoge inputs voor ADC
 • 81 digitale I/O lijnen

Output

 • Signalen van ECU naar de actuatoren
  – via driver-IC’s
  – transistor. Voordeel: grote stromen mogelijk. Nadeel: stroomgestuurd.
  – FET-transistor. Voordeel: spanningsgestuurd. Nadeel: lage stroomsterktes.
  – IGBT (Insulated Gate Bipolair Transistor). Voordelen van transistor en FET, dus zowel grote stromen mogelijk en spanningsgestuurd.