You dont have javascript enabled! Please enable it!

Condensor

Onderwerpen:

  • Condensor
  • Koelventilatoren
  • Mogelijke storingen en defecten

Condensor:
De condensor heeft een belangrijke functie in het airconditioningsysteem van een auto. Het koudemiddel geeft hier warmte af en verandert van gas naar vloeistof.

Vanuit de aircopomp komt het koudemiddel de condensor binnen in de vorm van een oververhitte damp. Dit komt doordat het koudemiddel veel warmte heeft opgenomen tijdens het afkoelen van de lucht in de auto. In de condensor raakt het koudemiddel afgekoeld en daalt de temperatuur onder het kookpunt. Hierdoor verandert het in een koude vloeistof.

De condensor lijkt enigszins op de radiateur en is vooraan de auto gemonteerd, vóór de radiateur. Net als de radiateur fungeert de condensor als een warmtewisselaar. Het bestaat uit gebogen buizen in een soort kronkelige opstelling, waardoor de rijwind of lucht van ventilatoren kan stromen. Bij sommige voertuigen vinden we condensors die met water worden gekoeld.

In de onderstaande afbeelding bevindt de ingang van het koudemiddel zich linksboven en de uitgang rechtsonder. Het “filter / droger element” kan naast of aan de condensor worden geplaatst. Dit element helpt bij het verwijderen van vocht en vuil uit het koudemiddel, waardoor het airconditioningsysteem efficiënt blijft functioneren.

In de volgende afbeelding is het aircosysteem weergegeven, met onderaan de condensor. Het koudemiddel stroomt de condensor binnen met een temperatuur van ongeveer 70°C en een druk tussen 12 en 15 bar. Uiteraard variëren deze druk en temperatuur afhankelijk van diverse factoren, zoals de luchttemperatuur, het toerental van de compressor en de hoeveelheid koudemiddel in het systeem. Bij het verlaten van de condensor heeft het koudemiddel een temperatuur van ongeveer 45°C en is de druk licht gedaald tot 11 tot 14 bar. Deze afname in temperatuur zorgt voor een overeenkomstige afname in druk.

Koelventilatoren:
Zodra de airconditioning wordt ingeschakeld, wordt tevens de koelventilator voor de condensor geactiveerd. Samen met de rijwind zorgt deze koelventilator ervoor dat er voldoende lucht door de condensor stroomt.

Het aantal ventilatoren verschilt per automerk en model. Soms is er één ventilator die zowel dient voor de radiateur als de condensor, terwijl in andere gevallen één ventilator de motorkoeling verzorgt en een afzonderlijke, vaak kleinere ventilator wordt gebruikt voor de airconditioning (zie afbeelding).

Mogelijke storingen en defecten:
Op het moment dat een airconditioning niet goed functioneert, controleert de monteur vaak als eerst de drukken in het systeem. Afhankelijk van de storing, kan de condensor de schuldige zijn. Dit zijn de meest voorkomende storingen en defecten aan de condensor:

  • Lekkage: Een van de meest voorkomende problemen is lekkage. Dit kan ontstaan door corrosie, steenslag of andere beschadigingen aan de condensor. De condensor zit vaak voorin, achter de voorbumper en luchtroosters gemonteerd, waardoor opspattende steentjes er gemakkelijk tegenaan kunnen botsen. Lekkend koudemiddel kan de prestaties van het airconditioningsysteem verminderen, met uiteindelijk een volledig leeg systeem. Wanneer alle koudemiddel is ontsnapt en de drukken te laag zijn, schakelt de compressor uit veiligheid niet meer in.
    Bij het controleren van lekkage gebruiken we een lekdetector. Op het moment dat de installatie met een UV-toevoeging is gevuld, zijn er geel/groene vlekken waarneembaar rondom de lekkage. Zie de onderstaande afbeeldingen voor een lekkage waar koudemiddel (1) en koudemiddel + UV (2) zichtbaar zijn.
  • Vernauwing of Blokkering: Verontreinigingen zoals vuil, insecten of ander materiaal kunnen de luchtstroom door de condensor belemmeren. Ook kunnen de lamelletjes van de condensor door voorwerpen van buitenaf (steentjes) dichtvouwen waardoor de lucht er niet meer doorheen kan stromen, wat leidt tot verminderde koelprestaties. Door middel van het meten van de drukken en temperaturen kunnen we herkennen of hier sprake van is.
  • Vervorming of Beschadiging: Fysieke schade, zoals buigen of deuken in de condensor, kan de efficiëntie van het warmteoverdrachtsproces verminderen. In de derde afbeelding hieronder is een beschadigde condensor te zien.
  • Onjuist werkende koelventilator: De koelventilator voor de condensor kan beschadigd raken of door een elektrische storing niet meer inschakelen. Vooral zonder rijwind is de condensor niet meer in staat om het koudemiddel af te koelen.
  • Corrosie: Blootstelling aan vocht en zout op de weg kan corrosie veroorzaken, wat de structuur van de condensor aantast en de levensduur ervan verkort.
Lekkage (1)
Lekkage (2)
Verbogen lamellen

Gerelateerde pagina: