You dont have javascript enabled! Please enable it!

Brandstofgalerij

Onderwerpen:

  • Brandstofgalerij
  • Raildruksensor
  • Brandstofgalerij bij een dieselmotor
  • Brandstofgalerij bij een benzinemotor

Brandstofgalerij:
Een brandstofgalerij zit op motoren gemonteerd die met hoge druk inspuiting werken, zoals common-rail dieselmotoren en tegenwoordig steeds meer benzinemotoren. De hogedrukpomp levert een druk die op de brandstofgalerij blijft staan. Alle injectoren of verstuivers zitten hier aan gekoppeld. Elke injector of verstuiver spuit op een ander moment in. Er is daardoor altijd een regelmatig druk”verlies”, die door de hogedrukpomp weer worden bijgeregeld. Verderop deze pagina worden de verschillen en de drukken van de galerijen bij benzine- en dieselmotoren nauwkeuriger beschreven.
De brandstofgalerij voorziet de verstuivers en injectoren niet alleen van brandstof, maar zorgt er ook voor dat de drukschommelingen die de pomp veroorzaakt gedempt worden. Zo hebben de verstuivers en injectoren daar geen last van. Aan een brandstofgalerij zitten altijd een toevoerleiding (vanaf de pomp) een retourleiding (die weer terug naar de tank gaat) een druksensor en een drukregelventiel.

Raildruksensor:
De raildruksensor is een MAP-sensor (een piëzoresisterende halfgeleidersensor). Deze sensor geeft de druk die in de brandstofgalerij heerst door aan de ECU. Bij een drukverschil zal er een andere spanning worden doorgegeven dat de regeleenheid vervolgens herkend.
Als de druk te hoog wordt zal het drukregelventiel de druk verminderen. Er gaat dan meer brandstof naar het retourgedeelte (en wordt teruggevoerd naar de tank). Bij een te lage druk zal de brandstofpomp de druk op de brandstofgalerij verhogen.

Brandstofgalerij bij een dieselmotor:
Hieronder staat een V8 common-rail dieselmotor van een BMW afgebeeld. Hier is duidelijk te zien hoe de leiding vanaf de hogedrukpomp naar het ventielblok gaat en vervolgens vertakt naar de beide brandstofgalerijen. Elke cilinderbank heeft zijn eigen galerij. Er is bij deze motor gekozen voor een ventielblok, zodat het drukregelventiel en de raildruksensor centraal gemonteerd zitten en daardoor niet dubbel uitgevoerd hoeven worden.
Vanaf de brandstofgalerij lopen er metalen leidingen met grote wartels naar de verstuivers. Dit is nodig, omdat de druk in de galerij op kan lopen tot wel 1300 bar.

Brandstofgalerij bij een benzinemotor:
In de afbeelding staan twee brandstofgalerijen van een V8 benzinemotor afgebeeld. Deze brandstofgalerijen verschillen erg met die van de dieselmotor. De injectoren bij de benzine uitvoering zitten simpelweg met clipjes aan de brandstofgalerij gemonteerd, in tegenstelling tot de dieselmotor, waarbij de verstuivers met aparte leidingen en grote wartels aan de galerij gemonteerd zitten. Bij de benzinemotor loopt de druk op tot tussen de 3 en de 8 bar, waarbij de clipjes (waarmee de injectoren aan de rail bevestigd zijn) voldoende bestand zijn tegen deze drukken.