You dont have javascript enabled! Please enable it!

Binair, decimaal, hexadecimaal

Onderwerpen:

  • Inleiding
  • Binair
  • Decimaal
  • Hexadecimaal
  • Binair naar Decimaal omrekenen
  • Decimaal naar Binair omrekenen
  • Binair naar Hexadecimaal omrekenen
  • Hexadecimaal naar Binair omrekenen

Inleiding:
Alle computers in de auto werken met digitale elektronica: de getallen 1 en 0. Als computer A via CAN-bus bepaalde informatie naar computer B wil verzenden, wordt er een bericht van allemaal 1 en 0 gecreëerd (binair), vervolgens omgezet tot een decimaal of hexadecimaal bericht, dat door de computer B wordt herkend en verwerkt. De processor van de computer werkt inwendig altijd met enen en nullen. De decimale en hexadecimale codes vanaf de sensoren en andere computers moeten dus altijd omgezet worden. De 1 betekent ‘aan’ en een 0 ‘uit’.

Het binaire stelsel wordt inwendig door regelapparaten gebruikt. Ook kunnen binaire codes bij kleine dataoverdrachten worden gebruikt, bijv. schakelaar ingeschakeld (1) of uitgeschakeld (0). Bij grotere dataoverdrachten van bijvoorbeeld een temperatuursensor, moeten er veel enen en nullen verzonden worden. Met bijv. een hexadecimaal stelsel kan de temperatuur veel nauwkeuriger worden doorgegeven via de databus, omdat er tussen 00 en FF veel meer verschillende temperaturen doorgegeven kunnen worden dan de combinaties van enen en nullen bij het binaire stelsel. De codes kunnen ook handmatig omgezet worden. Hoe dat werkt, wordt verderop op deze pagina uitgelegd.

Binair:
Tweetallig stelsel: 01
Mogelijkheid: 0 of 1

Praktijkvoorbeeld: Een raamschakelaar geeft een decimale code van 252 door via de databus aan het regelapparaat. De code wordt door het regelapparaat omgevormd dot een binaire code van 11111100. Het regelapparaat herkend dat dit de code is om het rechter voor raam te openen. Het regelapparaat voorziet de raammotor van spanning totdat de schakelaar de code 00000000 doorgeeft, of totdat de ruit de eindstand heeft bereikt.

L.v. raam openen:11111110Sluiten:01111111
R.v. raam openen:11111100Sluiten:00111111
L.a. raam openen:11111000Sluiten:00011111
R.a. raam openen:11110000Sluiten:00001111
Schakelaars ruststand:00000000Storing:11111111

Decimaal:
10-tallig stelsel: 0123456789
Mogelijkheid: Tussen 0 en 255

Een decimaalgetal kan gezien worden als een compact binair getal. Een binaire waarde van: 01100100 is decimaal: 100.

Hexadecimaal:
16 tallig stelsel: 0123456789ABCDEF
Mogelijkheid: Tussen 00 en FF

Het hexadecimale stelsel is uitgebreider dan het decimale stelsel. Het hexa gaat van 0 tot 15, terwijl de deci van 0 tot 9 gaat.
De cijfers hoger de 9 worden met letters aangegeven:
10 = A
11 = B
12 = C
13 = D
14 = E
15 = F
Dit geeft dus meer mogelijkheden dan het decimale stelsel, en zal voor regelapparaten met veel dataoverdracht ideaal zijn.

Binair naar decimaal omrekenen:

Decimaal naar binair omrekenen:

Binair naar hexadecimaal omrekenen:

Hexadecimaal naar binair omrekenen:

Gerelateerde pagina: