Benzine brandstof

Onderwerpen:

  • Productie van benzine
  • Octaangetal (RON)

Productie van benzine:
Benzine wordt gewonnen uit aardolie. Aardolie is ontstaan uit kleine diertjes en plantjes die eeuwen geleden in de zee├źn stierven. Deze zonken naar de zeebodem en werden in de loop de eeuwen met modder en zand bedekt. Zo ontstonden er lagen van honderden meters dik. Onder invloed van de enorme druk van die lagen en het zeewater ontstonden lagen van vast en ook van poreus gesteente. In het poreuze gesteente werd door bacteriologische processen, hoge temperaturen en hoge drukken, uit de organische resten de aardolie gevormd. Ruwe aardolie is een mengsel van koolwaterstoffen. Het bestaat voor 84-87% uit koolstof, voor 11-14% uit waterstof, voor 3% uit zuurstof, voor 1% uit zwavel en voor 0,5% uit stikstof. Door atmosferische destillatie worden in een destilleerkolom de koolwaterstoffen met een verschillend kookpunt van elkaar gescheiden. Zo ontstaan er gas, motorbenzine, kerosine, dieselolie, stookolie en asfalt.

Octaangetal (RON):
Het octaangetal wordt aangegeven met het RON-getal. Het geeft de klopvastheid van de benzine aan. (RON = Research Octane Number). Er zijn in de Benelux twee soorten benzine te koop: RON (Euro) 95 en RON 98 (Super). In Duitsland wordt ook nog loodvrije benzine met het octaangetal 91 verkocht.

Met het octaangetal wordt aangegeven in elke maten benzine bestand is tegen detonatie.

  • Hoe lager het getal, hoe hoger de ontstekingsgewilligheid van de benzine is.
  • Hoe hoger het getal, hoe lager de ontstekingsgewilligheid van de benzine is.

Dat betekent dat er bij een auto die geschikt is voor RON 98 benzine alleen maar RON 98 getankt mag worden. Als je RON 95 tankt ontbrandt het mengsel eerder dan de bedoeling is. De motor kan dan gaan detoneren (pingelen). De zuiger gaat dan een al ontbrandend mengsel comprimeren. De gevolgen zijn oververhitting en kans op zware schade aan de motor (bijv. gat in de zuiger, verbrandde kleppen). Andersom mag wel, i.p.v. RON 95 mag er wel RON 98 getankt worden. De motor draait er alleen niet beter of sneller door en het is een stuk duurder.