You dont have javascript enabled! Please enable it!

Bediening portieren

Onderwerpen:

  • Portieren (algemeen)
  • Portiergeleider
  • Slotvanger
  • Vergrendeling

Portieren (algemeen):
Portieren zijn d.m.v. scharnieren aan de carrosserie bevestigd. Tussen de scharnieren is een portiervanger aangebracht. Portiervangers voorkomen dat een portier te ver geopend wordt. Portiervangers zorgen er ook voor dat een portier in de geopende stand blijft staan. Portiersloten maken het mogelijk het portier in de gesloten stand te houden. Portiersloten bestaan uit:
-Portiergeleider
-Slot
-Slotvanger
Door tijdens het rijden de verticale beweging van het portier te begrenzen wordt het rammelen en de slijtage van slot en slotvanger tegengegaan.

Portiergeleider:
De portiergeleider geleidt het portier bij het sluiten, zodat het slot gemakkelijk in de slotvanger grijpt. Slot en slotvanger houden het portier gesloten. Het slot kan zowel van de binnen- als de buitenzijde van de auto worden bediend. Een portiergeleider heeft meerdere taken:
-Het portier bij sluiten geleiden zodat het vergrendelmechanisme om de slotvanger valt
-De verticale beweging van het portier onder het rijden begrenzen.

Slotvanger:
Als de portier gesloten is, grijpt het slot in de slotvanger. Aan de constructie van het slot en de slotvanger worden de volgende eisen gesteld:
-Het slot moet altijd met de slotvanger verbonden blijven, ook bij sterkte vervorming (bijv. bij een aanrijding)
-Bij schade aan het portier en de carrosserie moet het portier toch geopend kunnen worden.

Vergrendeling:
Het portier kan vanaf de buitenzijde geopend worden met de buitenkruk. Door de buitenkruk te bedienen wordt de vergrendeling van het slot opgeheven. Vanaf de binnenzijde wordt het portier geopend met behulp van een binnenkruk. De overbrenging van de binnenkruk naar het slot gebeurt d.m.v. stangen. De portieren worden afgesloten met de vergrendelknop. Met de vergrendelknop kan de vergrendeling geblokkeerd worden. Het portier kan dan niet meer met de buitenkruk en de binnenkruk worden geopend.