You dont have javascript enabled! Please enable it!

Backfire

Onderwerpen:

  • Backfire
  • Oorzaken
  • Gevolgen

Backfire:
Een backfire ontstaat bij een technisch mankement aan een benzinemotor, die vaak met een (oudere G1 of G2 -) lpg installatie is uitgevoerd. Een backfire is de benaming voor het ontbranden van de brandstof op het verkeerde moment, wanneer het zich bijvoorbeeld nog in het inlaatspruitstuk bevindt. Wanneer de bougie de brandstof niet heeft aangestoken is er nog een lucht – brandstofmengsel aanwezig, terwijl de zuiger de arbeidsslag al gemaakt heeft. Er bevind zich dus onverbrande brandstof in de cilinder, die op een ander moment alsnog ontbrand word door de hoge temperatuur. Dat moment kan zijn als de inlaatklep geopend is, waardoor de brandstof in het inlaatspruitstuk ontbrandt.
Een backfire kan tijdens het rijden ontstaan, maar ook tijdens stationair draaien van de motor, of zelfs tijdens het starten. Bij moderne motoren met een uitgebreid motormanagement systeem komen backfires eigenlijk zelden of helemaal niet meer voor. Een backfire moet niet verward worden met “pingelen“.

Oorzaken:

  • Foutief afgestelde ontsteking: De bougie kan het mengsel niet op tijd ontbranden, omdat deze te vroeg of te laat een vonk geeft.
  • Te arm mengsel: De verhouding tussen lucht en brandstof is niet in orde; er is in verhouding te weinig brandstof aanwezig om ontbrand te kunnen worden
  • Vervuilde / verkoolde bougie: Door een verkeerde rijstijl, of te lang uitstellen van onderhoud, is de bougie in een te slechte staat om een optimale verbranding te kunnen realiseren.
  • Defecte bougiekabels: De vonk van de bougie is niet in orde.
  • Convector: Door een vervuild membraan in de convector van een gas-installatie, kan het gebeuren dat de toevoer van het gas niet op tijd stopt. Er word dan op ongewenste momenten nog gas toegevoerd, dat dan op hoge temperaturen in het inlaatspruitstuk kan ontbranden. (Voor de duidelijkheid; de convector zorgt ervoor dat er van vloeibaar gas een gasmengsel wordt gemaakt.

Gevolgen:
Doordat het mengsel in het inlaatspruitstuk ontbrandt is, is er een erg hoge druk aanwezig geweest. Door deze explosie kan het inlaatspruitstuk gescheurd of uit elkaar geklapt zijn. Verder kunnen de luchtaanzuigbuis, de luchtmassa- of luchthoeveelheidsmeter en het luchtfilter inclusief luchtfilterhuis zwaar beschadigd of kapot zijn.