You dont have javascript enabled! Please enable it!

APK

Onderwerpen:

 • APK

APK:
APK is een afkorting van: Algemene Periodieke Keuring. De APK is verplicht. Met de APK wordt de verkeersveiligheid vergroot en moeten milieugerelateerde storingen worden opgelost. Nieuwe auto’s die op benzine rijden moeten na 4 jaar na de eerste registratiedatum worden gekeurd. Daarna 2x om de 2 jaar, en vervolgens elk jaar opnieuw. Nieuwe auto’s die op diesel of lpg rijden moeten na 3 jaar voor het eerst worden gekeurd, daarna ook elk jaar opnieuw. Auto’s die ouder zijn dan 30 jaar hoeven slechts om de 2 jaar gekeurd te worden. Auto’s van voor 1960 hoeven helemaal niet gekeurd te worden.

Op het keuringsrapport wat na iedere APK word meegegeven staat wanneer de keuring is verlopen. Wanneer deze datum overschreden wordt mag het voertuig tot 2 maanden na deze datum worden geparkeerd aan de openbare weg, zonder dat er mee gereden mag worden (behalve naar het APK station). Na deze 2 maanden zal de auto geschorst moeten worden en niet zichtbaar op een privéterrein geparkeerd moeten worden. Wanneer de auto niet geschorst wordt, zal na de eigenaar na de 2 maanden automatisch een bekeuring binnen krijgen.

De APK is een momentopname, en geeft dus geen garantie dat de auto de rest van het jaar niet kapot gaat. Op het moment van de keuring is de auto goed genoeg om op dat moment veilig aan het verkeer deel te nemen (momentopname). De APK kan worden uitgevoerd door garages of het RDW (Rijksdienst Wegverkeer). Garages moeten daar een vergunning en geschoold personeel voor in dienst hebben. Wanneer een APK door een garage afgemeld wordt, bestaat er de kans dat er via het RDW een steekproef komt. De auto wordt dan opnieuw gecontroleerd door personeel van het RDW. Deze steekproefcontroleurs kijken of dat de garage de auto terecht goed- of afgekeurd heeft. Wanneer er bij een steekproef toch een mankement gevonden is dat de garage over het hoofd heeft gezien, krijgt de garage strafpunten. Bij een bepaald aantal strafpunten kan de garage zelfs de APK tijdelijk ontzegt worden voor bijvoorbeeld een aantal maanden. In die tijd kan er dus niet gekeurd worden.

Een auto word op vele punten gecontroleerd. Hier een ”kleine greep” van de controles:

 • Banden (minimaal 1,6mm profiel, daar onder afkeur. Bij 2,5mm of minder profiel komt er een aantekening op het kentekenbewijs te staan als A.C. (adviespunt). Daarbij komen ook nog de controles voor haarscheurtjes of grote scheuren waarbij canvas (metaal) in de band zichtbaar is, of metalen delen zoals spijkers, etc.
 • Remwerking (remvertraging op de remmentestbank controleren)
 • Uitlaatgasmeting (Benzine 4-gasmeting, Diesel roetmeting)
 • Koplamphoogte (en de werkende verstelinrichting indien deze aanwezig is)
 • Verlichting
 • Gordels
 • Bevestiging van de accu
 • Schokbrekers (lekkages etc.)
 • Veren (breuk)
 • Roest op bepaalde carrosseriedelen en remleidingen
 • Remslangen
 • Rubbers / hoesjes

Er zijn nog veel meer punten, maar daar is ook een APK boek van een paar honderd bladzijden voor. Deze kan op de site van de RDW ook worden geraadpleegd.

Binnenkort volgt er een stappenplan om als autoliefhebber met enige technische kennis een aantal punten voor de APK te controleren.