You dont have javascript enabled! Please enable it!

Actief koolfilter

Onderwerp:

  • Actief koolfilter

Actief koolfilter:
In de onderstaande afbeelding staat een brandstoftank samen met het actief koolfilter afgebeeld. Het actief koolfilter zorgt ervoor dat de HC-emissies (brandstofdampen) niet in de buitenlucht terecht komen. Dit filter zuigt de brandstofdampen uit de tank en filtert het door het speciale absorptiekoolstof materiaal. Nadat de brandstofdampen gefilterd zijn worden deze naar de buitenlucht of naar het inlaatsysteem van de motor afgevoerd. De dampen worden gemengd bij de inlaatlucht en worden vervolgens verbrand. Zo zijn de brandstofdampen zo schoon mogelijk afgevoerd.

Het actief koolfilter kan nabij de brandstoftank gemonteerd zitten, maar soms zit deze ook onder de motorkap. Bij sommige auto’s waar het filter onder de kap gemonteerd zit, is soms een hoorbaar tikkend geluid hoorbaar. Op het moment dat het element tikt, is het actief koolfilter in werking.