You dont have javascript enabled! Please enable it!

aer conditionat

Ventilatorul interior deplasează aerul din exterior în interior. Pasagerii vehiculului pot regla temperatura prin încălzirea sau răcirea aerului. Acesta din urmă este posibil atunci când vehiculul este echipat cu aer condiționat. Astăzi, aproape toate mașinile de pasageri și vehiculele comerciale sunt echipate standard cu aer condiționat. Principiul de funcționare al aerului condiționat se bazează pe modificările stării agentului frigorific, trecând de la vapori la lichid și invers în diferite părți ale sistemului. În timpul tranziției de fază de la lichid la vapori (proces de evaporare), căldura este absorbită, răcind aerul care intră și creând un efect de revigorare în interior.

Încă din 1939, marca de mașini Packard a fost primul producător de mașini care a folosit aer condiționat într-o mașină. Aerul condiționat a devenit popular în mașinile americane din anii 60 și, de asemenea, în mașinile europene din anii 90.

Plăcile de mai jos arată diferitele procese și componente care fac parte din aer condiționat. Pagina „Introducere pentru aer condiționat” descrie funcționarea generală a sistemului de aer condiționat. Subiectele pe care se poate face clic prin intermediul celorlalte plăci intră în mai multe detalii despre secțiunea care descrie diferitele versiuni și orice simptome de defecțiune.

Proces de reciclare a aerului condiționat