You dont have javascript enabled! Please enable it!

Klimatyzacja

Wentylator wewnętrzny tłoczy powietrze z zewnątrz do wnętrza. Pasażerowie pojazdu mogą regulować temperaturę poprzez podgrzewanie lub schładzanie powietrza. To drugie jest możliwe, gdy pojazd jest wyposażony w klimatyzację. Obecnie prawie wszystkie samochody osobowe i pojazdy użytkowe są standardowo wyposażone w klimatyzację. Zasada działania klimatyzacji opiera się na zmianach stanu czynnika chłodniczego, przejściu z pary w ciecz i odwrotnie w różnych częściach układu. Podczas przejścia fazowego z cieczy w parę (proces parowania) ciepło jest pochłaniane, schładzając napływające powietrze i tworząc efekt odświeżający we wnętrzu.

Już w 1939 roku marka samochodów Packard była pierwszym producentem samochodów, który zastosował klimatyzację w samochodzie. Klimatyzacja stała się popularna w samochodach amerykańskich od lat 60. XX wieku, a także w samochodach europejskich od lat 90. XX wieku.

Poniższe kafelki przedstawiają różne procesy i komponenty składające się na klimatyzację. Strona „Wprowadzenie do klimatyzacji” opisuje ogólne działanie układu klimatyzacji. Tematy, które można kliknąć za pośrednictwem innych kafelków, zawierają bardziej szczegółowe informacje na temat sekcji opisującej różne wersje i wszelkie objawy nieprawidłowego działania.

Proces recyklingu klimatyzacji