You dont have javascript enabled! Please enable it!

Napęd elektryczny

W ostatnich latach, w wyniku transformacji energetycznej, wzrósł udział samochodów napędzanych energią elektryczną, w tym samochodów w pełni zelektryfikowanych lub samochodów z napędem hybrydowym, w których napęd zapewnia silnik benzynowy lub wysokoprężny w połączeniu z silnikiem elektrycznym WN i akumulatorem HV. wzrosła do. HV oznacza „wysokie napięcie”. Przegląd na tej stronie zawiera systemy, które spotykamy w (częściowo) zelektryfikowanych układach napędowych obecnych i przyszłych samochodów osobowych, pojazdów użytkowych i sprzętu mobilnego.

Transformacja energetyczna