You dont have javascript enabled! Please enable it!

Kėbulas

Transporto priemonės kėbulas yra konstrukcija, ant kurios sumontuoti visi antstatai ir priedai. Durys prie kėbulo tvirtinamos sraigtine jungtimi, skardos dalys gali būti klijuojamos arba suvirinamos taškiniu būdu bei klijuojami priekiniai ir galiniai langai. Šiame puslapyje pateikiamos temos, susijusios su kėbulu ir antstatais bei priedais.

Aerodinamika