You dont have javascript enabled! Please enable it!

Süreç kontrolü

denekler:

 • Kontrol teknolojisi
 • Çalışma koşullarına dayalı proses kontrolü

Kontrol teknolojisi:
ECU süreçleri ölçer, kontrol eder ve düzenler. ECU sensörlerden bilgi alır. Bir sensör, fiziksel miktardaki bir değişikliği elektrik sinyaline dönüştürür. Bu sensör bilgisi ECU'ya giriş yoluyla girer. Olası giriş sinyalleri aşağıdakilerden gelir:

 • hız sensörü;
 • Sıcaklık sensörü;
 • yük (negatif basınç) sensörü;
 • oksijen sensörü.

Gelen bilgilerin mutlaka doğrudan bir eyleme yol açması gerekmez. Yalnızca ölçülen değer istenen değerden saptığında aktüatörün kontrolü ayarlanabilir. ECU'nun daha sonra bir "düzenleme" işlevi vardır. Evet/hayır kararları önceden programlanmış bilgisayar programı (ROM/Flash bellek) aracılığıyla verilmektedir.

ECU'da proses kontrolü

Ölçmek: sensör, bu durumda bir sensör, fiziksel bir miktarı ölçer ve onu bir elektrik sinyaline dönüştürür. Ölçülen bu değer (X) kontrolöre gönderilir. Ölçülen değerin mutlaka doğrudan bir eyleme yol açması gerekmez; Sabit bir sıcaklık düşünün.

Yönlendirmek için: kontrolör (ECU) bir aktüatörü kontrol eder. Sensörden geri bildirim olmadığından ECU işlem sırasını takip etmez. Bu nedenle süreçteki bir hata her zaman fark edilmez. Kontrolün bir örneği, kornanın (W) manuel olarak çalıştırılmasıdır; ECU, anahtarı çalıştırırken kornayı (Y) kontrol eder. Kornada kontrol fonksiyonu bulunmadığından arızalar (Z) tanınmaz.

Düzenlemek için: kontrol cihazı bir manuel komutu (W) veya ölçülen bir sensör değerini (X) aktüatör kontrolüne işleyebilir. Aktüatör süreçte bir değişikliğe neden olur; örneğin enjeksiyon süresini düşünün. Daha fazla enjekte etmek daha zengin bir karışım anlamına gelir. Oksijen içeriği lambda sensörü tarafından ölçülür ve ölçülen bu değeri (X) kontrol cihazına iletir. Öngörülemeyen bir arıza mevcut olduğunda (örn. enjektördeki bir tıkanıklık), bu durum proseste bir değişikliğe (Z) neden olur. Bu sapma aynı zamanda sensör tarafından da ölçülür, böylece kontrolör, aktüatör kontrolü aracılığıyla prosesi ayarlayabilir.

Çalışma koşullarına dayalı proses kontrolü:
İçten yanmalı bir motorun motor yönetim sistemi, karışımı tüm çalışma koşullarında en iyi şekilde yakmalıdır. Karışım bileşiminin ve ateşleme zamanlamasının belirlenmesi, egzoz gazı bileşiminin (emisyonunun), ekonomisinin garanti altına alınması ve istenilen güce ulaşılması açısından çok önemlidir.

Her çalışma koşulunun kendi kontrol teknolojisi vardır:

 • Soğuk çalıştırma: Karışım zengin ve ateşleme geç;
 • Sıcak başlatma: Karışım, soğuk çalıştırmaya göre daha az zengindir;
 • Soğuk rölanti: karışım zengindir ve rölanti hızı artar;
 • Sıcak rölanti: düşük rölanti hızında karışım daha az zengindir;
 • Kısmi yük: karışım stokiyometrik, hız aralığı 1500 ila 4000 rpm arasında, ateşleme zamanlaması önceden tanımlanmış, lambda kontrolü aktif;
 • Tam yük: Karışım zenginleştirilmiş, yük ve hız yüksek;
 • Hızlanma: karışım zengin, ateşleme geç;
 • Yavaşlama: karışım zayıf, ateşleme erken.
Proses kontrolünün akış şeması